Debatten omkring Bill Johnson og Bethel Church fortsetter i avisen Dagen

– Bedehusbevegelsen og de lutherske misjonsorganisasjonene står overfor ett av sine største veivalg i nyere tid. Det rører ved synet på Kristus, mennesket og Bibelen. Og det gjelder i stor grad ungdomsarbeidet, skriver Jan Helge Aarseth.

Bill-Johnson-200x200Debatten omkring det kontroversielle Bethel Church og pastor Bill Johnson fortsetter å rase i Dagens spalter. I sitt innlegg “Når taushet taler” tar bibelskolelærer Jan Helge Aarseth ved Fjelltun bibelskole i Stavanger opp en rekke problematiske forhold knyttet til teologien til Bill Johnson som ligger nærmere trosbevegelsen enn klassisk evangelisk pinseteologi. “I møte med Johnsons verdensbilde, Kristus-teologi, menneskesyn og i synet på sykdom og lidelse, finner vi mange likhetspunkter med Kenneth.Hagins tilrettelegging,” skriver Aarseth og viser til professor emeritus i dogmatikk på MF, Kjell Olav Sannes som har skrevet en grundig gjennomgang av trosbevegelsens svært problematiske lære i boken “Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud.”

firetunel

Foto: You Tube

Den pågående debatten i Dagen omkring Bethel Church og pastor Bill Johnson’s avvikene lære fortsetter i avisen Dagen. Både kritikere og motstandere har begge fått brakt sine synspunkter fram, og det er ikke tvil om at det eksisterer vesentlige læreforskjeller mellom den teologien som praktiseres av Bill Johnson og det som tradisjonelt har blitt ansett som klassisk kristendom. Innlegget til bibelskolelærer Jan Helge Aarseth kan i sin helhet leses fra “dagen.no”

Ulikt fokus og tilnærming

Søkelys har en rekke ganger tidligere rettet et kritisk søkelys på den religions-utfoldelse vi har sett fra Bethel Church. Blant de magneter som trekker kristenledere helt fra Norge over til den omstridte menigheten finner vi “mirakler” som “himmelsk gullstøv”, såkalte “englefjær” som i realiteten er fuglefjær som blåses ut av ventilasjonsanlegget og den såkalte “ild tunnelen” hvor mennesker (eller også biler) føres gjennom en “tunnel” av bedende/skrikende mennesker som angivelig ber for dem som er i tunnel-vandring. I tillegg praktiseres det en rekke okkulte fenomener som så avgjort har likhetspunkter med New Age” eller sjamanisme. Allerede i januar 2013 publiserte Søkelys en omfattende sak som avslørte likhetspunktene mellom Bethel Church og det man finner i sjamanismen eller hindu-inspirert mystikk-religiøsitet. Vår sak i den gamle utgaven av Søkelys kan du finne her.

Normisjon og IMI kirkens tette samarbeid med Bethel Church og Bill Johnson

En sak som ennå ikke har vært skikkelig betont i den pågående “Bethel debatten” er IMI kirken og Normisjons tette samarbeid med den kontroversielle menigheten. Allerede i fjor forsøkte Søkelys å få blant annet generalsekretær Rolf Kjøde i tale om spørsmålet, men vår interne kommunikasjon med Rolf Kjøde viste at disse ønsket å drøfte problemstillingen med undertegnede, men de ønsket ikke at eventuelle samtaler skulle bli publisert. Søkelys er kjent med at IMI kirkens samarbeid med Bethel Church har vært drøftet på høyt plan internt i Normisjon, men disse valgte blindt å følge duften av Mammon fremfor å lytte til uro-meldingene fra bekymrede foreldre og dem som var kritiske til bevegelsen. Etter det Søkelys kjenner til fikk også uroen omkring IMI kirken og Bethel konsekvenser for en lokal forkynner i Normisjon som mistet sin tjeneste i organisasjonen nettopp på grunn av sin kritikk av samarbeidet mellom Bethel Church og IMI-kirken/Normisjon. Selv om organisasjonen begrunnet avskjedigelsen av forkynneren med “nedskjæringer og dårlig økonomi” er det ikke tvil om at det var kritikken av IMI-kirken/Normisjons relasjon til Bill Johnson og Bethel Church som gjorde at organisasjonen valgte å si forkynneren opp. Slikt er jo ikke ukjent i kristen-Norge.

Tony Miano ut mot Bethel Church og Bill Johnson

En av dem som har rettet kritikk både mot Bill Johnson, Bethel Church og Normisjons samarbeid med den ny-apostoliske reformasjonsbevegelsen er den tidligere politimannen og velkjente gateforkynneren Tony Miano som både på egen nettside og via You Tube har advart mot det han omtaler som en “farlig bevegelse”. Miano som for øyeblikket er i Norge for å delta på “Tilbake til Guds Ord konferansen” på Holmavatn i Rogaland tar i videoen nedenfor klar advarsel fra den kontroversielle bevegelsen.