Advarselen de fleste neglisjerer: “we are entering in to a time of great tribulation here in America”

Brad Harris i Full Spectrum Survival advarer om at Amerika er på vei inn en stor trengsel eller prøvelse og oppfordrer folk til å ta nødvendige forholdsregler

Denne sommeren vil etter alt å dømme bli den siste med overflod for amerikanere flest. Det tror i hvert fall Brad Harris som bruker sin tid på å advare og forberede folk for den store trengsel eller prøvelse som ligger foran det amerikanske folk. Brad Harris i Full Spectrum Survival er blant den voksende skare av mennesker som advarer om at USA og Vesten er på vei inn i noe vi ikke har opplevd tidligere i vår levetid. Nemlig omfattende matmangel, vannmangel og hyperinflasjon. 2020 og 2021 har vært to dramatiske år som har lagt basis for den store trengsel amerikanerne og Vesten nå bør gjøre seg rede for. De fleste av våre lesere vil nok smile overbærende og peke på at butikkene for øyeblikket ser ut til å bugne av matvarer -og siden MSM snakker fint lite om det, er folk ikke på alerten. Riktignok har mange registrert at prisene på butikkene er høyere, men siden folk flest ikke lenger bruker kontanter, merkes det kanskje ikke så veldig lett,

I dag kunne VG og TV2 feire at vi i dag passerte fire millioner vaksinestikk i Norge. imidlertid er disse mediene musestille når det gjelder det som kan komme til å bli en av de største trusler mot folk i den vestlige verden. Nemlig matvaremangel og produktmangel. Stadig flere røster advarer om nettopp dette, og på tross av våre bugnende dagligvarebutikker hvor alt tilsynelatende er i skjønneste orden, bør vi kanskje likevel stille spørsmålet; Hvorfor advarer disse? Hva ser de som ikke vi ser? Hva slags informasjon er det disse besitter som gjør at de blåser alarm for å vekke folk og advare? MSM og myndighetene som alle er sykelig opptatt av Corona, Gay Pride og å få stukket flest mulig av oss med BioNTech-Pfizer eller Moderna, vil neppe begynne å omtale inflasjonen og mangelsituasjonen -før den skriker oss rett opp i ansiktet, -og da er det gjerne for sent til å ta nødvendige grep for å sikre seg selv og egen familie. I det øyeblikket folk begynner å skjønne hva som kommer, vil panikken komme, folk vil begynne å hamstre og butikkene gå tomme. Derfor kan det være klokt å begynne å lage seg et lite lager allerede nå, -og som vanlig roter alltid matvarer og bruk det eldste først.  For de fleste av oss føles det Brad Harris advarer om i videoen under, som rene absurditet og overtro, men dersom vi bruker vår sunne fornuft, vil vi skjønne at vi ikke kan stenge ned næringsliv, stenge ned bedrifter, stenge ned produksjonslinjer og la avlivingen forbli uhøstet uten at det vil få konsekvenser. I tillegg har vi sett hvordan tørke, frost og flom kraftig har redusert tilgangen av råvarer som brukes til produksjon av mat.

Brad Harris advarer om hva som skjer når det går opp for folk at de ikke kan skaffe mat og vann til å mette familien og Harris advarer om at Amerika nå går inn i en tid med store trengsler for folk. Sult og tørst vil føre til sosial uro, opptøyer, kaos, sinne og frustrasjon i befolkningen og situasjonen vil bli dramatisk. En annen som advarer mot de økonomiske konsekvensene av Biden administrasjonens økonomiske politkk og hyperinflasjon er aksjemegler, investor, kommentator og CEO og chief global strategist ved Euro Pacific Capital Inc, Peter Schiff. Den økonomiske  situasjonen i USA er verre enn de aller fleste tror, sier Schiff i et intervju med Ben Shapiro. I intervjuet forklarer Schiff hva slags konsekvenser Corona-nedstengingen og Sentralbankenes økonomiske grep er i ferd med å få for Joe Bidens økonomiske politikk. Den amerikanske økonomien er ikke ferd med å hente seg inn etter Covid-19, men er i en verre tilstand nå, enn for et år siden. Enhver med IQ over romtemperaturen burde kunne se hva som er i ferd med å utvikle seg. I møte med Peter Schiff blir Ben Shapiro en novise.

4 tanker om “Advarselen de fleste neglisjerer: “we are entering in to a time of great tribulation here in America”

 1. Har det noen gang vært overflod for amerikanere flest, uten at betydelige mengder av befolkningen er blitt ekskludert fra å være «amerikanere flest».

  Akkurat som at du gjerne må være hvit for å bli definert som arbeiderklasse av mediene…

  • Nå har tullebukker skreket om verdens ende i to tusen år. Selvfølgelig skifter tidene. Sikkert kritisk for veldig mange stakkarer, men alle opplever selvsagt sin egen tid som mest betydningsfull. Det er uansett ikke verre nå enn i tidligere århundreder. Nei, “lillegud” kommer neppe med det første 😉

   PS. Mange av dommedagsprofetene og konspirasjonsteoretikerne har økonomisk egeninteresse i å lure folk. Enten de heter Jan Hanvold eller Alex Jones.

   1
   5
 2. Ja , Roperid , da er det veldig alvorlig når det blir mangel på varer for “amerikanere flest” …. for tenk på det som alt hadde knapphet, når “amerikanere flest” hadde overflod .

  • Forsåvidt et godt poeng, jeg bare spør om amerikanerne ofte setter opp en fortid som aldri fantes.

   F. Eks når man snakker om hvordan amerikanere flest hadde det på 50-tallet og egentlig bare tenker på hvordan den hvite middelklassen hadde det.

Det er stengt for kommentarer.