Åke Green til Zion menigheten i Fevik fra fredag 28 til søndag 30 april

Den svenske pinsepastoren Åke Green som i 2005 ble kåret som årets navn i
skandinavisk kristenhet av avisen Dagen, vil førstkommende helg besøke Zion menigheten i Fevik for en møtekampanje. Åke Green har vært en av dem som har stått på skansene for Guds Ord i Skandinavia vant i 2005 en viktig seier for vår frihet til å kunne forkynne hele Guds Ord. “Tirsdagens frikjennende dom i svensk høyesterett er en meget viktig seier for retten til å fortsatt kunne forkynne Guds ord i Skandinavia,” skrev Dagen redaktør Vebjørn Selbekk på lederplass da det ble kjent at svensk høyesterett frifant Åke Green for å ha hetset homofile gjennom en tale han holdt i sin egen forsamling, hvor pinsepastoren holdt frem hva Guds Ord sier om homofil praksis. Den svenske pinsepastoren vil bli å høre fra fredag 28 april til og med søndag den 30

Rettsakene mot Åke Green fikk mediaomtale også i amerikansk kristen presse

Den svenske pinsepastoren som kommende helg besøker Zion Fevik er absolutt en forkynner det er verd å vende øret til. Både fredag, lørdag og søndag vil Green forkynne Guds Ord i en menighet som velger å stå fullt og helt fast på Skriftens vitnesbyrd. Åke Green som ble kåret til årets navn i skandinavisk kristenhet i 2005, fordi han var villig til å gå hele veien i rettsapparatet, da han ble anmeldt for å ha hetset de homofile gjennom en preken han holdt i 2003, fikk etter at seieren ble vunnet denne omtalen av redaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen: “Høyesterettsavgjørelsen i Åke Green-saken betyr sannsynligvis at den svenske hetsloven, som i 2003 ble omdesignet spesielt med tanke på å kriminalisere det kristne synet på homoseksualitet, nå må skrives om.

-Domstolen har kommet til at denne loven er i strid med ytringsfrihetsbestemmelsene i Europakonvensjonen og derfor ikke har noen praktisk betydning selv om den er vedtatt av Riksdagen. Europakonvensjonen står over det nasjonale lovverket i de landene som har ratifisert den. Det har både Norge og Sverige som kjent gjort. Vi føler i dag behov for å takke og hedre den mannen som alene utfordret og overvant dette svært alvorlige forsøket på å innskrenke religionsfriheten i Sverige. Denne saken viser til fulle hva en person med mot, ryggrad og en enkelt tro på at det som står i Guds ord også i vår tid er sant og forkynnbart, kan klare å oppnå,” skrev Selbekk og fortsatte: “Åke Green har stått frem med en klarhet, ydmykhet og trosvisshet som bør være et eksempel til etterfølgelse for oss alle. Ikke på noe tidspunkt har han vært drevet av behov for egeneksponering. Han har derimot satt egen bekvemmelighet – og faktisk egen frihet – på spill for å føre en kamp og vinne seier som kommer hele kristenheten til gode. Åke Green er uten tvil årets navn i skandinavisk kristenhet.” (Fra Dagens omtale i 2005)

Åke Green som i dag er  år vil bli å høre i Zion fredag og lørdag klokken 19, mens søndagsmøtet begynner klokken 18. Vel møtt!

Relatert: Åke Green, en troens helt som kjempet og vant -besøker Zion menigheten i Fevik

 

10 tanker om “Åke Green til Zion menigheten i Fevik fra fredag 28 til søndag 30 april

 1. Ja, skikkelig skummelt, og naivt, med bibelsk svart-hvitt-tenkning! Virkeligheten er heldigvis ikke som i amerikansk propaganda. Tvisyn, diplomati, kompromisser, pragmatisme og klokskap er bedre enn dikotomi, hensynsløst prinsipprytteri og blind underkastelse.

 2. Blind overtro på innbilte åndsmakter og fornektelse av virkeligheten fører kanskje til trøst for gubber ved graven, for forvirrede og villedede, for selvforelskede pastorer og skriftlærde menn med makt, men det gjør også barndommer utrygge og tilværelsen og livsreisen vanskeligere og vondere enn det trenger å være. Forstår at Åke Greens hatbudskap, skremselspropaganda og trylleformularer gjør kristne karer kåte og de bedende blanke i blikket, men de religiøse meningsløshetene er nesten like forskrudde som islamististenes hensynsløse dumskap og umenneskelighet.

 3. Åke Greens hellige overbevisning er som Jan Kåre Christensens. Urokkelig og uselvisk.

 4. Kjære Sadoks sønn!

  Jeg smiler av engasjementet ditt, av alle misforståelser og feilaktige forklaringer. Men du trenger ikke bruke mer krefter på å argumentere for ditt syn. For jeg er glad for at du har det godt med Jesus! Ja, jeg forutsetter at din positive livsholdning og nestekjærlighet kommer alle til gode? At du, som oss alle, i alle fall prøver på det?

  Og joda, jeg bekjenner og beklager at jeg ikke kan la være å erte i kommentarfeltet når innleggene her blir så komiske. Skal slutte med det. Jeg angrer. Men smiler altså likevel. Du er faktisk ganske søt når du blir sint. Menneskelig.

  • Skal altså prøve å ikke forstyrre leken deres mer. Selv om jeg kanskje tror terging og motstand gir nødvendig energi til spillet her inne? Religion og teologi lever jo av konflikter og uenigheter. Åndskamp gir livet mening.

   Uansett: Nå kommer våren! Håper den blir fin for alle!

 5. Kjære Herr Sadoksen!

  1. Joda, du har helt rett. Jøden Jesus reagerte selvsagt som det fortsatt er en sterk tradisjon for i den delen av verden: med gråt og tenners gnissel.

  2. Jeg er dessverre ingen vitenskapsperson med dine kunnskaper, men evolusjonen av øyet lar seg enkelt forklare i tydelige trinn. Det er bare å søke etter svaret på nettet. Likevel brukes dette eksemplet fortsatt av apologeter som desperat forsøker å begrunne sin egen gudstro i fornuft og tilbakevise evolusjonære prinsipper.

  Det samme gjelder for eksempel det såkalte “Fine Tuning Argument”, altså at ørsmå endringer av naturlovene totalt ville ha forandra og umuliggjort verden slik vi kjenner den. Forklaringa er selvsagt at disse bestemte utgangsverdiene og forutsetningene har resultert i nettopp vårt univers. Hadde reglene vært annerledes, ville resultatet også vært det. Da ville teoretisk sett andre troende i dette andre universet kanskje påstått like hardnakket at deres variant er den eneste muligheten og et bevis for en gudommelug styring. Vi kan altså ikke regne baklengs, om du forstår hva jeg mener.

  Nei, ingen har hittil klart å bevise eller sannsynliggjøre en gudstro på naturvitenskaplig eller evidensbasert grunnlag. Kanskje dessverre, kanskje heldigvis. Det handler kun om menneskelige emosjoner.

  Ja, når noen har en dyp tro basert på følelser, kanskje en gjennomgripende barnetro, dessuten et livsviktig behov for å rasjonalisere sine egne religiøse oppfatninger, en medfødt trang til å skape mening i det meningsløse og også opplevelsen av at man selv har mye kunnskap, er det lett å la seg lure og gå vill i egne konklusjoner. Slike selvbedrag er psykologiske fenomen vi alle faller ofre for. Dette er nyttige egenskaper som fører til større sjanser for å overleve. Derfor har nettopp evolusjonen dyrket frem disse i oss. I tillegg vil vår tilsynelatende logiske intuisjon, som bygger på opplevelser og erfaringer gjort med et begrenset sanseapparat, forvirre oss ytterligere, for eksempel når en skal forstå kvantefysikk; målinger viser at slike forklaringsmodeller forteller noe sant om den virkelige verden. Like fullt virker naturlovene på dette nivå fundamentalt annerledes enn hva vi registrerer og opplever ellers. Dermed kan man ikke begrunne kvantefysikken, og altså virkeligheten, med regler fra den vanlige fysikken.

  Forstå det den som kan. Jeg gjør det selvsagt ikke. Jeg bare referer til hva andre har overbevist meg om. I alle fall er det hittil ingen religiøse som har kunnet bevise sin tro. Verken hinduister, koptiske kristne eller pinsevenner i teologiske konflikter med hverandre. Å påstå noe annet, er å lyve.

  Hilsen
  en som likevel ikke klarte å la være å svare – og som har sansen for velformulert livsvisdom, aforismer og skjønnlitterære formuleringer, gjerne hentet fra bibeltekster, men som like gjerne selv konstruerer sine egne (det er en morsom øvelse) enn å adlyde og tro på andres gudsforestillinger bare fordi det er gode metaforer og effektiv retorikk.

  • PS. Sadok junior trenger ikke svare. Som andre konspirasjonsteoretikere er han neppe åpen for ny kunnskap som endrer gamle oppfatninger. Fir eksempel skyldes lyn og torden guddommen Tor med hammeren som buldrer og braker og gnistrer fordi det er gammel og god livsvisdom, nedskrevet i gamle tekster, og dessuten intuitiv sant. Alle fornuftige tradisjonalister kan se det.

 6. Enda et par kommentarer til Sadok II:

  1. Litt upresist, men likevel: Hvor stor er sannsynligheten for at den ene av flere tusen sædceller fra en av flere tusen urtidskrokodiller skulle treffe nettopp dette ene egget som deretter, gjennom millioner av års generasjoners generasjoner, skulle utvikle seg til nettopp – Åke Green? Selvsagt er sannsynligheten forsvinnende liten. Men likevel ikke lik null. For NOE måtte skje. Og dette noe ble altså det det ble. For eksempel Åke Green som nettopp nå kanskje løfter venstre lillefinger for å klø seg i øret. I ettertid kan det synes fullstendig umulig å forstå og forklare. Og hvert fall umulig å regne seg frem til på forhånd 🙂

  2. Hvis noen mener at troen på Gud er det eneste saliggjørende for menneskehetens ve og vel, burde de lese seg opp hva troende terriorister kan få seg til å gjøre i Guds og religionens hellige navn.

Det er stengt for kommentarer.