Canadian prepper: “BREAKING: SHOTS FIRED ON POLISH BORDER, LARGEST FIRE in Canadas History, NYC SMOKE Depleted URANIUM

Siste nytt fra storbrannen i Canada og krigen i Ukraina. Nyheter vi ikke nødvendigvis vil hører om i msm. De nyheter vestlige msm gir oss om konflikten er svært selektive. Nate Polson er en kanadisk prepper figur med en stor skare av følgere. Kildematerialet Canadian Prepper bruker er informasjon fra åpne kilder.