Evangelist Gjermund Kvamme: Urettmessige anklager og Jesu ord til oss om det. ❤

Matt 5:10-12: Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver allslags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.Etter og ha fått høre å lese at det finnes mennesker og sågar egne hetsegrupper som anklager meg og andre kristne for å være konspirasjons teoretikere, antistatlig, antivaxer og Russeres venn kom det for meg igjen disse herlige ord av Jesus. Salig er dere når dem anklager dere som ugjernings menn og lyver alle typer ondskap om dere, skriver evangelist Gjermund Kvamme på Facebook. Gjermund Kvamme har markert seg som en tydelig kristen røst i denne tiden av frafall og forvirring.

Og han fortsetter: “At min motstand mot krigen i Ukrainia, ønske om fred og avsløringer av Skjøgens løgner de to siste år ville føre til at Skjøgens religiøse disipler og hennes lakeier ville komme med anklager, regnet jeg med allerede før jeg utalte meg mot Covid løgnen våren 2020. Det er klart at når vi avslører onde og ufruktbare gjerninger og løgnene til makter og herskere i denne verdens mørke så raser Djevelen. Men så tenker han. Hvordan skal jeg få med meg oppriktige folk på å hate, hetse å forfølge de sanne troende?Jo ved å anklage dem for det motsatte av hva dem gjør. Vi blir forfulgt fordi vi er rettferdig, sannferdig og ønsker frihet, fred og godt for våre medmennesker. Anklagene vil altid lyde på det motsatte. Det er det Jesus her beskriver. Han sier vi vil bli anklaget som ugjernings menn og kvinner og lovbrytere fordi vi opptrer og forkynner rettferdighet, lovlydighet, frihet og godhet. Mange kristne har en romantisk tanke om at forfølgelse mot de kristne handler om å bli anklaget fordi vi tror på Jesus eller og bli anklaget for at vi gjør og står opp for gode gjerninger. Men slik forfølgelse ville de aldri fått folket med på. Så selv om det er det egentlige motivet bak så bruker dem alltid løgner og forvrengning av sannheten for å fremstille den troende som en kjeltring og dårlig person. Når vi støtter fred i Ukrainia blir vi anklaget for å støtte krig. Når vi advarer mot en genforandrende skadelig sprøyte blir vi anklaget for å sette andres liv i fare. Når vi spredte kjærlighet, nærhet og omtanke i 2020 ble vi anklaget for å være farlige smittebærere. Når vi forkynner frihet fra synden i Kristus Jesus blir vi anklaget for å være fundamentalister som vil frata mennesker deres frihet. Djevelen kommer aldri i ondskapens kledning. Han kommer som lysets engel. De voldsomme forfølgelser og henrettelser av kristne og martyrhistorien har ett entydig bilde av at de ble anklaget og henrettet som kjeltringer og ugjernings menn og kvinner. De ble anklaget for barnemishandling, drap, antistatlig virksomhet og forførere og eventyr fortellere (“Konspirasjons teoretikere) som førte folk ut i elendighet og død og bort fra sannhet og godt samfunnsnyttig liv.Det samme opplevde både Jesus og apostlene. De ble alle anklaget som ugjernings menn og ble spottet, disskreditert, fengslet korsfestet, halshugget og drept under dekke av at myndigheter og religiøse ledere gjorde samfunnet en tjeneste ved å behandle slike dårlige ellementer på den måten.

Fariseere opererte i en anklagende ånd og var stadig ute etter å ta Jesus. Den samme ånd ser vi i dag også i kristne.

Hans Nilsen Hauge som forandret Norge og førte folk opp av fattigdom og ut av ett liv i synd i troen på Jesus satt fengslet i 10 år anklaget som kjeltring, konspirasjons teoretiker og ugjernings mann. Jesus vår Herre og mester som var omgansvenn med det eliten og de religiøse mente var utskudd, ble anklaget for å være tollere og synderes venn, storeter og en dranker. Lukas 7:34: Menneskesønnen har kommet og spiser og drikker, og dere sier: Se på ham! En fråtser og en fyllik, tollere og synderes venn. Jesus var selvfølgelig ingen fylikk men han var mest sammen med dem som eliten og de religiøse ledere mente var dårlige mennesker som burde boikottes og utestenges. Han spiste og drakk vin sammen med dem og forkynte dem Evangeliet om Guds rike og frihet fra virkelig synd. Derfor ble han nettopp anklaget for dette. Alt for å hindre å disskreditere hans budskap som satte syndre og fattigfolk i frihet. Hele tiden holdt de øye med han og søkte noe de kunne anklage han for eller fange han i ord eller gjerning. Men Jesus lot det ikke affisere seg eller hindre han i tjenesten. Lukas 6:7-8: De skriftlærde og fariseerne holdt øye med Jesus for å se om han ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for. Men han visste hva de tenkte, og sa til mannen med den syke hånden: «Reis deg og kom fram!» Han reiste seg og gikk fram. Her ser vi dem fulgte med for å kunne anklage Jesus som lovbrytere. Slik har altid alle fiender av Korset og herskere i denne verdens mørke operert. Så når vi anklages som ugjernings menn og lovbrytere skal vi vite at vi er i godt selskap. Slik forfulgte de også vår Herre og mester og de sanne kristne opp gjennom tiden.Gled og fryd dere når de lyver all slags ondt om dere! Halleluja.

Hetsesiden på Facebook

For en tid tilbake da jeg oppdaget at det både var hetseside på Facebook mot meg og mot flere andre kristne predikanter og at det var opprettet wikiquote side på mitt navn med referanser til den hat og hetsesiden ble jeg oppriktig glad.
For slik forfulgte de også både profetene fra tidligere tider, min Herre og mester Jesus og alle sanne kristne opp gjennom århundrene.
Det er Skjøgen som står bak og har stått bak i flere hundre år og hun skal snart få sin dom og endelikt. Men vi venter på vår Herre Jesus Kristus og hans gjenkomst. Da blir det småtterier hva Skjøgens lakeier kan komme opp med. Lovet være Gud og Lammet. Rundt tiden for Skjøgens fall skal dyrets rike reise seg. Men Jesus har seiret over dem alle og han har kjøpt oss fri med sitt dyrebare blod som også fløt etter resultatet av slik forfølgelse. Men når Jesus ropte på Korset Det er Fullbragt gav han frivillig opp sin livsånde, gikk ned i døden og dødsriket og tok nøklene dit og ble oppreist og lever i dag.
Bibelen advarer om at denne forfølgelse og forvrengte anklager vil være mer aktuelt og fremtredende en noen gang akkurat i Endetiden. Forfølgelse, hat og løgner mot Guds folk og oss kristne skal bli all time high inn mot Jesu gjenkomst.
Men vi har den levende oppstandne gjenløser Jesus på vår side og den som holder ut intil enden skal bli frelst sa han. For jeg vet at min gjenløser lever og som den siste skal han stå frem på støvet sier Bibelens eldste bok Jobs bok.
Så blir du forfulgt p.g.a din sannferdighet og rettferdighet skal du glede å fryde deg. For vi er velsignet og Himlens kongerike er vårt! 😊,” skriver Kvamme som stadig blir kritisert av Hanvoldkanalen og religiøse fariseere som er fylt av en kritisk ånd. Her taler broder Gjermund Kvamme i menigheten Arken på Løten