Dagen lesere raser etter at Vebjørn Selbekk anklager SIAN for å drive kamfluert muslimhat under dekke av ytringsfriheten

“Vebjørn Selbekk, DU FORHÅNER SIAN OG YTRINGSFRIHETEN HER, ILLE AV EN MANN SOM DEG,” skriver en av Dagens lesere rasende

Redaktør Vebjørn Selbekk har nå blitt politisk og religiøst korrekt. Det må være konklusjonen man sitter tilbake med etter å ha lest Vebjørn Selbekks lederartikkel “SIANs forkledning bør ikke lure noen.” I sin leder fastslår Vebjørn Selbekk at Sian bedriver muslimhat kamfluert som islamkritikk og forsvar av ytringsfriheten. Samtidig slår Dagen redaktøren fast at Lars Thorsen som er leder for Sian tidligere er straffedømt for rasisme og at Sians tankegods er forkastelig. Selbekk slår videre fast at Sian hater de mennesker som bekjenner seg til islam. Den samme kritikk og fordømmelse Selbekk lirer av seg mot Sian, var det mange som brukte mot Selbekk da han som redaktør for Magazinet publiserte Muhammed-karikaturene i 2006. Selbekks lederartikkel har hisset opp flere av avisens egne lesere som bruker sterke ord for å irettesette den politisk og religiøst korrekte Dagen redaktøren

Avisen Dagen har i løpet av de siste årene skapt både bestyrtelse og uro blant mange konservative kristne. Både karismatikere, abortmotstandere og nå også misjonsfolket i organisasjonene har med forferdelse sett at Dagen ikke lenger er en alliert i åndskampen. Enkelte kristne ledere og personligheter som Jan Hanvold og Levi Jensen vil ikke uttale seg til Dagen i det hele tatt, og mange har forlengst fått stadfestet at Dagen er i ferd med å bli en vass kopi av den religiøse avisen Vårt Land. Allerede for flere år siden slo abortmotstander Ludvig Nessa fast at Dagen ikke lenger var en alliert i kampen mot fosterdrap, og siden da har stadig flere konservative kristne erfart at Dagen på mange måter er blitt håndtlanger for de krefter som motarbeider konservativ kristendom. Saken er vel den at Dagen rett og slett har blitt politisk korrekt, og farget av å være mottager av milloner av kroner i pressestøtte. Derfor kommer det vel neppe som noen stor overraskelse at Dagen-redaktør Selbekk nå gyver løs på Sian (Stopp islamiseringen av Norge) -og omtaler dem som “muslimhatere”. Det faktum at Selbekk har endt opp i det gode (og politisk korrekte) selskap sammen med andre medier som finansiereres av skattebetalerene, er uten tvil begynt å farge avisen rent ideologisk.

Selbekk: SIANs forkledning bør ikke lure noen

Møter massiv kritikk

Selbekks tendensiøse leder blir møtt med raseri fra avisens egne lesere, som slett ikke liker Selbekks dolkestøt mot Sian. “Man skulle tro at en avis som ynder å kalle seg kristen hadde annet enn forakt til overs for en liten gruppe som modig tør å stå opp mot avgudsdyrkelsen og fascismen i islam. Hvem har hørt om en god fascist? Dette med å skjelne mellom ondskapen og menneskene som dyrker den henger ikke på grep. På tide å finne noe annet å gjøre Selbekk?” skriver Tom Pedersen. Jan Kåre  Bjerregaard Christensen følger opp med dette: “Vebjørn Selbekk du sprer løgn og desinformasjon i denne artikkelen. SIAN har ingen forkledning, ikke er de voldelige.
Hva med Islam og muslimer? De er voldelige og voldsforherligende, lite og ingen forståelse for tros- og ytringsfriheten. Muslimske fremtoning er virkelig en forkledning i motsetning til SIAN. Vebjørn Selbekk du sprer løgn og desinformasjon i denne artikkelen. Selbekk indirekte lyver og fordreier virkeligheten,” skriver Bjerregaard Christensen og legger til: “Vebjørn Selbekk SER DU IKKE AT DU FORHÅNER SIAN?
DE LER IKKE TIL VEI TIL NESTE DEMONSTRASJON. DE MÅ OG TRENGER VÅRES FORBØNN. ISLAM HAR VÆRT, ER OG FORBLIR EN VOLDSFORHERLIGENDE RELIGION. AT SIAN TAR OPP KAMPEN IMOT DENNE ONDE, FARLIGE OG VOLDSFORHERLIGENDE IDEOLOGI/RELIGION BØR VI IKKE KIMMSE OG FORHÅNE SOM DU HER GJØR!!!!!!!!!!” slår Bjerregaard fast.

Forkastelig oppførsel av muslimene

“Disse muslimske ungdommene som angrep politiet gjør jo seg selv en bjørnetjeneste. De setter Islam i et dårlig lys som rammer alle muslimer. HVordan disse ungdommene oppførte seg i Bergen og Oslo er helt forkastelig og skremmende. De er farlige. De fleste muslimer er fredelige, men Islam er ikke det etter min mening. Islam er en farlig ideologi. som bør få minimal innpass i Norge. Men man kan jo ikke påberope at Lars Thorsen er en rasist. Han er en islam kritiker og ikke en som driver hets mot en folkegruppe. Islam er ikke en folkegruppe meg bekjent, men en religion og ideologi. Og det er to helt vidt forskjellige ting. Man kan ikke staffes etter norsk lov for religions kritikk,” skriver Johannes Taranger

Avkler seg Kristus og iklr deg fordømmelsens tjeneste

Selbekks anklager og fordømmelse har provosert flere og Øyvind Olsen skriver dette:

Sammen med Jyllandsposten publiserte Magazinet karikaturene som hisset opp den muslimske verden Tegning af Kurt Westergaard.

“Begriper ikke at du tør Selbekk? Du avkler deg Kristus og ikler deg fordømmelsens tjeneste slik du så ofte gjør. For meg fortoner du deg som en liberal kristen uten indre liv i Kristus. Har man et indre fortrolig liv med Jesus, klarer man ALDRI å gå ut med slike omtaler av andre, og det værste er at du faktisk konkluderer med at de er rasister. Fullstendig forkastelig, kjenner du deres indre liv, deres hjerte? Heldigvis er det kun Herren som kjenner hjertene og kun Han som skal dømme. Når du trykka karrikaturer av Muhammed, da var det ikke representativt som rasisme. Så vidt jeg kan se har sian et tydelig advarende budskap, garantert relevant, historiske bevis i fleng. Og noen flåsete, uviselige kommentarer og utsagn slik vi alle kan få når vi engasjerer oss i noe som møter slik motstand omtale, nedlatende sådan.
For å være ærlig, så mistenker jeg deg for å ha falt i den værste grøfta av de alle, kompromiss med fakta, Kompromiss med det man vet burde vert gjort/sagt, utviskede grenser i samvittigheten, gråsoner istedet for svart-hvitt. Dette er et dårlig utgangspunkt for en som skal representere “Kristne/Herren i bedømnelse av ytringsfriheten og hva som er hatkriminalitet,” skriver Olsen

Svenske tilstander

“Er det bare SIAN som reagerer på dette ,og ser at dette bærer galt avsted ?
EXPRESSEN : En 11-årig gutt ble mishandlet og ranet av en gjeng, fordi han hadde et kors rundt halsen. Gjengen ga uttrykk for at de foraktet hans kristne tro.
Tilstandene i Sverige hardner til. Ikke minst blir det stadig vanskeligere, og faktisk farligere, å stå frem med andre former for religion enn islam.
Dette fikk en 11-åring gutt erfare i Malmö mandag denne uken. Han var ute og sparket fotball i en park, midt på dagen. Brått ble han omringet av en gjeng, som lurte på hvorfor han hadde et kors rundt halsen. Han svarte ærlig at han var kristen, og da begynte mishandlingen….” skriver Ruth Tøndel Skaldebø. “Hadde vi hatt politikere, og flesteparten av redaktørene, som hadde våget å kalle en spade for en spade når det gjelder Islam, så hadde SIAN fremdeles samlet kun en håndfull supportere,” skriver Thor Helge Ligård. “Når ikke kristne roper – da må vel stokk og stein rope,” skriver Torgeir Tønnesen. “Hvordan klarer du å koble islamkritikk – gjerne kall det islam og shariahat – med muslimhat?” spør Ellen C Borgenheim som ikke har fått svar fra Dagens redaktør.

Odgar Moen: “Sykt å tilskrive Sian uedle motiv fordi de vokser”

Dette er jo akkurat samme mentalitet som Erna Solberg har: det er ikke skam i som utøver vold, bare synd i de som ikke ‘forstår’ «hvordan vi gjør det i Vesten». Ut i fra Selbekks perspektiv kunne noen kanskje forledes til å tro at “som alle andre innflytelsesrike tankesystemer må også den muslimske religionen finne seg i å bli debattert, kritisert og utfordret.” Men Selbekk har tydelig ikke tatt innover seg det han selv skriver, nemlig at “Islam vokser og får en stadig sterkere posisjon i Europa”. “Det her er snakk om en religiøs ideologi med sterke politiske overtoner og visjoner om et endret samfunn. Denne religionens inntog har allerede begynt å forandre Europa”. Ja, nettopp, og det er det som er poenget her: Hvorfor burde de ta selvkritikk? Hvorfor burde de ikke være voldelige i møte med en fredelig demostrasjon som provoserer dem, når konsekvensene er fraværende (i deres øyne)? De har en ideologi med sterke politiske overtoner, visjoner om et endret samfunn, akkurat som SIAN har… den eneste forskjellen er at SIANs er i tråd med demokratiske prinsipper og de gjør det på fredelig vis, mens Islam gjør det med vold. Som Selbekk skriver: Man må ikke blande sammen legitim kritikk mot en religion med hat mot de menneskene som bekjenner seg til denne. For å si det på en kortere måte: Islamkritikk er livsviktig, men muslimhat er livsfarlig. Mennesker har krav på rettsvern, det har ikke ideologier eller religioner.” Ja, forstår Selbekk at ytringsfrihet også er en ideologi, og det eneste som skiller ytringsfriheten fra hat er oppfordringen til vold?

Spørsmål 1: Hvem av SIAN-medlemmer og Muslimer er det som tyr til hat av menneskene som bekjenner seg til motpartens ideologi?
Spørsmål 2: Hvem av SIAN og Islam er det som krever et spesielt vern om sin ideologi eller religion?
Spørsmål 3: Hvem av SIAN og Islam (og medlemmene deres) er det som undergraver ytringsfriheten i Norge?

Har SIAN gjort noe annet enn det de selv har skrevet i sine vedtekter? “Formålet søkes oppnådd ved å spre informasjon om hva islam står for, og hvilke konsekvenser islamiseringen av Norge vil få.”… nei, faktisk ikke. “Demonstrasjon” betyr forøvrig: ‘opptreden eller handling som markant, påfallende skal vise en følelse, oppfatning, mening e.l. som man har i en bestemt sak eller situasjon’… og hvilken bedre måte er det å vise hvilke konsekvenser islamisering vil få for Norge enn å brenne Islam’s hellige bok forran frivillige tilskuere og la nordmenn være vitner selv? Selbekk påpeker jo riktig at de voldelige motdemonstratene har skaffet dem innflytelse… men det er ikke BARE motdemostrantene som gjør det… nei, det er reaksjonene og tausheten fra høytstående politikere og fra politiet, og hvordan mediene konstant vinkler slike saker som Selbekk gjør her…

Personlig synes jeg det er ganske sykt å tilskrive SIAN uedle motiver bare fordi de øker i antall medlemmer etter voldelige reaksjoner. Det er litt som å si at voldtektsofre kan takke overgriperne for all støtten og oppmerksomheten de får i etterkant av hendelsen, og insinuere at det var deres feil fordi de var lett-kledde og brisne. At SIAN nylig har fått medieoppmerksomhet pga voldelige reaksjoner betyr ikke at volden de opplever er noe nytt, men hvis ikke SIAN fortjener martyrstempel for det de lider så fortjener heller ikke fremtidens Norge noe martyrstempel når ytringsfriheten forsvinner og de står maktesløse til å demonstrere noe som helst..

12 tanker om “Dagen lesere raser etter at Vebjørn Selbekk anklager SIAN for å drive kamfluert muslimhat under dekke av ytringsfriheten

 1. Det går an å hate islam, uten å hate muslimer. Men i dag blir nesten all kritikk stemplet som hat. Er jo nesten farlig å være uenig i noe som helst i dag. Sian har jeg ikke satt meg så godt inn i, og kan ikke uttale meg om, men alt man har hørt i media har vært negativt.

  Når det er sagt, finnes det mange fine muslimer, som slettes ikke støtter shariaregimer. De fleste vil faktisk leve livene sine i fred.

 2. Jeg har ikke abonnement på Dagen Eller Korsets Seier! SIAN! er de på ytterste høyrefløy! Men har ikke Dagen sluppet til Muslimer & katolikker i avisa?? Alle kristne aviser lar folk fra Norges Kristne råd få spalteplass! De er styrt av Økumenikk jernhånden! Islam er farlig ideologi & da må folk reise imot Islam! & også gjøre et oppgjør imot Katolsk enhets tanke!

 3. Herr redaktør!
  Selbekk utøver faktisk journalistikk. Det burde du kanskje forsøke på dette nettstedet også.

  • Selbekk var journalist den gang han drev Magazinet, Nå er han statsstøttet aktivist som har mistet store deler av tillitten i det norske kristenfolket. Mange med meg har sett en kursendring i Dagen de siste årene og savner den tid da Johannes Kleppa eller Odd Sverre Hove var redaktør.
   Endel kristne ledere vil ikke uttale seg til Dagen, nettopp fordi Dagen fremstår som “stans pengepredikant” aktivister med medlemskap i det endel kristne oppfatter som ei hat og hetsegruppe.
   Selbekk skriver det hans arbeidsgiver (Staten gjennom pressestøtten) vil at han skal skrive.
   Akkurat nå er Selbekks strategi å medvirke til å undergrave organisasjoner som Norsk Luthersk Misjonssamband,
   Jeg tror Selbekk trykket Muhammed-karikaturene som et billig stunt for å bli kjent.
   Kristenfolket har etterhvert begynt å skjønne at Selbekk var en trojansk hest..

  • Jasså? Så journalistikk er å tute med ulvene, og sørge for å pleie forbindelsen til de som holder hånden over pressestøtte-pengebingen? Jeg trodde journalistikk var det motsatte. Jeg trodde journalistikk er å være en alternativ stemme, se saker fra en annen vinkel, være kritisk til makta og stille spørsmål ved den rådende konsensus, og forsvare og forsøke å forstå de som gjør det. Men så feil kan man ta.

 4. Redaktøren av “Dagen” må sannsynligvis bare skrive det han får beskjed om av eierne. Og kanskje ser eierne av “Dagen” at kristendommen er på rettrett mens islam vokser. Antagelig tenker man “livssynsavis” i stedet for kristen avis. Dette er vel en ren forrettningsstrategi.

  Selv om jeg ikke vet så mye om SIAN så greier de i hvert fall å avsløre islams sanne ansikt. Og de greier å avsløre hvordan norske politikere har blitt kraftig manipulert av muslimer. Islam har eksistert lenge og man vet veldig mye om disse faste tradisjonene. Dvs de strategiene som er beskrevet i “Hadith”.

  Det er ikke slik at imamene plutselig blir fornøyd når de har bekjempet fenomener som SIAN. Dette er bare et lite steg på veien for dem. Deres strategi har mye til felles med måten nazistene kom til makten. De kombinerer “forståelig gatevold pga frustrasjon”, “respektabelt politisk arbeid”, propaganda, intrigespill, etablering av institusjoner og mange andre former for påvirkning. Slik har de lagt land etter land under Islamsk herredømme. Land som i dag styres av grusomme og rent ut bestialske sharialover. Lover som betrakter kristne som mindreverdige som ikke har krav på rettsbeskyttelse.

  Problemet i Norge er ikke islam eller SIAN. Problemet er likegyldighet. Likegyldigheten har gitt politikerne mulighet til å undergrave alle demokratiske mekansimer. I stedet for demokrati har vi fått et udemokratisk politisk system hvor de som styrer blir styrt av enda mer udemokratiske krefter.

  • Avisen Dagen er eid av mediehuset Dagen som er et underskuddsprosjekt som gikk 86 000 i minus i 2019 har dette eierskapet
   MEDIEHUSET DAGEN AS
   Selbekk eier bare en liten prosent aksjer i selskapet.
   Org nr 911 092 972
   Ordinære aksjer 23060 10,689%
   ERLING SEVERINSEN AS
   Org nr 989 216 988
   Ordinære aksjer 22176 10,279%
   OTTAR HUMMELSUND AS
   Org nr 989 160 877
   Ordinære aksjer 22145 10,265%
   NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND
   Org nr 938 679 177
   Ordinære aksjer 20021 9,28%
   INDREMISJONSFORBUNDET
   Org nr 955 043 901
   Ordinære aksjer 17778 8,241%
   KRISTENFOLKETS PRESSESTØTTEFOND
   Org nr 998 270 804
   Ordinære aksjer 13981 6,481%
   Geir Morten Nilsen
   Født 1978, 5357 Fjell 5 roller i norsk næringsliv
   Ordinære aksjer 7300 3,384%
   INTERNASJONALE KRISTNE AMBASSADE JERUSALEM NORSK AVDELING
   Org nr 970 159 223
   Ordinære aksjer 6444 2,987%
   Vebjørn Selbekk
   Født 1969, 1512 Moss Ordinære aksjer 5579 2,586%
   Bernt Jørgen Beckmann
   Født 1938, 4637 Kristiansand S Ordinære aksjer 4925 2,283%

 5. Jeg er kristen og anti-islam. Men jeg har også svært lite til overs for måten SIAN agiterer for sin sak på, og jeg mener troende mennesker verken bør heie dem frem eller protestere ilag med disse, som stort sett består av sinte, ubehøvlede hedninger selv. Jeg er virkelig for å tale hardt imot koranen, Muhammed, sharia og demonguden Allah, men da må man heller ikke glemme det viktigste: å lede dem som befinner seg på den fortapte vei, til Jesus. Lov og evangelium først, dernest islamkritikk og samfunnskritikk ellers.
  David Wood er et godt forbilde som kristen apologet og islamkritiker. Jay Smith og “Bob the builder” likeså. De to sistnevnte er ofte å finne ved Speaker’s corner i Hyde Park i intense diskusjoner med (ofte) radikale muslimer.

 6. Der Islam setter sin fot, er i deres eie. Der dei bygger ein moske er deres territorium. Der dei busetter seg regjerer dei. Det er Islams hus og lov. Dette har me i Norge gitt etter for,ikkje folket, men myndighetene som vel er skyldig for riksrett, burde vært det ihvertfall.! Når det er sagt skal me som følger Jesus selfølgelig elske og forkynne evangeliet for dei forførte muslimene. Men fordømme den demoniske og antikristelige lære!

 7. SIAN er en god temperaturmåler på Islams iboende djevelskap. Den kommer til overflaten når men setter søkelys på Islams ondskap. Men våre falske politikere kritiserer SIAN men overser volden og hatet fra muslimer. Vebjørn Selbekk har kastet på denne falske kritikken og overser volden fra muslimer.

  • Ja jeg støtter Sian og beundrer dem for deres mot på stå frem for sannheten mot Koranen, med livet som innsats.

   Vi som støtter Sian er helt vanlige folk som skjønner hvordan fremtiden I Norge kommer til bli.
   Se bare på Sverige og dette er bare begynnelsen. Når de blir sterke nok her i Norge om noen år, så blir det slike tilstander her
   også.
   Det var krig i Oslo sine gater, pmuslimer mot politiet for en uke siden.
   Nei stopp islamiseringen av Norge.
   Ludvig Nessa har skjønt det. Og det burde resten av kristenfoket også skjønne med avisen Dagen sin redaktør I spissen.

Det er stengt for kommentarer.