Falske lærere og profeter på You Tube

Denne siden inneholder en oversikt over forskjellige falske profeter og lærere som opererer innenfor det kristne samfunnet på You Tube. Fellesnevnere for disse er de alle opererer med falsk lære som bryter med Den Hellige Skrift eller som driver en praksis som er uforenerlig med bibelsk kristendom. Denne siden vil bli oppdatert med nye navn etterhvert som vi samler informasjon om dem. (sist oppdatert 14.12-19)

Grace Bride

Grace Bride er navnet på en tvilsom You Tube kanal som sprer falske rykter om forskjellige kristne personligheter. Kanalen er kontrollert av krefter som fornekter sentrale kristne dogmer som troen på den ene treenige Gud og fremmer en rekke udokumenterte og usanne påstander om kjente forkynnere. I en rekke av kanalens videoer rettes det falske og usanne påstander om en rekke forkynnere, deriblant Steve Cioccolanti som blir utsatt for en rekke usanne påstander i flere videoer. Videoer enkelte ukritisk svelger rått og videreformidler uten å gjøre grundige undersøkelser. Selv gamle Martin Luther får sitt pass påskrevet av kjetterne som står bak kanalen. I tillegg til You Tube kanalen har personene bak denne You Tube kanalen en rekke blogger som brukes for å spre sladder og usannheter om kristne. https://www.blogger.com/profile/17446771269797931858

Warning the People

You Tube personlighet med 5170 følgere. Personen bak denne kanalen fornekter at bibelen er Guds ord og preker en lære med uklare overganger til tesen om at bibelen er dyrets merke. Mannen bak denne kanalen er helt åpent en falsk lærer som leder mennesker bort fra sunn bibelsk kristendom. Gjennom all sin “undervisning” på You Tube er Warning The People ” med på å svekke Bibelens posisjon også blant kristne og mannen er helt åpenbart en falsk profet

https://www.youtube.com/watch?v=K29xp_z6z68

 

Callum Geier som har revet i stykker et tjuetalls bibler fordi han trodde at Skriften er dyrets merke, stod i november 2017 frem som homofil.

Callum Geier alias Cowl Geier/JesusLight  Er en falsk profet som lærer at bibelen er dyret merke og han mener seg å være inspirert av kveker-ideologien som
vektlegger det “indre lys” fremfor forkynnelse av Guds Ord og bibelske doktriner. I følge
Callum Geier som nå kaller seg “Last Witness” som er et aktivt medlem av den callum-geier-last-witness-bible666kontroversielle “Bible is the mark of the beast kulten” er bibelen dyrets merke og for å beseire “dyrets merke” må man rive i stykker bibelen enten foran en forsamling i en kirke eller og poste videoer på You Tube. I følge Geier og hans likesinnede har det de kaller “holyghost” overtatt bibelens funksjon og man hevder at denne “holyghost” er identisk med Den Hellige Ånd i Bibelen. Cowl eller Callum Geier som i slutten av mai 2015 endret identitet til “Last Witness”  er en skikkelse som opererer med flere identiteter og kontoer på ulike sosiale medier.Den ene bruker han til å fremme sitt bibelhatende religiøse grunnsyn, mens han på den andre søker å komme i kontakt med bibel-troende kristne gjennom å late som han er en kristen.Hans siste utfall mot Bibelen ble postet 21 september 2014 som er en bibelstudie som utrolig nok ender ut i at bibelen skal forkastes. Geier har nå fjernet sine videoer hvor bibelen blir revet i stykker, men han proklamerer ennå sitt budskap om at Bibelen er dyrets merke. Callum Geier ble vinteren 2014 “kristen” men valgte etter et par måneder å vende tilbake til den kontroversielle kulten. Han har nå brutt kontakten med de mange troende kristne han hadde bedradd med sitt skuespill og regnes nå som en av Chase Jesters støttespillere. Callum Geier som en stund nå har kalt seg “Cowl Geier” har fremstått med flere “identiteter” på You Tube. En periode kalte han seg “Holyghost Quaker” eller “Jesus Light” og så Cowl Geier. Geiers siste identitet er nå som “Walk In The Holyghost” eller Truth Seeker, mens han i mai 2015 tok profilnavnet “Last Witness”. I november 2017 ble det klart at Callum Geier har forlatt “bibelen er dyrets merke kulten” og han har nå stått frem som homofil. Noe som kan forklare det hatet han hadde til Bibelen som er Guds ord.  Hans mest ekstreme og bisarre video kan ses her 

Harland Hoy Harland Hoy som på You Tube opererer med flere kanaler, blant annet “Bibleis666” og “BibleIsTheMarkOfTheBeast” er en av BIMOB (Bible Is The Mark Of The hoy-harlandBeast) kultens mest aktive medlemmer. Harland Hoy er kanskje den personen som først fremmet ideen om at Den Hellige Skrift er dyrets merke omtalt i Johannes Åpenbaring, og Harland Hoy er kjent for å rive i stykker bibler i “hellig-ånds” navn. Mannen har forfattet en bok om temaet og må ansees som en av kultens ledere og inspirasjonskilde. I liket med Callum Geier eller “Jesus Light” er Harland aktiv på ulike sosiale medier som Facebook og Google+. Den kontroversielle kulten befinner seg utenfor alt som kan kalles bibelsk og sunn kristendom.

Chase Jester. Tilhørte  også den sentrale elite i BIMOB kulten. Jester er en av dem som chase-jesterhar fremmet dette hatet mot Bibelen gjennom flere år og hans motiv for å rive i stykker bibler offentlig er rett og slett et intenst og brennende hat til Bibelen. I likhet med Callum Geier og Harland Hoy befinner Chase Jester seg langt utenfor det som kan kalles kristendom, og mannen er en falsk profet og vranglærer som forakter Bibelen og mennesker som tror på Guds ord. Chase Jester er på ingen måte en kristen og det er grunn til å advare mennesker mot denne mannens lære og praksis. Chase Jester og Harland Hoy har etterhvert fått et anstrengt forhold som har endt i dyp splittelse og fiendskap mellom de to. Nylig publiserte Harland Hoy som er kultens grunnlegger to videoer hvor han i harde ordlag beskrev Chase Jester som en alkoholisert frafallen som ikke kan få tilgivelse. Jester har avvist kritikken mot ham som løgn og misforståelser og har selv en liten gruppe tilhengere blant dem som tror at Bibelen er dyrets merke. På tross av å være kastet ut av det gode selskap fortsetter Chase Jester å fremføre sine budskap om at Bibelen er dyrets merke. I følge sektens ideologi er BIMOB sekten et av de to vitnene omtalt i Johannes Åpenbaring. Det første vitnet var angivelig Kvekerne som baserte sin tro på det indre lys, mens det endelige vitnet altså er Chase Jester og sekten som hevder at bibelen er dyrets merke.

Renee Moses er en falsk profetinne som hevder hun kjenner dagen for Jesu gjenkomst eller bortrykkelsen. Rene Moses har på sin you tube kanal hostet opp en rekke datoer hvor bortrykkelsen skulle ha funnet sted, men har så langt 100 prosent feil. Rene Moses som renee-moseshar en nettside hvor det nå hevdes at bortrykkelsen vil finne sted i 2016 hevder seg at Gud gir henne nye biter i et puslespill som skal avsløre datoen for bortrykkelsen. Rene Moses blir av enkelte beskyldt for å være en satanist som nærer forbindelser til et nettsted som fremmer okkult mørke. Moses You Tube kanal har rett over 3000 abonnementer og er en kjetter hvis spådommer er med på å svekke tilliten til det sanne budskapet om Jesu gjenkomst. Rene Moses er på samme måte som Harold Camping som framsatte sin famøse “dommedag 21 mai 2011 spådom”. Rene Moses kan ikke sies å være en evangelisk kristen.

Loading

9 tanker om “Falske lærere og profeter på You Tube

 1. Ønsker andres syn på “Profet” Maldonaldo som nå itroduseres på visjon norge av jan hanvold.. Har hørt hans lære og sett han på TBN og mye er ikke bibelsk doktrine!. Hørte selv han sa at Jesus gikk i dåpen for å “dø fra å være Gud”. Dette sa han ifm en tale om å dø fra seg selv..Det er mye mer men ikke til å ta opp her og nå. Men Dette føyer seg inn i rekken av Hanvolds “pfofeter”. Det er en skremmende taushet fra Norges ledende kristne rundt dette. Tvert imot stiller de gladelig opp på alt som er – bare det er tv. Eller tar jeg feil?

 2. Kjære Søkelys ved Kjell Andersen; Jeg håper det er mulug med et saklig spørsmål med et ønske om et saklig svar uten å bli uthengt som troll osv. Her er spørsmålet: Når jeg leser om disse som er lagt ut som falske så er det rett og bibelsk å advare både mot læren og røsten bak. Må det da være lov også å sette et stort spørsmålstegn ved Jan Åge Torp s lære og doktriner? . Hans apostoliske og profetiske ledere og lærere som fremgår av hans egen blogg og nettside samt hans egen sønns beskrivelse av demonutdrivelser og “krigsleire ” ? Hvorfor er dere blinde for slike fakta? .
  La meg minne om 5.Mosebok 13; 6-8. Om vi leser v 9-11 i Nytestamentlig lys så skal de bringes til taushet . Dvs. Åndelig død. I G.T. ble de drept

  • Hei Eva. Det er selvfølgelig lov til å stille saklige spørsmål til Torp angående hans lære og doktriner.
   Når Christensen saken roer seg litt så hadde det vært gledelig om Torp eksempelvis skrev litt om dette: “Jan-Aage was born in Japan; raised in Thailand; educated in USA; is the Convenor of European Coalition of Apostolic Leaders” Jeg ser enkelte anklager Torp for å kalle seg “apostel” og det kunne vært ønskelig om Torp hadde lagd en liten sak omkring denne koalisjonen av apostoliske ledere, hva de selv legger i disse termene.
   Når det gjelder dette med Torps sønn og krigsleirer er dette noe Torp har sagt ligger bak i tid, feiltramp og at han selv har gjennomgått en rekke endringer både læremessig i forhold til dette som har skjedd i fortiden. Jeg mener at dette hører hjemme i en annen debatt som krever en seriøs tilnærming uten skjellsord som det dessverre lett blir i nettdebatter. Ingen er tjent med å kalle hverandre horebukker, psykopater, løgnprofeter osv i en seriøs debatt hvis vi da søker å finne felles grunnlag for en god debatt om et viktig tema. Når det gjelder dette med “krigsleirer” og Faderhuset er jo dette noe Torp har beklaget og det virker unødvendig å trekke det frem i denne debatten. Men igjen.. Jeg selv har enkelte spørsmål til Torp omkring denne apostoliske koalisjonen og det kan gjerne debatteres, men ikke som et ledd i en svertekampanje eller for å ta noen. Men jeg utfordrer Torp til å si noe om dette med den apostoliske koalisjonen og “apostelstemplet” som enkelte har gitt ham, men da i en egen sak om temaet og ikke i den situasjonen vi er i nå i og med Christensen saken

 3. Her er en interessant video-tale angående den voksende forførelsen som gjør seg gjeldende i den spansk-talende kirke. http://livestream.com/bereancallconference/growingheresy
  Taleren omtaler blant annet Maldonado. Ingen tvil om at han føyer seg inn i rekken av det som Bibelen/ Jesus omtaler som “falske apostler og profeter”. “Nei til Visjon Norge” hadde også ett videoklipp med han for en tid siden, tatt opp etter at han hadde vært i Norge, der forkynnelsen var “langt på sidelinjen” av Bibelsk lære. Jesus sa: “Se til at dere ikke blir ført vill”!. Det gjelder mer i våre dager enn noen gang tidligere.

 4. Dette er bra å avsløre, men dette er ikke målet! Målet er Jesus sjølve , til å ser på Ham, at Han forlatt himmelen for å bli født i en fjøs, som hadde et kors så lenge han har våre på jorda. Hold øyene på Ham, søker Ham, vær bestemt til å søke hans ansikt , far et sønderknust hjerte, og hold den mens du sjå på var Frelser! Søker først Gudsrike.. Dette er Min Sønn… Hør på Ham..
  Gud velsigne dere

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *