Donald Trump: “Så lenge jeg er president skal ingen hindre dere fra å praktisere deres religiøse tro”

Foto fra Infowars

Donald Trump som blant annet kom til makten ved hjelp av stemmene til hvite evangeliske kristne, forsøker nå å slå et slag for religiøs frihet. Under en tale til studenter ved Liberty University lørdag, slo den amerikanske presidenten fast dette: “Så lenge jeg er deres president, vil ingen stanse deg fra å praktisere din tro eller fra å uttrykke det du har på hjertet. Vi vil alltid stå opp for retten alle amerikanere har til å be til Gud og følge hans undervisning. Amerika er begynt på et nytt kapittel, slo Trump som omtalte Amerika som en nasjon av sanne troende som har plassert myndighetene på dens rette plass, under Gud.

“I Amerika, tilber vi ikke myndighetene, vi tilber Gud,” sa Trump videre. “Det er derfor dem som er valgt til en offentlig posisjon legger hånden på Bibelen og sier “Så hjelp meg Gud” når de blir tatt i ed til en offentlig posisjon. Det er også derfor vår valuta stolt proklamere “In God We Trust” og det er også derfor vil med stolthet proklamerer at vi er en nasjon under Gud hver gang vi fremsier trosskaps-eden,” sa Trump under sin tale til studentene.