Bodnariu saken: Ingen ro før barna er gjenforent med sine foreldre

Søkelys kommentaren: Historien om Ruth og Marius Bodnariu som selv har fått kjenne på det norske Facebook-Bodnariu-Familybarnevernets kyniske og ubarmhjertige praksis med å rive gråtende barn ut av sin mors favn for å plassere dem hos vilt fremmede vekker avsky verden over, Historien om Marius og Ruth Bodnariu som i november i fjor ble fratatt sine fem barn etter påstander om sterk religiøs indoktrinering har rystet kristne verden over,Selv om barna formelt sett ble tatt på grunn av påstander om “oppdragende vold”, er det ingen grunn til å tvile på at det var kombinasjonen “kristne/norsk/rumenske og pinsevenner” som var årsaken til barnevernets overdimensjonerte håndtering av dette.

Det norske barnevernets policy ser ut til å være “skyt først og spør deretter” og over hele verden rystes nå mennesker over det maktmisbruket vi ser barnevernet begå mot denne og andre familier. Det som skjer i regi av det norske barnevernet har fått mange til å trekke assosiasjoner med det tidligere Sovjet og regimer vi helst ikke vil bli sammenlignet med. Det norske barnevernet en kynisk business som involverer maktkåte sosionomer uten menneskekunnskap, godt betalte sakkyndige som sier det de skal si, og fosterhjem som gjør profitt på å ha barna i sin varetekt. Barnas foreldre derimot, blir taperne i dette spillet da de blir sittende tilbake nærmest som kriminelle uten å kunne gjøre noe for å stanse sladder og baktalelse.
Over hele verden reagerer nå både kristne og ikkekristne på denne praksisen, men i Norge sitter kristenlederne musestille og piper det angår ikke oss. “Norske pinsevenner blir ikke forfulgt av barnevernet”, piper Sigmund Kristoffersen og Andreas Hegetun i pinsebevegelsens lederråd,  mens Dagen redaktør Vebjørn Selbekk klynker og sier at Norge ikke er Sovjet -samtidig som søker å fremstå som den balanserte kristenredaktøren som forsøker å bringe det “politisk riktige” bildet av barnevernet ut til verden. Imidlertid finnes det noen få kristne ledere og røster som ser at dette er en sak india-demonstrasjonsom angår Kristi legeme og som nå arbeider bak kulissene med en rekke tiltak som kan  bringe rettferdighet til den hardt rammede familien i Naustdal. Her i Søkelys kommer vi ikke til å slippe den saken før de fem barna er gjenforent med sin familie selv om vi frykter at veien kan bli lang. I en rekke land er det blitt arrangert demonstrasjoner mot norske myndigheter, og selv i India hvor kristne opplever en voksende grad av forfølgelse fra ekstreme og militante hinduer finnes det kristne som løfter frem Bodnariu familiens situasjon. (Foto fra Facebook) I uken som kommer er det planlagt flere demonstrasjoner samtidig som kristne nå ser ut til å jobbe på flere spor med hvordan vi som Guds menighet kan støtte denne familien. Etter Søkelys syn er det nødvendig med en mer profilert advokat som er villig til å løfte frem alle elementer i denne saken, samtidig som Guds menighet nasjonalt og internasjonalt løfter opp denne saken både i bønn, økonomisk og i ord og gjerning viser sannheten i Pauli ord om at “om ett lem lider, lider vi alle med.”  Dette er en sak vi ikke vil slippe og samtidig som dette utfolder seg finnes det nok et tilfelle hvor en pinsevenn-familie på Karmøy befinner seg i en lignende situasjon. Den saken kan leses fra Stavanger Aftenblad:  Norsk barnevern begår etter stadig flere menneskers syn alvorlige maktovergrep mot familier og det er på høy tid at dette blir løftet frem både i media og internasjonale forum som Europaparlamentet. Det er uhyre viktig å ha et kritisk søkelys på barnevernet og deres maktovergrep mot både kristne og ikkekristne familier, så får bare Dagens redaktør og pinsebevegelsens lederrår “pipe om at Norge ikke er sånn”. Virkeligheten mange opplever forteller noe annet.

Kommentar av Kjell Andersen

Glassjenta: Les historien her (NB betalingstjeneste)