Christensen: Veldig dumt å rive nå, saken ligger inne hos Diskrimineringsnemda. Vi har søkt om oppreisning

Blogger Jan Kåre Christensen virker for øyeblikket ikke spesielt gira på å rive. Dette fordi han har sendt en klage på både Fylkesmannen og PBE til diskrimineringsnemda, hvor han har fremsatt krav om opptil en million i erstatning og oppreisning. Christensens mangeårige konflikt som har resultert i 95 000 kroner i tvangsmulkter så langt har vært prøvd i alle offentlige instanser samt i domstolen, uten at det har ført til annet resultat. Siden Christensen ble avskåret fra å anke saken videre opp i domstolen, er tingrettens kjennelse rettskraftig.

I et blogginnlegg som kan leses her, begrunner Christensen hvorfor han mener seg diskriminert av fylkesmannen og PBE, men glemmer at diskrimineringsnemda utfra Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsombudsloven)  § 10.Avvisning og henleggelse
Nemnda skal avvise en sak: a) som er avgjort av en domstol eller brakt inn for en domstol til avgjørelse. Noe denne byggesaken har vært. Hele lovverket som diskrimineringsnemda må følge kan leses på lovdata, og det er ikke den miste tvil om at nemda vil måtte avvise Christensens krav om erstatning.