BTN News fjernet fra Patreon på grunn av påståtte hatefulle ytringer

Bible Thumping Wingnut News er fjernet fra plattformen Patreon på grunn av hatefulle ytringer. Den kristne kanalen som drives av Tim Hurd opererer også på YouTube og Tim Hurd brukte patreon som plattform for å samle inn støtte til å drive sin virksomhet. Tim Hurd som støtter blant annet John MacArthur og andre konservative personligheter og som selv har et konservativt verdisyn på eksempelvis kjønnsmangfold er den første kristne som er blitt kansellert fra Patreon. Hurd aner selv ikke hva slags hatefulle ytringer han har fremsatt, men antar at det henger sammen med at han har kritisert en mannlig svømmer som tror han er en kvinne og som derfor får svømme i kvinneklassen under idrettsarrangement.

Menn er som regel mer fysisk sterke enn kvinner, og en mann som hevder at han er kvinne og derfor får konkurrere med kvinner vil ha gode muligheter til å gjøre rent bord i konkurranser og lignende. Men å uttale seg kritisk om slikt er ikke lenger tillatt i den frie vestlige verden -og gjør man det blir man utsatt for “cansel-kulturen”. Tim Hurd er avhengig av økonomisk støtte fra støttespillere og har brukt Patreon som plattform for kontakt med støttespillere. Han har nå byttet til Ko-Fi som plattform, men bør regne med at også de dørene blir lukket. Også plattformer som “Go Fund Me” har tatt grep mot enkelte kristne innsamlinger og kristne som står for Bibelens Ord i synet på gay pride og ekteskap må regne med at også de kan bli utsatt for “cansel kulturen”. Disse kreftene som tok ned selveste Donald Trump fra alle sosiale plattformer besitter nesten all makt online -og de som applauderer når andre de ikke liker blir sensurert og kansellert, bør selvfølgelig vite at også de selv lett kan finne seg kansellert. Når den frie verden nå utkjemper sin krig mot Russland er det en kamp for å beskytte de verdier og den globale verdensorden med sensur og undertrykkelse den vestlige verden er i ferd med å innføre. “En stemme, en røst og et budskap” som vi alle må være samlet om er den vestlige verdens nye hymne. Og de røster som ikke synger med i dette koret som proklamerer “hat Donald Trump” “Ta vaksinene” og “hat Russland og Putin” er ulyder som stemples som løgnere, konspirasjonsteoretikere og som skal utsettes for kansellerings-kulturen. Slik Tim Hurd og Bible Thumping News nå er blitt. Jesus sa: Når de forfølger dere i den ene byen, da fly til den andre,” og det er det mange kristne må gjøre på sosiale plattformer. Flytte fra den ene til den andre. Her forteller Tim Hurd om sin bannlysning fra Patreon