Christensen-Torp saken, profilert advokat skal bistå Christensen

Advokat Brynjar Meling ved advokatkontoret SjødinMeling & co har nå tatt på seg oppdraget med å bistå Jan Kåre Christensen under den kommende tingrettsbehandlingen av straffesaken som brynjar-melingOslo-politiet har reist mot den omdiskuterte bloggeren. Jan Kåre Christensen som er evangelist og bibellærer ble i fjor høst politianmeldt for sin bloggvirksomhet av pastor Jan Aage Torp i Oslokirken. I januar i år møttes de to til megling i konfliktrådet uten at dette førte til avtale. I begynnelsen av april ble Christensen ilagt et forelegg på kroner 10 000 som han ikke vedtok. Dermed besluttet Oslo politikammer å oversende saken til Oslo tingrett for behandling i domstolen. Det er foreløpig ikke berammet noen dato for hovedforhandling, men Søkelys har fått kopi av et brev hvor advokat Brynjar Meling meddeler Oslo tingrett at han skal forsvare Christensen. Saken vil ventelig komme opp for retten rett over ferien. (foto fra Himmelske blogg)

15 tanker om “Christensen-Torp saken, profilert advokat skal bistå Christensen

 1. Hvilket Smyrna Oslo ? Alt dette er bare svindel og bedrageri fra Jan Kåre Christensen som ikke engang vet hva bibelen sier om gjengifte. Og hvis han vet det, bedrar han verden med sin falske undervisning. Når det gjelder R. og Torp er disse i akkurat identisk situasjon. Jan Kåre mener at R. ikke er i hor mens Torp er i hor. Noe som er goddagmannøkseskaft teologi fra Jan Kåre.
  Alt fra Jan Kåre er bare bedrageri. Leken er over. Han er avslørt og er bare et vanlig nettroll.

  • Kanskje det. Med det som ligger fast er at JKC har en forsvarer og jeg har fått tilsendt kopi av et brev fra JKCs advokat til Oslo Tingrett. Brevet fra JKCs advokat er datert i dag.

  • Jeg har spurt både Jan Kåre og Randi om hvor i Guds Ord man finner holdepunkter for dette synet, uten å få noe svar!?! Mulig det er andre som kan gi meg det svaret?
   Personlig mener jeg at det som fremkommer i nedenforstående link om skilsmisse og gjengifte gir mening, og at det er gode holdepunkter for at skilsmisse grunnet hor, gir rett til både skilsmisse og gjengifte):

   http://bibelfellesskapet.net/index.php/forkynnelse/forkynnelse/artikler/617-hva-sier-bibelen-om-skilsmisse-og-gjengifte

  • For JKC er det en forskjell, han skiller mellom før og etter frelsen. Det første ekteskapet til “R”s mann skjedde før han “frelsen” og er dermed dekket av blodet. Ekteskap nummer 2 skjedde etter at de ble frelst og det mener JKC at er lov å gifte seg igjen. Dersom man er frelst og så skiller seg og finner en ny og gifter seg er det med andre ord synd. i flg JKC. Dermed har man åpnet et mulighetens vindu for de som var gift og skilt før de kom til tro, som ikke gjelder eksempelvis kristne ektepar som går fra hverandre.

   Det vil nok innenfor kristenheten være delte meninger om JKC her er på linje med bibelen.

 2. Her er det viktig for en advokat å bistå en, på flere måter enn bare en,(navn slettet) assosiert mann og vise at norges demokrati fungerer veldig bra. Det er viktig at slike mennesker også får den best mulige forsvar mot resten av Norge og straffeloven.

  Jeg tviler på om Jan Kåre betaler så mye som ei krone for advokat Meling. Fri rettshjelp er en ordning som også Jan Kåre i hans livs situasjon også har rett til.

  • Jan Kåre oppfyller ikke kravene om fri rettshjelp. Både han og kona har fast inntekt som tilsammen overstiger kravet om fri rettshjelp.

 3. Dette er helt absurd. Jan Kåre engasjerer advokat fordi han ønsker å få rett til å sjikanerere og trakassere mennesker. Overbevist om at han vil få stor bot og store saksomkostninger å betale. Ingen har rett til å drive med systematisk mobbing av andre personer. Dette vil svi for Jan Kåre.

 4. Undres om Meling er klar over at Jan Kåre ikke har penger til å betale med? Jeg formoder at Jan Kåre tar det for gitt at han vinner denne saken fullt ut, og at påtalemakten må ta saksomkostningene hans. Men, sansynligheten for det er svært liten. Han vil naturligvis tape dette, da bevisene er overveldende, og aktoratet har en bombesikker sak.
  Da vil selvsagt JKC anke til lagmannsretten, og da kan det fort ende opp med en regning omtrent sånn:
  Meling: saksforberedelse 10 timer, straffesaken 20 timer, saksforberedelse til lagmannsretten 10 timer, forhandling i lagmannretten 20 timer, utferdigelse av anke til høyesterett(som vil bli avvist) 3 timer. Totalt 63 timer a kr. 3000,-
  = kr. 189.000,-, i tillegg kommer reise/kost og losji for Meling i to saker, totalt ca 15000. Og da er vi oppe i over kr. 200.000 for advokat Meling, som ikke kommer til å oppnå noe som helst for JKC.
  På toppen av dette kommer saksomkostninger til det offentlige, for to saker og oppreisning til Torp og frue, på skal vi tippe kr. 100.000? Da snakker vi om en total kostnad for JKC på ca 300-350.000,-+ evt bot på 15.000-20-000,-

  Man trenger ikke være hverken advokat eller økonom for å forstå at JKC hadde skutt gullfuglen om han vedtok forelegget på 10.000,-, og deretter begynte å oppføre seg på nettet!!!

  • Saken blir av den siktedes side oppfattet dithen at den er av prinsipiell betydning så jeg antar at hans forsvarer vil søke om “oppnevning på det offentliges bekostning” i og med saken for JKC er av prinsipiell karakter, da dette for siktede dreier seg om retten til frie ytringer. Jeg antar at hans advokat vil anmode om oppnevning på basis av straffelovens § 100,2. ledd da saken ut fra siktedes side dreier seg om grunnleggende rettigheter som retten til frie ytringer. Jeg antar at dette vil bli et spleiselag for oss skattebetalere dersom Tingretten ser tingene slik siktede ser det.

  • Jeg har ingen tro på at han er i nærheten av å få oppnevnt forsvarer på statens bekostning. Saken har så åpenbar karakter av å være hetsende og sjikanerende, at det finnes ikke den dommer som vil finne denne saken prinsipiellt interessant. Senest i dag kalte han Torp for “narsisist”. Slike begrep har det haglet med, gjennom flere år. Dette er åpenbart LANGT utenfor ytringsfrihetens grenser, og derfor vil JKC aldri få innvilget fri rettshjelp!

  • Vi får se, hans forsvarer vil nok forsøke oppnevning med begrunnelse i sakens spesielle karakter og det gir straffeprosessloven en viss åpning for, selv om det ikke er noen automatikk. Tingretten vil på et eller annet punkt ta stilling til en slik begjæring. Selv Dag Paulsen, leder av juridisk seksjon ved Manglerud politistasjon innrømmer overfor vårt land at “denne saken er spesiell.”
   – Det er ikke vanlig at vi har forelegg mot pastorer som går på slike saker, for å si det sånn.

   Jeg regner nå med at JKCs forsvarer utprøver de muligheter han har, så får tingretten avgjøre.

  • Denne saken er av stor prinsipiell betydning og vil bli fulgt med argusøyne av en ikke liten hærskare som er opptatt av hvordan rettsvesenet forholder seg til tolkningen av den angjeldende lovparagraf. Det prinsipielle spørsmålet som skal avgjøres er hvorvidt man i ytringsfrihetens navn tillater slik personlig sjikane som JKC har praktisert i flere tiår?
   Straffelovens §390a som er utgangspuntet sier “Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.”
   Det kan vel være liten tvil om at JKC har gjort seg skyldig i “plagsom opptreden”, og det over flere år. Utfallet synes derfor å være gitt. Spørsmålet blir derfor om JKC er glup nok til å betale den boten han sannsynligvis blir idømt eller om han trosser advokat Melings råd og anker dommen.

  • Påtalemyndigheten vil alltid gi en strafferabatt ved tilbud om forenklet forelegg. Det tilbudet har JKC kontant avvist, og da vil man legge ned en strengere påstand. Her vil man nok legge ned påstand om fengsel, men sannsynligheten er stor for at store deler eller alt blir gjort betinget!
   Men, en slik dom vil ikke JKC kunne vedta av to årsaker; 1. Han mener at han ikke har gjort noe galt, og godtar ingen straff på prinispiellt grunnlag. 2. Ved å akseptere en dom som innebærer betinget fengsel, vet han at han må stanse sin bloggvirksomhet, da nye anmeldelser/siktelser vil medføre at han får en ikke ubetydelig fengselsstraff, som må sones!
   Derfor er dette en sak, som garantert vil bli anket til lagmannsretten, og det vil ende opp med domfellelse for JKC. Noe annet vil være en skandale for rettsvesenet, og et hån mot Herr og Fru Torp og alle de andre han har hetset og plaget i årevis!

 5. Spørs om ikke han hadde gjort klokt i å velge en bedre advokat enn Meling. Hadde kanskje vært bedre med Per Danielsen. Han har tross alt vunne MANGE saker som omhandler ytringsfrihet.

Det er stengt for kommentarer.