Antikrist-kandidat George Walker Bush i ferd med å bli dement? Skal lide av Alzheimer

USAs tidligere president George Walker Bush har vært en av flere kandidater som har blitt bush-danser-lerreist som mulig kandidat til å være bibelens Antikrist skikkelse. Bush som styrte USA fra 2001 til 2008 feiret nylig sin 70 års dag og det verserer nå rykter om at den tidligere presidenten er i ferd med å bli dement. Disse ryktene ble nylig forsterket etter at han tilnærmet danset og smilte under en minneseremoni for de fem politifolkene som ble skutt av en “Black Lives Matter” tilhenger i Dallas helt nylig. Den tidligere amerikanske presidenten skal lenge ha vist tegn til at han har er dement og ikke lenger er i stand til å sense hvordan han skal opptre i forskjellige sammenhenger.

USAs tidligere president som blant annet denne siden hevder vil bli endetidens Antikrist har vakt bestyrtelse å dels latter etter at han tilnærmet danset under en minneseremoni for bush-antikristfem falne politimenn nylig. I etterkant har Bush smilende dansing blitt et tema blant mange kommentatorer som underes hva som egentlig har skjedd med USAs tidligere president. Allerede for 10 år siden var det mange som hevdet at Bush viste tegn til en begynnende  Alzheimers og denne nå har utviklet seg videre. Noen av tegnene på denne lidelsen er  Svekket hukommelse – er oftest det førstetegnet, Konsentrasjonsvansker, Tap av dømmekraft, Nedsatt evne til planlegging, Nedsatt evne til abstrakt tenkning – en tar ting bokstavelig, Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende. Man vil kunne få problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel påkledning, En vil kunne få vansker med kontroll av blære og avføring
Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne, -og gradvis skal flere av disse tegnene ha manifestert seg hos den tidligere presidenten. “George Bush oppførsel under minneseremonien viser manglende dømmekraft, og en tidligere  president ute av stand til å sense hvordan han skal håndtere stemninger og setting i sammen. Her er vi i en alvorlig og trist minneseremoni hvor pårørende sørger og gråter, og Bush oppfører seg som om han digger musikken eller deltar i gla-gospel. Skal vi tro ryktene er George W Bush tilnærmet politisk død og det er svært tvilsomt at vi i disse siste dager vil bli servert en middels dement Antikrist. Se klippet som har utløst de siste spekulasjoner om Bush mentale helsetilstand

5 tanker om “Antikrist-kandidat George Walker Bush i ferd med å bli dement? Skal lide av Alzheimer

 1. Alle kan bli demente, også tidligere presidenter. Obama og hustru smiler godmodig til han. De er uten tvil kjent med hans tilstand.

 2. Du må ta med talen som Bush held ved same anledninga.

  https://www.youtube.com/watch?v=320cvK_-3nE
  George W Bush Dallas Memorial Service 7/12/16 FULL SPEECH

  George Bush hadde mange morosame innspel då han var president.
  https://www.youtube.com/watch?v=Pbt_rizFoxQ

  Sanhedrin har fortalt oss kven GOG er.
  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  “Esteemed Mr. George W. Bush, the chief prince of Meshech and Tubal (Ezekiel 38:1), leader of the west!”

  • Vei, Torstein. Tiden nærmer seg med stormskritt. Når er det Bush blir president igjen, i følge dine “profetier”?

 3. Klårt han ikkje kan lastast for dette! Trua på Anti-Krist har berre førd til latterlege forslag og profetiar som aldri har slege til.

  Skrifta har utelukkande litterær og kulturhistorisk interesse. Betre for folkehelsa å tru på tannfe og julenisse enn englar og demonar!

 4. Vei, Torstein.
  —————–
  Om det er hald i profetien vil det skje når Iran bombar USA rundt det komande valet i november. Det står at valet vert kansellert og BUSH returnerer til makta.

  “In total, President Gog Bush will visit Israel 3 times. But between his second and third visit, something* will occur that will cause the USA elections to be cancelled …When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

  Om BUSH og Alzheimer-teoriar kan du lesa VG i 2004, for 12 år sidan.

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/president-george-w-bush/tror-bush-er-demens-syk/a/245732/

  “NEW YORK (VG) George W. Bushs (58) mange talefeil skyldes at han er presenil og i ferd med å utvikle Alzheimer.”

  Talen til George Bush for nokre dagar sidan, viser det Alzheimer ?

  https://www.youtube.com/watch?v=j9ogEZ-xyJY

  Som ei nettside skriv:
  http://www.westernjournalism.com/george-w-bush-dances-at-memorial-then-delivers-stunning-speech/

  “George W. Bush Dances At Memorial, Then Delivers Stunning Speech”

  Habakkuk 2 skriv om Antikrist eller GOG =GeOrGe at han er
  “transgressor of wine” eller alkoholikar.

  “Yea also, because he transgresseth by wine, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as hell, and is as death, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people”.

  Trump er ikkje nummer 8, og ein av dei sju.
  Bill Clinton kunne vore nummer 8 og ein av dei 7, men ikkje Hilllary.

  Valet i USA i november vert for meg testen på om me kan stola på Joh.Åp.
  Torahen er heilt tydeleg på at GOG er ein bestemt person som sviktar nasjonen Israel på slutten.
  Arthur Pink tek dette grundig for seg i boka av 1923.

  http://www.biblebelievers.com/Pink/antichrist10.htm

  “The Wicked shall not stand in Thy sight: Thou hatest all workers of iniquity. Thou shalt destroy them that speak leasing: the Lord will abhor the bloody and deceitful man” (vv. 5,6).
  The “Bloody and Deceitful Man” is plainly the Man of Sin. He is denominated “bloody” by virtue of his military ferocity; he is called “deceitful” because of his political duplicity. One after another of his opponents will fall before him: through a sea of blood will he advance to his imperial throne. Utterly unreliable will be his word, worthless his promises. A manifest incarnation of that one who is the father of the Lie will he be. Most completely will he deceive the Jews. A first, posing as their friend; later, standing as their arch-enemy. All doubt as to the identity of this Bloody and Deceitful Man” is removed by what is said of his mouth”.
  From Psalm 5 we turn to Psalm 7 where we find the godly Jewish Remnant crying unto the Lord against their persecutors, chief of which is the Antichrist”

  Me er inne i den siste fasen av dei 6000 åra.
  År 2028 kjem 1000-årsriket etter at dei 6000 åra eller 120 jubileum er til ende.

  “Då sa Herren: «Min ande skal ikkje for alltid bu i menneska; for dei er berre veike skapningar. Levetida deira skal vera 120 år.» 1 Mosebok 6

  http://www.richardhyland.net/wpimages/wpfd8fbbbc_06.png

  Deri siste 7 åra vert pakta mellom Israel og Antikrist inngått.
  Pakta med døden og helvete (death and hell)

  “Because ye have said, We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement; when the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us: for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves:

  “And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand; when the overflowing scourge shall pass through, then ye shall be trodden down by it.” ” Esaias 28

  Jødane kjem til å ha full tillit til Antikrist før han sviktar dei.
  Sjefen for endetidas Babylon vert til slutt straffa for sine brotsverk mot jødenasjonen.

  “Røm frå Babylon, berga dykk alle!
  Miss ikkje livet når byen får si straff.
  Dette er ei hemne-tid for Herren;
  han gjev dei att for det dei har gjort.
  7 Babel var eit GULLSTAUP I HERRENS HAND
  og gjorde heile verda drukken.
  Folkeslaga drakk av vinen,
  difor bar dei seg åt som galne.
  8 Brått er Babel fallen og knust” Jeremias 51

  Denne endetidas store dronning eller kvinne serverer nasjonane denne lumske vinen so gjer dei galne.

  “Kvinna var kledd i purpur og skarlak og lyste av gull og dyre steinar og perler. I handa hadde ho eit gullstaup fullt med heidensk styggedom og allslags ureinskap frå hennar utukt. 5 På panna hennar stod det skrive eit namn med duld meining: «Babylon den store, mor til skjøkjene og all styggedomen på jorda.» Åp 17.

  USA er nemnet hennar.

  Normalt sett skulle Trump eller Clinton no overta etter Obama, men om profetordet er riktig kjem overraskinga.
  “Heile jorda undra seg og følgde etter dyret” ( som kjem attende/returnerer)

Det er stengt for kommentarer.