Endetiden og New Age-bevegelsen?

“New Age er en verdenomspennende bevegelse som vil gjøre det vanskelig for Guds menighet i endetiden. Deres plan er en Ny verdensorden, en Ny verdensregjering, og en Ny verdensreligion. New Age vokser meget hurtig i mange land i verden, mest i Europa og Amerika, men vi hører lite forkynt om deres ideologi i Norge,” skriver Borgvald Birkeland i et innlegg om New Age bevegelsen og den religiøse forførelse

I Tyskland mener man det er langt over en halv million New Agere. I England er det like mange, og i USA kan det være over en million. Også i Israel er denne villfarende «religion» utbredt med nærmere 200.000. New Age viser til en statsleder (Lord Maytreja) snart skal komme som deres redningsmann for en Ny verdensorden. Denne mannen kan bli Antikrist som en gang vil oppstå i Europa, mener to kristne forfattere i USA. New Age mener menneskeheten står i dag på terskelen til en ny tid Vannmannens tidsalder, “Den nye tidsalder”.

Det er viktig å huske at alle de store religionene venter på en kommende verdensleder som skal styre denne verden. New Age venter på Lord Maytreja som en fredens mann som skal bringe nasjonene en verdenslærer for hele menneskeheten. Vil han bli Antikrist?
De kristne venter på Jesu gjenkomst. Muslimene venter på Imam Mahdi. Buddhistene venter på den femte Buddha. Hinduene venter på Krishnas tilbakekomst, og jødene venter fortsatt på Messias komme. New Ages håp er at deres sterke mann skal bringe fred til verden.

Dyret (Antikrist) vil forlange tilbedelse og underkastelse av alle mennesker gjennom ”dyrets merke” og tallet 666 som er et av New Ages flere kjennetegn. De har også regnbuen og hakekorset som sitt kjennemerke.
Vi vet at Tyskland i 20-30 årene befant seg i en økonomisk krise og lette etter en leder som kunne løse dem ut av depresjonen. Mannen med løfter og håp var Adolf Hitler. Han var en okkultist, brennende astrolog, narkotikamisbruker, og han anvendte svart magi. Alt dette og mere til finner vi innenfor New Age i dag. Flere grupper i bevegelsen har svært positive holdninger til nazismen, styrt av humanister som fornekter den sanne Guds eksistens. Nazismen hadde sitt utspring i okkult lære og praksis. Dette finner vi igjen innen enkelte grupper i New Age, særlig i Tyskland. Bevegelsen har truet med forfølgelse av kristne og troende jøder når Maytreja kommer, ifølge deres skrifter. Skarer av mennesker i de mange religioner kommer til å ta det påbudte merke, og vil ikke se noen fare i det. Cumbey skriver: «Alt er godt unntatt ortodokse, monotei – istiske religioner, judaismen, kristendommen, og islam».

Constance Cumbey er en kristen forfatter og advokat. Hun har studert og lest nærmere hundrede bøker og skrifter om emnet ”den nye tidsalder”, og har skrevet boken Regnbuens skjulte farer. Hun sammenligner New Age sin okkultisme og forkynnelse med nazismen lære. Forfatterens overbevisning er at nazisme/ fascisme i endetiden vil komme tilbake gjennom New Age og den de venter – Lord Maytreja i Åp.13.

”Den Nye Verdensorden” kommer først når jødenes Messias, Fredsfyrsten, kommer tilbake til sitt folk i Israel, for å opprette sitt fredsrike for tusen år. Da blir den store verdenshersker Antikrist (dyret) og forføreren som skarer av mennesker vil hylle og tilbe kastet i ildsjøen, sier Bibelen. Der vil han få sin straff av den rettferdige og allmektige Gud. Åp.20,10.

Artikkelen er skrevet av Borgvald Birkeland

6 tanker om “Endetiden og New Age-bevegelsen?

 1. Vi vet at Tyskland i 20-30 årene befant seg i en økonomisk krise og lette etter en leder som kunne løse dem ut av depresjonen. Mannen med løfter og håp var Adolf Hitler.
  ———————————
  Det er litt det same som skjer no.
  Krisene står i kø og ein mann står fram som redningsmann.

  Hillary Clinton advarar om kva som skjer om TRUMP returnerer.
  https://patrioticpost.com/hillary-clinton-scared-that-trump-will-return-in-2024/
  “Hillary Clinton Scared That Trump Will Return In 2024”

  https://www.youtube.com/watch?v=SQN7y5I9poc&t=2011s
  https://www.youtube.com/watch?v=F-6wwWv5lLA
  https://www.youtube.com/watch?v=K1-7JsB_SLQ
  https://www.youtube.com/watch?v=5VlGuOMpEUg&t=757s

  Det er nettopp det Åp.17 fortel.
  Heile jorda skal undra seg når dyret (Trump) returnerer.

  Sven Melby seier det slik:
  https://borsen.dagbladet.no/nyheter/alarmen-bor-ringe/74515312

  “Deretter kan alt være duket for et Trump-comeback.

  – Om Trump bestemmer seg for å stille på nytt i 2024, noe mye tyder på at han vil gjøre, så er det bare Trump selv som er i stand til å ødelegge for Trump, sier Melby.”

  1
  1
  • Jeg tror ikke Hillary Clinton er en røst å lytte til mht politiske analyser, så forblindet av hat som hun er mot Trump spesielt og republikanerne generelt. Ei heller en røst å bruke ift profetier.

 2. Torstein Langesæter. Tror du det er antikrist som taler her? Er du like sikker på det som du var når du trodde Bush var antikrist? Jeg var helt sikker på at du tok feil når det gjaldt Bush men idag er jeg ikke sikker på noe.

  https://rumble.com/vr2vdx-president-trump-amazing-speech-at-first-baptist-dallas.-enjoy-.html

  Ellers er det kjent at mange av de mest kjente nazistene var i miljøet rundt hun som mange mener skapte newage-bevegelsen. Hun het Petronova Bavadsky eller noe slikt og går for å være en slags “new-age-dronning”. Mye av det mest iøyenfallende ved naziideologien kommer fra hennes newagereligion. Og en del av dette har sitt opphav i den religionsgruppen som kalles hinduisme.

  Selv har jeg liten tro på new age som politisk makt. Men på samme måten som den innspirerte nazistene til å skape det ondeste politiske systemet europa har sett så tror jeg new age som åndsmakt forgifter store deler av verdens befolkning åndelig og kulturellt idag. Særlig gjennom mediene og utdannelseinstitusjonene.

  1
  1
  • Ja, eg trudde det var Bush, men tok feil.
   Trur det er TRUMP, men ein veit aldri før det skjer.
   Det står at dei som bur på jorda har sett dyret styra før.
   Når han (dyret) returnerer vil dei undra seg.
   Antikrist er sjefen for USA.
   Han vert kalla Babylons konge.
   https://www.youtube.com/watch?v=OK79dqtQcgk

 3. Jeg kan ikke se for meg at Trump er dødelig såret. Ei heller at han er ett av hodene på et dyr. Han ble ikke president denne perioden men ingen blir forundret om han blir gjennvalgt.

  Jeg er også usikker på om antikrist vil være sjefen i USA. USA råtner på rot og det ser ut som om det er en styrt utvikling. CIA og FBI er gjennomkorrupte. Kriminaliteten øker eksplosivt uten at noen prøver å stoppe utviklingen. Alle slags mennesker fra hele verden drar til Mexico og derfra kan de fritt strømme inn i USA. Penger trykke hemningsløst, statsgjelden øker ukontrollert og inflasjonen er rekordhøy. Alt som skjedde på capitol hill var et organisert av demokratene. Og Bidens energipolitikk er en katastrofe.

  I over hundre år har USA vært modell for demokratier i hele verden. De har direkte og indirekte styrt verden gjennom sin politiske og millitære makt til stor frustrasjon for diktaturer som Kina og Sovjett. Først sovjett og siden Kina har arbeidet for å ødelegge USA innenifra helt siden 2. vk.

  Den serdeles negative utviklingen i vesten startet med politisk infiltrasjon i overnasjonale institusjoner som f. eks FN. Og gjennom et sindig organisert politisk nettverk har noen greid å skape “klimakrisen” med energikrisen som følger, flyktningekrisen og den ekstreme venstreradikalisme i mediene og utdannelsesinstitusjonene. Og fra kommunistkina har vi fått covid-viruset. Mye mer kunne nevnes og alt tyder på at det går mot slutten for vestens storhetstid i verden.

  Noe av det som har bidratt mest til dette tror jeg er hatet som venstresiden har greid å mobilisere mot kristen tro. Den vestlige verden er praktisk talt helt avkristnet. Det som er igjen er mest overfladiske forestillinger om kristendommen.

  En kort og ødeleggende krig kan skape tilstander et vestlig land som vi knapt kan forstille oss. Konsekvensen av f.eks elektromagnetiske pulser fra atomvåpen som detoneres i atmosfæren kan ødelegge nesten alt av elektronikk og elektriske komponenter. Da havner vi bokstavelig talt tilbake i steinalderen. Kanskje kan det forklare at mye av det Bibelen skriver om endetiden ser ut til å tilhøre en forgangen tid. En tid hvor hester og sverd var vanlig.

  Aldri har utfallet av en omfattende krig vært så uforutsigbar som i dag. Spesiellet fordi vestlige politikere ser ut til å være fullstendig blinde. De lever i en verden hvor virkeligheten er helt urellevant. Og demokratiene i europa har i praksis blitt en illusjon. De eksisterer bare i forestillinger som fremføres i mediene. Praktisk talt all virkelig politikk skjer helt uten demokratisk påvirkning.

Det er stengt for kommentarer.