Exit Netanyahu? Risikerer å tape tirsdag

netanyahu-2014Benjamin Netanyahu og hans Likud parti risikerer å gå på en smell ved tirsdagens spennende valg i Israel. Samtlige meningsmålinger de siste tre dager peker på at sionist-alliansen som består av Herzog (Arbeiderpartiet) og Tzipi Livni (Hatnuah) vil få mellom 24 og 26 seter i Knesset med Likud liggende rett bak med 21 til 23 representanter. Dersom det skulle vise seg at Netanyahu taper tirsdagens valg skyldes det en rekke forhold. Et element er den mislykkede sommerkrigen mot Hamas sommeren 2014 og den kraftige prisveksten på boliger i Israel. På tross av sin kontroversielle og alarmistiske tale til kongressen over Irans kjernefysiske program tidligere i mars, har Netanyahu ikke helt lykkes med å få israelske velgere til å sette det spørsmålet øverst på dagsorden. Årsaken til at israelere ikke lenger syntes å være opptatt av den iranske atomtrusselen kan dels ligge i at Netanyahu har regjert i seks år uten at noe avgjørende er blitt gjort med Iran.

Benjamin Netanyahu vil mest sannsynlig bli avløst av duen Tzipi Livni /Isaac Herzog (bildet) etter valget som finner sted førstkommende tirsdag. Samtlige meningsmålinger fem dager før israelere går til valgurnene gjør “sionist-alliansen” til den største blokken, mens Netanyahu Isaac_Herzog_2014ser ut til å ligge 3 eller 4 seter under. På tross av sin mektige tale til den amerikanske kongressen tirsdag for litt over en uke siden, sliter Netanyahu seriøst med å få velgere til å sette sikkerhetsspørsmål og den iranske trusselen øverst på dagsorden. Noen av grunnene til at Netanyahu ikke skårer høyt på den iranske atomvåpentrusselen blant israelere ligger nok i det faktum at Netanyahu har styrt i seks år, og alt han har gjort (tilsynelatende) med den antatte trusselen er å rope “ulv, ulv” -og håpe på at Obama eller verdenssamfunnet ville gjøre jobben. Netanyahu`s stadige alarmering og gjenstridighet i forhold til det problematiske “Palestina-spørsmålet” har gjort den israelske statsministeren svært upopulær i Det Hvite Hus og forholdet mellom USA og Israel er på et historisk lavmål. I Det Hvite Hus håper man hardt at israelerne selv skal kvitte seg med den brysomme Netanyahu som har figurert som en sabotør for Obama`s Midt-Østen politikk.

Roper ulv, ulv i tide og utide

Den israelske statsministeren har advart verden mot den iranske atombombetrusselen i netanyahu_strekinnpå tjue år uten og siden han kom til makten for annen gang i 2009 har Netanyahu nærmest kontinuerlig blåst i basun og ropt ut sine advarsler uten at det er blitt annet enn ord. Han har flere ganger talt til kongressen, talt om temaet i FN og operert med sin berømte tegning av en bombe og en rød strek. Men seks år er gått, intet har skjedd. Det israelske flyvåpenet har ikke slått ut Irans atomkapasitet og det er heller intet som tyder på at han vil gjøre det om han blir statsminister i ytterligere en periode. “Netanyahu`s problem er at han har kunne ha løst problemet med å ha samme mot som Menachem Begin hadde da han i 1981 beordret israelske fly til å angripe og ødelegge den irakiske atomreaktoren Osirak. Den nåværende og kanskje avgående israelske statsministeren ser ikke ut til å ha hatt samme mot som Menachem Begin. Tidligere i vinter uttalte en tidligere israelsk forsvarstopp,  Omer Bar-Lev som nå er kandidat for sionist-alliansen “at partileder Isaac Herzog besitter det mot statsminister Netanyahu mangler for å ta i bruk det militære alternativet for å stanse Iran fra å bli en atommakt. Statsminister Netanyahu ble av den tidligere IDF sjefen og Arbeiderparti politikeren stemplet som “ubesluttsom, vinglete og tafatt”.

Avigdor Liberman: Dersom du vil skyte, så skyt

Israelsk nåværende utenriksminister, Avigdor Liberman fra Yisrael Beitenu klaget i februar avigdor-liebermanpå det som kan omtales som Netanyahu`s kontinuerlige sutring over Iran: Under en event i vinter hevdet utenriksministeren “at Israel snakker for mye om Irans atomvåpenprogram, og dersom du vil skyte, så skyt og ikke snakk, sa Liberman med henvisning til da tidligere statsminister Menachem Begin bestemte seg for å sprenge Saddam Hussein`s atomreaktor i luften i Osirak i 1981. -Vi våknet opp neste morgen og hørte om det for første gang. På samme måte som i 2007, da Israel skal ha ødelagt en syrisk atomreaktor, “det var ikke en masse snakk om det i forkant,” sa Liberman til kanal 2. Libermans parti ser i følge meningsmålingene ut til å gjøre det svært svakt ved valget som kommer og på meningsmålingene ser Yisrael Beitenu ut til å få mellom 4 og 6 seter i Knesset. I 2013 gav meningsmålingene Libermans parti mellom 11 og 14 mandater. Ved forrige valg stilte Likud og Yisrael Beitenu men felles plattform og fikk da 31 seter i Knesset og dersom de dårligste meningsmålingene slår til, vil de to partiene tilsammen få mellom 25 og 26 seter i Knesset.

En annen årsak til de dårlige målingene for Netanyahu ligger i hans åpenbare neglisjering av det stadige høyere tallet på økonomisk dårligstilte i Israel. Forskjellene mellom rike og fattige er økt betydelig under Netanyahu`s seks år, og prisveksten på boliger fører på samme måte som her i Norge til at stadig flere og flere mennesker sliter med å skaffe seg bolig i et overopphetet boligmarked. For mange unge israelere som sliter med høye boutgifter, prisstigning og andre dagligdagse problemer er trusselen om at Iran en gang i fremtiden vil skaffe seg et masseødeleggelsesvåpen. Et stadig økende tall på israelere lever i fattigdom, og for disse er kampen mot fattigdommen, ha tak over hodet og mat å putte på bordet langt mer levende enn en mulig og fremtidig trussel fra et atombombeutrustet Iran. Summerer man alt kan mye tyde på at Israel står foran et maktskifte og en ny politikk som innebærer at Israel blir mer føyelig overfor Hussein Obama administrasjonens krav om å oppgi mer land til en palestinsk stat.

https://www.youtube.com/watch?v=u66uE8naJ-Q