Det sterke vitnesbyrdet til og om Christopher Duffley

Christopher Duffley som ble født blind og med autisme er en av Jesu Kristi vidunderlige skatter. Gjennom denne gutten som nå er 19 år gammel har Herren velsignet oss med det mange kaller en engle-stemme. Sjekk ut videoen om den unge skatten som utgjør det som er den kristne kirkes sanne skatter… Skatter som ikke er sølv eller gull, men dyrkjøpte mennesker som ærer Gud tross sykdom og fysisk skrøplighet

Se den sterke videoen og hør denne røsten synge “Open the Eyes of My Heart”