Foreldre saksøker Maryland skole etter påstander om at barn utsettes for muslimsk indoktrinering i offentlig skole

“En offentlig ungdomsskole har blitt anklaget for radikal islamistisk indoktrinering ved å Persian_Qurantvinge barna til å fremsi den muslimske trosbekjennelsen, samt å presse dem til å pugge de fem pilarene i islam og barna skal ha blitt lært at muslimsk tro er sterkere enn vanlig kristen tro, heter det i et føderalt søksmål som ble anlagt forrige onsdag. Thomas More Law Center sendte søksmålet på vegne av sine klienter John and Melissa Wood. Foreldreparet anklaget  La Plata High School i Maryland og la deres tenåringsdatter bli utsatt for muslimsk indoktrinering og propaganda, og når foreldrene klaget på det ble de nektet å komme på skolens område,” skriver Todd Starnes i American Dispatch (foto Wikipedia)

I følge anklagen skal skolen ha tvunget Woods datter til å tale nedsettende om sin kristne tro ved å messe frem  “Shahada” som er en muslimsk trosbekjennelse samt å anerkjenne La_Plata_High_School,_Maryland,_SignMuhammed som hennes åndelige leder, sier Thomas More advokatsenters leder Richard Thompson.  Shahada er den islamske trosbekjennelsen som sier “det finnes ingen annen gud enn Allah og Muhammed er Allahs budbærer. I følge foreldrenes advokat er å fremsi denne trosbekjennelsen å sidestille med å konvertere til islam. Skolens kurs om islam har også kommet med falske påstander som at Allah er den samme Gud som de kristne tilber samt at Islam er fredens religion,” sa advokat Thompson.  Kjære vene. Det høres ut som om noen har omgjort La Plata ungdomsskole om til et Madrassa finansiert av skattebetalerne! En talsmann for Charles County Public Schools fortalte med at de ikke kjenner til søksmålet og at de derfor ikke ønsket å kommentere det, skriver Tidd Starnes videre.

Også navngitte som tiltalte i søksmålet er det lokale skolestyret og rektor Evelynd Arnold samt viserektor Shannon Morris. i følge søksmålet som nå skal opp for en føderal domstol skal det bare ha blitt brukt en dag til undervise om kristendom mens studier i islam fikk to uker. Under den overfladiske gjennomgangen av kristendom underslo de saksøkte å ta opp betydelige sider ved bibelen og religiøse tekster som omhandlet blant annet de ti bud, heter det videre i søksmålet. I stedet for å løfte frem innholdet i kristendommen ble det talt nedsettende om kristendom og om paven. Det ble også hevdet at den islamske religionen er basert på fakta, mens kristendom og judaisme utelukkende er basert på tro. En slik diskriminering og omtale av kristendommen er grunnlovsstridig siden den fremhever en religion på bekostning av andre,” hevder foreldrenes advokat og viser til at Høyesterett ikke har noen presedens som tillater skoler og promotere islam mens de samtidig nedtoner kristendom eller judaisme, heter det videre i søksmålet. I notater som ble delt ut under undervisningen blir det hevdet at “de fleste muslimers tro er sterkere en de fleste kristnes og det ble også hevdet at “islam er fredens religion og at muslimer behandler beseirede nasjoner med godhet og respekt.

 

Når det gjelder det siste punktet er jeg sikker på at det er plenty av syriske og irakiske kristne som ville ha likt å nyansere dette i klasserommet. Skolen skal også ha tjent som forsvarere av den islamske tro, i følge en løpeseddel delt ut som heter “Islam Today”. I følge løpeseddelen som ble delt ut blir det påstått at det ikke står noe sted i koranen at du vil gå til paradis dersom du ofrer ditt eget liv ved en selvmordsaksjon. Den anklagede skolen skal også ha instruert sine studenter i at “Jihad” eller hellig krig ført på vegne av islam er en religiøs plikt, en personlig hengivelse til islam som involverer åndelig disiplin. La Plata High School ville lære barne om Jihad, det de burde ha gjort var å avspille videoer fra det som skjedde 11 september 2001 eller Boston Maraton bombingen eller videoer fra San Bernardino massakren eller angrepet i Chattanooga.

I følge søksmålet skal hendelsene skolen er anklaget for ha skjedd i skoleåret 2014/2015 og Wood som er tidligere marinesoldat og krigsveteran, ringte opp skolen den 22 oktober i 2014 for å klage på hva hans datter opplevde. Han krevde videre at datteren ble fritatt fra undervisningen i islam eller bli tilbudt alternativ undervisning. Den neste dag ble han fortalt av skolens viserektor at det var obligatorisk undervisning og at hun ville stryke i faget dersom hun ikke tok hele kurset, dette selv om det krenket familiens religiøse tro og overbevisning. Det er videre uklart hva resten av innholdet var i telefonsamtalen, men den 24 oktober, ble jentas far, meddelt fra skolens sikkerhetssjef at han ikke lenger var ønsket eller kunne oppsøke skolens eiendom eller område, uansett hva slags grunn han hadde. Wood hevder i søksmålet at han aldri truet noen fysisk eller truet med å påføre skade mot skolen eller noen på skolen. Søksmålet påstår forbudet er ubegrunnet og har et hevnmotiv.

Folkens, har være offentlige skoler nå blitt til indoktrinerings-sentre som fremmer islam og marginaliserer de andre religionene? Jeg hører om tilsvarende hendelser over hele landet og hvorfor har ikke “Freedom From Religion Foundation” grepet inn? Hva med American Civil Liberties Union? Deres taushet er bemerkelsesverdig. Jeg tipper at deres reaksjoner hadde vært annerledes hadde La Plata High School døpt barna og tvunget dem til å memorere Johannes 3,16, skriver Todd Starnes som tydelig har oppdaget at islam har fått langt bedre kår i USA under årene med Barack Obama som president. I morgen onsdag 3 februar 2016 vil den amerikanske presidenten for første gang noensinne avlevere en tale i en muslimsk moskê hvor også ekstrem islam har hatt sin plattform.

Utdrag av Todd Starnes artikkel

 

2 tanker om “Foreldre saksøker Maryland skole etter påstander om at barn utsettes for muslimsk indoktrinering i offentlig skole

  1. Om ikke islam er sterkere enn “vanlig kristendom”, sa ma man vel kunne si at den er mye sterkere enn de kristendomsvariantene som er mest vanlig idag? Og faktum er vel at de fleste “kristendomsvarianter” knapt kan defineres som bibelsk kristendom?

    • Hei gjest. Jeg er litt redd for at brennende islamsk tro er langt sterkere enn lunken navnekristendom hvor man har troen i hue, men ikke lar det gjenspeile seg i handling. En sann levende Kristus tro er modig, barmhjertig mot mennesker i nød og søker å fremme Jesus Kristus hvor man enn er i livet. I vår tid er det mye tam, tannløs kraftløs kristendom som helt klart blir overgått av mange muslimers hengivenhet til sin Allah

Det er stengt for kommentarer.