Canadisk menighet bøtelagt med 32 000 dollar for å ha avholdt “drive in gudstjeneste” under Corona pandemien

En canadisk kirke er blitt ilagt bøter på 32000 dollar for å ha avholdt såkalt “drive in gudstjeneste” i røde soner. Selv om tilhørerne satt i sine egne biler og det ikke var noen form for fysisk kontakt, har kirken blitt bøtelagt for å ha brutt Covid-19 lovene. I følge canadiske myndigheter er selv “drive in” gudstjenester forbud i såkalte røde soner av redsel for smitten. “Disse lovene setter til side rettigheter…for å forhindre død, sykdom og overbelastning av helesesystemet i Manitoba,” sier dommer Glenn Joyal ved Court Queen’s Bench i Manitoba i en kjennelse. Menigheten har hevdet at Covid-19 forbudene har påført dem varig skade, men kirken fikk ikke medhold.

Smittefarlig og ulovlig

De nåværende Covid-19 restriksonene som skal vare til minst 11 desember forbyr ansamling av mer enn fem personer både innendørs, utendørs eller på offentlige steder. Religiøse samlinger kan kun holdes på internett og kirker, synagoger, mosker og alle former for gudshus må holdes stengt på grunn av Covid-19 restriksjonene. Imildertid har menigheten Springs Church i Winnipeg ment at forbudet mot “drive in” gudstenester er ufornuftig siden menighetsmedlemmene sitter inne i sine biler med vinduene lukket og uten fysisk kontakt med andre. De som deltok på drive in gudstjenesten kunne ikke forlate bilene sine eller gå på toalettet. Pastor Leon Fontaine peker på at borgere ellers er fri til å forlate sin biler og gå til butikker, spritsjapper og cannabis butikker uten slike restriksjoner.

Ulogiske og diskriminerende regler

Ikke smittefarlig og godkjent av Covid-19 reglene

“Vi har måttet spørre oss selv hvorfor myndighetene har kunnet slå fast at det er utrygt for borgere i Manitobans å kjøre til kirkens område med vinduene lukket under hele gudstjenesten og praktiserer vår tro, mens det er helt greit for de samme myndigheter at folk kjører til butikker, cannabies utsalg og spritsjapper,” sier pastoren som mener at myndighetene setter til side borgernes religionsfrihet. “Vi tror at folk i Manotobans har rett til å praktisere sin tro samtidig som de tar nødvendige grep for å hindre smitte,” sa pastoren og viste til at andre områder i Canada tillater drive in gudstjenester. Så langt har Spring Church blitt ilagt mer enn 32 000 amerikanske dollar i bøter for å ha holdt “drive in” gudstjenster -som anses som et brudd på Covid-19 reglene som i følge domstolen veier tyngre enn folk rett til religionsfrihet. Kirkens advokat har argumentert med at forbudet mot ansamlinger er i strid med grunnlovsfestede rettigheter og friheter og peker på at Covid-19 forskriftene gjelder folkeansamlinger og ikke parkering av biler på større områder. “Det er en samling, men det er ikke en folkeansamling fordi de som er tilstede under gudstjenesten sitter isolert i sine biler,” argumenterte advokaten som ikke fikk medhold av dommeren som konkluderte med at dette var en ansamling av folk i sine biler.

Pastorgruppe hevder at pastor Fontaune og andre ikke er et eksempel på å følge Kristus

Myndighetenes tyranniske Covid-19 forskrifter får støtte av et femtitalls “pastorer” og geistlige som i et åpent brev har skrevet at pastor Fontaine og andre ikke er eksempler på å følge Kristus. Disse femti geistlige “pastorene” vil nok komme til å skrive et tilsvarende åpent brev med kritikk og hevde at troende som ikke vil ta dyrets merke, er ikke er eksempler på det å følge Kristus. I følge gruppen av de 50 geistlige er det ukjærlig og i strid med det å “elske sin neste som seg selv” med å insistere på å holde gudstjenester på tross av smittefaren Covid-19 utgjør. De femti religiøse geistlige mener at det er ukristelig å komme sammen til drive in gudstjenester midt i en pandemi og viser til Romerbrevet 13 som krever at kirken skal underordne seg øvrigheten. De samme femti geistlige vil nok stille fremst i køen når myndighetene i fremtiden vil kreve at alle tar dyrets merke -og enhver sann troende vil vende seg bort fra prelater som setter menneskers forordninger høyere enn Gud. Jesus stilte en gang sine disipler følgende spørsmål: ” Men når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?” (Luk 18,8) Jeg er redd at for manges del vil svaret være nei.

Facebook Comments

1 tanke om “Canadisk menighet bøtelagt med 32 000 dollar for å ha avholdt “drive in gudstjeneste” under Corona pandemien

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *