Fra Dagen: Overrasket over omfang av barnevernsprotest

“Det er fortsatt høy internasjonal temperatur om norsk barnevernssak med en kristen familie. – Har ikke sett liknende, sier forsker. Stadig nye demonstrasjoner tillyses for å protestere mot at fem barn ble hentet ved akuttvedtak i november fra et rumensk-norsk ektepar i Sogn og Fjordane som er pinse-venner. Seniorforsker Marta Bivand Erdal ved Institutt for fredsforskning, (PRIO) mener den aktuelle familiens kristne tilknytning har gjort at saken har fått særlig stor oppmerksomhet internasjonalt. Hun ser dette i sammenheng med at kristne nettverk som allerede eksisterte, der man hadde kjennskap og tillit, er blitt mobilisert,” skriver avisen Dagen fredag

fra-dagen– Derfor har det også spredt seg til forskjellige land. Jeg tror ikke vi har sett noe liknende før, sier Erdal. – I utgangspunktet er reaksjonen tett knyttet til selve saken og sympati for foreldrene. Men det utvides også til en større kritikk mot et system som man oppfatter som urettferdig, ut fra hvordan man har fått det presentert, sier hun videre. Også flere av de som har kommentert Dagens sak omkring Bodnariu familien forteller nå om et økende kritisk engasjement mot det norske barnevernet. Lenge har det nærmest vært forbudt å yte kritiske bemerkninger til norsk barnevern, og dem som har gjort det har blitt møtt med “Nordisk kulde” men ting kan tyde på at mye er i forandring: Les resten av saken fra Dagen.no her