Christensen-sjikane saken -kort historikk og nyheter i kortform

Christensen saken har vært en lang prosess her på Søkelys. Vi har, etter at dommen i saken er rettskraftig, besluttet av hensyn til fornærmede, besluttet å fjerne alle de smertelige artiklene i denne saken. Pastor Torp og hans kone har personlig måttet ta en stor belastning på grunn av denne saken. Vi unner derfor pastor-ekteparet fred fra denne bloggeren. Derfor gjennomfører Søkelys en større omlegging og endring når det gjelder denne saken. Vi gjengir nedenfor sakens historikk i kortform, og oppdateringer dersom Strasbourg skal behandle saken, vil komme i samme kortform og utelukkende på denne siden. Siden saken er grundig debattert over lang tid, velger vi å ha denne siden stengt for kommentering.

NY sak: Fortsetter å sjikanere pastor Torp og sutrer fremdeles over dommen mot seg. Christensen gjentar og gjentar seg selv til det kjedsommelige og håper at han ender i menneskerettighetsdomstolen. Samtidig har Christensen flere ganger blitt avslørt i å skrive støtte innlegg i andres navn. Christensen har også blitt tvunget til å be Bjørn Olav Hansen om unnskyldning og har gjørt det.

 

14/8-17: Blogger Jan Kåre Christensen og hans advokat Brynjar Meling har nå satt i gang prosessen med å innklage norske myndigheter for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Christensen som i en kommentar i Søkelys skriver at han ikke klandrer den norske stat, men Torp og demonene for alt, -hevder ved sin anke at norsk rettsvesen har krenket hans ytringsfrihet, noe han i kommentar her i Søkelys sier han ikke klandrer den norske stat for. Så langt er Christensen villig til å svi av mellom 30 000 og 50 000 på å få saken til Strasbourg. Svært få tror at Christensen har en reell sjanse.

August 2017: Google har nå begynt å usynliggjøre Christensens blogg i søkemotoren, med den konsekens at svært mange treff som førte til Christensens nettsted, nå er fjernet. Pastor Torp og hans advokat Per Danielsen har med den rettskraftige dommen i hånden fått Google til å iverksette nødvendige tiltak for å fjerne Christensen fra nettet. Samtidig som Google har tatt sine skritt, velger Søkelys å dempe den bitre debatten som saken har skapt. Søkelys har de siste dagene fjernet store mender artikler om saken, da disse er foreldede og lite relevante.

April 2017: Etter at Christensen fikk gjennomslag på deler av sin anke, vurderte Borgarting lagmannsrett “lovanvendelsen” i tingrettens dom uten at dette endret dommen. Forelegget og saksomkostningene på tilsammen 15 000 opprettholdes. Christensen og hans forsvarer Brynjar Meling anker så saken til Høyesterett. Ankeutvalget avviser saken, og Christensens anke nektes fremmet. Med dettte er saken over i norsk rettsvesen, og dommen mot Christensen er rettskraftig.

Januar 2016: Straffesaken mot blogger Christensen blir behandlet av Oslo tingrett i januar 2016, dom foreligger i saken den 25 januar 2016 og Christensen blir funnet skyldig og idømmes et forelegg på kroner 12 000 samt 3000 i saksomkostninger. Nye innlegg mot Torp og politi, rettsvesen publiseres i store mengder fra Christensens blogg. Christensen anker saken til lagmannsretten.

Vinter/vår 2015: Politiet velger å illegge Christensen et forelegg på kroner 10 000 for brudd på straffelovens paragraf 390 a. Christensen nekter å vedta forelegget. Politiet velger så å oversende saken til domstolen for rettslig pådømming. Dette ser ikke ut til å skremme Christensen som i stort tempo publiserer nye sjikanerende blogginnlegg hvor både Torp og politiet skjelles ut i kjent stil.

Januar 2015: Partene i den såkalte “sjikane saken” møtes i Konfliktrådet uten at partene enes om noe. Christensen fortsetter i stadig større tempo og spytte ut nye og dypt krenkende blogginnlegg mot pastor Torp.

September 2014: Pastor Jan Aage Torp i Oslokirken går til det skritt å politianmelde blogger Jan Kåre Christensen for sjikane og personforfølging, etter at Christensen på eget nettsted har publisert hundrevis av blogginnlegg hvor Torp sjikaneres på det groveste fordi han er gjengift. Christensen svarer på anmeldelsen med å politianmelde Jan Aage Torp, samt Søkelys og en rekke av dem som har postet kommentarer mot ham. Med unntak av anmeldelsen mot seg, blir alle de andre sakene henlagt uten reell behandling.

 592 total views,  1 views today

Facebook Comments