Direktøren i Transocean Norge går av etter feilslått vaksinetrussel mot ansatte

Direktøren i Transocean Norge går av etter vaksinekrav-skandale overfor ansatte. 14. desember sende Transocean Norge ut ein beskjed til dei tilsette om at dei som ikkje har vaksinert seg mot covid-19, ville mista arbeidet.Dette førte til kraftige reaksjonar frå tillitsvalde. Like før jul kom beskjeden om at selskapet droppa vaksinekravet. Kvål ønskte ikkje å kommentera saka då Aftenbladet/E24 omtalte ho. Beskjeden om vaksine eller sparken ble møtt med mye motbør fra ansatte og det er dette kravet som kan ha felt direktøren for selskapet i Norge. Verken Nesse eller Eliassen ønsker no å svara på spørsmålet om det er ein samanheng mellom vaksine-saka og tidspunktet for leiaravgangen.