Dominiquae Bierman: Norge i dommens dal

obj983geo519pg15p1424 timer etter at utenriksminister Jonas Gahr Støre besøkte Utøya hvor han og de unge fra AUF drøftet den kommende norske anerkjennelsen av nok en palestinsk stat ble Norge rammet av terror. Den messiansk troende biskop Dominiquae Bierman maner nå nordmenn til omvendelse og ydmykelse siden Norge nå befinner seg i det hun kaller “dommens dal.” Det var under et møte i et mindre husfellesskap i Trondheim at den Messias troende jøden bar frem sitt alvorlige budskap til det norske folk. “Vår nasjon er i følge kvinnens profetiske budskap lullet inn i en dyp søvn vi må vekkes opp fra. Det norske folk er som nasjon på kollisjonskurs med Den Hellige Gud og vi lever i en tid hvor vi enten vil få en dyp og ekte omvendelsesvekkelse eller og få føle på hvordan det er å leve som en nasjon under Guds vrede. Bakgrunnen for hennes budskap er det faktum at Norge i sin naivhet er med på å forbanne det folket Gud har velsignet. Den messiansk troende Dominiquae Bierman er bare en av flere som nå varsler om at Norge er på vei inn under Guds vrede med de medfølgende konsekvenser dette vil måtte få. I følge det profetiske budskapet som biskop Dominiquae Bierman bar frem er den bråe økningen i ekstremvær et tegn på at Norge nå er i dommens dal. I følge hennes profeti forsøker Gud å få Norge i tale gjennom værfenomener vi aldri har sett maken til. Les mer om saken her