Cody Marshall, et talerør for profeten Benjamin Cousijnsen

Gud til Benjamin Cousijnsen: “Den som avviser profeten Benjamin Cousijnsen som profet forkaster også meg”

Den hollandsk fødte Benjamin Cousijnsen er et av de siste tilskudd av selvutnevnte cody-marshall“profeter” vi møter på You Tube. En av dem som figurerer som en av de mest aktive fanebærer for det profetiske budskapet Benjamin Cousijnsen hevder han får fra fra forskjellige engler er Cody Marshall. I løpet av de siste månedene har amerikaneren publisert mer enn 30 videoer hvor den unge mannen leser opp budskap som hans store leder og profet har hevdet seg å ha mottatt fra forskjellige navngitte engler. Foreløpig har den hollandske profeten få tilhengere men for å få spredd den heller ukjente profetens ord ut til verden har man nå opprettet nettsider og flere You Tube kanaler hvor tilhengere sprer ut “profetens” ord.

Benjamin CousijnsenBenjamin Cousijnsen er et forholdsvis ukjent navn for de aller fleste. Imidlertid har “profeten” som hevder seg å motta budskap fra flere forskjellige engler har siden tidlig i 2012 stått fram som “endetidens sanne profet” og hans budskap blir av gruppens tilhengere nærmest sammenlignet med bibelens ord. Derfor heter det også at de som avviser Benjamin Cousijnsen (bildet) profetstatus i realiteten avviser Gud selv. Mot dem som er skeptisk eller våger å stille kritiske spørsmål til denne profeten eller hans medarbeiders virksomhet lyder det et “ve-rop” fra Gud selv, fordi denne er et talerør for denne sanne Gud og Yahushua ha Mashiach som man hevder er det egentlige navnet på Jesus. Benjamin Cousijnsen som opprinnelig er fra Holland har en helt sentral plass som en endetidens sanne profet utpekt av Gud selv og som mottar konkrete ord av budbærere (engler) som han skriver ned på diktat. “Disse budbringere kommer alltid i Jesu Kristi navn  som også er kalt Yeshua HaMashiach på hebraisk.Folk blir oppfordret til å oversette Cousijnsen’s budskap til forskjellige språk slik at hans budskap kan formidles til hele verden.

Nyopprettet virksomhet

Selv om enkelte av de involverte har vært aktive med å spre budskapet om Benjamin Cousijnsen gjennom litt over to år, er det først nå at “profetens” virksomhet ser ut til å skyte virkelig fart. Cody Marshall har bare vært aktiv i tre måneder og nettsiden “evangelicalendtimemachine.com” ble opprettet 26 desember i fjor og er registrert på Marion Verkleij som også figurerer som “profetens” talsmann. “Profeten” selv har dels markedsført sin profet-tjeneste på facebook siden desember 2009. Også profetens You Tube kanal (EVANGELISCHE EINDTIJDSPACE” ble opprettet i 2009 men de eldste videoene er ikke mer enn to år gamle.

Fantasifulle spådommer

Benjamin Cousijnsen er ingen tradisjonell profet sett i lys av det gamle og nye testamentet, i følge hans tilhengere får den hollandske profeten jevnlig besøk av forskjellige engler som har navn som Rafael, Casana, Surambla, Phalach og Schabrassa for å nevne noen. I følge Cousijnsen er disse budbærere eller engler utsendt av Gud som formidler Guds sanne ord til ham som er den sanne profet i endetiden. Gud har angivelig salvet han “med himmelsk olje” for å bli profet og i følge Gud selv kan han anvende Cousijnsen fordi han fullt og helt er åpen for Den Hellige Ånd.  I en av spådommene hevder  Cousijnsen at verden snart skal få besøk av utenomjordiske skapninger som er falne engler og at disse skal stige ned i Jerusalem og på Sions berg. Videre er Obama Antikrist og paven vil i følge profetens ord komme til å gjøre tegn og under.

Den nye Johannes

Benjamin Cousijnsen nøyer seg ikke med å være en vanlig eller middelmådig profet på linje med de den gemene hop av skikkelser som hevder seg å være profeter i vår tid men i følge Gud selv er Cousijnsen og sammenligne med døperen Johannes som bar bud om Mesterens første komme. Benjamin Cousijnsen som Yeshua HaMashiach gleder seg over er dermed i følge han selv identisk med den siste Elias som skal bære bud om Mesterens andre komme til jorden. Fordi Benjamin Cousijnsen er et åpent og lydig redskap for sannheten nærer Satan et glødende hat til ham, – og også til Cody og alle de andre som er i sannheten. Dette å “være i sannheten” er forøvrig også et uttrykk som brukes av andre sekter som Jehovas Vitner, Branham etterfølgerne og Nardus sekten.

Et ynglested for selvutnevnte profeter 

You Tube og andre sosiale medier på nett er kanskje blitt et av de viktigste redskaper for de mange selvutnevnte profetskikkelser som har oppstått de siste 10-20 år. Gjennom You Tube, Facebook og nettsider kan man forholdsvis enkelt skape seg en plattform hvor man forholdsvis effektivt kan nå titusener av mennesker verden over. På You Tube opererer det nå hundrevis av mer eller mindre falske profeter som neppe ville ha funnet en plattform innenfor de etablerte kirkesamfunn. Både Elisabeth Elijha Nikomia, (Amigthywind-ministry) Renee Moses, mens “profeten” Sara Fatou Traore har stengt av sin opprinnelige kanal og opprettet en ny kanal under navnet Sara T. Traore hevdet selv hun var et av de to vitnene omtalt i Johannes Åpenbaring og er helt åpenbart en falsk profet. Både Sara T og SUNSHINEONRA er åpenbart falske profeter som anvender You Tube for å forføre mennesker med sine ubibelske ideer. Benjamin Cousijnsen er bare en av mange, litt for mange, for på You Tube går det 22 profeter på dusinet.