Etter høyesterettskjennelsen i USA: Kristne kasta ut av Starbucks

starbucks-diskriminerer-kristneStarbuck’s kjeden som også er representert i Norge marker seg stadig mer og mer som forkjempere for det Gud hater og som en business som diskriminerer kristne. Kristne som reklamerer for sin tro er neppe velkommen til Starbuck’s og bør heller ikke legge igjen penger i en virksomhet som ikke bare fremmer en livsstil som Bibelen omtaler som en vederstyggelighet, men også diskriminerer dem som ikke er enig i selskapets synspunkt. En rekke kristne profeter har sett at forfølgelse vil komme til Amerika, men få har villet lytte….

https://youtu.be/Aw7F1UV63SE