Tapte så det suste: Nederlag for blogger Christensen i Oslo Tingrett -vil anke til lagmannsretten

Bibellærer og evangelist Jan Kåre Christensen tapte i tingretten

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen har tapt sin klagesak mot  kommunen og innkrevningsetaten i Oslo. Saken ble avgjort uten muntlig forhandling og dermed avskar Tingretten Christensen fra å kunne bruke sine retoriske evner til refse Plan og bygningsetaten og de andre offentlige instanser som ikke har gitt Christensen medhold. Evangelisten og bibellæreren ble dermed “snytt” for sitt ønske om en full rettslig og muntlig gjennomgang av saken. I stedet ble det en lukket forhandling basert utelukkende på sakens dokumenter -og retten slo fast at alle tidligere vedtak er gyldige og at namsfogden og innkrevningsetaten er sin fulle rett til å ta tvangssalg av ekteparets forholdsvis nyinnkjøpte BMW.

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen har lidt nok et rettslig nederlag. Denne gang stod kampen om økonomiske krav rettet mot ham for den omstridte og ulovlige støttemuren Christensen oppførte i 2014. Christensen ulovlige mur er omtalt en rekke ganger i Søkelys og på Christensens egen blogg, og derfor er det unødvendig å skrive mer om sakens bakgrunn. De viktige poeng er at Christensen fikk et pålegg av Plan og bygningsetaten i Oslo om å fjerne muren og tilbakeføre tomten. Dette har Christensen nektet å gjøre, og bygningsetaten har svart med et stort antall tvangsmulkter på tilsammen 275 000 kroner. Christensen selv har anket saken til alle offentlige innstanser uten at de har gitt ham medhold i noe. “Christensen har i et stort antall henvendelse reist innsigelser som i stor grad retter seg mot kommunens vedtak hvor søknadene om dispensasjon for oppføring av støttemur og bod ble  avslått. Henvendelsene bærer preg av at Christensen ser for seg at klagen innebærer en fullstendig ny gjennomgang av alle sakens sider, og at rettsmøte og rettsmekling er aktuelt. Ved avgiørelse av om det skal holdes muntlig forhandling under tvangsfullbyrdelse, gjør hensynet til effektivitet og prosessøkonomi seg særlig gjeldende,” heter det blant annet i dommen fra Oslo tingrett. Dommeren legger i sin kjennelse til grunn at påleggene gitt av PBE er gyldige og det samme er tvangsmulktene som er forfalt fordi Christensen nekter å betale.

Muren er ferdigsnakka

“Slik retten ser det er det ikke grunn til å stille spørsmål ved om saksbehandlingen
tilfredsstiller krav til rettferdig rettergang. Lovligheten og mulig grunnlag for dispensasjon for de tiltak og arbeider Christensen har gjennomført er gjentatt ganger grundig vurdert. Retten finner derfor at saken er tilstrekkelig opplyst gjennom den skriftlige saksforberedelse, og at en muntlig forhandling ikke vil kunne bringe frem noe med avgjørende betydning for avgjørelsen. De vedtak som er truffet i saken er således av domstoler og forvaltingsorgan grundig vurdert uten at Christensens ulike innvendinger har ført frem. Retten legger derfor til grunn at utleggsbegjæringen bygger på gyldige vedtak. I sine henvendelser tilkjennegir Christensen å ikke ville etterkomme kommunens pålegg om retting, og at han heller ikke vil betale påløpttvangsmulkt,” og det er derfor saken har blitt vurdert av Tingretten.

Tar konas BMW

Dommen i Oslo tingrett betyr at innkrevningsetatens krav er gyldige og at etaten har rett til å tvangsselge ekteparets BMW -som Christensen sier ble innkjøpt av konas arvepenger etter moren. Imidlertid ble bilen registrert i Jan Kåre Christensens navn -og retten anså at de dokumenter Christensen hadde sendt som bevis på at det var konas bil, ikke inneholdt dokumentasjon. Ekteparet har felles økonomi og felles konto og retten tok heller ikke hensyn til argumentet om at Christensens ektefelle trengte bilen på grunn av sykdom. “Retten legger derfor til grunn, som namsmannen, at Christensen på utleggstidspunktet var eier av motorvognen og at det kan tas utleggspant i denne, tvangsfullbyrdelsesloven $ 7-1 andre ledd, jf dekningsloven S 2-2. Etter rettens syn, og under henvisning til rettspraksis, tilsier ikke de medisinske opplysningene som foreligger at vi står overfor en helsesituasjon som gjør det rimelig å unnta motorvognen fra beslag etter dekningsloven $ 2-3 andre ledd.” Dette betyr at det nå bare er et tidsspørsmål før ekteparets BMW selges på tvangssalg. Tingrettens dom er full seier, for Oslo kommunale innkrevningsetat  -og nok et bevis på at myndighetene besitter makta. Etter å ha lest gjennom den 12 sider lange dommen er det lite trolig at en anke til Lagmannsretten vil føre frem. Dommen er på ingen måte overraskende og Christensern selv reagerer med å skrive: “Plan og bygningsetaten her i Oslo er egentlig en kriminell røverbande som får lov å holde på som de vil da alle andre instanser og etater forsvarer og støtter dem!”

Hele dommen kan leses her: https://sokelys.com/25_Signertkjennelse.pdf_64391128.pdf.pdf

27 tanker om “Tapte så det suste: Nederlag for blogger Christensen i Oslo Tingrett -vil anke til lagmannsretten

 1. Synd på fyren, som kan takke seg selv. I Norge finnes det retningslinjer for befolkningen. En kan ikke herje i vei som en sjøl vil

  9
  3
 2. Dette visste jo alle unntatt Christensen at dette ville ende slik!
  Full seier som han selv sier, men til hvem?
  Ha ha ha

  6
  2
 3. Hva gjør når du stenger kommentarfeltet, annerledes enn når andre gjør det?

  Du har tidligere kritisert slike grep i harde ordelag når det gjøres av andre.

  Ser du ikke bjelken i ditt eget øye?

  1
  2
  • Det er med tungt hjerte Roperid. Med svært tungt hjerte. Det har vært mange ufine kommentarer i det siste. En leser skriver til meg: “Jeg er rett og slett blitt så lei denne spottingen og hånen som nå var kommet helt ut av kontroll, at jeg tror du gjør det rette her. At du som vertskap for Søkelys har hatt så stor takhøyde, at andre har fått slenge om seg med ukvemsord mot deg og andre, har ingenting med ytringsfrihet å gjøre, det er regelrett mobbing.”
   Jeg ser bjelken meget godt Roperid. Gjennom dette prøver jeg å sende et signal til folk som kommenterer om å være litt snillere i ordbruken og dempe dette med ufine anklager. Det er et midlertidig grep og det gjelder noen tema som ser ut til å provosere frem det verste i folk.
   Jeg håper at dette midlertidige grep får dem som skriver til å tenke seg litt om.
   Og la meg si det slik: Det gjelder både dem som er uenig med mitt syn og dem som er enig.
   Og la meg si det slik Roperid. Du bruker å ha en god tone i det du skriver selv om vi sikkert kan være dundrende uenig.
   Det er blitt mye slike kommentarer “Du er nazi -satanist-demonbesatt” og en hånlig tone litt for ofte.
   Jeg forsøker å signalisere hvorfor kommentarmuligheten er stengt i noen artikler med denne teksten: Saken er stengt for kommentarer pga økning i tallet på ufine kommentarer
   Dette er et midlertidig tiltak for å signalisere at folk bør ha en annen tone når de kommenterer.

   4
   2
  • Ja, for all del, her har jeg forståelse.

   Det skal jo allikevel sies at den type språk også benyttes av de som tilsynelatende er på din side. Men det antyder du jo også at er tilfellet.

   Men du har jo også gjentatte ganger videreformidlet lignende ytringer fra andre i sitatform.

   Dette er på mange måter anonymitetens forbannelse. Det fjerner folks skam og bringer fram det værste i dem.

   Men kanskje det også burdte gi deg en litt større forståelse for andre aktører som gjør det samme? Og kanskje litt mer ydmykhet i kritikk av dem? (Altså de som stenger, eller begrenser kommentarfelt.)

   3
   1
  • Takk Kjell.

   Det var oppklarende og voksent.
   Du og jeg er nok, som du og Roperid, dundrende uenige om mange ting. Å lese innlegg av, og diskutere med, folk som er uenige med en selv synes jeg er opplysende og til tider svært interessant.
   Jeg er fullt klar over at jeg har provosert flere på Søkelys. Og kritikken mot Søkelys står jeg fremdeles for. Den kritikken gjelder ikke at Søkelys har artikler om vaksineskepsis, myndighetskritikk eller ståsted i Ukraina-Russland-konflikten, den gjelder det jeg mener er unyanserte, tendensiøse, falske eller direkte uriktige påstander og artikler. Og når jeg har påpekt eller utfordret dette har jeg fra noen fått seriøse motargumenter, mens andre har bare gått i taket og vært direkte useriøse. Om jeg har vært useriøs tilbake får andre vurdere, men det kan nok ha skjedd i “kampens hete”.
   I andre tilfeller er det påstander i kommentarfeltet som har gjort at jeg har utfordret den som kommenterer. Jeg mener at en god diskusjon får begge parter til å tenke. Og selv om vi ikke blir enige har vi likevel blitt mer opplyste alle sammen – dersom det er en “voksen” diskusjon.

   Jeg skjønner grepet du har tatt, Kjell.
   Dette er et grep som mange har måttet ta før deg. Dessverre har du vært med å antyde at når andre har gjort det er det på grunn av press fra myndigheter, msm, deep state etc. Men nå viser du, med handling, at noen ganger kan man ikke forholde seg til verden i svart/hvitt. Der er alltid nyanser. Og Søkelys har en vei å gå når det gjelder nyansering.

   3
   1
  • Når det gjelder dette midlertidige grepet er det fordi lesere er gått lei dumme personangrep som “du er nazi”, du er besatt og den hånende og spottende tonen som har vokst frem en tid.

   2
   2
  • Mobbing og hets hører ikke hjemme i et kommentarfelt, like lite som det hører hjemme i et hjem eller ute i det offentlige. Hvis du Roperid, om det er ditt navn vet ikke jeg, mener at nazianklager, «lobotomering etter en sykehusinnleggelse av redaktøren selv» og annen skitt slenging er greit for det er jo «bare» Søkelys, så forstår ikke jeg din «klage» om nedstengning av kommentarfelt. Det er for øvrig ikke stengt, men enkelte artikler er stengt for en tid skriver Kjell. Min mening er at Kjell ikke trenger å unnskylde seg verken for deg eller andre for de valg han gjør. Som redaktør, er han også ansvarlig for det som publiseres av kommentarer. Som nevnt tidligere, det er noe som heter debattregler i andre alternative medier, og der greier de fleste stort sett å holde seg innenfor det. Hvorfor skal Søkelys være dårligere? Er det fordi det er underholdende med denne kranglingen?

   3
   2
  • På grunn av deg Qanon/Gransker og mange sånne som deg , har mange latt seg lure og forføre til å 4q gift sprøyten , du har liv på samvittigheten Qanon/Gransker

   Du Qanon/Gransker har og tjener denne verdens makter og myndigheter og denne verdens makter og myndigheters fyrste er satan.

   Hvem tjener du Qanon/Gransker?

 4. Jeg har vært en nokså trofast leser av søkelys igjennom flere år, og har sett en veldig negativ utvikling blant debattantene spesielt de 2 siste årene.
  Du Kjell har vært flink til å si fra når folk krysser grensen for hva som er innenfor å si her inne, men denne grensen har dessverre blitt mer og mer utvisket.
  Det virker for meg som at personer som Rune Lye har fått ytret sine meninger med svært grovt språkbruk uten at det har fått konsekvenser, som har ført til at den ene har blitt verre enn den andre. Jeg er direkte og nevner spesifikt Lye fordi han skilte seg tydelig ut hva som angår stygt snakk, selv om flere har kommet etter.
  Det blir vanskelig å slokke brannen om en ikke har vært villig to deal with it med en gang. Jeg foreslår at du setter en tydelig linje hvor det blir konsekvenser om en krysser denne grensen uansett om det er ubehagelig, ellers vil dette skje igjen og igjen og igjen.
  Det kan koste å refse, og det er naturligvis vanskelig om det er personer du kjenner, men det er eneste måten å gjøre det på om kommentarfeltet skal ha noen fremtid.
  Jeg håper på mange gode og saklige innlegg og diskusjoner i tiden som kommer, jeg tror vi er mange som liker å følge med fra sidelinjen.
  Hilsen en søkelys-leser.

  • Jeg har advart dere og har skrevet på Søkelys for å advare om det som kommer, jeg er ikke her for å tjene komfort og la dere sove .
   Gud har gitt meg å advare , men mange tåler ikke det .

  • Det er helt greit at Rune skriver for å advare, men du kan gjøre det med takt og tone. Det er ingen her som lar seg advare når du driver Peron angrep, og du blir sett på som religiøs skrulling som ingen tar høytidelig. Hva tjener da dine advarsler? Hold deg til sak, og mange vil lytte til deg. Når Jesus brukte sterke ord, så hadde Han en Guddommelig myndighet til å gjøre det, for Han sa at Han gjør ingen ting uten at det er gitt Ham av Hans himmelske Far.

   1
   1
  • Qanon/Gransker tjener denne verdens makter og myndigheter!

   Er det pent nok å si ?

   Denne verdens makter og myndigheters fyrste er satan .

   1
   4
  • Du trenger heller ikke å navngi dem med deres nick, men du kan skrive “noen her”, eller noe som ikke refererer til en bestemt persjon.

  • Rune, å si at “Qanon/Gransker tjener denne verdens makter og myndigheter!” er ikke en advarsel. Det er en påstand og en beskyldning.
   Og selv om jeg sover godt med at du beskylder meg for både det ene og det andre, synes jeg det er sårende, helt feil og kan ikke se at du har noe som helst grunnlag for å si det du gjør.
   Jeg synes det er lite voksent å komme med slike beskyldninger, og jeg, og flere med meg, håper du en dag klarer å se det selv.
   Jeg ber nå for deg hver dag likevel. Samme hva du mener om meg.

   4
   2
  • Hvem er WHo ? er det ikke en overstatlig organisasjon ? en organisasjon som blir gitt mer og mer makt innen for helse ?
   Denne organisasjonen og eksperter der ifra forsvarer du Qanon/Gransker som om det hadde Gud gitt visdom, nå syner det seg at de har påført verdens befolkning en tragedie, også klager du på at du blir såret , du burde beklage til alle du har veiledet til å ta vaksinen og til alle som advarte mot vaksinen, som du har deskreditert og på din spydige måtte kalt for idioter .
   Jeg bare sier hvem du tjener Qanon/Gransker, du tjener og du forfører folk I døden.

  • Ingen ønsker fra Kjell om at Rune roer seg litt? Eller er dette helt i orden?

  • Jeg har kommunisert dette direkte med Rune Lye.
   Det å ty til bruk av slike ord fører ingen sted hen.
   Det gjelder alle som kaller hverandre demonbesatte -nazister-satanister osv osv fordi man har ulike oppfatninger om ting
   Vil ikke godta at termen “du er en satans tjener” brukes mer.
   Det samme gjelder bruk av termer som “du er en Jesabel” eller “Bjørn er psykopat”.
   Det å si til et annet menneske i en kommentar “Vik bak meg Satan” er også meningsløst.
   Jeg har jo selv fått klistret opp mot meg at jeg ble inntatt av satan når jeg var på sykehus i 2019 noen dager.
   Jeg tåler sånn tull, men det er fullstendig meningsløst å lire av seg slikt i en debatt.
   Det kan lett bli skjellsord -eller brukes som hersketeknikk.
   Fruktene av slikt er ikke gode.
   Får håpe folk begynner å vise litt respekt for hverandre.

   6
   2
 5. Da kom omsider VG etter deg når det gjelder historien om Transnistria og mulig ukrainsk angrep. Godt jobbet Kjell.
  Du følger med.
  Når vi snakker om Christensen og rettssaken er det trist.
  Systemet tar ingen hensyn, de tar bilen for å inndrive gjelden.
  Anke til lagmannsretten? Selvfølgelig en mulighet men jeg tror ikke det fører til et annet resultat.

  1
  3
 6. Huseier fra Oslo,

  Christensen anker nå til Lagsmannsretten. Dette kommer ikke til å gå til seier for han. Jeg har fulgt saken her på Søkelys i årevis og jeg er glad Kjell holder oss oppdatert om hvordan Christensen og kona oppfører seg.
  De burde solgt huset og flyttet inn i en lettstelt leilighet. Det er ikke synd på paret Christensen. Boligprisene i Oslo har dobblet seg siden huset ble oppført.
  Vet gjelden var enorm da de kjøpte boligen.
  Nei, eneste løsning på saken er å flytte bort fra nabolaget og muren. . Da blir problemet løst, en gang for alle.

  3
  1
  • Betty, la nå først saken blir behandlet av Lagmannsretten.
   Enig, ikke synd på meg. Nabohuset vår gikk for 11 Millioner.
   Men jeg har ikke lyst å flytte.
   Skulle jeg flytte noen gang, vil jeg heller flytte til Karmøy eller Danmark som jeg egentlig kommer i fra.
   Men det tror jeg ikke blir aktuelt.
   Se her:
   Anke til Lagmannsretten – muren vår er blitt som en «beruselse» for det offentlige at den skal fjernes!

   Nå holder vi/jeg på med anke til Lagmannsretten.

   Det koster anke over kjennelser og beslutninger: 7 458 kroner

   Vil du være med å støtte, da anken koster og hvis vi taper saken.

   Så må vi betale for overgripernes Advokat.

   Trenger forbønn og støtte for videre arbeid og tjeneste, vil du være med?

   Takk!

   Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

   Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

   Mulighetene er mange, men da må vi stå sammen og hjelpe hverandre fremover i tjenesten!
   Her er nå sendt til Oslo Tingrett at jeg vil anke saken.

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3186-anke-til-lagmannsretten-muren.html

   2
   2
 7. Karmøy er nok ett hakk bedre enn Oslo på de fleste områder, men det finnes også her folk i styre og stell “blåst i toppen” som gjør livet surt. Det slike personer over alt i fylker/kommuner

  1
  1
  • Ser ikke vanskeligheter, bare muligheter.
   Jeg har Dansk personnummer og er Dansk statsborger.
   Karmøy kjenner jeg vær krinkel og krok, der jeg er vokst opp.
   Men som sagt, vi satser på å bo i Oslo – på Hellerudtoppen!

Det er stengt for kommentarer.