Fader Spyridon Bailey oppfordrer kristne også i vesten til å gjøre seg rede for forfølgelse og trengsel

Fader Spyridon Bailey som er en russisk ortodoks prest ber kristne også i Vesten om å gjøre seg rede for forfølgelse og trengsel. Den russisk ortodokse presten trekker linjene tilbake til den tidlige kirke som var en martyrkirke der det å være en Jesu etterfølger lett kom til å bety døden. Hvordan klarte de første kristne å møte utfordringen med forfølgelse og lidelse for Jesu navns skyld. Selv om vi vet at omfattende forfølgelse pågår mot kristne i mange land, har vi selv blitt vant med en relativ frihet og en tilværelse med lite forfølgelse. Dette er i ferd med å snu i den vestlige verden. Myndigheter og media er i ferd med å bli fiendtlig innstilt til kristen tro, og vi har sett det tydelig under Corona-plandemien hvordan myndighetene har forfulgt kirker i California og Canada fordi de har holdt gudstjenester.

Den russisk ortodokse faderen har mye fornuftig å si om hvordan  i skal gjøre oss rede for den kommende trengsel og forfølgelse. Bibelen sier at “alle som vil leve gudfryktig i troen på Jesus, skal bli forfulgt,” og vi merker allerede nå hvordan tingene strammer seg sammen i forbindelse med vaksinepress og avkristningen vi ser skje i et skremmende tempo. Den kommende forfølgelsestiden vil kunne bli tøff for mange, men ved å stole på Kristus og Guds omsorg vil vi kunne hvile i vissheten om at om vi skal dø for vår tros skyld, vil Kristus stå klar til å ta i mot oss til det evige liv.

 

Facebook Comments

4 tanker om “Fader Spyridon Bailey oppfordrer kristne også i vesten til å gjøre seg rede for forfølgelse og trengsel

  1. Tror ikke avkristningen har noe med vaksinepass å gjøre. Avkristningen har i stor grad skjedd på innsiden av menighetenene og det skjer fremdeles. Det har skjedd mange ganger opp gjennom historien. Men i en tid som vi lever i nå tror jeg mange av de få som tar sin tro alvorlig tenker som Paulus: “For meg er livet Kristus og døden en vinning.”

    • “For meg er livet Kristus og døden en vinning” sa Paulus i Filipperbrevet 1:21. Betyr det at Paulus trodde han hadde en udødelig sjel som ville leve videre etter døden? Nei, Paulus nevner aldri noe om en udødelig sjel. For ham er det oppstandelsen som gjelder (Apg. 17:18b). I 2. Tim 4:8 blir det klargjort: “Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme”.

      Paulus visste at han vil motta rettferdighetens krans når Jesus Kristus kommer for å samle sin menighet. Det er dagen da han vil møte ham i luften: “Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren”. 1. Tess. 4:17

  2. Jesus sier i Mat 24:4-5: “Se til at ingen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias! Og de skal føre mange vill”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.