Amerikanske og europeiske sentralbanker med massiv intervenering i markedet for å hindre global krise

Europeiske og amerikanske sentralbanker har brukt mandagen på å iverksette massive emergency-tiltak for å støtte bank og finansmarkedet som befinner seg i farlig situasjon. Et av tiltakene sentralbankene har tatt i bruk er massive oppkjøp av gjeldspapirer (obligasjoner) for å tvinge ned renten. Torsdag lå rentene på 10-års obligasjoner på rett over 4 prosentpoeng. I skrivende stund har sentralbankene lykkes med å presse ned rentene med halv prosent til 3,48. Over hele linjen ser vi et globalt fall i rentene på 10 års obligasjoner -og det ser ut til å være et koordinert tiltak i regi av sentralbankene.

Hvorvidt de massive krisetiltakene vil lykkes med å få kontroll på situasjonen er usikkert. En av årsakene til at bank og finans nå skjelver er rett og slett det faktum at bankene ikke tåler tapene de høyere rentene har påført dem. Bankvesenet er avhengig av at sentralbankene holder rentene lave -og fortsetter å stimulerer økonomien med å skape mer gjeld. Markedet liker ikke det de ser i dag. Aksjemarkedet er ned, Bitcoin og kryptovalutta stiger, oljeprisene faller. Og Joe Biden skal holde en tale om økonomien og forsøke å berolige et nervøst marked.