Borgarting lagmannsrett avviste Jan Kåre Christensens anke over tingrettens dom i byggesaken

Borgarting Lagmannsrett har forkastet blogger Jan Kåre Christensen anke over spørsmålet om hvorvidt namsfogden har rett til å tvangsselge bilen og trekke han i lønn for tvangsmulkter som er forfalt. Tilsammen er Christensen ilagt tvangsmulkter på over 270 000 kroner og Christensen mente at alle bøtene er ugyldige. Han tapte saken i tingretten og nå har Borgarting Lagmannsrett forkastet Christensens anke. “Anken avvist av Lagmannsretten. Har ikke fått bekreftelsen, men ringte,” skriver Christensen i en epost til Søkelys. Det som nå gjenstår er en klagebehandling hos statsforvalteren hvor Statsforvalteren vurderer hvorvidt Plan og Bygningsetaten i Oslo driver forskjellsbehandling siden tilsvarende og større murer er godkjent for andre. Christensen har foreløpig ikke fått noen skriftlige dokumenter fra lagmannsretten men disse vil komme. Søkelys vil komme tilbake med flere opplysninger om saken.

Én tanke om “Borgarting lagmannsrett avviste Jan Kåre Christensens anke over tingrettens dom i byggesaken

 1. Har jeg virkelig troen at vi kan få omgjort vedtaket om rivning av mur, trapp og bod, slik vi slipper rettsaken i Lagmannsretten!

  Vi arbeider imot en rettsak i Lagmannsretten.

  Der vi har betalt gebyret på nesten 7.500, – kr.

  Her er siste brev vi fikk, der Oslo Kommune skal komme med svar på vårt skriv til Lagmannsretten.

  Alt dette går igjennom Oslo Tingrett. Og videre til Lagmannsretten.

  https://blog.janchristensen.net/2023/04/nr-3204-na-har-jeg-virkelig-troen-at-vi.html?m=1

Det er stengt for kommentarer.