Fikk du ikke se Børre Knudsen filmen tirsdag kveld?

Filmen “En prest og en plage” ligger på NRK  En stor Guds mann og profet-figur har forlatt oss. Med Børre Knudsens død er et viktig kapittel i norsk kirkehistorie avsluttet og en lydig Herrens tjener har dradd hjem til Gud. Hans siste jordiske dager ble nok ikke slik man hadde ønsket, men i liv og i død har Børre Knudsen vært et vitnesbyrd til land og folk om den oppstandne Herre og Mester, Den evige treenige Gud. Filmen om Børre er dessverre ikke lenger tilgjengelig på NRK.

149 tanker om “Fikk du ikke se Børre Knudsen filmen tirsdag kveld?

 1. Christensen angriper og er stygg mot en mann som døde for få dager siden. Uten noe som helst skrupler og tanker ovenfor en sørgende familie. Han når nye lavmål i alt han gjør.. Christensen viser sitt sanne jeg: Ond, patetisk og latterlig. Christensen er ikke bare en falsk profet, men han eier ikke folkeskikk eller sosiale antenner. En sann tjener av djevelen. Oppfordrer alle ttil be for han og hans familie. Og ikke minst, familien til Børre Knudsen.

  • Kan ikke Christensen ta deg for gjengifte, finner han alltid noe annet å dømme og kritisere. Der sitter den apostelen i sin villa til 8 millioner med sitt boblebadekar og lever sitt liv i sus og dus og er attpå til frekk nok til å tigge penger til ulike fantasi-prosjekter, men tar ikke fem flate øre for å rakke ned på en nylig avdød troende som har betalt en høy pris for å være lydig mot sitt kall. Jan Kåre er ingen kristen, ikke et medmenneske og heldigvis så sær at enhver sunn tenkende sjel vil sky ham som pesten.

 2. Torstein. For første gang har jeg vært enig i Morken og verdidebatts vurdering av hva som er egnet publisert på en nettside. Jan Kåre Christensens innlegg som han fikk refusert med ordene “Pågangen er meget stor, spalteplassen begrenset. Vi deler heller ikke ut medikamenter over en båre.” En klok vurdering av Morken. Når det gjelder Børre Knudsen filmen gir den et innblikk i Børres siste dager som en redusert eldre mann rammet av sykdom. Vi kan alle bli rammet av plutselig eller snikende sykdom som reduserer oss og vi kan ikke rømme unna. Når filmen gikk på kino i Kristiansand så jeg at healeren Svein Magne Pedersen som driver scammen “Jesus læger” i salen. Jeg tror denne herlighetsteologen fikk litt å tenke på. Hadde Jan Kåre Christensen hatt noen sosiale antenner hadde han holdt seg for god til å stå og spytte over en manns både. Dessuten støtter Christensen både abort og homofili, i hvert fall indirekte, og annet var jo ikke å vente etter alt som er kommet frem om han i debattene her.

 3. Angående Cristensen…
  Jeg vet ikke stort om ham men vet at det finnes utallige eksempler på mennesker med forskjellige svakheter og problemer som ingen har særlig problemer med i utganspunktet. Men på et tidspunkt begynner noen og mobbe dem, motarbeide dem eller til og med latterliggøre dem. I stedet for å miste siste rest av et fra før dålig selvbilde blir de bare hardere og hardere. Så blir de isolert og gjør til slutt hva som helst for å bekjempe dem som oppleves som deres fiender.

  En av de mest kjente tilfellene på dette tror jeg er Vidkun Quisling. Han ble mobbet og latterliggjort mye før krigen. Men ingen ting av det han ble kritisert for var egentlig noe stort problem. Det gikk som det gikk. Han fant også en løsning. Men ingen lærer noe som helst av slikt. Folk lærer ingen ting. Hverken av historien eller det som står i Bibelen.

 4. Du skriver til Christensen -Kvifor ikkje skriva om noko som gjev framtidshåp og glede? Svaret er enkelt, han er ute av stand til det. Alt du finner på hans nettside er løgn, falsk lære, lovløshet og annen form for synd og mørke. Christesen er ute av stand til å spre håp og glede. Christensen gjør det hans fader viser han å gjøre og skrive, hans far er djevelen som er uanminnelig lett å gjenkjenne på hans blogg.

 5. Jeg har fått høre det i sikkert 1000 meldinger at jeg er en nerd, tyv og Satans mann da jeg har lagt ut bilder av såkalte kristne horebukker. Dette gjelder ikke lengre skjønner jeg. Snakk om å gå Satans ærend. Det gjør en til gangs her.

  • Jeg er trist på ditt vegne Christensen. Selv ikke om Knudsen fant du noe godt å si. Han var ikke gjengift, trofast mot sin hustru, trofast mot sitt kall, trofast mot sin Gud selv i sykdom og død. Bar konsekvensene av sine valg, levde som en Guds mann, døde som en Gudsmann, men du finner alltid noe negativt å si.

 6. Konklusjonen er: Børre Knudsen bryter Norsk lov og stormer inn på sykehus med salmesang og bønn er han en “Guds mann”.

 7. Jeg har ikke bryte Norsk lov eller er dømt for det. Alt for å påpeke at noen offentlige personer som gir seg ut for å være kristne lever i dobbelt moral med å påpeke andres synder men lever selv i synd.

 8. Dom og bedømmelse over Søkelys.

  Redaktør og debatta er løgnere, dobbelt kommiserende og legger ikke Guds ord og en rettferdig vurdering til grunn for sine vurderinger og påstander.

  Ergo deres harde dom imot meg er idiotiske, løgnaktig og totalt feilslått og sterkt injurierende!

  Jan Kåre Christensen
  Oslo

  • For å si det slik Jan Kåre. For abortaksjonistene er dette en typisk situasjon hvor man på basis av Guds Ord sier følgende: Vi skal lyde Gud mer enn mennesker” Peter og Johannes følte en nødsituasjon da de ikke lenger ble tillatt å preke mer om Jesus, og den samme nødsituasjon har abortaktivister følt i forhold til fosterdrap. Om abortaksjonistenes overføring av Peter og Johannes situasjonen er nok gjenstand for ulike tolkninger, men det samme argument som du bruker er blitt brukt i mot kristne som smuglet bibler til kommunistiske land under Sovjet tiden. Broder Andreas krenket med andre ord sovjetisk lov som forbød import av religiøst materiale med mindre det var godkjent av “rådet for religiøse saker” -og utfra din religiøse forståelse av denne problematikken er altså Nessa/Knudsen/broder Andreas/ Johannes/Peter lovløse forbrytere som opererer på utsiden av landets lover. Hadde det ikke vært for lovbrytende troende opp gjennom historien….hadde kristendommen vært en religion utdødd omkring år 90, og du hadde måttet bruke din blogg til å promotere boblebadekar eller dresser.

 9. Det hjertet er fylt av det taler tungen. Slik vet vi jo det er med Christensen. Han har store komplekser og viser dette ved sin barnslige og onde adferd. Tenk å kritisere Børre Knudsen, kun dager etter han dør. (En mann som forøvrig gjør klovnen Christensen til skamme på alle måter).. Det viser alt. Christensen har Hverken godhet eller medfølelse i sitt vokabular, kun kritikk mot alt og alle. Han lever av dette, det har vi sett. Livet hans handler utelukkende om å være ond og prøve å få oppmerksomhet rundt dette. Han har ikke noe godt å si om noen, angriper døde og svake. Tatt i løgn og bedrag. Mannen er totalt blokket for alt som heter intelligens og sosiale egenskaper. Gud vil dømme han. Fortsett og be om frelse for han.

 10. Gidder ikke forsvare eller forklare mer da dere ikke akkurat hører hva jeg sier eller rettere sagt skriver. Vi skal ikke dømme de som er utenfor sier skriften. Men de som er innenfor. Dere er så vulgære og nedlatende overfor meg at jeg avslutter alt med søkelys her og nå.

  • Det er jo ikke snakk om å dømme “de som er utenfor”, men mane til omvendelse med å fortelle sannheten om at abort er drap, og manndrapere må omvende seg og bli frelst. Både apostlene og den tradisjonelle kirke har alltid kalt mennesker utenfor til omvendelse og advart om at den lønn synden gir er døden. “Fatt da et annen sinn” var forkynnelsen i Acta boken, -og den var rettet til de utenfor.

 11. “Avslutter alt med søkelys her og nå”..:) Hørt det før?? 🙂 Dårlig til å lyve er du også. Legg av løgnen sier Skriften. Trodde du levde 100 % etter Guds ord? Eller var det også løgn?

  • Bjørn. Man ender som Christensen dersom man ikke har en helhetlig teologi men i stedet er livssyns-shopper og plukker dogmer etter eget forgodtbefinnende hos mormonere, jehovas vitner, adventister og lignende. Interessen for Christensens blogg er dalende da folk skjønner at Christensen opererer i kristentroens randsone.

 12. Jeg har prøvd å belyst Ludvik Nessa og Børre Knudsen virksomhet sett ut i fra et ny testamentelig standpunkt og hva som er viktig å formidle i tiden. Her faller de tvers igjennom. Har allerede skrevet om dette, men vil i en siste artikkel prøve å få med meg en del som jeg ikke allerede har skrevet om disse og for å belyse hvor ille det er når vi ikke forkynner Guds ord og lærer Guds ord på rette måte. Tar en del punkter med slik at det blir mest oversiktlig og det blir en helhet i min advarsel og veiledning.

  1.) Viderefører Ludvik Nessa og Børre Knudsen apostlenes virksomhet? Nei, de første kristne forkynte evangeliet og helbredet de syke. Hva gjør Nessa og Knudsen? De tror knapt nok på det overnaturlige i evangeliet og er standhaftig i Kirkens tro og lære. Da viderefører de ikke apostlenes virksomhet. Men for å ta godt i positivt til deres fordel; Luther tro, lære og virksomhet. Og han kom 1500 år etter Apostlene.

  2.) Abortmotstanderne sprer frykt og fordømmelse. De som tar abort er ikke kristne mennesker, men mennesker som vandrer borte fra Gud. De lever og vandrer i mørke og er ikke Lysets og dagens barn. Derfor er vi satt til å spre evangeliet som er lyset fra Gud sendt til mennesker som lever og vandrer i mørke.

  3.) Knudsen og Nessa prøver å være som profetene i GT. Denne tjenesten er slutt da Jesus har satt Israel til side i 2000 år før de skal komme inn igjen for å bli hans folk «igjen». I mellomtiden er menigheten Guds folk og forkynnelsen om omvendelse fra spesifikke synder skal være innad i menigheten. Ikke utad til verdens barn, dette var den GT profet tjenesten til og i Israel.

  Når Jesus refset jødene i sin samtid så var det med bakgrunn i at Israel i Bibelsk terminologi var datidens “menighet”. I dag er dette menigheten.

  4.) Det er egentlig ikke ubibelsk å advare imot synd, men når menigheten i dag er oppfylt, styrt og synden blir godtatt, dysset ned og også forsvart. Da blir det å gi feil mat å advare de ikke troende om spesifikke synder. Knudsen og Nessa har hovedfokuset der de ikke skal ha det.

  5.) På slutten av 1980 tallet ca. 1989 var Børre Knudsen og Ludvik Nessa intervjuet av Hans Bratterud på hans kanal. Der han sendte her på lokal TV i Oslo Janco Tv og Satellitt kanal. Bratterud spurte fritt gjengitt følgende spørsmål: «Hvorfor kjemper dere denne abort kampen så iherdig?». Nessa og Knudsen svarte følgende: «fordi da får de ikke bli døpt og bli et Guds barn!». Motivasjonen var at da ville de ikke bli bestenket som barn og innlemmet i den Norske Kirke. For en villfarelse og vranglære!

  6.) Guds ord sier klart at vi skal ikke dømme de som er utenfor, men de som er innenfor. Her blir alt snudd på hode.

  1 Kor 5, 12: Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som er utenfor skal Gud dømme. Det absolutt farligste man kan gjøre er å dømme de som står utenfor samtidig som man ser gjennom fingrene med synder som begås av de som er innenfor. Da blir hykleriet maksimalt.

  7.) Jan Åge Torp var med disse prestene på 1980 tallet. Og flere andre, alle som har vært med dem har det til felles at de er åndelig sett helt på villspor. Leif Jacobsen som også var med dem og andre, alle er villfarelsen barn. Jan Åge Torps arvtager Jan Hanvold er enda mer ekstrem en Torp. Her går det fra vondt til verre! Nå vil Nessa virke og drive sin propaganda virksomhet på hans TV stasjon. Etter Ulf Ekman ble katolikk falt han i unåde hos Hanvold da katolikkene har en strengt og bibelsk syn på ekteskapet. I motsetningen til protestantene som nå lar alt løpe fritt. Torp er skilt og gjengiftet to ganger, Jan Hanvold tre ganger. Men Torps nye kone er visstnok yngre enn Hanvolds kone da det er ca. tyve år yngre koner begge to har. Snakk om å meske seg i kjødet!

  8.) Dette jeg her formidler er egentlig evangeliet. Men vi vet at den katolske Kirka ville styre samfunnsutviklingen og menneskene gjennom hele middel alderen. Noe som også den lutherske kirka fortsatte med. Men hvor i skriften står dette? Alt dette er dypest sett et mandat som Gud ikke har gitt til sin menighet, men til styresmaktene og øvrigheten. Menigheten skal utad forkynne Kristus og innad korrigere, rettlede og formane. Men her snur en alt dette på hode.

  9.) Ludvik Nessa skal nå inn på den okkulte TV stasjonen til Jan Hanvold. Er en så blind – åndelig blind – at en går inn på denne TV stasjonen med eget program? Da kan en være sikker på at en er både forført og bedratt!

  10.) Abort er drap. Men hva vet vi? Disse som driver med dette er mennesker som lever og vandrer i synd. Jeg stiller derfor et åpent spørsmål om hva som er best her? Skal noen som ikke er ønsket bli tvunget til å leve? Guds veier er uransakelige. Hvis troende mennesker tar abort er det dobbel synd. Men at de som lever med Satan gjør det, og kanskje disse som blir adoptert bort går til Gud? Hvis de ikke hadde blitt adoptert, hva da? Da hadde de kanskje vokst opp i et narko hjem, et alkoholiker hjem, blitt slått og voldtatt. Jeg vet ikke hva. Synden gjør seg gjeldende virkelig blant mennesker i dag. Vi er ikke satt til å kjempe imot synden i verden, men synden i menigheten! Overfor verdens barn skal vi forkynne omvendelse fra synd (DERES SYND ER AT DE IKKE TROR) og til Kristus.

  Det heter i ordtaket: «Alt med måte». Selvfølgelig er det til sine tider bra også å forkynne og belyse hva abort er. Men skriften siner vi skal be om visdom. Kan ikke se at kristenfolket er fylt av eller ledet av visdom. Visdom er å gjøre alt på rette måte og ikke unødig føre mennesker bort i fra Gud, men til Gud. Det har vist seg at mennesker som lever og vandrer i mørke, de trenger ikke å bli dyttet lengre ned og bort i fra lyset. Men få høre evangeliet og oppleve Kristus. Hvordan gjør vi dette – best? Uten tvil å formidle hva Jesus gjord og lærte men han var her på jorda!

  To hoved ankepunkter har jeg imot å kjempe en abort strid. Det ene er at synden vi skal kjempe imot og advare imot er ikke blant verdens barn, men blant de troende. Dernest så fremstår Knudsen, Nessa og tilsvarende mennesker mer som en GT profet. Den GT profet tjeneste er avsluttet og tilsidesatt under menighetens tid, men vil komme tilbake når menigheten er blitt opprykket og slå ut i full blomst under 1000 års riket igjen! I mellomtiden skal vi som menighet og troende forkynne Kristus! Det går an å komme med profetier angående også det profane liv i menighets tidshusholdning, men med det mål at mennesker skal komme til tro og Guds barn skal bli veiledet som mennesker. Ikke en kamp imot mennesker som allerede lever og vandrer i mørke!

  Kristenfolkets kampanje og advarsel imot ugjenfødte homoseksuelle, abort etc. er ubibelsk og imot Guds ord!

  Børre Knudsen, Ludvik Nessa og andre abort motstandere har drevet en tvilsom virksomhet og direkte ubibelsk vis det er ment å være en bibelsk og nytestamentlig virksomhet. Tragisk er det at så få troende ikke skjønner dette. Men etterpå de har advart verdens barn å omvende seg, så «glemmer» de deres viktigste og primere oppgave, å formane de troende til et hellig og overgitt liv i samsvar med Guds ord og Guds vilje.

  Vi skal ikke advare de ufrelste imot spesielle type synder i opp og mente. Men det skal vi gjøre til de som bekjenner Jesu navn. Men her snur en det hele på hode.

  1 Kor. 5. 9 Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. 10 Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. 11 Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. 12 Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? 13 Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!

  Vi skaper forvirring, ødelegger det kristne budskapet og de kristne forblir småbarn i Kristus gjennom dagens forkynnelse!

  Hva skal vi forkynne? Da må vi vite hvem vi skal forkynne til, og hva vi skal forkynne til dem.

  Til de ikke troende skal vi forkynne kun en ting, at synden er ikke å tro på Jesus. Men for de som er troende, så skal vi stadigvek forkynne imot synd, formane og veilede da vi skal stadigvek avlegge det gamle menneske og ikle oss det nye!

  Vi har mistet totalt forståelse av vårt oppdrag og den bibelske standarden for Guds menighet!

  Det er ikke de ikke troende vi skal formane, men de troende som viker av fra Herrens vei. Men her snur en det hele på hode. La meg til slutt ta fem punkter som er viktig og avgjørende for vår forståelse av dette emne og viktigheten med å leve som en nytestamentlig troende.

  1.) De ikke troende er og forblir syndere om de lever ut sin synd eller lever som kultiverte mennesker.

  2.) Alle som har tatt imot Jesus er Guds barn.

  3.) En troende kan tape sin frelse hvis en lever i synd og ikke får den frem i lyset.

  4.) Vi skal ikke formane verden, men andre troende som viker av fra Herrens vei enten i liv og lære.

  5.) Troende som ikke vil omvende seg, skal støttes ut av menigheten.

  Troende mennesker i dag her i Norge er så villedet, forført og ute av åndelig kurs at de må omvende seg akkurat som verdens barn må. Men det finnes lys i tunnelen for deg! Les deg opp på vår blogg og hjemmeside, og støtt oss i forbønn og økonomisk!

  Sluttkommentar:

  Hva var det som motiverte Børre Knudsen? Ikke noe fra det nye testamente, men sikker en veldig tungsinn fordi de som ikke ble født ikke kunne bli spebarns døpt og ville da gå fortapt! Mannen var super ubibelsk og super ekstrem! Ikke til etterfølgelse på noe plan. Men for all del, Børre Knudsen sto ærlig frem og fortalte om seg og sin familie. Det er sikker noe å lære og hente der? Han var som sagt også mer enn bare en abort motstander, personlig så synes jeg synd på han og hans familie. Da både kone og barn virker til å være varme og gode mennesker? De personene han hadde rundt seg var mange ganger mer ekstreme enn Knudsen selv. Knudsen engasjement var ut i fra en sykdom som måtte komme frem, og ikke bare ut i fra hans eget indre liv.

  Jesus har i hvert fall ikke kalt oss til å drive denne kampen, men forkynne evangeliet, be for mennesker og være til velsignelse!

 13. PS! Vi skal advare til omvendelse, men opptre som bøller og drive med ekstremiteter som Knudsen, Nessa og disse abort prestene har gjort, verre en klovner!

  Og med andre ord, hvis Knudsen, Nessa, Broder Andreas bryter landets lover er de «helter»!
  Men hvis jeg legger ut noen bilder av forkynnere som lever i hor med ny elskerinne, da har jeg avgrunnens blogg og shopper fra JV og andre!

  Hvor innsausa i løgn og fabrikkerte «sannhetten» kan en bli?

  Får si som Hanvold sier når han er i det gode hjørna og ikke er enig; God Jul!
  Ellers så sier han til helvete med de som ikke er enig med ham, men den kan jeg spare meg for da jeg vet at her har jeg rett:

  Guds ord sier klart at vi skal ikke dømme de som er utenfor, men de som er innenfor. Her blir alt snudd på hode.

  1 Kor 5, 12: Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som er utenfor skal Gud dømme. Det absolutt farligste man kan gjøre er å dømme de som står utenfor samtidig som man ser gjennom fingrene med synder som begås av de som er innenfor. Da blir hykleriet maksimalt.

 14. Du kan ikke “belyse” noe som helst ut fra bibelens fordi du er åndelig blind og en falsk profet. Jan Hanevold er en eksemplarisk mann sammenlignet med deg Jan Kåre. Du skriver ikke et ord om Jesus men tusen ord om Hanevold og gjengifte. Patetisk.

  • Jeg ser lett på den måten du argumenterer på og kan ikke finne en helhetlig tenkning hos deg. Du er åpenbart ute av stand til å se at din egen virksomhet skremmer vettet ikke troende. Folk spør meg.. Hvordan er det mulig å være kristen og samtidig så ondsinnet som JKC er spørres det? Jeg bruker å svare slikt: JKC er ingen kristen i bibelsk forstand. Han har et religiøst utgangspunkt for sin virksomhet men han har både læremessig og i praktisk utøvelse av religionen satt seg selv på utsiden av den kristne tro, på utsiden av korsets nåde og fremmer et annet evangelium, basert på å klippe og lime fra ulike sekter. I din argumentasjon mot Nessa/Knudsen berører du ikke det som er selve kjernen i Nessa/Knudsens argumentasjon for å aksjonere mot fosterdrap, -og det faktisk den blodige sannhet at det er små barn, medmennesker som drepes. Den kristne kirke har altfor lenge sittet stille å se på at det faktisk er barn blir drept på våre sykehus. Nå vet jeg ikke om du har noen barnebarn ennå, men ville du ikke gripe inn, hyle opp, dersom du viste at en morder ville dukke opp på barneværelset for å drepe dine barnebarn? Eller er det som jeg tror? Det ufødte liv er for deg mindreverdig i forhold til dine egne (eventuelle) barnebarn. Børre Knudsen og Ludvig Nessa gjorde det alle kristne skulle ha gjort. Grepet inn, og forsøkt å stanse fosterdrapene, både fordi den som utfører dem gjør en synd som kan lede til fortapelse, og fordi abort innebærer at et menneske blir avlivet. Hitler brukte gasskamre, kuler og krutt og galger for å bli kvitt det de oppfattet som mindreverdig. I vår tid brukes lov om selvbestemt abort som i realiteten er et drapsvåpen, -men du gir åpenbart blaffen.

 15. Ja du har rett i at det ikke skrives slik om Jesus andre steder i landet, og takk Gud for det. Det du skriver er vranglære og forførelse, og gjør ikke annet enn å vrenge sannheten og villede folk. Dødens og avgrunnens blogg. Drevet av en patetisk løgner og feig klovn, som angriper døde og svake og roser seg av det. Motbydelig.

 16. Jeg ser lett på den måten du argumenterer på og kan ikke finne en helhetlig tenkning hos deg. Du er åpenbart ute av stand til å se at din egen virksomhet skremmer vettet ikke troende. Skriver du Kjell Andersen.

  Du snur alt på hode, er det en som virkelig tenker helhetlig er meg. Skal sette det opp punktvis for deg hva jeg mener.

  1.) Vi skal ikke advare verdens barn, uansett hvor sykt det er. Jesus virket blant en demonisk og stygge okkupasjonsmakt (Romerriket). Men han sa bl.a. gi Keiseren det som tilhører ham.
  2.) Vi skal advare de troende, spesielt de som har et leder og forkynner ansvar!

  At du velger å ikke forholde deg til hva jeg skriver, men dikter og synser i vei er ikke mitt problem, men ditt!

  Jeg og broder Andreas gjør det riktige selv om det kan være at vi er på «feil» side av loven i enkelte tilfeller, men det er for å spre budskapet og sannhetten. Men Børre Knudsen angrep vertslige, kjødelige og andre som er ufrelste for å fremme sitt budskap at de må bli født for å bli døpt for da blir de «frelst». Nei, barnedåp er ingen frelsesvei!

  Og å sammenligne drap på foster og levende barn er motbydelig!

  Jan K
  Oslo

  • Du skriver “Og å sammenligne drap på foster og levende barn er motbydelig!” og dermed fikk vi igjen et glimt av ditt ubibelske syn på hva et menneske er. Nazi-Tyskland snakket om “undermennesker” om jøder, sigøynere, homofile som mindreverdige.. og jommen roper du i realiteten ditt ja og amen til det når det gjelder barna i mors liv.

   I en bibelsk kontekst og sett fra Guds ståsted er barnet i mors liv likeverdig med et født menneske. Dom 13,7 Men han sa til mig: Nu skal du bli fruktsommelig og føde en sønn; drikk nu ikke vin eller sterk drikk og et ikke noget urent! For barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv og til sin dødsdag. I dette tilfellet var barnet en Guds nasireer og et fullverdig menneske allerede fra mors liv. Jeremias ble helliget til profetgjerningen allerede mens han var i mors liv. Når jeg leser din argumentasjon ser jeg klarer hvor fjernt du står fra det bibelsk kristne budskapet. Når ditt punkt en finner jeg det fullstendig ubibelsk og vitner om en total ansvarsfraskrivelse fra absolutt alt Kristus og apostlene praktiserte. Vist advarte de verdens barn om hva som vil skje dersom ikke de vender om. Oppgaven å advare troende ledere om synd skal gjøres, men ved å holde frem Guds ord klart og tydelig i forkynnelsen… Ikke gjennom å henge dem ut med navn og bilder slik du gjør da dette rammer uskyldige tredjeparter. Men når jeg ser ditt menneskesyn forstår jeg jo hvorfor du blåser i om barna til de du henger ut blir mobbet på skolen. Jeg syntes din svake holdning og manglende respekt for Guds ord er motbydelig.

  • Bjørn. Jan Kåre Christensen er ingen evangelist fordi han ikke forkynner evangeliet. Sannheten er at JKC og Himmelske blogg ikke har noe budskap i det hele tatt. Jeg kan heller ikke gå med på at han er en bibellærer, for manglende respekt for Guds ord har jeg ikke sett i noen sekt jeg har vært borti. De eneste ord i bibelen JKC tar alvorlig er bibelversene som avviser gjengifte. Utenom det har han rett og slett intet. Fullstendig tomt. Fullstendig mørke.

 17. Nr. 847:

  I følge flere kristen ledere vil Børre Knudsen bli husket, men ikke vi andre troende de neste hundre år!

  Da ungene var små var vi i Kjuttaviga på Sørlandet og så på Kaptein Sabeltann. Denne Kaptein Sabeltann har nå nesten fått sin overmann i en nylig avdød Abort prest. Jeg tror faktisk ikke Børre Knudsen var så ille i sine uttalelser og meninger som nå flere av hans kjenninger, tilhengere og sympatisører er. Ille er dette sett med nytestamentlige «briller» da Knudsens virksomhet miner mer om en GT profet enn hva en finner i NT. Da burde alarmklokkene ha ringt for lenge siden hvis en hadde hatt et noenlunde åndelig gangsyn!
  På mange måter så var Børre Knudsen om en liker det eller ikke på randen av å komme inn i psykose. Jeg tror han kunne vært stoppet og fått hjelp langt tidligere. Men kristne mennesker er dessverre alt for dumsnille i så mange situasjoner i livet.
  Bilde av Børre Knudsen som ikke kunne tåle «synden» ved Abortinngrep!

  Dette skriver denne innsausa Odd Sverre Hove som nok har lest alt for mye Harry Potter i det siste?
  «Den største av oss

  Jeg er fullt og helt enig med dem som sier at når man om hundre år skal skrive kirkehistorien om de årtiene som vi ble tildelt å leve i, da vil vi andre for lengst være glemt. Men Børre Knudsen kommer de til å huske. For han var den største av oss.» (Sitat slutt).

  Skriften er veldig klar på at vi ikke skal bryte landets lover eller refse de ikke troende for deres synd. Da deres synd er at de ikke tror på Jesus. Mens vi derimot skal advare og refse de som bekjenner Jesu navn men ikke lever opp til kristen navnet!

  Vi skal advare til omvendelse, men opptre som bøller og drive med ekstremiteter som Knudsen, Nessa og disse abort prestene har gjort, verre en klovner!

  Og med andre ord, hvis Knudsen, Nessa, Broder Andreas bryter landets lover er de «helter»!
  Men hvis jeg legger ut noen bilder av forkynnere som lever i hor med ny elskerinne, da har jeg avgrunnens blogg og shopper fra JV og andre!

  Hvor innsausa i løgn og fabrikkerte «sannhetten» kan en bli?

  Får si som Hanvold sier når han er i det gode hjørna og ikke er enig; God Jul!
  Ellers så sier han til helvete med de som ikke er enig med ham, men den kan jeg spare meg for da jeg vet at her har jeg rett:

  Guds ord sier klart at vi skal ikke dømme de som er utenfor, men de som er innenfor. Her blir alt snudd på hode.

  1 Kor 5, 12: Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som er utenfor skal Gud dømme. Det absolutt farligste man kan gjøre er å dømme de som står utenfor samtidig som man ser gjennom fingrene med synder som begås av de som er innenfor. Da blir hykleriet maksimalt.

  Rom. 13. 1. Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud, 2 så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.

  Vi skal så langt det er mulig, være lydige imot myndighetene, dette er en befaling.

  Sluttkommentar:

  Det jeg har prøvd å belyst er at Børre Knudsen som sikker var en snill mann og trofast imot kona hele livet. At den virksomheten han drev var på mange måter så fjernt i fra Guds ord det er mulig å komme. Vi skal ikke reformere verden, hvor ille det en er. Men peke på Jesus, troens opphavsmann og fullender.

  Og befaling til oss er å forkynne evangeliet, det står ved lag enda!

  Markus 16. 15 Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18 de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. 19 Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd. 20 Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.

 18. Gidder ikke mer, du sammenlignet mine barnebarn med fosterdrap, det er motbydelig!

  Dra inn Nazi her er lavmål!

  Og skjønner du ikke det, så er alt håp og empati borte Kjell Andersen!

  • Ja, så dine barnebarn har mer verdi enn barna i mors liv? Hvor finner du det i Guds hellige ord? Ditt problem Christensen er at du i all din ferd, i alle dine ord -har satt deg utenfor Guds eklesia. Der er en vei igjen for deg. Omvend deg, slett din motbydelige blogg og begynn å proklamere et sant evangelium. Det du sprer nå er utelukkende mørke og tomhet.

 19. Det å dra inn barnebarn og sammenligne det med fosterdrap vitner om at du må være en skjult nazist Kjell Andersen, de så ikke forskjell på dette heller og drev med ekskrementer på levende mennesker, er dette det neste for deg? Det forundrer meg ikke og bermen på Søkelys vil støtte deg, for dere er fullstendig ute å kjøre!

  Jan K Christensen
  Oslo

  • Jeg konstaterer bare at du Jan Kåre Christensen har et menneskesyn hvor du graderer livet og sier at mennesker skapt i Guds bilde har forskjellig verdi.Dine barnebarn har i følge dine ideer mer verdi enn ett ufødt liv selv om Guds ord lærer at mennesket er skapt i Guds bilde og verdsatt likt fra mors liv av. Din ideologi Jan Kåre Christensen minner farlig om de ideer som preget Nazitidens Tyskland hvor rase var avgjørende for hvorvidt et menneske hadde verdi eller ei. Du graderer dine barnebarn som mer verd enn et foster og bryter dermed med absolutt alt den kristne kirke har hevdet.

 20. Kjell, steng han ute. Ingen har noe godt av å komme i kontakt med den forføreren. Få Christensen ut av søkelys. Han forsvinner jo ikke av seg selv (selv om han påstår det i annenhver setning)..Jeg kjenner veldig mange mennesker, men ingen ville jeg trodd mindre var en Guds mann en Christensen. Helt skakk-kjørt både teologisk og personlig.

  • Nå er Christensen så fullstendig avslørt på alle måter at jeg tror han forsvinner av seg selv. Enhver som har fulgt Christensen debattene har nå fått se hvor fjernt denne mannen står fra Guds ord og sann evangelisk kristendom. Vi har her en grådig halvkjeltring som går over lik for å kunne spytte ut sin eder og galle over alle de han bestemmer seg for å tale ille om. Selv den gamle Gudsmannen Emanuel Minos får sitt navn forsøkt skitnet til på hans blogg fra avgrunnen. Jeg avslutter med å konkludere: Selv Jan Hanevold blir en hellig mann dersom man måler opp mot Christensen. Hanvold har i hvert fall anstendighet nok til å ikke tråkke på lik.

 21. Vil presisere at dine sammenligninger Kjell Andersen er helt ville!

  Hadde mine barnebarn blitt innlagt på Ullevål Sykehus for å blitt tatt livet av hadde jeg gjort alt for å hindre dette, selvfølgelig!

  Når det gjelder abort er det ille, men Norske myndigheter har bestemt at dere bestemmer kvinnen selv over fosteret, og dessverre er det alt for mange som velger å ta abort. Men å sammenligne dette med levende barn er for meg helt, helt vilt!

  Her setter jeg en aller, aller siste strekk for meg på Søkelys!

  Jan K Christensen
  Oslo

  • En siste kommentar til deg og Jan Kåre Christensen. Det er ditt syn som er i konflikt med Guds ord og det menneskeverd Gud har gitt alle. Kvinnefronten hevdet i sin tid at det bare var en “celleklump” man fjernet. Du er nesten på samme nivå. Jeg beklager å si det. Du villeder mennesker bort fra den kristne tro og du har et menneskesyn i strid med Guds hellige ord. Du er fullstendig ute av stand til å avsløre noen og all din troverdighet som “bibellærer”, “apostel”, “evangelist” er som blåst bort. Alt jeg ser er en grådig selvopptatt baktaler som opererer med et menneskesyn fullstendig bortenfor alt som er bibelsk og tråd med det Jesus lærte oss.

 22. Kjell

  Abort er drap, punktum.

  Men for hedninger som lever et ugudelig liv, som dreper også barn i mors liv etc. hva er løsningen?

  «Kristne lover?».
  Bli født på nytt!

  Hvem kan og skal følge Guds bud?

  Hedningene? Som er styrt av Satan?

  Nei, hvem?

 23. Sokelys.com skrev:

  Nå er Christensen så fullstendig avslørt på alle måter at jeg tror han forsvinner av seg selv. Enhver som har fulgt Christensen debattene har nå fått se hvor fjernt denne mannen står fra Guds ord og sann evangelisk kristendom. Vi har her en grådig halvkjeltring som går over lik for å kunne spytte ut sin eder og galle over alle de han bestemmer seg for å tale ille om. Selv den gamle Gudsmannen Emanuel Minos får sitt navn forsøkt skitnet til på hans blogg fra avgrunnen. Jeg avslutter med å konkludere: Selv Jan Hanevold blir en hellig mann dersom man måler opp mot Christensen. Hanvold har i hvert fall anstendighet nok til å ikke tråkke på lik.
  ———

  Står det ikke noe i Bibelen om at den som vil følge Jesus SKAL bli forfulgt? Er ikke dette noe som altid har kjennetegnet levende troende?

  Og hva står det i Bibelen om hvordan kristne skal forholde seg til dette? Mye. Men jo mer den “menneskelige religiøsiteten” dominerer, jo mindre ser man av Jesus.

  I Jobs bok står det faktisk litt om hvordan Gud selv forholder seg til satan når han anklager Job. Hvor er alle skjellsordene, spydighetene og forakten?

  Og hvordan tiltalte Jesus Judas? Kalte han ikke Judas “min venn”.

  Hvis noen ønsker å bedømme noen ut fra det som står i Bibelen bør man trå varsomt. Hvis man ønsker å imøtegå sine motstandere med samme metoder som de selv bruker så kan de sikkert det. Men samtidig avskriver man muligheten for selv å kunne fremstå som en Jesu etterfølger.

  Det ser ut som om det som en gang skjedde i Himmelen alltid vil danne mønster for det som skjer på jorden. “Den falne kjerub” vil altid ha sine paraleller som f.eks Saulus, Judas og mange mange andre. Hvis man ikke kan leve med det bør man bytte ut den kristne troen med noe annet.

 24. Kjell du svarer ikke på noe av hva jeg skriver men du “avslører” meg hele tiden.

  Et siste spørsmål. Jan Hanvold lever som en gjennomsnitt nordmenn med litt horing mec her og der.

  Dere på søkelys skjønner ikke at jeg er imot ham fordi han ønsker å være en kristen men lever motsatt.

  De ugudelige vil bare fortsette med ugudelighet. Men når kristne fortsetter med ugudelighet. Da blir det problemer.

  Hvem styter denne verden Kjell Andersen?

 25. Å drepe et barn i mors mage er det samme som å drepe et født barn i Guds øyne. Slik skal vi også se på det. Men Christensen viser at han ikke bare har et korrupt og falskt syn på Gud, men også på mennesket. Jeg trodde en som “lever perfekt etter Guds ord” forsto budet “Du skal ikke drepe?”..Kan ikke forvente noe annet enn dette av en falsk profet, men nå er han avslørt. Steng han ute for godt.

  Lukas 1:41

  “Og det skjedde at da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabet ble fylt med Den Hellige Ånd.”

  Lukas 1:15

  “For han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av Den Hellige Ånd like fra sin mors liv.”

  Galaterne 1:15

  “Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet”

  Jeremia 1:5

  “Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene.”

 26. Og Kjell hvem er menighetens hode og Herre? Er ikke det Jesus? Da denne verden er styrt av Satan og menigheten av Jesus var det Antikristelige krefter som styrte Abort prestene? Selvfølgelig vi skal ikke reformere og forandre verden med kjødelige midler?

  Aldri aldri. Dere på søkelys har aldri eller kommer aldri til å avkle eller avsløre noe på eller angående meg. Ha det klart for dere!

  Ha en fortsatt fin dag!

  • Når saltet mister sin kraft, hva skal det saltes med? Du har åpenbart gitt opp å være lys og salt. Enhver kristen vet at vi som representerer Guds rike skal fremme hans verdier. Nessa og Knudsen brukte ikke kjødelige midler, men bønn og salmesang og det som man forbinder med åndelige verdier.

 27. Dypest sett skal hedningene følge norsk lov. Vi kristne skal følge Guds ord. Dette må ikke blandes. Gjør en det kommer en inn i forvirring, åndelige død og blir en fariseer som hele Søkelys er oppfylt av!

  Jan Kåre Christensen
  Oslo

 28. Ha ha 🙂 Du står avkledd til spott og spe! Det har du fint klart på egenhånd Jan Kåre! Omvend deg fra din sekteriske lære og adferd. Kom til Jesus! Tilgivelse og nåde er tilgjengelig!

 29. Bjørn ha-ha!
  Skriften sier at intet våpen som blir smid imot oss skal ha fremgang.

  Krangl du videre du Bjørn med de andre kranglefantene her på bloggen.

  Først må du kjenner anger i hjerte over å ha brutt Guds lov Bjørn. Etter på kan du bli en kristen. Først må fariseeren komme ut av deg Bjørn. Men han sitter nok veldig fast der i ditt indre som han gjorde på Saulus. Gi slipp på fariseeren i deg Bjørn. Så står Gud klar til å ta imot deg!

 30. Kjell du hverken svarar eller imøtegår det jeg skriver. Men kjører leserne ut på en kjøretur der hverken kart eller kompass stemmer!

  Du får fortsette å ha en blogg for alle kranglefanter og fariseerne.

  Ludvig Nessa skal samarbeide med Hanvold. Det går sikkert bra så lenge en angriper ugudelige mennesker med Guds ord. Men Guds ord og troen er ikke alles sak. Kun ze som har tatt imot Jesus som sin frelser!

  Hanvold er ikke frelst. Han lever i hvert fall ikke som en. Det er Slike som han som trenger å bli formant. Men nå gidder og orker jeg ikke forklare mer. Du vet selv best selv om det du tror og holder på med er til tider helt på styr!

  Jan Kåre Christensen
  Oslo

  • Det meste av det du skriver Jan Kåre er ubibelsk vrøvl. Dypest sett skal hedningene følge norsk lov, sier du.. Hvor har du dette fra? Dypest sett skal hedningene også følge Guds lov da lovbrudd fører til fortapelse. Nessa skal leie sendetid av TV visjon Norge (jeg tror det ennå er aktuelt) det er ikke å samarbeide som du påstår. Det er sunt å få inn litt ekte forkynnelse av Guds klare og livgivende ord der også og ikke bare herlighetsteologi. Du skriver Hanvold er ikke frelst.. Er du dommeren? Jeg er grunnleggende uenig i Hanvolds teologi og det aller meste han holder på med, men han har ennå såpass anstendighet at han vet å ikke tale ille om avdøde Guds høvdinger slik du gjør.

 31. Jan Kåre, du som selv sier du lever perfekt etter bibelens standard..Det er du da som er Fariseeren. Jeg trenger daglig omvendelse og nåde i mitt liv. Jeg klarer ikke å leve opp til Bibelens standard,men det gjorde Jesus for meg. Min visshet og glede er i Jesu død og oppstandelse for meg. Din er i ditt perfekte liv. (Som i virkeligheten er noe av det verste mange av oss har vært borti) Ingen ydmykhet eller noen form for Kristi sinn, nettopp fordi du ikke kjenner ham, men djevelen er din far. Stakkars deg, du kan ikke ha det godt.

  Salomos Ordspråk 16:5

  “Hver hovmodig mann er avskyelig for Herren, en slik mann blir så visst ikke ustraffet.”

 32. Ludvik Nessa og Jan Hanvold står like langt borte i fra det sanne evangeliet og den sunne lære.

  Bortsett fra at jeg tror at Ludvik Nessa er på himmelveien, noe Jan Hanvold ikke er!

  • Du skriver Jan Kåre: “Ludvik Nessa og Jan Hanvold står like langt borte i fra det sanne evangeliet og den sunne lære.
   Bortsett fra at jeg tror at Ludvik Nessa er på himmelveien, noe Jan Hanvold ikke er!”

   Du mener vel å si “Ludvig Nessa og Jan Hanvold står like langt borte i fra det (jeg mener er det) sanne evangeliet og den sunne lære? Jeg kan være enig i følgende: Nessa og Hanvold står begge langt borte fra din utgave av det sanne evangeliet og den sunne lære. Nessa står for det tradisjonelle lutherske trosgrunnlaget med sin lavkirkelige bakgrunn fra lutherske organisasjoner (tror Ludvig egentlig har bakgrunn fra bedehusmiljøet på vestlandet) + et tradisjonelt luthersk kirkesyn som fastholder det historiske grunnlaget den norske kirke stod for frem til frafallet begynte. For lutheranere er det den sunne lære. Hanvold på sin side er jo en eksponent for klassisk trosforkynnelse preget av ideene til Kenneth Hagin ansporet av pinsekarismatikken. I likhet med Nessa mener nok Jan Hanvold selv at det han forkynner og lever i er evangeliet og den sunne lære. Helt klart Jan Kåre står du teologisk langt borte fra disse to, men spørsmålet er da følgende: Er du, Hanvold, Nessa eller andre som er den endelige dommer som avgjør hva den sunne lære og evangeliet er? Jeg har respekt for det prinsipielle med ditt syn på gjengifte, men der stopper også respekten. Jeg har ingen respekt når du fyker løs på troende som likevel har tatt det valget og stiller dem ut på bloggen din med navn og bilde. Det er bare sårende og unødvendig.

 33. Bjørn du avskriver 90 % av evangeliet med dine dumheter!
  Vi blir frelst ikke for å fortsette å leve i synd som du gjør, men for å bli helliggjorte og ligne på Jesus!

  Vi skal bære frukt, frukt som varer!

  Du skal arrangere en konferanse tilbake til Guds ord. Det er en slående tittel da du står veldig langt i fra Guds ord og Kristus. Så denne tittelen likte jeg og passet perfekt inn!

  • Lettvint argument mot Bjørn Jan Kåre. Verken Bjørn eller noen andre her har en lære som fremmer ideen om at man kan fortsette å leve i synd. Å leve med Jesus innebærer et liv i daglig omvendelse, anger og bot og vekst i hellighet. Ingen klarer å leve fullkomment i Guds øyne, selv ikke du Jan Kåre, selv om du sier du lever 100 prosent rett. Dersom du fastholder din påstand er det lett å avklare hvor feil du tar. Gud har gitt oss sine 10 bud, og dersom jeg spør: Har du noen gang fremsagt falskt vitnesbyrd om din neste? Må svaret ditt være JA, Skyldig. Har du stjålet? Svaret er mest sannsynlig JA, Skyldig. Jeg tror ikke verken jeg, du, Bjørn, Fuglesteg eller Langesæter alltid lever opp til Guds fullkomne standard. Sier du noe annet så tror jeg deg ikke!
   Som du vet lever det millioner av fattige barn i verden som trenger mat og hjelp for å overleve, og tusener på tusener av ufødte barn står i fare for å bli drept i mors liv. De trenger din hjelp, noen som bryr seg og Guds tanker om disse er “Det dere ikke har gjort mot en av disse mine minste små, har dere heller ikke gjort mot meg.” Det sitter tusener i fengsel, titusener ligger sjuke og tusener i rennesteinen. Disse trenger vår hjelp, timelig og åndelig. Og det å hjelpe disse er å gjøre godt!
   Gjør du slikt godt Christensen? Hvor mange narkomane har du tatt deg av? Hvor mange fattige hjelper du med mat og penger? Jeg tror ikke du når opp til Guds standard..
   Jak 4,17 Den som altså vet å gjøre godt og ikke gjør det, han har synd av det.

 34. Jan Kåre din klovn, jeg lever ikke i synd. Men faller i synd som alle kristne gjør i blant, Derfor er Faderen trofast og tilgir når jeg bekjenner. Du derimot som lever perfekt etter Guds ord som du selv sier, er en løgner og Sannheten er ikke i deg. Kampen for en sann kristen er daglig mot kjød og fristelse, mens de ufrelste og egenrettferdige som deg påstår at de ikke har Hverken kamp eller synd. I motsetning til deg har jeg ikke noe annet å rose meg av enn Jesus. Du er så avslørt som en simpel bløff og løgner som det går an å bli. Paulus beskriver en sann kristens indre kamp i Rom.7:14-23..Men dette er sikkert feil oversatt regner jeg med, ut fra din mormoner bok, eller var det Jehovas vitner? Du er stolt og hoven på alle områder, og bare fortsetter offentlig å vise din bedervede natur som styrer og preger deg.

 35. Bjørn du skriver at du lever i synd, og deretter kaller meg en klovn. Hvem er den største klovnen? Du eller Klovnen, nei jeg mener meg. Du er i hvert fall i mine øyne mer som en hoffnarr å regne!

  Og du skriver at du ikke klarer så mye etc.
  Hadde det vært så vel, at du ikke hadde klart så mye. Hele nettsiden din er innfiltrert av hovmod, forvirring og tåke legging av det sanne evangeliet. Og den lista du har over falske profeter, den er så hovmodig og ekkel at det er kun en ting å si, den står du bak, ikke Gud, eller så vil jeg si det er demonene som har innfiltrert deg, så alvorlig er denne siden, den burde du ha fjernet så fort som mulig:
  http://www.jesuserherre.com/201867644

 36. Kjell Andersen du spør:
  Er du, Hanvold, Nessa eller andre som er den endelige dommer som avgjør hva den sunne lære og evangeliet er? (sitat slutt).

  Skriften sier: 1 Kor. 6. 3a Vet I ikke at vi skal dømme engler?

  Når vi skal dømme engler, da må vi også kunne være en «meddommer» i sammen med Kristus?

  Slik jeg vurderer det så er Nessa en fin kristen broder bortsett fra hans Abort aksjoner og at han vil stille opp på den perverterte TV kanalen til Hanvold.

  Hanvold vurderer jeg som en kristen som lever i synd, ergo, han er ingen kristen.

  Jeg har skrevet om Hanvold for å vekke opp de troende. Men personlig synes jeg Hanvold er en elendig forkynner som har null Ånd og autoritet med seg. Hanvold er en falsk profet, og er på vei imot Gehennas ild!

  • Så du har tatt på deg oppgaven ser jeg. Så når mennesker kommer til “perleporten” møter de tre, Fader, Sønnen og Jan Kåre. En dømmende tre-uenighet da kanskje?
   Jeg vil ikke ta på meg den oppgaven nei. Jeg er uenig i mye av Hanvolds lære, men vil ikke avgjøre hans evige skjebne, da det står opp til Gud. Du sier videre “Jeg har skrevet om Hanvold for å vekke opp,, men hadde det ikke vært bedre å skrive (et brev) til Hanvold for å vekke ham opp?

 37. Grunnen til at du sier evangeliet er uklart på min side er fordi du tror på et annet evangelium, og jeg tviler på at du også kan lese. 🙂 Ha ha 🙂 Du er så utrolig tragisk Christensen. Et barn I en stor kropp.

 38. Der traff du spikeren på hodet Kjell, bloggen hans oser av desperasjon etter oppmerksomhet, og ingenting minner om en som oppriktig vil tjene Gud. En oppriktig Guds mann oppfører seg og skriver stikk motsatt av hva Christensen gjør. Men vi har jo funnet ut for lengst at han er alt annet enn en Guds mann. Håper du stenger han ute nå Kjell. Kjære tid for et fjols.

 39. Hanvold har fått mer enn nok advarsler!

  Men at jeg kan bedømme både mennesker og Ånder, det er en Gudgitt gave. Men jeg tror langt flere kristne har den gaven. Men det er viktig som alt annet å oppøve den, og det skjer ved å bruke den.

  Helt alvorlig Kjell, sett deg inn i Hanvolds situasjon. Det var du som levde slik, eller jeg? Tror du at vi hadde vært frelst og en ny skapning? Aldri!

  Her er vi alle like. Hvis jeg hadde gått ut på byen og horet meg hadde jeg vært en kristen? Nei, slik lever Hanvold hver dag da han ikke har rett og lov å være gift med Inger, da han har vært gift før!

  Skal nå spise skikkelige mat som jeg er vokst opp med, reker og krabbe, krabben er best nå i august.

  Så får jeg stoppe her, har skrevet så alt for mye her på Søkelys, bare det ikke har vært forgjeves?
  Slitsomt, men kanskje noe har falt i et godt og vakkert hjerte? Ikke alt på steingrunn og blant ugress?

  Jan K Christensen
  Oslo

  • Jan Kåre Christensen. Jeg vil på ingen måte forsvare gjengifte og det vet du, det samme gjelder flertallet som debatterer med deg her. Poenget er at det ikke lenger er advarsler, men ryktespredning og baktalelse siden Hanvold ikke leser din blogg. Det samme gjelder de fleste av de omtaler. De er klar over at du har skrevet om dem, rister litt på hodet, -sier han er ikke helt god nei…og fortsetter akkurat som før. Det samme gjør du når det gjelder alle dine synder.

 40. Ha ha 🙂 Det eneste du har sådd har vært ugress. I form av kritikk, løgn og bedrag. I tillegg har du delt ditt falske Gudsbilde og vist en adferd som ingen har sett maken til, Motbydelig, frekk, hoven, stolt og pengekjær… Jan Kåre, jeg håper du blir frelst. Dør du i kveld med din blasfemiske lære i hjertet går du fortapt. Du fornekter Herren Jesus for den han er, og jeg tviler sterkt på at du noen gang har hatt noen som helst erindring av sannhet når det gjelder hvem Gud er. Spis krabben din, slett bloggen din og begynn på nytt. Lykke til.

 41. Kjell jeg vet at det du skriver ikke er sant, mange, mange hater og misliker bloggen og hjemmesiden vår.

  Men kommer til å legge den om etter hvert, til mer undervisnings blogg. Men det har vært nødvendig med en slik blogg å avsløre og statuere et eksempel.

  Tenkte å skrive to nye artikler, den ene skal hete Kenneth Copeland gjengiftet med Gloria for 3. gang!

  Og en om Søkelys. Men jeg vet ikke tittel på den enda, har du et forslag?

  Jan K
  Oslo

  • Jeg har vært i kontakt med noen av de uthengte, og de svarer i hvert fall. Jeg bryr meg ikke lenger, la han skrive det han skriver. Du har jo omtalt Søkelys flere ganger og er jo fri til å gjøre det da. Gode reker og krabber?

 42. Herlig, men jeg tror ikke et sekund eller en millimeter på hva du informerer meg om!

  Men det har vært lærerikt og sett hvordan Satan raser og flekker tenner, men han er tannløs!

  Har kanskje en tann, og den er Bjørn Storm Johansen!

  • Det blir ditt problem Jan Kåre. Du må tro akkurat hva du vil. Det var først etter å ha lest din blogg at jeg ble kjent med at jeg har en fraskilt og gjengift og uthengt predikant som nabo.

 43. Overhode Kjell, mitt «problem» er å ha seier og overvinne mitt eget kjød!

  Noe som disse fraskilte og gjengifte ikke gjør.

  Men du har skjønt min og Paulus sin undervisning? Vi skal ikke refse verden, men de troende.

  Og min broder Peter sier også det samme at dommen begynner med Guds hus!

  Hørte at skilsmisse og gjengifte gikk ned blant verdens barn, men økte blant de troende, der pinse karismatikerne er verst. Hva tror du grunnen er Kjell?

  Kan det være at de synder på nåden og har fremdeles god samvittighet?

  • Paulus skjønner jeg godt og gleder meg over hans forkynnelse, men din forkynnelse? Jeg har ikke ork til å sanke puslebrettbiter fra enhver retning du henter påvirkning fra. Jeg ser ingen helhetlig teologi hos deg, bare en masse biter av ulike tanker og fra ulike synsere, lappet sammen til et lappeteppe som spriker i alle retninger.

 44. “Overvinne ditt kjød”?? Ha ha ha ha 🙂 Er du stand up komiker? 🙂 Du taler konstant i kjødet Jan Kåre, uten noen tegn til ydmykhet, kjærlighet, glede eller godhet! Men kun hovmod, selvhevdelse, kritikk, negativ prat og sinne!? Overvinne kjødet og ha seier?? Ha ha 🙂 Du er ikke frisk!! Ikke formidler du noe til oppbyggelse, ikke noe om Jesus, men kun om Hanevold og andre mennesker du er sjalu på..Eier du ikke noen form for selvinnsikt? Hvilken “seier” er det du lever i? Løgnen, svindelen og all baktalelsen? Eller er det angrepne på svake eller døde? Den eneste seier du har er i ledtog med den onde. Du er for meg er du selve definisjonen på å være kjødelig, og ikke ha noe som helst tegn til hellighet. Nei, nå melder jeg pass. Beklager språk og all diskusjon, men Jan Kåre Christensen er en falsk profet som lever av å trakassere andre, og er i tillegg en løgner og hoven tyv. Fly fra denne mannen, og Kjell: steng denne klovnen ute. La han sitte å trykke ut møkk i sin egen lille syke verden foran sin pc, istedenfor å la andre bli brydd av det. Lykke til med smørja da jan kåre. 😉

 45. Ha ha 🙂 “beste systematiske bibel undervisning??” Ha ha 🙂 Ikke kan du forkynne, ikke kan du ordlegge deg og ikke snakker du sant heller! 🙂 La folk høre og bedømme selv! Du klarer jo ikke engang stå oppreist når du “underviser” 🙂 Hør på “Norges beste forkynner” her 🙂 ha ha

  http://youtu.be/N-NIoWzbdHM

 46. Ser tanna til Satan har våknet, det var på tide. Lenge siden eder og gallen har kommet så lett og rikt frem, her har Satan, kommet til igjen!

  Men Bjørn, sier det til ditt beste, legg ned hele blogg og hjemmesiden din, den er bare vemmelig, spesielt når du omtaler andre, du har ikke peiling!

  Men du tror du tjener Gud med å stå med begge beina i mørke, åndelig mørke og forvirring. Du er og forblir en forvokst unge!

  • Uten å lese hva du skriver Jan Kåre er jeg i utgangspunktet uenig. Jeg mener tittelen sier meg nok, og uansett er det vel bare en gjentakelse av det du før har hevdet. Jeg mener vi skal advare de ikketroende mot syndens konsekvens og mane til omvendelse og tro på Jesus. Når det gjelder ditt første utsagn er jeg i utgangspunktet enig, vi kristne skal etterleve lovene som ikke er i direkte strid med Guds ord, men i møte med nødsituasjoner skal vi lyde Gud mer enn mennesker. En nødsituasjon kan være drap av medmennesker, fødte som ufødte -da alle har lik verdi i min frelsers øyne. Det vil si JKC, at i Guds øyne er dine barnebarn like mye verd som fosteret i mors mage. Og si noe annet er å gradere menneskeverdet, sette seg selv utenfor Guds rike og ha holdninger som minner om Nazi Tysklands syn på jøder. Jeg er enig med de mange troende som har sagt at fosterdrap er vår tids holocaust og Nessa/Knudsens aksjoner kan på mange måter sammenlignes med det faktum at mange kristne under Nazi tiden satt sine egne liv på spill for å skjule jøder. Her i Norge var vi dessverre lite flinke til akkurat det, og det er en skamplett på vårt lands historie. Det samme er vår likegyldighet til fosterdrap.

 47. Sokelys wrote:

  “Jeg mener vi skal advare de ikketroende mot syndens konsekvens og mane til omvendelse og tro på Jesus.”

  Noe annet mange ikke har fått med seg er begrepet “synd” i bibelsk forstand ikke lenger har rellevans for folk flest. Årsaken er at kristendommen i stor grad har blitt fortrengt av ateisme og en sosialistisk samfunnskultur. Før man i det hele tatt kan snakke om “syndens konsekvenser” til folk må man overbevise dem om dette kan rellateres til noe reellt.

  De som bør advares i dag er de som regner seg som troende, men som ikke tar det så nøye med hva som står i Bibelen. De som lar sin menneskelige natur overstyre det åndelige. Så lenge slike fremstår som vanlige representanter for kristenheten vil advarsler og formaninger om omvendelse ha liten eller ingen effekt på omverdnen.

  Folk flest smiler bare foraktelig av menneskelig religiøsitet uten ånd. Dette har de lært gjennom mange år med sosialistisk mediepåvirkning. Men i det øyeblikk noen omvender seg og tar sitt kors opp for å følge Jesus, som det står skrevet, så vil de kanskje få oppleve noe som kalles “åndskamp”. Noen ganger har djevelen vunnet slike kamper og andre ganger ikke.

  Det alle burde studere er de viktigste årsakene til at djevelen vinner. Men jeg tror ikke alle ønsker å vite så mye om det! “Det passer ikke kødet”.

  • Nettopp derfor må vi hente frem de gamle metodene igjen. Jeg er selvfølgelig klar over at avkristningen av den vestlige verden har gjort at enkelte typiske kristne begrep ikke lenger blir forstått på samme måte som tidligere, det skal likevel ikke hindre oss i å forsøke å få verden i tale med et tydelig budskap om rett og galt, frelse og synd, død og dom. At også troende skal advares på samme måte er ikke noe diskusjonstema, da vi er enige. Selvfølgelig skal det fra talerstolen forkynnes mot synd og frafall blant de troende, men vi skal ikke trekke frem “synderen” i forsamlingen og trekke ned buksa hans/hennes slik at alle kan se, og deretter publiserer story og bilder av “syndige Nils” i menighetsbladet, slik himmelske blogg gjør. Vi skal prinsipielt preke mot synd og forfall både eksternt og internt og la Den Hellige Ånd levendegjøre ordet slik at det blir til omvendelse og frelse.

 48. Me

  Du har ikke lest nøye nok i bibelen. Åndskampen vinnes kun en plass, det er i menigheten.

  Og av menigheten.

  Her gikk Børre Knudsen, Ludvik Nessa og Abort prestene helt feil. Derfor samarbeider også nå Ludvik Nessa med horebukken Jan Hanvold.

  Måten Kjell Andersen og de aller fleste debattene på Søkelys holder på er totalt feilslått og ubibelsk.

  Vi skal påpeke synd bland de troende, og ta et oppgjør med det innad både i menigheten og i våre liv!

  Mens det for verdens mennesker er det som er synd å ikke tro på Jesus!

  Takk for meg på Søkelys!

  Jan K Christensen
  Oslo

 49. PS! En siste liten ting, der jeg ble oppfordret av Kjell Andersen å skrive brev eller mail til Pastor Jan Hanvold.

  Dette skriver Jan Hanvold: Det er jo også så herlig, å få så mye kritikk. Det ser jeg som en stor ære, å bli kritisert. Og som jeg gjør med E-mail, eller brev, negative meldinger blir ikke lest. Så det plager ikke meg. Jeg har lært å beskytte meg med Jesu Kristi blod.”
  – på Facebook, 12. september 2013

  Jeg har på alle måter, og prøver å påvirke og vekke opp de troende, inklusiv Kjell Andersen, Jan Hanvold og alle andre! Derfor skriver jeg det jeg skriver på blogg og hjemmeside, og det når ut sakte men sikkert!

  Jan K Christensen
  Oslo

 50. Me beklager, du hadde fått med deg det jeg skrev, ser at vi er mer enige en det jeg først trodde. Du skriver egentlig det samme som meg!

  Du skriver veldig riktig og godt: De som bør advares i dag er de som regner seg som troende, men som ikke tar det så nøye med hva som står i Bibelen. De som lar sin menneskelige natur overstyre det åndelige. Så lenge slike fremstår som vanlige representanter for kristenheten vil advarsler og formaninger om omvendelse ha liten eller ingen effekt på omverdnen.

  Jan K Christensen
  Oslo

 51. Jan kåre, du skriver som du har vett til. Hvilket bilde gir du av kristendommen? Jeg mener hvis ingen kjenner deg, og de kommer inn på din webside og blogg, og tenker at “dette er en kristen”..Hva sitter de igjen med? Kritikk av gjengifte og skilte? Hvilket bilde gir det? Jo akkurat slik det er, av en egenrettferdig som ikke gjør annet enn å peke finger til alle. Akkurat slik mange tenker om kristne. På din webside finnes ikke evangeliet, ikke noe om hvem Gud er og hvem mennesket er, men kun kritikk av andre. Tenk hvordan du representerer kristenheten? Jeg vet jo at du ikke er kristen, men tenk for et vemmelig og feil bilde av kristendommen du gir med din blogg? I din bibel står det vel “jeg vil ikke vite av noe annet av dere, en Jan Hanevold og han gjengiftet” 🙂 ..Mens I vår bibel, den sanne, står det “jeg vil ikke vite av noe annet av dere, enn Jesus Kristus og han korsfestet”. Du eier Hverken innsikt i bibelen eller på deg selv. Du minner mer og mer om en komiker.

 52. sokelys.com skrev:

  Selvfølgelig skal det fra talerstolen forkynnes mot synd og frafall blant de troende, men vi skal ikke trekke frem “synderen” i forsamlingen og trekke ned buksa hans/hennes slik at alle kan se, og deretter publiserer story og bilder av “syndige Nils” i menighetsbladet
  ——-

  Hva “syndige nils i menigheten” angår så sier bibelen veldig klart hva man skal gjøre. Tror alle ved dette, men at svæææært få praktiserer det. Hvis “syndige nils” ikke vil omvende seg må han forlate menigheten. Da skal han behandles som en ikke-troende. Så enkelt. Hvis man ikke er i stand til å sette et skille mellom hvem som er “utenfor” og hvem som er “innenfor” har man oppløst hele grunnlaget for den nytestamentelige menigheten og de bibelske prinsippene.

  Men, og det er et “men”. Katolikkene har lenge greid å feie synd under teppet. De har også hatt en omfattende kameraderipraksis med ikke å ta et oppgjør med prestevenner som har levd i synd. Vet egentlig ikke om dette var særlig lurt. Det eneste de har oppnådd er at de pedofile har holdt på helt til de ble avslørt av utenforstående. Og da mistet det katotolske presteskapet mye tillit.

  Det mange gjør i Norge, i tillegg til å synde, er å modifisere den teologiske forståelsen, slik at synd blir greit hvis det bare skjer innen rimelighetens grenser. Det vil antagelig bli lettere å gjøre synd mer “usynlig” på denne måten i dagen liberale samfunn. Men skaden vil kanskje bli mye større på sikt.

  Det vil forsterke den stadig mer vanlige oppfattningen om at Bibelen bare er en bok som ble skrevet på en tid hvor folk ikke viste stort, som bare de mørkeste og mest ensporede fundamentalistene tar bokstavelig. Det vil kunne forsterke oppfattningen av kristendommen som en sosial tradisjon som må tilpasses dagens samfunn.

  Og fra tidligere tider vet vi at dette vil bety stadig mer synd av alle slag.

 53. Me enig med deg.
  Lykke til her på Søkelys da jeg ikke orker mer blant disse mildt sagt vanskelig såkalte troende mennesker!

  Jan Kåre Christensen
  Oslo

 54. Jeg må bare nevne det, det er slående likhet mellom Fariseeren i tempelet i Lukas 18 og Jan Kåre Christensen. Fariseeren takker Gud fordi han er så from og flink, og ikke som disse andre håpløse synderne. Christensen har i 2 måneder fremhevet seg selv på eksakt samme måte. Han sier han lever 100% etter Guds standard (pga Guds kraft i livet sitt), og han hakker på og håner alle andre, spesielt de som innrømmer at kristenlivet kan være hardt og vanskelig, og som kun legger sin lit til Guds nåde. Vi kjenner jo historien, det var IKKE Fariseeren som skrøt av seg selv som gikk rettferdig hjem, men tolleren som ikke hadde noe å rose seg av, men kun stolte på Guds nåde. Noe å tenke på for enhver, spesielt falske forførere som Christensen. Måtte Herren åpne hans øyne og ører.

 55. Jeg er en vellykket og hellig troende Bjørn. Riktig det. Men å hovere seg overfor andre ligger jeg på siste plass mens du på første plass.
  Tilbake til Guds ord er et fint motto for deg!

  • For meg ser det ut som om du trenger en slik konferanse Jan Kåre. Tilbake til Guds Ord, tilbake til de gamle stier og bort fra det sidesporet du har kjørt deg selv innpå. Så du aldri skiltet med en T på når du fant ut at du ville vende deg bort fra klassisk kristendom?

 56. 🙂 Så bra for deg at du er “Hellig og vellykket”.. Ha ha..(snakk om å være blind) Hvorfor trenger du egentlig Jesus?

  Lukas 18:14b

  “For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.”

 57. Sidesporet som du snakker om Kjell er så fylt opp at det sikkert er plass til flere? Kjenner meg tryggere og mer vel enn noen gang! Da vet jeg at jeg er midt på veien da Jesus sa at vi skulle kjenne at læren er av Gud! Og det gjør jeg. All ære til Gud og Lammet!

 58. “Tilbake til Guds ord”?
  Noen som har tenkt over hva det vil si?
  “Gjøre, ikke bare høre” står det et sted. Antar Børre Knudsen var seg veldig bevisst betydningen av dette.

  Noe av det som jeg synes virket undelig da jeg for en god del år siden våget meg på et krstent møte var nettopp at det meste så ut til å dreie seg om å høre. Og når alle hadde hørt nok gikk de hjem. “Dette var en godt møte”, eller “dette var et dødt møte” kunne noen si. And that’s it.

  Det gikk raskt opp for meg at det ikke står noe i Bibelen om “talerstolen”. I ettertid har jeg tenkt at den er en stor tragedie for menighetene. Jo mer jeg har tenkt på det, jo mer overbevist blir jeg. Men muligens må man ha litt psykologisk innsikt for å forstå det. Og ikke minst, man må se det fra en outsiders ståsted.

  Kunne faktisk tenkt meg å skrive en hel bok om dette.

  • Hei Me.. Skriv litt om hvordan du opplevde det å gå på et kristent møte. Du bruker termen “våget meg på et kristent møte”.. Jeg kom fra et akkurat nå.. Hyggelig å høre og nære det kristne fellesskapet.. Jeg tror ofte at vi som kristne har sviktet nettopp her. Vi kommer inn i en møtesal, finner oss en benk eller stol og sitter oss gjennom halvannen time med passiv hørelse av en eller annen forkynner, og så sies det amen… og vips. er det slutt.. man står der.. man ser de inngrodde menighetsmedlemmene klikke seg sammen, ingen sa hei… hva er ditt navn..man møtes kun med det obligatoriske velkommen og blir gitt en sangbok og så er man overlatt til seg selv.. send meg en mail på hvordan du opplevde det.. sokelys@gmail.com

 59. “Talerstolen er problemet i menighetene?”..”Trenger psykologisk innsikt for å forstå det?”

  Hva i all verden snakker du om? Basis for kristent liv og lære er at troen kommer av forkynnelsen av Guds ord. Altså utleggelse av bibelens ord til menigheten. (Rom 10:17, Gal.3:2-4, Mark.1:38, Joh.8:31, 2.Tim.4:2) Skal Jesus være Herre og lede, må han høres, og han høres ved at bibelens ord blir lest, praktisert, og forklart. Dette gjøres fra en talerstol til forsamlingen eller fek. på et gatehjørne til folk ellers. Hvis du har tenkt til å skrive en bok om at “talerstolen” er problemet, tror jeg at jeg ville lest litt mer hva bibelens ord sier først. Uten forkynnelsen vil ikke menigheten få mat og næring, og livet vil bli deretter. Selv om ikke Jesus, profetene eller apostlene direkte brukte talerstoler, så gjorde de alle nettopp det som gjøres fra en talerstol; proklamerer og forkynner Guds ord .

 60. Me on

  De første kristne samtalte, ba og hadde nadverd i sammen. I dag blir dette veldig mye oversett. Tror den katolske og lutherske kirke har mye skyld her da det almene prestedømme blir erstattet med og av et profesjonelt og yrke der det blir en stilling for de få.

  • Jan Kåre. Dette gjorde de også, men mest av alt advarte de sin samtid om syndens konsekvenser og pekte på Jesus i ord og handling gjennom å forkynne evangeliet. Guds kall er å forkynne budskapet offentlig og i hjemmene og derfor Jan Kåre må vi forkynne ugudelige mennesker sannheten, sannheten om frelse, konsekvenser av synd og advare den ugudelige mot hans onde ferd. Når vi advarer ikketroende mot syndens konsekvens er det på basis av bibelens samlede budskap, for summen av Guds ord er sannhet.

 61. Dette er ikke noe hverken du eller noen andre trenger å belære meg Kjell Andersen. Men jeg har som sagt ment og forklart at det er Forskjellige måter å gjøre ting på. Noen ef ekstreme og ubibelske. Slik som de såkalte abort prestene. Og da mene at jeg da har avgrunnens blogg vitner om stor villfarelse lider en av!

 62. Sender sokelys en e-mail senere i dag…

  Bjørn skrev:
  “Hva i all verden snakker du om? Basis for kristent liv og lære er at troen kommer av forkynnelsen av Guds ord. Altså utleggelse av bibelens ord til menigheten.”

  Talerstolen ser ut til å ha blitt en slags institusjon i seg selv. Den er så innarbeidet i folks bevissthet at det å gå rundt på en sene eller å stå foran i et lokale automatisk blir til det samme.

  Den ser ut til å skape avstand eller et psykologisk skille mellom de “ledende og betydningsfulle” og alle de andre som bare skal høre. Den skaper nesten et nytt rollesystem i menigheten som ikke finnes i Bibelen. Folk blir “dressert” til å produsere og motta monologer.

  Folk som studerer sosial – og gruppepsykologi vet mye om dette.

  Har også sett videoer som gir inntrykk av at talerstolen nesten kan bli et
  “avgudsalter” hvor menighetens hengivenhet i større grad rettes mot en person som mot Gud.

  Talerstolen kan være et svært effektivt redskap for folk med “snakkediare” og for psykopater som ønsker å kontrollere folk.

  Jeg tror talerstolen er årsak til at beskjendne mennesker med viktige nådegaver aldri blir oppdaget. Nettopp fordi nådegavene ikke er relatert til noe som kan skje på en talerstol.

  Noe av det frykteligste med tradisjonen om alt skal skje fra en talerstol er antagelig at den effektivt kan ødelegge kall. Leste en gang om noen som hadde en eventyrlig sterk evangelisttjeneste. DVS, vedkommende kunne vitne for folk på gata slik at et stort anntall ble kristne. Og slik jeg forstod det kom kravet om at vedkommende skull dyttes opp på en talerstol ganske raskt. Og det var det.

  Talerstolen kan også gjøre at mennesker slutter å være naturlige. Den får folk til å ta på seg tillærte, kunstige og noen ganger veldig rare væremåter.

  (pust pes) Jeg vet ikke hvor lang jeg kunne gjort denne listen….

 63. Jeg ser du refererer mye til psykologi osv. Da vet du kanskje at psykologi ble oppfunnet som et motsvar på bibelen? Altså det stikk motsatte? Verdens visdom er dårskap for Gud sier skriften, og slik er det også i praksis. Det siste vi kristne må gjøre i våre arbeid og tjenester, er å høre på hva verden sier. Ingen psykolog eller annen terapeut kan bedømme noe som helst innenfor Guds rike så lenge han ikke er frelst selv. Jeg forstår hva du sier og er enig i noe av det, men uansett resultat og situasjon så holder vi oss til skriften og hva skriften sier alene.

 64. Bjørn du er den svære tyrannen.

  Når jeg skriver noe svare du meg tilbake som Satan selv.

  Da andre skriver det samme, så svarer du som en puddel.

  Stakkars mann!

 65. Bjørn du hadde hatt virkelig godt av å kommet til en psykolog i sammen med flere her på Søkelys. Ikke det at jeg tror det hadde hjulpet?!
  Se her: http://www.emmaus.org/kristne-psykologer/

  Men å kunne kanskje innsett at du og flere her egentlig er mennesker som tror stort om dere selv, noe dere gir utrykk for. Men egentlig er miserable ikke bare på det åndelige område, men også rent sjelelige!

  Jan K Christensen
  Oslo

 66. Kjell Andersen jeg trakk historien om Rolf Erik Janøy tilbake etter samtale med ham! Ikke prøv deg med dine mange løgner!

  Jan K Christensen
  Oslo

  • Historien om Janøy som du skrev var ikke korrekt, når det gjelder Torp så sikter jeg til dine ville spekulasjoner, mens Torp sier han fikk blodsukker føling.

 67. Kjell Andersen
  Hva var det som var feilaktig med Jan Åge Torp i sommer? Alt det jeg skrev var 100 % sant!

 68. Du må lese hva jeg skriver. Jeg snakker ikke om brukne bein og hverdags problematik sa jeg,, men indre problematikk slik folk går til psykolog for. Ingen blir kristne uten å høre evangeliet. Og det får du ikke servert av en psykolog. En psykolog har ikke noe begrep om synd eller nåde. Hvordan du leser bibelen er ikke avgjørende, hva som står skrevet er avgjørende. Og du finner ikke en eneste henvisning eller veiledning i bibelen som gir grønt lys fra Gud til å søke hjelp for indre problematikk, hos mennesker som er av verden.

 69. Tenker bare at vi søker først Guds rike og hans rettferdighet. Gud er mektig til å frigjøre og helbrede et menneske både fysisk og psykisk uansett hvordan forfatning et menneske er i. Nå skal jeg ut å tale for andre gang i dag. Guds fred 🙂

 70. Jeg skal ikke blande meg for mye inn i denne debatten da den er basert på en tåpelig oppfordring om å søke psykolog-hjelp på bakgrunn av uenighet i en debatt. Når det gjelder dette med psykologer tror jeg kristne med mentale lidelser kan ha hjelp av både sjelesørger og av og til en psykolog. For en troende som sliter kan det være lurt å gå til en kristen psykolog. Hvis ikke dette finnes skal en profesjonell psykolog ha respekt for og ta pasientens tro på alvor. Men en kristen psykolog vil selvfølgelig ha bedre forutsetning for å kunne forstå en kristen som sliter langt bedre enn en ikketroende psykiater eller psykolog. At også kristne kan ha problemer av en sådan art er noe vi som kristen kirke må ta på alvor. Derfor har de fleste bibelskoler sjelesorg inkludert i undervisninger og mange ganger kan kombinasjonen bønn/sjelesorg/samtale med psykolog være til hjelp.

 71. Kjell Andersen demoner og kjødet i Jan Åge Torp er sterkere enn Åndens salvelse da han har gitt etter for synden.

  Saken om Janøy var nå såpass sann at han sa han hadde omvendt seg fra et liv i synd!

  Du får bare sitte der nede på Sørlandet og holde på dine løgner, fantasier og fabrikkerte løgner om meg!

  Jeg vet hva jeg snakker om og skriver, i motsetning til deg og dessverre de aller fleste her på Søkelys.com.

  Jan K Christensen
  Oslo

  • Sitter du og deler ut demoner nå da Jan Kåre? Jeg forstod Janøy dithen at historien ikke holdt vann. Når det gjaldt Torp er dette noe du tror.

 72. Bjørn Storm Johansen du kan preke så mange ganger du vil, men du er ikke frelst og blir ikke frelst før du omvender deg som Saulus gjorde på veien mot Damaskus. Først ut med fariseeren, så inn med Jesus. Du kan ikke bytte på rekkefølgen som du har gjort!

  Jan K Christensen
  Oslo

  • Ro deg ned Jan Kåre. Bjørn er frelst og født på nytt og har et langt sterkere kristent vitnesbyrd enn deg. Du har jo ikke noe vitnesbyrd i det hele tatt. Alt du har er stoff best egnet i Se og Hør.

 73. Kjell Andersen dette skriver du, ikke så langt i fra hva jeg skriver:

  Jeg er uenig i Torps valg av kone nummer to, men det må da være et nederlag for en av dem som har stått i spissen for amerikansk herlighetsteologi at han åpent må bekjenne at han er redd for å dø på plattformen pga blodsukkeret. Torp burde ha tatt kommandoen over blodsukkerdemonene og jagd dem ut i tro slik Hagin og co har lært ham.
  Han begrunnet bruddet med blodsukkeret. Uansett var det en ok tale av Nicky Cruz

  • Det er en forskjell. Jeg forteller hva Torp burde ha gjort som trosforkynner, imidlertid har Torp reservert seg noe fra det mest ekstreme i trosforkynnelsen og gikk angivelig ned fra plattformen på grunn av føling og ikke redsel for at Guds ånd skulle slå han død. Det du skriver er like troverdig som idag.no s sak om at Hamas skjøt 1500 raketter mot Israel på fire timer i formiddag. 🙂

 74. Kjell Andersen dette skriver du:

  Bjørn er frelst og født på nytt og har et langt sterkere kristent vitnesbyrd enn deg.
  (sitat slutt).

  Dette er løgn i fra Satan fra begynnelse til slutt!

  Det er ikke noen som har en bedre, mer innholdsrik og viktigere enn vår blogg og hjemmeside.

  Bjørn Storm Johansen er aldri født på nytt, garantert!

  Han er som Saulus var før han ble frelst i mange henseende!

  Ikke intellektuelt (han er nærmest hjerne død), men den harde Ånd imot Jesus og hans disipler!

  Jan K Christensen
  Oslo

  • Jan Kåre. Du er fri til å mene og tro hva du vil. Heldigvis er ikke du dommer over hvem som er født på nytt eller ikke. Det blir helt latterlig når du sitter der og feller dommer som er uten betydning. Og din blogg er overvurdert…av deg selv.

 75. For å si det slik. Det er ikke mange som Jan Kåre Christensen i denne verden. Det har vært en selsom erfaring og skrive om den mannen.

 76. Det er så underlig med slike som dere. Dere slenger ut en hel del merkverdige og stygge påstander, som selvfølgelig er løgn!

  Og hvordan vite at det er løgn? Det er null prosent bygget opp med hva jeg har undervist ut i fra Guds ord!

  Dere har ikke klart å fanget og tatt meg i en ting, om dere nå har prøvd 1000 ganger. Ha-ha!

  Den som ler sist, han ler best!

  1. Kor. 16. 9 for en stor og virksom dør er oplatt for mig, og det er mange motstandere.

  Slik var det for Paulus, mange motstandere. Han vant seier, og jeg likeså, hallelujah!

  Farvel!

 77. Bjørn:
  Psykologi kan være så mangt. Det er noe total annet i dag enn det var på Sigmund Froyds tid. Man kan f.eks ikke sette grenser mellom sjelesorg og psykologisk behandling. Og jeg har lest om mange eksempler på hvordan Den Hellige Ånd har vært med på å drive psykologisk behandling.

  Og jeg må bare innrømme det, jeg ville bruke alle mine kunnskaper om psykologi hvis jeg f.eks skulle kjøpe meg bruktbil. Kroppsspråket og annen kommunikasjon kan være ekstremt avslørende.

  Jo lengere legevitenskapen kommer, jo mer innser de at psyken og kroppen er svært tett knyttet sammen. For en del år siden gjorde noen leger et psykologisk eksperiment med folk som hadde brukket beinet. De delte pasientene inn i to grupper. Den ene gruppen ble behandlet på en upersonlig, kald og autoritær måte. Den andre ble behandlet med interesse og varm omsorg. Hos den ene gruppen grodde beinet vesentlig fortere sammen. Har du “psykologisk innsikt” så du gjette hos hvem? 🙂

  Vet ikke hvor gammel du er Bjørn, eller hvor lenge du har vært kristen, eller hvor mye livserfaring du har. Men jeg tør i all beskjedenhet og antyde at du fredeles har noe å lære om livet. Det kan være så utrolig brutalt. Og enkle religiøse hokuspokusløsninger har skapt så utrolige mange tragedier.

 78. Ha ha 🙂 Nei du har ikke blitt avslørt på noen ting, Ha ha 🙂 Du har fremstått som en solid lærer, haha 🙂 Du har stått støtt med æren i behold, ha ha 🙂

  STIKKORD:

  -Bjørn olav hansen
  -Jehovas vitner bibel
  -Jesus er ikke Gud
  -lever perfekt etter Guds ord
  -har Norges viktigste blogg
  -er en vellykket kristen

  Ha ha ha 🙂 Patetisk.

 79. Vi har mange nett-troll som bruker tiden på, å henge ut folk. Det må vi tåle, når vi lever i et demokrati med ytringsfrihet. Hilsen Jan Hanvold

 80. Nu har jeg sett litt på din blogg herr Christensen og sitter tilbake med bestemte inntrykk. Du er helt tydelig dømmesyk. Muligens ble du selv mobbet i barndommen og bruker din blogg på å ta igjen mot de som har plaget deg. Du er en veldig dømmende person som bruker nettet til å spre en form for hat mot mennesker med andre holdninger enn deg. Du sliter selv av stormannsnykker uten at du egentlig erfarer å være veldig stor. Din fremtoning gjør at du neppe har mange tilhengere i din egen hønsegård som du kaller Smyrna. Din kone virker undertrykt og det at dine egne barn har forlatt hønsegården indikerer at du har vært den dominerende skikkelsen i familie og menighet. Du lykkes aldri med å bli forkynner for en seriøs menighet og endte som busssjåfør men forsterker bildet av å ha et stort ego med en enebolig til 8 millioner. Du vektlegger at du er vellykket, noe som indikerer at du har en drøm om å bli noe stort. Du er egentlig den du er som et resultat av at du ikke har hatt en mentor, som kunne korrigere deg på dine tidligere stadier i livet. Nå er du en “satt person” som har stagnert i utvikling, men tar det igjen over tastaturet. Når Søkelys begynner å droppe deg, vil interessen for din blogg gradvis bli mindre og tilslutt vil din nettside bli redusert til den størrelsen du har på din hønsegård.

 81. Debatt-gjerne du skriver en hel del rolp, men kan du svare og dokumentere følgende løgn påstander?

  Uten å angripe med.

  debatt-gjerne on 24/08/2014 at 20:51 said:
  1.)Du er helt tydelig mentalt ustabil og dømmesyk. Muligens ble du selv mobbet i barndommen og bruker din blogg på å ta igjen mot de som har plaget deg. Du er en veldig dømmende person som bruker nettet til å spre en form for hat mot mennesker med andre holdninger enn deg.

  Dette er løgn så lende du synser og mener og ikke dokumenter dette.

  2.)Din kone virker undertrykt og det at dine egne barn har forlatt hønsegården indikerer at du har vært den dominerende skikkelsen i familie og menighet.

  Dette er enda en rabiat løgn, uten noen som helst dokumentasjon. Bare å demonisere meg, ekkelt og stygt er det.

  3.)Når Søkelys begynner å droppe deg, vil interessen for din blogg gradvis bli mindre og tilslutt vil din nettside bli redusert til den størrelsen du har på din hønsegård.

  Kan du dokumentere noe av dette? Neppe ute å fabrikkere løgner!

  Venter på et seriøst svar.

  Jan K Christensen
  Oslo

 82. Bjørn “Saulus” Johanesen, drop psykologen, det er nok ikke der det sitter, men i et stolt hjerte og sinn!

 83. En gang for mange år siden leste jeg en undelig historie om en som hadde et slags “syn”. Han så en ganske liten ond ånd som hoppet rundt og sa noe slikt som hoppetihopp hoppetihopp. Han som så dette synes den lille demonen var tullete og helt ufarlig. Men lille demonen holdt på og greide hele tiden og trekke til seg oppmerksomhet. Og etter en stund var det som om det begynte å utviklses røyk. Demonen hoppet og hoppet, og sikten ble etter hvert dårligere og dårligere. Til slutt så ikke han som hadde dette synet noen ting.

  Denne historien var så snodig og rar at jeg husket den mest pga dette. Men siden har jeg hørt andre historier som faktisk har visse fellestrekk med den. Og i dag tror jeg at jeg forstår hva de skulle illustrere.

  “Den som slåss med feieren blir svart” lyder et gammelt ordtak fra den tiden hvor feierne var VIRKELIG svarte. Og jo svartere man blir, jo “sintere” blir man. Og slik har det faktisk oppstått utallige splittelser og sekter.

  Tror det var en grunn til at Jesus ofte trakk seg tilbake for å be. Kanskje det var derfor han kunne avslutte så mange diskusjoner med bibelord?

 84. Bjørn før du kan bli frelst må fariseeren komme ut av deg. Det er ikke plass til begge to. Jesus og fariseeren. Saulus fikk fariseeren ut av seg da han sa Herre hva skal jeg gjøre for å bli frelst!

 85. Jan Kåre, et spørsmål. Med hvilken begrunnelse kaller du meg en ufrelst fariseer? Jeg har for lengst sett min håpløse syndige tilstand, fått sett Guds hellige krav i loven, og deretter fikk Jeg se Herren Jesus sin stedfortredende gjerning for meg med sitt liv, synbæringen på korset,og ved sin oppstandelse til min rettferdighet. Jeg stoler alene på hva Jesus har gjort for meg, og ikke på mine egne gjerninger til frelse, slik som fariseerne? Med hvilket grunnlag kaller du meg ufrelst?

  Jeg kaller deg ufrelst fordi du fornekter treenigheten og Herren Jesus som Gud, og dermed er din Jesus en annen Jesus slik Paulus advarer mot. I tillegg viser du med dine skriv og påstander at du ikke tjener Gud, men er kun ute etter oppmerksomhet og konflikt. Dette er motsatt av fruktene bibelen sier en kristen har. I tillegg skryter du av deg selv konstant (akkurat som Fariseeren i templet) og sier du lever perfekt etter Guds ord (også lik fariseerne)..Du har åpenlyst også blitt tatt i løgn og bedrag. Derfor når jeg summerer opp Din lære og adferd er den identisk med det bilde bibelen gir av en fariseer.

  Igjen spør jeg, på hvilket grunnlag mener du jeg er en ufrelst fariseer?

  • Bjørn, JKC sier at han legger om sin blogg illustrert med et bilde hvor han selv ligger på ryggen i ett basseng i egen hage. Med andre ord er han nå for opptatt med å sprelle i vannet og jeg antar dette er en slags halv seier for oss som har manet ham til å slette bloggen. Jan Kåre Christensen har full religionsfrihet til å formidle det religiøse budskapet han mener er rett. Det er en del av religionsfriheten i Norge. Når han nå velger å endre bloggen vil resultatet bli en mindre kontroversiell blogg og han vil muligens bli kvitt se og hør stemplet etterhvert. Imidlertid er det intet som tyder på at han har endret lære, så det vil nok fremdeles bli vranglære som finnes der.

 86. Bjørn takk for spørsmål om din frelse.
  At du ikke er frefrelst og født på nytt er veldig enkelt å vite av flere grunner.

  Skal nøye meg med en.

  Jesus sa det selv at med den samme dom som du dømmer andre med skal du selv bli dømt med. Du dømmer meg og mange andre som også tror på treenigheten på nett siden din til fortapelse og nesten det som verre er etter ditt vulgære og simple språkbruk.

  Det er din dømming og språkbruk både på nettsiden og bloggen her som gjør meg sikker på at du er sterkt religiøs som Paulus før han møtte Jesus på vei til Damaskus.

  Frelse gjør oss helt annerledes enn du er på det nåværende tidspunkt!

 87. Kjell Andersen kommer ikke til å slette noe på nettet. Men skal ha en omlegging etterhvert der undervisning vil være sentrum og det sentrale.
  Ikke som i deg der å avsløre og tilrettevisning er det som er i sentrum og det sentrale.

 88. Jan Kåre, igjen viser du din inkompetanse..Det står ikke et eneste sted på min side at noen kommer til fortapelsen? Jeg advarer kun mot mennesker som forkynner falsk lære som herlighets teologi og fornektelse av treenigheten. Jeg bedømmer ut fra Guds ord, ikke fordømmer. Stor forskjell. (1.kor.5:9-13, 2.Joh:7-9)..Dommen tar Gud seg av. Men skriften er klar på å fornekte Sønnen og gå bort fra kristi lære viser at man ikke tilhører Jesus, dette kan vi si, akkurat som apostlene. Du må lære deg hva bibelen sier, ikke kast ut møkk fra munnen din i hytt og vær, uten å begrunne det med annet en egenkomponert lære. Igjen sier jeg det til deg, det står ikke et sted på min webside at noen av de jeg advarer mot går fortapt. Igjen lyver du.

 89. Jeg ser bildet var lagt ut i forbindelse med at Christensen bebuder et “policy-skifte” på hans blogg, -og hva ser vi? Jo en halvnaken “apostel”, bibellærer og evangelist flyter rundt i stor privat plaskebalje og litt nedenfor i teksten “Skal jeg ta meg fri, trenger jeg din støtte økonomisk og i bønn, vil du være med?
  Kontonummer i Posten: 05…..”

 90. Ha ha ha 🙂 Nesten ikke til å tro. I det ene øyeblikket pastor, apostel og evangelist, som fyrer av kritikk i vilden sky mot alt og alle, i det neste øyeblikk bilde av seg selv på “menighetens” webside halvnaken i basseng! Ord blir fattige i en slik stund. Ha ha 🙂

 91. Bjørn nå har du fått høre den virkelige sannhetten om deg selv, den er virkelig ille!

  Men du har to valgmuligheter. Det er å leve i den verden du nå lever, der du enten aldri har vært frelst eller har mistet frelsen. Jeg vet ikke hva du har erfart, men pr. i dag så er du åpenbart ingen disippel eller kristen.

  Men samtidig vet jeg, det er å få hjertes opplyste øyne. Da vil jeg at du skal be denne bønnen her hvis du tar sjansen?

  Jeg Bjørn Storm Johansen kommer til deg Far i Jesu navn!

  Jeg tror at jeg er frelst, men Jan Kåre Christensen sier jeg er som Saulus.

  Hvis meg du min sanne åndelig tilstand, slik at jeg kan komme tilbake til deg.

  Du vil opplate mitt hjerte som du gjorde med Lydia, slik at jeg kan få et nytt liv i sammen med deg, der din renselse, kjærlighet og glede blir meg til del.

  Hør min ydmyke bønn i Jesu navn kjære Far i himmelen!

  Skriftsted du kan sitter og lære deg utenat: Ap.gj. 16. 14 Og der var en kvinne ved navn Lydia, en purpur-kremmerske fra byen Tyatira, som dyrket Gud efter jødenes tro; hun hørte på, og Herren oplot hennes hjerte, så hun gav akt på det som blev talt av Paulus.

  Jan K Christensen
  Oslo

 92. Jan Kåre, hvorfor i all verden er websiden din stapp full av bilder av deg selv? Og kona? Det er ikke noen bibelvers, men masse bilder av deg?? Virker som du har et behov for å bli sett? 🙂 Hva er grunnen til dette? 🙂

 93. Helt rett Kjell, “sannhetten” er min nye badehette som også kan brukes i sand. Kanskje jeg blir invitert på pool – party hos Jan Kåre? 🙂

 94. Det plager ikke meg, men flere har henvendt seg til meg i det siste etter å ha lest på Søkelys.

  Alle som en har sagt det samme. At jeg orker, de har ingenting å fare med det er ren mobbing og djevelskap som bedrives på Søkelys!

 95. “Mobbing og djevelskap”..Og det snakker du om Christensen?? Som lever av å blottlegge og sladre om andre mennesker, og legger ut bilder av både barn og uskyldig familie? Er du plutselig et offer nå?? Du skylder så mange mennesker en ydmyk unnskyldning for din trakassering og utleggelse av andre menneskers liv som du ikke en gang kjenner. Bare måten du har skrevet og behandlet en så god og gudfryktig mann som Bjørn olav hansen på?? Uten at du har møtt ham eller kjenner han? Snakk om djevelskap og mobbing? for ikke å snakke om alle dine skjellsord om Jan Hanevold og andre som har skilt seg? Jan Kåre, du er ikke noe annet enn en mobber som lever av det som skriver og fremstår som djevelskapen selv. Se bare på den motbydelige bloggen din, som ikke består av annet en ond sladder om andre?? at du ikke ser sannheten og nå plutselig prøver å fremstå som et offer, viser bare at du mangler både innsikt og intelligens. Du er unik Jan Kåre, oppblåst og ond.

 96. Bjørn Storm Johansen, den gamle Saulus sitter kraftig i deg.

  Men greit, har gjort noen forsøk på å nå inn, men hvem vet, en dag vil Ordet til slutt spire og gro. I dag ser det ut som det har falt på steingrunn og blant torner og tistler!

  Men kanskje en dag vil det falle i et hjerte og bære frukt, frukt som varer!

 97. Christensen. Slik du farer frem med hatske utfall og påstander skulle oss normale nesten tenke at det muligens er demoner som kontrollerer deg? I Jan Kåre Christensen ser jeg et tvers i gjennom verdslig menneske som skryter av sitt vellevnet, liker å vise frem sin rikdom og som bruker bloggen enten til å rakke ned på andre eller eksponere seg selv. For min del tar jeg deg ikke så veldig alvorlig og jeg skjønner ikke helt at du greier å finne glede i å skrive ondt om ulike skikkelser i kristen-Norge. Utover dette er det fornøyelig å lese om deg.

 98. Hadde Hans Nilsen Hauge brukt like mye energi som det brukes på dette forumet for å bekjempe sine motstandere så hadde det nok aldri blitt noen vekkelse. Han ble anklaget for det meste og forfulgt på alle måter. Til slutt ble han sperret inne på Akershus festning som en forbryter. Men han forandret Norge.

  Men har noen lært noe av dette? Nei! Ikke så vidt jeg vet. Det er nesten så jeg må tenke på noe som står i lignelsen om “Lasarus og den rike mannen”. Abraham sa: “Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde”.

  “Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere” sa Jesus. Men det er nok ikke så mange som tror på det Jesus sa heller.

  Noe jeg har sett, som har forundret meg veldig, er at når man først slipper til ubibelske ting, så blir folk harde som fjell. De blir totalt upåvirkelige. Det er ikke en gang værdt bryet og prøve å få dem til å forandre på noe. Ikke før det er for sent. Og da er det forsent. Men det er ikke sikkert de forstår dette selv.

  For Hauges del hadde det antagelig bare betydd at han hadde endt opp som en prediant som ingen hadde hørt om i dag. Han kunne snakket og snakket og snakket, men ikke så veldig mye hadde skjedd. Dette vet vi, for det har vært så mange av dem opp gjennom tidene.

  Det står i Bibelen at Gud ser seg om etter folk han kan bruke. Men slike er det visst ikke mange av. Veldig mange mener nok selv at de kan brukes til store ting, men dette tror de som regel ut fra rent menneskelige eller “jordiske” tanker. De ser lett bort fra veldig mye av det som står i Bibelen. Særlig alt det som sier litt om hva det koster. Hva det vil si å ta opp sitt kors osv. I praksis hva som kreves for at Jesus skal bli synlig gjennom dem. Det er dette alt dreier seg om. Når alt kommer til alt så er dette det eneste som betyr noe.

  En synd veldig mange faller i er å gjøre sin egen tjeneste til “gud”. Det vil si, de gjør seg selv til forvalterere av “guds vilje”. Eller sagt på en annen måte, de gjør seg selv til Gud. Høres fryktelig ut. Men de som vet litt om menneskenaturen kjenner igjen dette som den aller mest vanlige synden. Selve “ursynden”. Satans egen synd.

  Om vanlige folk synder litt med viten og vilje så vil ikke dette nødvendigvis få så store synlige konsekvenser. Men i det øyeblikket de får store tjenester av Gud vil konsekvensene bli fryktelige. Synd gir nemlig djevelen makt over livene våre uten at vi kan gjøre noe som helst for å hindre det.

  Tror det er to ting djevenel legger mest vekt på. La de som synder litt få være i fred, slik at de beveger seg lengre og lengre bort fra Gud uten at de forstår det selv. Og så vivl han rive ned mest mulig av det Gud bygger opp blandt oss.

 99. Jeg er glad for jeg er frisk, frelst, født på nytt, lever rent og har den læren som jeg har!

  Kunne aldri ha tenkt å bytte det bort for noe i denne verden!

  Jan Kåre Christensen
  Oslo

 100. Denne historien burde omdøpes til “Jan Kåre og Alle andre i Kirken” 🙂 Slående likheter o ordlyden.

  Lukas 18:11-14

  Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarer – eller som denne tolleren. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.

  Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig! Jeg sier dere: Denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Men den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.”

Det er stengt for kommentarer.