Den falske Jesus-bevegelsen vokser frem i endetiden -frafallskristendommen vinner frem

“Størst av alt er kjærligheten og Jesus kom for å bringe toleranse, forståelse, kjærlighet og for å sette mennesker i frihet fra de bånd “mørkemenn” har lagt rundt vår frihet til å elske,” er budskapet fra den progressive kirke som er i ferd med å vokse frem i den vestlige verden. Støttet av de moderne apostat-kirkene som har godtatt likekjønnede ekteskap og oppmuntret av en kristenhet som stort sett velger å forbli tause og velger ikke fronte motstand mot frafallskreftene, har den progressive kirke begynt å få et fotfeste og det vokser frem progressive kirker som ofte har et tett samarbeid med de gamle tradisjonelle kirkesamfunn.

Både de lutherske, metodistiske, de anglikanske kirkefellesskap, prestbyterianske  og dels også enkelte baptistkirker er i ferd med å flyte tettere sammen med og godkjenne den nye og progressive “Jesus-sentrerte” kirke som vokser frem. Mens de tradisjonelle evangeliske og pinsekarismatiske retningene ennå bygger sin lære og tro på “hele Guds Ord” som inkluderer Guds lov i GT, de profetiske skrifter, evangeliene og de apostoliske brev i det nye testamentet, velger de progressive å vektlegge ord om kjærlighet, mangfold, forståelse, tilgivelse og inkludering. Deres felles symbol er den 6-fargede regnbuen som skal symbolisere mangfoldet blant mennesker. Homoseksuelle, lesbiske, transpersoner og folk med fullstendig avvikende seksuelle legninger -som de gjør krav på og kunne leve ut, blir stadig mer høyrøstede og det dannes stadig slike “regnbue-menigheter” som kommer sammen i sitt gudhus for å ha fellesskap og dyrke sine lyster.

Regnbuen har erstattet korset og sodomittene er i huset

Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,  svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,  som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra. (2 Tim 3,1-5)  “Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike;  Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!  For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. (2 Tim 4,1-4)

Det store frafall er her

David Wilkersons profeti fra 1986 blir nå oppfylt.

Den kjente pastor David Wilkerson skrev i 1986 sin kontroversielle bok “Den siste basun” som da vakte oppsikt men også hån og spott blant liberale religiøse. Avisen Vårt Land publiserte en mildt sagt hånende “anmeldelse” av boken fordi pastor Wilkerson i sitt budskap fordømte frafallet i den etablerte kirke. Under skrivningen av boken fikk pastor Wilkerson et budskap fra Herren som lød “Sodomittene er i huset, Sodomittene er i mitt hus” og etter bønn forstod David Wilkerson at Herren varslet ham om regnbuebarnas inntreden i Guds menighet. Han så også en falsk “Jesus bevegelse” som ville glatte over Guds ord om straff og dom med “Jesus, Jesus” og godord om toleranse, kjærlighet og mangfold.” I den kristne kirke ryddes det nå vei for at skammelige synder blir legitimert -og akseptert, uten at noen blåser alarm. Det er sterke åndsmakter i funksjon rundt og innenfor den kristne kirke, og dette er krefter som ser ut til å vinne frem i stadig flere kristne forsamlinger. Her i Norge har allerede folkekirken falt og blitt endel av endetidens falske skjøgekirke og blant frikirkene er man nå åpne for å “drøfte” hvorvidt frafallet skal bli akseptert. Wilkersons budskap fra 1986 var at disse kreftene ville lykkes.

Banker på kirkens dør

Jesabel-kirken samlet under Covid-lockdown

“Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig,” var Jesu budskap til menigheten i Laodikea (Åp 3,20) I dag, litt over 1900 år senere er det andre krefter som står for kirkedørene og banker og gjerne vil komme inn. Ikke for å omvende seg fra synden, men for å få presentert et evangelium som godtar og aksepterer mennesker slik som de er. Mennesker som følger sine onde lyster og som åpenlyst proklamerer at Gud tillater deres livstil, deres perversitet og urene lyster gjør krav på å ha en plass i kirkene, og dersom noen sier “nei”, må man regne med å betale en høy pris. Hvorfor vil så mennesker som ikke ønsker å ta Guds kall til omvendelse og et rett liv på alvor -så absolutt inn i kirkene og Guds forsamling? Svaret er fordi de ønsker å besudle det hellige og gjøre det rene til urent, hellig til vanhellig og urett til rett. Klippet under fra den gay-“kristne” artisten Jallen Rix er et eksempel på hvordan frafallskreftene allerede på 1990 tallet jobbet febrilsk på å trekke personen Jesus og den hellige kristne tro ned i søla. Nå, ca 30 år senere ser vi at de langt på vei har lykkes og Sodomittene er nå i Guds hus, eller i det som hevder seg å være Guds hus.

 

10 tanker om “Den falske Jesus-bevegelsen vokser frem i endetiden -frafallskristendommen vinner frem

 1. Er det noen som forteller disse pastorene i all offentlighet at de må vende om, ellers går de fortapt. Det må bankes inn ofte til dem. Man bør oppsøke dem og konfrontere dem om Guds dom.

  2
  1
  • De vet hva Bibelen sier og har forkastet Ordet.
   Men de burde møtes med kraftig irettesettelse fra en samlet kristen kirke. Jeg kan tenke med at en del kristne er redde for å bli pågrepet og straffet for hatefulle ytringer dersom de tar til motmæle mot disse falske profetene.
   Jeg vil også tro at disse pastorene eller geistlige er overgitt av Gud som Paulus skriver Rom 1,28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:

   3
   2
 2. Forstår folk hva fortapelse er? Hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Mat16:26. Gud er en ordens Gud, ikke en relativismens Gud.

 3. 3 verdens krig kommer og vesten vil bli straffet , USA vil bli lagt fullstendig i ruiner, Putin er Guds redskap til å straffe vesten.
  Men også Putin og hans allierte vil få sin dom når de går mot Israel…

  1
  1
  • De spinnville krigshisserne får støtte av de spinnville dommedagsromantikere. Sikreste tegn på at en antatt god guddom ikke har omsorg for sitt angivelige skaperverk…

   1
   6
  • Krigshissere ? Dommedags romantiker?

   Våkn opp Aril og se verden vi lever i !

   Du kan godt kalle oss både det ene og det andre , men det vil neppe hjelpe på det faktum at 3 verdens krig kan bryte ut når som helst, en krig som mest sannsynlig vil i sitt endelikt vil bli utkjempet med atomvåpen, så kommer det andre på hvem som trykker på den røde knappen først …og om den andre part får tid til å reagere..
   Putin vet han må være først, og ikke bare først , han må gjøre det når den andre part ikke forventer det og det må skje med så stor hurtighet og presisjon at han slår ut alle muligheter for motparten..
   Tipper atom ubåten til Putin alt ligger klare langs USA sine kyst linjer.

   1
   1
  • “Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden”. Det betyr at Han oppfyller sitt andre løfte om at “jordens søyler skal aldri i evighet rokkes”.

   Det er de onde menneskene som skal drepes og fjernes i Harmageddon. “Likene av de Gud har drept skal da ligge utover jorden – fra den ene ende til den andre”. Selve jorden har ikke gjort noe galt.

 4. Forstår at selverklærte bibeleksperter hater prat om toleranse og kjærlighet. Jahves krystallklare budskap handler om terrorgudens fullkommenhet og sadistiske endetidsplan og kamp og krig mot alle som er fiender av guddommens utvalgte folk…

  1
  5
  • Du er inne på noe Aril, og har rett i at Han vil avlive deg. Hva skal Han med deg? Det du opplever som terror opplever sanne kristne som en befrielse fra organisk søppel som ødelegger jorden. Akkurat som du opplever kristne. Det er å håpe at du endelig forstår hva krig dreier seg om.

   3
   1
 5. De fleste kristne mennesker lever godt med liberal abortlov, alle typer for samliv, kjønnsforvirring, at konservative kristne kan bli dømt for “hatprat”, koronavaksine/pass og grønt skifte (klimahysteri) i samfunnet. Det er bare å tie og nikke samtykkende, så går det nok bra… Bare gå sammen med den store massen, rettferd og sannhet må være underordnet…

Det er stengt for kommentarer.