Donald Trump: Vinner Hillary valget vil vi få en tredje verdenskrig

clinton-ww3Dersom Hillary Clinton vinner valget, kan vi like godt før som sist belage oss på en tredje verdenskrig. Dette ser ut til å være budskapet til Donald Trump som nå sier at dersom Hillary får sin Syria-politikk gjennom. Hillary Clinton vil i følge Donald Trump ikke være i stand til å forhandle med Russlands president Vladimir Putin, som langt på vei har fullstendig utmanøvrert både Barack Obama og tidligere utenriksminister Hillary Clintons feilslåtte Midtøsten politikk. Samtidig er forholdet mellom Vesten og Russland nå farligere enn under den kalde krigen, rapporteres det nøkternt på TV2

Hillary Clintons politikk som er en blåkopi av Barack Obamas feilslåtte Syria politikk vil kunne medføre den tredje verdenskrig, sier Donald Trump. Trump som mener at det er donald-trumphlangt viktigere å bekjempe IS enn å fjerne Assad fra makten, ser heller for seg et samarbeid med Putin om å knekke IS som han mener Hillary og Obama har medvirket til å grunnlegge. I intervjuet understreker Trump at det å bekjempe IS side om side med Vladimir Putin er langt mer viktig enn å  styrte president  Bashar Hafez al-Assad som er Hillarys policy. I følge Donald Trump vil Hillarys policy medføre at USA vil komme på kant med litt for mange internasjonale aktører og til sist lede til en tredje verdenskrig. Også Russlands president Vladimir Putin har antydet at dersom Hillary vinner valget vil det øke sjansene for en tredje verdenskrig. “Det vi bør gjøre er å fokusere på ISIS eller IS. Vi bør ikke fokusere på Syria, for dersom vi lytter til Hillary Clinton vil vi ende opp med tredje verdenskrig over Syria,” sa Donald Trump og la til dette: “Dersom vi kjemper mot Syria, kjemper vi ikke bare i mot Syria, men også mot Iran og Russland..korrekt? sa den amerikanske presidentkandidaten videre. I motsetning til Hillary Clinton og Barack Obama ønsker Donald Trump å jobbe tettere sammen med Russland -selv om det betyr at USA må forlate den konfliktlinjen Europa og Amerika har kjørt de siden 2011.

Som kjent gikk USA, EU og Norge til krig mot president Muammar Gaddafi og Libya i 2011 putin2og medvirket således til å fjerne den ene stabiliserende faktoren i det oljerike landet, og etter at norske F16 i sammen med flystyrker fra flere Nato-land fikk bombet Gaddafi fra makten, har IS og andre terrorgrupper ført landet inn i kaos og en borgerkrigslignende tilstand. Det er samme politikk både Barack Obama og Hillary Clinton så for seg i Syria, men som Russlands mektige president Vladimir Putin effektivt har satt en stopper for, først ved å innlede en omfattende luftoperasjon mot IS og andre terrorgrupper, og så med å sende ned hele Nordflåten inklusiv et hangarskip til Middelhavet. Den russiske flåtegruppen vil ventelig ha nådd Syrias kyst innen noen få dager, og vil da effektivt kunne introdusere en “flyforbuds-sone” over Syria. Dermed vil Russland effektivt kunne ta ut ethvert fly som krenker syrisk luftrom og i tillegg ha slagkraft nok til å slå tilbake eventuelle amerikanske luftangrep på syriske regjeringsstyrker.

Farlig hvis Hillary får makten

Forholdet mellom Øst og Vest er allerede nå på frysepunktet og dersom Hillary ender opp som amerikansk president vil forholdet kunne bli ytterligere forverret. I følge historiker og journalist  F. William Engdahl er årets valg det mest bisarre i nyere historie. På den ene siden har vi den totalt uerfarne Donald Trump og på den andre siden Hillary Clinton som i følge Engdahl er helt i lomma på krigsfløyen og de såkalte neo-konservative som følger i arven etter George Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld og de krefter som utløste krigen i Irak og Afghanistan. Alle disse navn støtter Hillary og vil stemme henne på tross av at de ikke deler parti. Videre slår Engdahl fast at massemedia er rigget for å støtte Hillary og selv debattlederne under de tre store debattene hadde sørget for at Hillary kampanjen fikk spørsmålene på forhånd. Videre slår historikeren fast at massemedia ser ut til å verne Hillary, mens de konstant er ute etter Donald Trump. Og skal vi tro Donald vil tingene bli direkte livsfarlige dersom Hillary går seirende ut av årets valgkamp.

 

 

 

 

 

Én tanke om “Donald Trump: Vinner Hillary valget vil vi få en tredje verdenskrig

Det er stengt for kommentarer.