Første PEGIDA marsj i Oslo mandag 12 januar

Frykter med god grunn “Allahu Akbar terror” også i Norge

pegidaDagens terroraksjon i Paris som var rettet mot det satiriske bladet Charlie Hebdo i Paris 7 januar viser hvor tett innpå oss muslimsk eller islamistisk terror er kommet. 12 døde og et tjuetalls skadde er resultatet av at Allahs folk gikk amok med skytevåpen i redaksjonen av det satiriske bladet. Stadig flere og flere mennesker i Europa føler nå stadig større frykt for hva islamistisk innvandring til Europa nå fører med seg og her hjemme er den første Pegida gruppen allerede et faktum og førstkommende mandag, det vil si mandag 12 januar vil den første Pegida marsjen finne sted i Oslo. På Facebooksiden til PEGIDA heter det: “FØRSTE PEGIDA-MARSJ I OSLO – MANDAG 12. JANUAR KL 18.30..


“PEGIDA er en protestbevegelse som på humanistisk grunnlag demonstrerer mot muslimsk innvandring og påvirkningen fra islam.
Begynte i Dresden i Tyskland i oktober i fjor, og de har hatt markeringer hver mandag mørke-kirkersiden det. En viktig del av PEGIDA er kritikken av media og politikere; de politisk korrekte.” Vi samler oss i BORGGÅRDEN på baksiden av Rådhuset, går rundt Nationalteateret og Nationalgalleriet, ned til Domkirken og videre ned og rundt Operaen, og så Karl Johan tilbake til Borggården; totalt fire km. Ta gjerne med et flagg, OG DEL FOR ALL DEL DETTE MED SÅ MANGE SOM MULIG, heter det på gruppens Facebookside. I Tyskland slukket kirkene sine lys i protest mot PEGIDA demonstrasjonene og på alle måter illustrerer også dette at den offisielle tyske kirke har mistet åndens lys og ikke lenger er en kirke for folket. Den lutherske kirke i Tyskland velger med dette bevist å vende ryggen til titusener av tyskere som føler berettiget frykt for hva islamiseringen av Europa kommer til å bety i form av blodige terrorangrep og død for sivile.

7 tanker om “Første PEGIDA marsj i Oslo mandag 12 januar

 1. Tvert om er det viktig at kristen motkultur viser sann medmenneskelighet. Domkirken bør absolutt slukke lysene denne dagen. Hva sier Bibelen ? ” Be for dem som forfølger dere… Gjør godt mot dem som hater dere…” Kirkens viktigste budskap handler om miskunn og barmhjertighet.

  • Kirken bør ikke velge side i forhold til dette. Tusener av tyskere har demonstrert jevnlig mot det som oppfattes som islamisering av Vesten og når kirkene i Tyskland som en demonstrasjonshandling slukker lysene som en slags protest mot dem som uttrykker redsel for hva ekstrem islam kan føre med seg, vender de i realiteten titusener av bekymrede mennesker ryggen. Kirken skulle modig forkynne evangeliet om Kristus å ikke skyve disse fra seg.

  • La meg legge til at kirkene bør kalle til bønn for vår nasjon for å trygge vårt land og folk og reise hellige hender i bønn til Gud. Samtidig er Europa langt på vei blitt en verdensdel som gjerne vil ha Guds velsignelse og nåde -men ikke leve etter hans ord og bud.

  • Hva er sann medmenneskelighet Leigre? Domkirken i Oslo dersom den da velger å slukke lysene -viser at de ikke tar gode nordmenns frykt for islamsk terror på alvor. En slik kirke er umenneskelig og ikke Jesu Kristi kirke. Jeg kommer til å delta i marsjen i Oslo…som en stolt kristen og samtidig be for alle dem som blir rammet av terror fra islamister. Norske kirker burde slukke lysene i protest over at mennesker blir massakrert i islams navn og ikke over alle oss som faktisk er bekymret for terror også i Norge.

 2. Medmenneskelighet innebærer å skille mellom sak og person. Uendelig mange muslimer er gode , varme mennesker, som muslimen som dukket opp med ei rose utenfor redaksjonslokala, i Paris. Europa opplever nå en nådetid hvor kjærlighetens budskap må vises på en reell måte i møte med det islamske mørket. La oss be om at millioner av muslimer møtes av Kristi kjærlighet.
  Red.
  http://www.foldedehender.no

 3. De fleste muslimer, tror jeg, er sekulære muslimer, og vil ta avstand fra slik terror. Men dette er ikke enkelt. Hvordan kan man vite hvem som er radikale muslimer som kan gripe til terror? Jeg tror, som Terje Leigre skriver, at det, for oss som er kristne, er viktig å møte muslimer med sann medmenneskelig kjærlighet. Jeg tror at det er mange muslimer som stiller seg spørrende til Islam når de ser all terroren som følger med. Jesus lengter etter at mennesker skal komme til han og bli frelst. Bare Han kan gi dem den freden de lengter etter. Kanskje dette også burde være en oppvekker for oss som tilhører Jesus om å be. Samtidig må vi ikke være naive ovenfor terror men gjøre alt for å bremse faren. Jeg ser ikke akkurat karikaturtegninger som middel til å stoppe terrorisme. Jeg forstår ikke helt vitsen. Det provoserer vel heller. Men det burde kanskje blitt sett mer på forskjellige muslimske miljøer som kan bevege seg i radikal rettning og prøve å få stoppe disse.

  • Etter min mening er karikaturene blitt et symbol på ytringsfrihet, en frihet vi som kristne ennå gjør nytte av, men som gradvis vil bli tatt fra oss. For mange muslimer er kristen tro noe som skal fortrenges, og det ser vi i muslimske land i form av hundrevis av pastorer og evangelister som sitter bak murene -fordi de fornærmet “profetens” etterfølgere med sine ord om at Jesus er Guds sønn. Gjennom å ikke publisere karikaturene (som avisen Vårt Land) har gjort også denne gang -lar de ekstreme islamister styre agendaen og samtidig er de med på å skjære over den grenen de selv sitter på. Jeg er redd at vår sekulære pragmatiske kultur på mange måter er moralsk underlegen ekstrem islam og jeg forstår at mange er redde, og en feig presse viser vei. Vi er i ferd med å bli en slags “dhimmi” klasse som forsaker vår ytringsfrihet på grunn av frykt for å tråkke hårsåre muslimer på tærne. En mann som er klokere enn meg sa engang om muslimer -jo flere de blir i et samfunn -jo mer radikaliseres de og et faktum vi ikke må glemme er at islam dreier seg om å underkaste seg Allahs vilje som kommer til uttrykk primært i Surer i koranen. Når folk i Norge i likhet med mange tyskere nå vil begynne å marsjere mot islamisering -er det fordi de frykter selvmordsbombere, massakrer og terror. Som kristne frykter vi ikke islam og fremtiden -da den er i Guds hender -men samtidig forstår jeg godt at mange likevel er redde -fordi terror og drap, ISIS og Al Qaida langt på vei er dem som oppfyller Allahs vilje kommet til uttrykk i flere av koranens Surer.

   ”Bekjemp dem som ikke tror på Allah og Dommens dag..” (9:29)
   ”Vi skal kaste skrekk i de vantros hjerter…” (3:144) (flaggbrenning?)
   ”Om dere drepes eller dør for Allahs sak, så er tilgivelse og nåde fra Allah bedre enn det dere samler i hop.” (3:151) (hellig krig)
   ”Deres lønn, som bekjemper Allah og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet.” (5:37) (er det derfor dette gjøres i Sudan? )
   ”Tyven, mann som kvinne, hugg av deres hender, som gjengjeldelse de har fortjent, og som en preventiv straff fra Allah.” (5:42
   Koranen sier om de vantro:

   ”De verste krek overfor Allah er de som er vantro, og ikke vil tro” (8:57)
   ”Men, når de fredløse måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, – pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!” (9:5)
   ”Bekjemp dem! Så Allah kan straffe dem ved dere, og gjøre dem til skamme” (9:14)
   ”Så hør ikke etter de vantro, men før en drabelig kamp mot dem ved hjelp av den (koranen).” (25:52)
   Koranen sier om de som ikke er muslimer:

   ”Dere som tror, søk ikke venner utenfor deres egen krets, for disse … ønsker det som plager dere.” (3:114) (Er det rart at integrering er vanskelig?)
   ”En troende må ikke drepe en troende, med mindre det dreier seg om en feiltakelse.” (4:94)
   ”Vi skal kaste skrekk i de vantros hjerter…” (3:144)
   ”Kjemp mot dem [de vantro] til det ikke lenger finnes forfølgelse, og all religion tilegnes Allah!” (8:40)
   ”Det passer seg ikke for en profet i ha krigsfanger, før han har nedkjempet hele landet.” (8:68)
   ”De vantro sier, ’Hør ikke på denne Koranen! Slå den hen i tomt prat, så kanskje dere vinner frem’. Men Vi skal visselig la de vantro smake en svær straff!” (41:25-26)
   ”Når dere møter de vantro (i kamp), så gå løs på dem, til de er helt nedkjempet, og bind stramme bånd. Og etterpå, frigivelse, eller løsepenger, så krigen legger fra seg sin byrde… De som kjemper og dør for Allahs sak, – deres gjerninger lar Han aldri løpe ut i intet. Han vil lede dem, og gi deres tanker rett lei, og føre dem inn i paradiset som Han har gjort dem kjent med.” (47:4-7)

   Koranen håner de kristne:

   ”Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne. De hanger sammen. Den som slutter seg til en av dem, blir en av dem. Allah leder ikke urettferdige!” (5:56) (Ikke rart integrering er vanskelig, men er det kun vår skyld?)
   ”Si, ’Dere Skriftens folk [jøder og kristne]…’, som han gjorde til aper og svin og avgudsdyrkere!” (5:64-65)
   ”Sier de ikke i sin løgnaktighet, ’Allah har lagt seg til barn?’ De er visselig løgnere!” (37:152)

Det er stengt for kommentarer.