Foretningen Filadelfia Kristiansand med info til medlemmene

Kjære menighet, Som dere er godt kjent med er vi i en krevende fase, og vi har slitt med å få til en bærekraftig forretningsdrift og dermed betjening av gjelden i det nye konferansesenteret Q42. Som opplyst førte ikke forhandlingene i høst frem. Inn mot årsskiftet har vi jobbet intenst for å finne en løsning, og i romjulen var det positive signaler fra alle parter rundt en ny skisse. Denne skissen innebærer både frisk kapital fra nye partnere og en delvis gjeldssanering. De siste dagene har det vist seg å være mer komplisert og tidkrevende å få alle deler av løsningen på plass, og det forhandles nå rundt nye tilpasninger i håp om å komme i mål.

Som tidligere informert, kan oppbud være konsekvensen dersom forhandlingen ikke fører frem. Vi har likevel et fortsatt håp om å komme i mål med en avtale.

Hvilke konsekvenser et eventuelt oppbud måtte få for konsernet for øvrig og selve foreningen Filadelfia, avhenger av en eventuell videre prosess med Bo-bestyrer og kreditorer, og det vil vi uansett måtte komme tilbake til om det skulle bli det endelige resultatet.

Vi beklager på det sterkeste den situasjonen som er oppstått. Dette er en krevende situasjon for alle involverte, og vi vet at mange kjenner på en stor usikkerhet. Vi er takknemlig for alle som har bidratt så langt, og håper for alle parter sin del at vi klarer å lande en løsning.

Vi vil komme med en ny oppdatering så snart vi har noe mer konkret, mest sannsynlig noen dager ut i neste uke.

På menighetsmøtet den 13. desember ble det signalisert et nytt menighetsmøte i januar. Dette er nå satt til 6. februar hvor også Ad-Hoc gruppen vil delta. Vi vil derimot på kort varsel innkalle til et ekstraordinært menighetsmøte dersom den finansielle situasjonen tilsier det. Dersom smittevernreglene er som i dag vil et slikt møte bli en kombinasjon av et fysisk møte og en digital løsning.

Vi takker for all støtte som er kommet til menigheten, hilsninger og forbønn fra enkeltpersoner og menigheter lokalt og nasjonalt. Vi oppmuntres av den omsorg medlemmer viser for hverandre og det engasjementet som synliggjøres for menigheten. Vi er også rørt over den unisone viljen som framkom på menighetsmøtet i desember til å bevare menigheten samlet, dette til tross for mange følelser og skuffelser.

13 tanker om “Foretningen Filadelfia Kristiansand med info til medlemmene

 1. Det kan se ut til at de har fisket inn noen “brannslukkere” som skal glatte over problemene internt. Antagelig har det vært mye uenighet i toppen. For meg er dette enda et eksempel på at man ikke bør involvere seg i “moderne menigheter”.

  Det er to ting som ser farlig ut for meg.

  Det er når det oppstår menneskebaserte organisasjonspyramider som tillater at de på toppen kan kamuflere sin egen verdslighet og sine “av denne verden-løsninger” med overtalende argumenter.

  Det andre er visse mennesketyper som gir seg ut for å være de eneste som vet besssst. Disse “hør kun på meg-menneskene” finnes over alt. Jeg tror det er tre hovedtyper av dem. “Kulturkristne” som opplever kristne miljøer som snillere slik at de lettere kan “realisere seg selv”. Og den som beskrives i boka “maktmennesket i menigheten” av den nå avdøde Løvås. Til sist, individualister med “kommunikasjons-diare”. Typisk for mange i den siste kategorien er at de kan ha et utrolig “overtrykk” inne i hodet. Noen ganger kommer dette av mangel på objektiv forståelse av seg selv og andre ganger kan det komme av et sykelig behov for å synes eller bevise at de altid har rett. Typisk i begge disse tilfellene kan være at kommunikasjonen etter kort tid bare blir evige repetisjoner med lite ny informasjon. Antagelig fordi hyperaktiviteten i seg selv ikke gir dem overskudd til å fordype seg i nye emner. Og jo lengre de er ensporet jo vanskeligere blir det å komme seg ut av sporet. Og så finnes det selvsagt mennesker med visse psykiske diagnoser. Som f. eks asbergers syndrom. De kan lett bli helt oppslukt av veldig spesielle ting. I noen tilfeller kan de faktisk skaffe seg en “gurustatus”.

  1
  2
  • I tillegg har man de som selv representerer alle de onde mennesketypene de selv anklager andre for å være. Det symptomatiske er at de eksempelvis frekventerer en bibelsk nettdebatt-side mens de i stedet burde oppsøkt et verdsligg forum for denne verdens psykologi.

   De fleste menigheter kjenner godt til slike som kanskje ikke fikk de lederposisjoner i menighetene de så sårt ønsket seg. Bitterheten får dem kanskje til å baktale de andre og til slutt blir de av hensyn til fellesskapet ekskommunisert/kastet ut/utstøtt.

   De er da lette ofre for Djevelen, som inngir dem å fortsette sin bitre ferd. Slike er blant de vanskeligste å vende om. Såret stolthet og hevntanker gir det dårligst mulige utgangspunkt for anger og ydmykhet.

   Og når deres feilaktige bibelske standpunkter settes på plass hopper de enkelt over tapet og finner nye motangrep. Til sist skjønner de att de ikke kommer noen vei med Bibelen, og da går de over til amatørmessige forsøk på å bruke kvasipsykologiske argumenter og fjerndiagnostisering før de til slutt bare skjeller og smeller.

  • Jeg har ikke satt meg så mye inn i dette prosjektet til Q42, bare fått med meg hva som ble tillatt sannsynligvis for å få det til å gå rundt, ikke vet jeg. Tror ikke det er bra for noen menigheter å blande kortene ved å tillate hva Gud forbyr. Den delen av menigheten som valgte å gå ut, unngikk sannsynligvis mye de som er igjen nå sliter med. Mitt åndelige hjem hvor jeg hadde min tilhørighet siden 85, gikk jeg selv ut av nylig. Hadde jeg vært våken, hadde jeg fulgt intuisjonen om å melde meg ut tidligere istedenfor og vente. For tanken hadde vært der en god stund før jeg tok avgjørelsen, men det var som noe skulle holde meg der.

  • 08/01/2022, kl. 09:12 sa Kristi Bror:
   “Og når deres feilaktige bibelske standpunkter settes på plass hopper de enkelt over tapet og finner nye motangrep. Til sist skjønner de att de ikke kommer noen vei med Bibelen”

   Dette hender nok men mye vanligere er nok påstander om at Bibelen mener noe helt annet enn det den sier. Og det finnes faktisk mange eksempler på dette nettstedet at de som fremsetter slike påstander stempler folk for djevelens barn og satans tjenere hvis de ikke underkaster seg Rutherfords lære. Og typisk for dem er den store likheten nettopp med Jehovahs vitner.

   08/01/2022, kl. 09:12 sa Kristi Bror:
   “I tillegg har man de som selv representerer alle de onde mennesketypene de selv anklager andre for å være”

   Disse finnes nok men de avslører ofte seg selv ved å stigmatisere alle som ikke underkaster seg for “satans tjenere”. Sli fariseerne stemplet Jesus. Bare i skjeldne tilfeller greier de å skape noe. Som f.eks den alkoholiserte advokaten Rutherford.

   08/01/2022, kl. 09:12 sa Kristi Bror:
   “De fleste menigheter kjenner godt til slike som kanskje ikke fikk de lederposisjoner i menighetene de så sårt ønsket seg. Bitterheten får dem kanskje til å baktale de andre og til slutt blir de av hensyn til fellesskapet ekskommunisert/kastet ut/utstøtt.”

   Dette er kanskje noe du vet mer om enn meg. Selv har jeg faktisk fått tilbud om noen slik lederposisjoner men jeg ville ikke ha den for noen pris. Jeg vet at hvis man er ærlig og oppriktig, og selv om man snakker om generelle fenomener, så er det alltid noe som føler seg truffet eller at man tråkker dem på tærne. Da dukker hatet opp med en gang. Under overflaten finnes det mye hat rundt om kring.

   08/01/2022, kl. 09:12 sa Kristi Bror:
   “De er da lette ofre for Djevelen, som inngir dem å fortsette sin bitre ferd. Slike er blant de vanskeligste å vende om. Såret stolthet og hevntanker gir det dårligst mulige utgangspunkt for anger og ydmykhet.”

   Uten å si så mye om årsakene så er nok dette ganske vanlig. Ofte blir det slik når de som gjør krav på å ha “den fulle sannhet” setter hardt mot hardt og straks kaller de “ulydige” for “satans tjenere”.

   Og som du sier, anger og ydmykhet er livsviktig. Men dessverre er dette noe som er lett å missbruke av de som “har den fulle og hele sannhet”. De som i det ene øyeblikket gjør krav på å være fromme og i det andre kaller “de ulydige” for djevelens barn som skal gå til grunne i harmageddon. Dette er ofte årsaken til at det kan oppstå usunne organisasjonspyramider og/eller rene enmannstyrte sekter.

   Derfor er det alltid bra at noen utenforstående tar bladet fra munnen.

   6
   3
  • INGEN bibelske argumenter denne gangen heller.

   Jeg kan imidlertid hjelpe deg litt:

   Hebreerne 11:1:

   “TRO ER FULL VISSHET om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.”

   Hva er poenget med å forkynne om du ikke er sikker? Da blir man som dagens kristenhet – og deg – som heller dropper Bibelens ord og konverterer til amatørpsykologer.

   Nei hadde jeg ikke den bibelsk formulerte FULLE VISSHET om det jeg forkynner, så ble jeg som deg – “en klingende bjelle og drønnende malm”.

   Gni heller den åndelige søvnen ut av øynene og forstå at INGEN sønn er sin egen far. Tror du det kan du nok heller frekventere psykiatrien og psykologien.

   4
   4
  • “kristi bror”:

   Denne gangen skal du ha kreditt for et ganske kultivert svar.

   Da jeg leste det spurte jeg meg selv om hva Bibelen sa om meg selv. Og straks kom jeg til å tenke på den blindfødte gutten som fikk synet igjen av Jesus. Det likte ikke fariseerne. Guttens svar til dem ble så povoserende for fariseerne så de kastet ham ut. Men det brydde ikke gutten seg så mye om. Tror Jesus synes dette var veldig greit.

   Gutten fikk både tro og full visshet. Det samme har jeg fått. Folk fra jehovahs vitner derimot har flere ganger fortalt meg at overnaturlige helbredelser bare er “djevelens bedrag” for å lokke folk inn i falsk kristendom.

   Noe annet som gutten erfarte har jeg også erfart mange ganger. Det vesentlige er ikke om man tror og har full visshet om noe. Det eneste som betyr noe er HVA man tror på og HVA men har full visshet om. Og det leser jeg om i Bibelen. Og siden Jesus både kan skrive og lese så betyr det som står i Bibelen akkurat det den sier.

   I tider hvor kristendommen går i oppløsning så ser man typisk at troen spriker i alle rettninger. Bibelen tolkes etter forgåttbefinnende og i siste konsekvens for folk FULL VISSHET om sin egen vranglære. Så sterk kan vissheten ble at man tar livet av seg for å nå sine religiøse mål.

  • “Denne gangen skal du ha kreditt for et ganske kultivert svar.”

   Du mener i stedet for å fjerndiagnostisere de du er uenige som hobbypsykolog?

   “I tider hvor kristendommen går i oppløsning..”

   Kristendommen går ALDRI i oppløsning. Det er DIN falske kristenHET som går i total oppløsning fordi dere er uten hellig ånd men har satt deres lit til bibeltolkninger gjort av hedenske kirkemøter som har narret dere trill rundt med Tor og Odins helveteslære, noe som forutsetter en udødelig sjel også i Helheim og en tro på deres trehodede treenighetstroll arvet ettercNimrod, Ninus og Semiramis.

   2
   1
  • kristi bror
   Hvor herlig det er å vite at jeg er blant de meget få utvalgte SANNE kristne, som har den helt rette tolkningen av noen tusen år gamle skrifter. Selv om de er skrevet på et helt annet språk, i en helt annen kultur og over en lang tidsperiode, så forstår jeg ALT som jeg vil. Gud er på min side og skal hevne med død og fordervelse over de som er bittelitt uenig med meg. det har jeg lest og da må det bety det!!
   Det er ikke mange tusen som har den rette lære og jeg bryr meg ikke om at 96% er helt uenig med meg. Det bare viser at jeg har HELT rett. For hvordan kan det bety noe annet når jeg kan lese det ut av klokeboken. Alle andre leser jo de samme ordene helt feil.

   Men en dag skal jeg bli sjef, når alle andre sjefer er døde. Da kommer min verden til å se at jeg hadde rett.

   3
   1
  • Min kjødelige far var jurist og dommer og snappet opp mange gullkorn under sin mangeårige praksis. Som for eksempel:

   -Liten vits i å snu seg etter enhver bikkje som bjeffer i veikanten..

   5
   1
  • Jeg takker Gud hver dag at jeg ikke er som de andre, som bjeffer feil til mine medhunder………………….

 2. Tror Gud river glasshuset i hodet på dem. De har blitt oppblåste, overmodige og Gudløse i sitt hykleri.

 3. Veldig beklagelig dette her…Men hadde det ikke vært for coronaen, så kunne det endt bra. Men under uheldige omstendigheter, så ble det ikke det.
  Nå var det ikke de store planene som Kristiansand-menigheten hadde, som Jahve ikke likte, men tidspunktet det skjedde på. Hva sa Den Hellige Ånd før de store planene ble vedtatt?
  Kong Salomo bygde også stort og flott, og den gangen lyktes han, da han bygde på rett plass til rett tid. I Kristiansand ble det bygd på rett plass, men til feil tid.
  En annen sak er, at det er ikke så lurt å være avhengig av verden utenfor, for at leieinntektene skal ta seg opp. Ild og vann er to ulike elementer, som kristne og de som ikke tror.
  www-evangeliekirken-arendal.no

  • Veldig mye av leieinntektene uteblir pga Corina. Alt blir nedstengt. Veldig trist. Håper på en god løsning.

Det er stengt for kommentarer.