Bryter inn i gudstjenester og møter for å rive i stykker Bibelen som de mener er “Dyrets merke”

“Bible is the mark of the beast tilhengerne blir mer og mer ekstreme”

kirken_dyrets_merkeTilhengerne av Harland Hoy og Chase Jesters kontroversielle anti-bibelske kult blir stadig mer og mer ekstreme. Mens de fram til nå har nøyd seg med å rive i stykker Bibler i videoer postet på You Tube, går nå enkelte tilhengere mer dramatisk til verks. Både Harland Hoy og Chase Jester har i sine uttalelser oppfordret sine etterfølgere til å ta Bibelen med seg til kristne kirker for å rive dem i stykker der i full offentlighet foran intetanende kirkegjengere. “Kan du ikke “rippe” bibelen i all offentlighet i kirken bærer du allerede nå “dyrets merke,” hevder Harland Hoy og de andre tilhengerne av den bibel-hatende kult-gruppen. Søkelys hadde lagt ut videoen der et medlem av den omstridte kult-gruppen bryter inn i et kristne møtet for å rive i stykker bibelen, i all offentlighet – i en kirke. Videoen er imidlertid nå fjernet.

Å rive i stykker eller ødelegge bibler er ikke noe nytt. Under kommunisttiden i det gamle Sovjet ble bibler beslaglagt og destruert av de ateistiske myndighetene, og fra muslimske land er det også blitt rapportert om “offentlige bokbål av bibler, nytestamenter eller annen kristen litteratur. Det nye nå, er at enkelte såkalte “hellige-ånd-folk” har erklært Bibelen krig, og gjør dette ved å rive i stykker bibelutgaver for offentligheten ved å publisere videoene av det hele på You Tube. Enkelte bibel-hatere har nå gått et skritt videre og møter opp i kristne gudstjenester og møter for å “rippe opp bibelen” foran forsamlingen som er samlet i kirken. I videoen nedenfor forsøker en av Harland Hoy’s tilhengere å gjøre nettopp dette. Han oppsøker en kristen forsamling, tar ordet og forteller tilhørerne at Bibelen er dyrets merke,og at disse allerede har tatt dyrets merke. “Bibel rip seansen” blir avbrutt av en mannlig deltaker i forsamlingen som anmoder medlemmet av kretsen rundt Harland Hoy og forlate stedet. Noe vedkommende også etterkommer. Den opprinnelige videoen er fjernet fra You tube og for å illustrere det hele viser vi en video der en eldre bibelhater river i stykker Bibelen.

 

Hat mot KIng James Bibelen

Det er spesielt King James utgaven av Bibelen som syntes  å være kult-gruppens primære hat-objekt da de mener at tallet 666 går igjen i alt som har med King
666-harlandJames bibelen (og andre bibler) å gjøre. 666 i King James versjon forstås slik: Bibelen inneholder 66 bøker (to av tallene i 666) og det tredje sekstallet finner de at han var King James (IV) den sjette av Skottland. Callum Geier, en av gruppens mest aktive “spammere” sier det slik: “King James Is The Second Beast. He is 6th of Scotland. He was born in 1566. Now billions call his 66 books the word of God. The president has to swear on The bible before He controls what the world buys and sells through Sanctions, and Trade Agreements and War. James gave the image power to speak (the bible says). He gave the bible to all both small, great, Rich, poor, Free and slave. God sent the Holy spirit not the Holy bible.” (Callum eller Cowl Geier som han også kaller seg skal ha nå ha brutt med den kontroversielle kulten)

En dårskapens forførelse

Ideen om at Bibelen er dyrets merke har vakt en viss oppmerksomhet blant kristne brukere av You Tube. For de aller fleste er tanken absurd og tåpelig, men virkeligheten er likevel slik at også denne dårskapen finner noen tilhengere blant de mange som søker etter alternative sannheter på You Tube. Ved å søke med ordene “the bible is the mark of the beast” i søkefeltet på You Tube får man mer enn 625 000 treff, og dersom man “googler” uttrykket får man mer enn fem millioner treff. Foruten You tube kanalene som promoterer dårskapen har tilhengere av ideen også lagd ei facebook side som fremmer ideen. Imidlertid finnes det noen røster som taler i mot dårskapen og en av dem er en ung brite hvis motargumenter du kan høre her. En annen som omtaler “Bibelen er dyrets merke” dårskapen er Kyle Thibodeau som finner det absurd at de samme individer som hevder at Bibelen er dyrets merke nettopp må ty til Bibelen for å finne informasjon om både “dyrets merke og den hellige Ånd”.