“Slik skal dyrets merke overvinnes” River i stykker bibler i Jesu navn

Slik bekjemper Callum Geier “dyrets merke” etter å ha lurt et femtitalls kristne You Tube profiler til å tro at han hadde forlatt ideen om at bibelen er dyrets merke. 
callum-geier-rip-the-bibleCallum Geier som har vært omtalt i forbindelse med den svært kontroversielle kultgruppen som hevder at Bibelen er dyrets merke og man motstår “dyret” ved å offentlig rive i stykker bibelen. Geier som ble kjent gjennom å utgi seg for å være den amerikanske nytestamentlige forskeren og forfatten Michael Licona i 2012 har tidligere markert seg som en ivrig tilhenger av kultgruppen omkring Harland Hoy og Chase Jester som begge er kjent for å fremme en bibelfri kristendom. Tidligere i år tok Geier tilsynelatende avstand fra den forskrudde ideen, men skal nå være tilbake i kretsen rundt Harland Høy og Chase Jester. Dermed har Callum gjennopptatt sin praksis med å rive i stykker Bibler på You Tube. (Bildet viser Geier i det han river i stykker Bibelen som han hevder er dyrets merke)

cowl-geier-googleCallum Geier som tidligere i år gikk hardt ut mot teorien om at Bibelen er dyrets merke som er omtalt i Johannes Åpenbaring kapittel 13,17 er igjen tilbake i folden til Harland Hoy og Chase Jester. Geiers tilbakevending til den kontroversielle kulten som anslagsvis har innpå 3000 tilhengere eller sympatisører kom ikke som noen stor overraskelse på dem som har fulgt Callum Geiers offentlige virksomhet og australieren er igjen i gang med å rive i stykker bibler mens han forklarer at Jesus sendte Den Hellige Ånd, ikke en bok. Opp gjennom årene har Callum revet i stykker et tjuetalls bibler som han har publisert offentlig og senest i dag la den unge australieren ut en ny “rip the bible” video. “Det er på tide å advare det kristne You Tube samfunnet mot denne personen og andre som regelrett forakter Guds ord når de river i stykker Bibelen i all offentlighet. Det finnes mange som har latt seg lure av Geiers mange “omvendelser” fra BIMOB kulten og trodd at han mente alvor når han tok avstand fra egen fortid. Sannheten er at det er sterke åndelige krefter som ligger bak BIMOB kulten, og finnes faktisk en nokså stor gruppe religiøst troende som offentlig har avsverget seg en bibelsk kristen tro på denne måten,” sier et tidligere medlem av kulten i en e post til Søkelys. Geier har etter litt debatt med en annen You Tube bruker fjernet samtlige av sine videoer, imidlertid kan hans siste “rip the bible video ses her. Callum Geier har i løpet av natt til første pinsedag også endret sitt Google+ navn og kaller seg nå Cowl Quaker. Natt til andre pinsedag slettet han igjen sine siste opplastninger for så å legge dem ut på nytt. Hans opprinnelige video kan ses her. I videoen nedenfor forteller Callum Geier at Bibelen ikke har makt over han, hvorpå han demonsterer sitt argument ved å rive i stykker en utgave av King James bibelen. (Callum Geier eller “Holyghost Quaker” som han nå kaller seg har nå fjernet videoen nedenfor, men den virkelige Callum Geiers hat mot Kristus Jesus og Guds ord kan ses her) I følge våre kilder fjernet Callum sin siste bibel-rip video fordi han ennå overfor enkelte gir seg ut for å være en sunn kristen med sympatier for kvekerne og deres forføreriske indre lys.

Han hater bibelen så høyt at den må rives i Jesu navn

Robert Lathams reaksjon på ideen om at Bibelen er dyrets merke

Briten Robert Lathams reaksjon Callum Geier og andre BIMOB tilhengeres forskrudde tese om at Bibelen er dyrets merke er klar og tydelig. “Dette er ille nok at de er så forført,” you-tube-spamsier Latham i sin video og kaller det hele idiotisk forførelse. Callum Geier som en rekke ganger har foretatt tilsynelatende omvendelser fra BIMOB sekten og søkt kontakt med kristne den kontroversielle sekten omtaler som bibel-tilbedere var en stund falt i unåde hos Harland Hoy, Chase Jester og de andre figurene som er mest aktive med å fremme den bibelforaktende ideen ba i denne videoen hans “hellige-ånd familie” om tilgivelse for å ha tatt kontakt med bibeltroende kristne. Callum Geier som nå kaller seg “Cowl Quaker” har brukt noe av første pinsedag til å pubilisere nye videoer som fremmer ideen om at Bibelen er dyrets merke, samt å spamme forskjellige You tube kanaler med setninger a la denne: “also i will say that king james was a homosexual,so when you go agaist homosexualty with your bible,yu are a hypocite king james was a homosexual himself.jesus sent the holyghost, i challage you rip up a bible and put it on youtube and dont delete the video,then we will see if it has power of you,” THE BIBLE IS THE MARK OF THE BEAST.

Angriper kontaktene han opprettet når han latet som han var bibelsk kristen

Callum Geier som i vinter tilsynelatende hadde vendt seg bort fra BIMOB kultens ideer og tanker retter nå sin spamming mot kontakter han oppnådde å få i løpet av de måneder han tilsynelatende tok avstand fra ideen om at Bibelen er dyrets merke. Flere av hans tidligere kontakter, blant annet You Tube brukeren Samuel Fonner som plutselig har oppdaget at Callum ikke var den bibelske kristne han noen måneder gav seg ut for å være.

https://www.youtube.com/watch?v=jB7QcPHIrtg#t=49

Relatert: Denne mannen hevder at bibelen er dyrets merke

Harland Hoy og Chase Jester oppfordrer troende til å rive i stykker Bibelen

Her river Harland Hoy og hans kone bibler i stykker

Kan du ikke rive i stykker Bibelen er du ikke frelst”

3 tanker om ““Slik skal dyrets merke overvinnes” River i stykker bibler i Jesu navn

  1. En utrolig syk tanke disse folka åpenbart er besatt av. Det absurde er at de er fullstendig avhengig av Bibelen for å finne opp sine tanker siden Bibelen er referansen for selve begrepet om dyrets tall og merke. Disse folka må med andre ord ty til “dyrets merke” for å finne argumenter for å bekjempe dyrets merke. Absurditet spør du meg.

  2. These BIMOB people are screwed in the head. They are either totally demon possessed or mentally ill. This Geier guy has repeatedly proven that he lives without relationship to Christ. The Bible tells the story of Jesus Christ and through the Bible, we know the Holy Spirit. When these people tear up Bibles, they do the same as the Communists did in the time when the Christian church here in Russia were persecuted. They are not Christians and not born again by God’s Spirit and Word.

    • True what you say. God bless you Aleksándr Dobroljúbov in the name of Jesus our Lord and savior.

Det er stengt for kommentarer.