Den engelske kirke vurderer å omgjøre Gud til “Hen” -en kjønnsnøytral divinitet

Holy Trinity Church Free Church of England, Oswaldtwistle - geograph.org.uk - 85391

Foto:Alexander P Kapp / Holy Trinity Church Free Church of England, Oswaldtwistle  (lisens)

“Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn…..” lærer vi å be i den bønn Jesus selv introduserte sin disipler til å be. Imidlertid ble dette nedskrevet før “woke ideologien” tok over den vestlige verden. Den frafalne engelske kirke vurderer nå å gjøre Gud kjønnsnøytral. I stedet for å be til vår himmelske Far, vurderer nå den engelske kirke ritualer med termer som “våre himmelske foreldre”. Den engelske kirke vurderer også å endre tekstene slik at vår Herre Jesus ikke lenger er en han.

Tradisjonell og bibelsk kristen teologi har alltid lært at Gud er Fader, at Guds sønn Jesus er sønn -og i Skriftens ord blir begge omtalt som “han”. Imidlertid, for den engelske kirke som er i ferd med å svelge “woke-ideologien” med hud og hår, er Guds Ords beskrivelse og termer ikke lenger dekkende. Den engelske kirke som nylig gikk inn for å “velsigne” homofile ektepar -ser ut til å fortsette flukten bort fra bibelsk og historisk kristendom med å gjøre sin guddom kjønnsnøytral -fordi dette er korrekt i tiden. Det store frafallet apostelen Paulus skrev ville komme før Antikrist åpenbares brer om seg i den vestlige kristenhet. Vi har de siste årene sett hvordan en rekke av de tradisjonelle historiske kirkesamfunn -har forlatt Guds Ord og Jesu Kristi forkynnelse og gitt seg hen til avgudsdyrkelse av en snill og bibelfjern “nissefigur” de kaller “Gud”: “It is important to be clear about one thing: The very foundation of the Christian faith rests on the idea of the Holy Trinity – the Father, the Son and the Holy Spirit. To ignore that millennia-old teaching is to ignore the very essence of the entire Bible,” skriver Robert Bridge i en artikkel for nettstedet RT.com. Tanken om at Jehova Gud er en “hen”og at både Faderen og Sønnen er kjønnsnøytrale diviniteter river fullstendig i stykker den beskrivelsen Bibelen gir av Gud. YouTuberen broder Antonio i Saint AVS gir i videoen under en kraftig advarsel til kristne som er en del av den frafalne skjøgekirke. Den engelske kirke er i ferd med å bli et blasfemisk religionssamfunn drevet av antikristelige ånder . Det vi ser er et kirkesamfunnsom har gjort seg til fiender av Yah,” sier Antonio i sin bibelskbaserte advarsel.

https://www.youtube.com/watch?v=S9r-AiZCKk0&t=441s