Åke Green til Zion menigheten i Fevik fra fredag 28 til søndag 30 april

Den svenske pinsepastoren Åke Green som i 2005 ble kåret som årets navn i
skandinavisk kristenhet av avisen Dagen, vil førstkommende helg besøke Zion menigheten i Fevik for en møtekampanje. Åke Green har vært en av dem som har stått på skansene for Guds Ord i Skandinavia vant i 2005 en viktig seier for vår frihet til å kunne forkynne hele Guds Ord. “Tirsdagens frikjennende dom i svensk høyesterett er en meget viktig seier for retten til å fortsatt kunne forkynne Guds ord i Skandinavia,” skrev Dagen redaktør Vebjørn Selbekk på lederplass da det ble kjent at svensk høyesterett frifant Åke Green for å ha hetset homofile gjennom en tale han holdt i sin egen forsamling, hvor pinsepastoren holdt frem hva Guds Ord sier om homofil praksis. Den svenske pinsepastoren vil bli å høre fra fredag 28 april til og med søndag den 30

Rettsakene mot Åke Green fikk mediaomtale også i amerikansk kristen presse

Den svenske pinsepastoren som kommende helg besøker Zion Fevik er absolutt en forkynner det er verd å vende øret til. Både fredag, lørdag og søndag vil Green forkynne Guds Ord i en menighet som velger å stå fullt og helt fast på Skriftens vitnesbyrd. Åke Green som ble kåret til årets navn i skandinavisk kristenhet i 2005, fordi han var villig til å gå hele veien i rettsapparatet, da han ble anmeldt for å ha hetset de homofile gjennom en preken han holdt i 2003, fikk etter at seieren ble vunnet denne omtalen av redaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen: “Høyesterettsavgjørelsen i Åke Green-saken betyr sannsynligvis at den svenske hetsloven, som i 2003 ble omdesignet spesielt med tanke på å kriminalisere det kristne synet på homoseksualitet, nå må skrives om.

-Domstolen har kommet til at denne loven er i strid med ytringsfrihetsbestemmelsene i Europakonvensjonen og derfor ikke har noen praktisk betydning selv om den er vedtatt av Riksdagen. Europakonvensjonen står over det nasjonale lovverket i de landene som har ratifisert den. Det har både Norge og Sverige som kjent gjort. Vi føler i dag behov for å takke og hedre den mannen som alene utfordret og overvant dette svært alvorlige forsøket på å innskrenke religionsfriheten i Sverige. Denne saken viser til fulle hva en person med mot, ryggrad og en enkelt tro på at det som står i Guds ord også i vår tid er sant og forkynnbart, kan klare å oppnå,” skrev Selbekk og fortsatte: “Åke Green har stått frem med en klarhet, ydmykhet og trosvisshet som bør være et eksempel til etterfølgelse for oss alle. Ikke på noe tidspunkt har han vært drevet av behov for egeneksponering. Han har derimot satt egen bekvemmelighet – og faktisk egen frihet – på spill for å føre en kamp og vinne seier som kommer hele kristenheten til gode. Åke Green er uten tvil årets navn i skandinavisk kristenhet.” (Fra Dagens omtale i 2005)

Åke Green som i dag er  år vil bli å høre i Zion fredag og lørdag klokken 19, mens søndagsmøtet begynner klokken 18. Vel møtt!

Relatert: Åke Green, en troens helt som kjempet og vant -besøker Zion menigheten i Fevik

 

Facebook Comments

16 tanker om “Åke Green til Zion menigheten i Fevik fra fredag 28 til søndag 30 april

 1. Enda et par kommentarer til Sadok II:

  1. Litt upresist, men likevel: Hvor stor er sannsynligheten for at den ene av flere tusen sædceller fra en av flere tusen urtidskrokodiller skulle treffe nettopp dette ene egget som deretter, gjennom millioner av års generasjoners generasjoner, skulle utvikle seg til nettopp – Åke Green? Selvsagt er sannsynligheten forsvinnende liten. Men likevel ikke lik null. For NOE måtte skje. Og dette noe ble altså det det ble. For eksempel Åke Green som nettopp nå kanskje løfter venstre lillefinger for å klø seg i øret. I ettertid kan det synes fullstendig umulig å forstå og forklare. Og hvert fall umulig å regne seg frem til på forhånd 🙂

  2. Hvis noen mener at troen på Gud er det eneste saliggjørende for menneskehetens ve og vel, burde de lese seg opp hva troende terriorister kan få seg til å gjøre i Guds og religionens hellige navn.

  • Til din kommentar del 2 er å si at den falne kjeruben Satan Djevelen har fått lov til å forsøke å forlede og forvirre menneskene etter at de første menneskene forlot Gud i Eden.

   Satan initierte selvsagt straks et utall religioner slik at det skulle bli vanskelig for menneskene å finne Gud. Hadde det bare vært en religion hadde valget vært betydelig lettere. Slik det nå er sier Bibelen at man må “lete etter sannheten som etter skjulte skatter”.

   I virkeligheten er det bare EN sannhet. mens løgnene er uendelige. jeg kan eksempelvis fortelle deg hvor jeg er akkurat NÅ. Men samtidig kan jeg lyve og da er listen uendelig.

   Da Satan fikk menneskene i Eden til å forlate Gud Jehova, oppstod det samtidig et universelt stridsspørsmål. Nemlig hvilken rett Gud har til å bestemme over sitt skaperverk, og om det virkelig fantes noen som ville følge Ham.

   Dette er i realiteten et juridisk stridsspørsmål, men av et slikt omfang at rettssaken tar lang tid for å belyse partenes ulike påstander. Nå er partenes prosedyrer tilstrekkelig belyste og vi er inne i domsavsigelsens tid. I en rettssak er det en anklaget – Gud Jehova – og en anklager og motstander Satan Djevelen (hans navn betyr akkurat det) samt vitner. Jehova har sine vitner og Satan har sine.

   Innen overskuelig tid vil de historiske omstendighetene komme til at all den terror-religion som Satan har produsert opp igjennom tidene – må forbys. Da er vi inne i sluttfasen før “Gud ødelegger de som ødelegger jorden”. Bevisene for Satans feilslåtte ondskap er overveldende. Slike som deg vil da stå som Bibelen sier “med blussende ansikter av forbløffelse”, og all religion – inklusive kristenheten vil legges i forbudspotten slik at det oppstår world wide legitimitet i befolkningenes øyne.

   Det er fortsatt tid å vende om menneskebarn. Men tiden er kort. Valget er enkelt: Det evige livet eller den evige død. Lykke til med ditt valg!

 2. Kjære Herr Sadoksen!

  1. Joda, du har helt rett. Jøden Jesus reagerte selvsagt som det fortsatt er en sterk tradisjon for i den delen av verden: med gråt og tenners gnissel.

  2. Jeg er dessverre ingen vitenskapsperson med dine kunnskaper, men evolusjonen av øyet lar seg enkelt forklare i tydelige trinn. Det er bare å søke etter svaret på nettet. Likevel brukes dette eksemplet fortsatt av apologeter som desperat forsøker å begrunne sin egen gudstro i fornuft og tilbakevise evolusjonære prinsipper.

  Det samme gjelder for eksempel det såkalte “Fine Tuning Argument”, altså at ørsmå endringer av naturlovene totalt ville ha forandra og umuliggjort verden slik vi kjenner den. Forklaringa er selvsagt at disse bestemte utgangsverdiene og forutsetningene har resultert i nettopp vårt univers. Hadde reglene vært annerledes, ville resultatet også vært det. Da ville teoretisk sett andre troende i dette andre universet kanskje påstått like hardnakket at deres variant er den eneste muligheten og et bevis for en gudommelug styring. Vi kan altså ikke regne baklengs, om du forstår hva jeg mener.

  Nei, ingen har hittil klart å bevise eller sannsynliggjøre en gudstro på naturvitenskaplig eller evidensbasert grunnlag. Kanskje dessverre, kanskje heldigvis. Det handler kun om menneskelige emosjoner.

  Ja, når noen har en dyp tro basert på følelser, kanskje en gjennomgripende barnetro, dessuten et livsviktig behov for å rasjonalisere sine egne religiøse oppfatninger, en medfødt trang til å skape mening i det meningsløse og også opplevelsen av at man selv har mye kunnskap, er det lett å la seg lure og gå vill i egne konklusjoner. Slike selvbedrag er psykologiske fenomen vi alle faller ofre for. Dette er nyttige egenskaper som fører til større sjanser for å overleve. Derfor har nettopp evolusjonen dyrket frem disse i oss. I tillegg vil vår tilsynelatende logiske intuisjon, som bygger på opplevelser og erfaringer gjort med et begrenset sanseapparat, forvirre oss ytterligere, for eksempel når en skal forstå kvantefysikk; målinger viser at slike forklaringsmodeller forteller noe sant om den virkelige verden. Like fullt virker naturlovene på dette nivå fundamentalt annerledes enn hva vi registrerer og opplever ellers. Dermed kan man ikke begrunne kvantefysikken, og altså virkeligheten, med regler fra den vanlige fysikken.

  Forstå det den som kan. Jeg gjør det selvsagt ikke. Jeg bare referer til hva andre har overbevist meg om. I alle fall er det hittil ingen religiøse som har kunnet bevise sin tro. Verken hinduister, koptiske kristne eller pinsevenner i teologiske konflikter med hverandre. Å påstå noe annet, er å lyve.

  Hilsen
  en som likevel ikke klarte å la være å svare – og som har sansen for velformulert livsvisdom, aforismer og skjønnlitterære formuleringer, gjerne hentet fra bibeltekster, men som like gjerne selv konstruerer sine egne (det er en morsom øvelse) enn å adlyde og tro på andres gudsforestillinger bare fordi det er gode metaforer og effektiv retorikk.

  • PS. Sadok junior trenger ikke svare. Som andre konspirasjonsteoretikere er han neppe åpen for ny kunnskap som endrer gamle oppfatninger. Fir eksempel skyldes lyn og torden guddommen Tor med hammeren som buldrer og braker og gnistrer fordi det er gammel og god livsvisdom, nedskrevet i gamle tekster, og dessuten intuitiv sant. Alle fornuftige tradisjonalister kan se det.

  • Helt greit at du ikke aksepterer naturlovene. Da aksepterer du selvsagt ikke Guds eksistens heller, men derimot at noe som ikke kan reduseres til ingenting kan oppstå av ingenting. Det er jo konsekvensen av din opposisjon til logikken.

   Men kanskje du lærte at tiden oppstod fordi atomær masse/bunden energi beveger seg saktere enn kvanter/fri energi. Det viser rødforskyvningen Hubble-teleskopet observerer i ytterkanten av universet. Rødforskyvningen er reminisensene av den frie energiens ekspansjon etter Big Bang, og den drar i fra oss mer og mer.

   Vi farer jo rundt solen i ca. 103000 km/t, og jorden rundt seg selv i over 1500 km/t. Rødforskyvningen reiser imidlertid i ca. 300 000 km/sek. Og i lysets hastighet eksisterer ikke tid.

   Gud sier om seg selv at Han er tidløst lys. Men for å forstå Hans åndelige eksistens må vi rette oppmerksomheten mot ytterligere dimensjoner. Fysikeren Stephen Hawking mener det må finnes minst 11 dimensjoner, 7 i tillegg til våre fire for å kunne forklare universet. Jeg tror Jehova omfavner alt i sin tolvte dimensjon.

   Jesus led døden i kjødet og ble levendegjort i nettopp ånden. Derfor kunne han ved sin oppstandelse forlate våre dimensjoner og møte sin Far Jehova i himmelen der han fremla verdien av sitt dødsoffer – OG allerede ti dager etter rette sin oppmerksomhet mot jorden og menigheten i pinsen. Hadde himmelen vært utenfor universet og Kristus måtte reise innenfor det firedimensjonale med lyshastigheten som maksfart hadde han ikke engang vært ute av vår galakse Melkeveien i dag 2000 år etter. Melkeveiens diameter er opptil hundre tusen lysår lang.

   Derfor er det snarere slik at ånden Kristus “reiste” direkte over i de øvrige 7 dimensjonene der han møtte sin Far. Konklusjonen er derfor at “himmelen” egentlig bare er her midt i blant oss, men uoppnåelig for masse/bunden energi. Derfor sier Bibelen at “kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike”. Vi som hører hjemme der må først dø. Akkurat som masse går i oppløsning for å oppnå lyshastighet og konvertere til ren energi – elektromagnetisk stråling.

   Arne Garborg har et godt råd til deg menneskebarn: “Den som vil se Guds lys må slukke sitt eget”. Lykke til…

 3. Kjære Sadoks sønn!

  Jeg smiler av engasjementet ditt, av alle misforståelser og feilaktige forklaringer. Men du trenger ikke bruke mer krefter på å argumentere for ditt syn. For jeg er glad for at du har det godt med Jesus! Ja, jeg forutsetter at din positive livsholdning og nestekjærlighet kommer alle til gode? At du, som oss alle, i alle fall prøver på det?

  Og joda, jeg bekjenner og beklager at jeg ikke kan la være å erte i kommentarfeltet når innleggene her blir så komiske. Skal slutte med det. Jeg angrer. Men smiler altså likevel. Du er faktisk ganske søt når du blir sint. Menneskelig.

  • Skal altså prøve å ikke forstyrre leken deres mer. Selv om jeg kanskje tror terging og motstand gir nødvendig energi til spillet her inne? Religion og teologi lever jo av konflikter og uenigheter. Åndskamp gir livet mening.

   Uansett: Nå kommer våren! Håper den blir fin for alle!

  • Det er ikke alle gitt å forstå komplisert naturvidenskap. Det er heller ikke nødvendig. Enkle sjeler får det hele forklart på den mest lettfattelige måte: “Et hus må alltid være bygd av noen, men Gud har bygd alt”, sier Bibelen.

   Sint sier du..? Nei vet du hva. Skulle jeg ha utløp for følelser så må jeg samstemme med min storebror Jesus om hvem det heter følgende da han så jødenes sørgelige tilstand: “Jesus gråt”…

  • Dere andre lesere kan ved selvsyn konstatere at nicket og ateisten “Mennesket” ikke kan mobilisere ett eneste argument mot de naturvidenskapelige omstendighetsbevis som alle taler til fordel for en skapende førsteårsak.

   Vedkommende mener da altså at noe som ikke kan reduseres til ingenting, kan ha blitt til av ingenting.

   Og da har vi ikke engang nevnt sannsynlighetsberegning – de store talls lov som vi kaller det på universitetet i Oslo. Dette er eksakt vitenskap. Gallup har lenge levd høyt på det faktum at kaster du en perfekt terning rundt tusen ganger får du tilnærmet like mange 1’ere, 2’ere, 3’ere, 4’ere, 5’ere og 6’ere.

   Legger man sannsynlighetsberegning til grunn for evolusjonshypotesen er det for organismens vedkommende avgjørende at 27 kompliserte venstredreide aminosyrer først skaper seg selv av intet hvorpå de tilfeldigvis møtes i den gigantiske “ursuppen” før de finner ut at de skal slå seg sammen og danne proteiner. Dernest finner tilfeldighetene ut at de skal utgjøre peptidkjeder og søke sammen i en celle.

   Selvsagt finner denne cellen på å bli reproduktiv og finne andre celler med kompletterende egenskaper før de bestemmer seg for å innkalle til et slektsstevne i den fiendtlige ursuppen med den hensikt helt tilfeldig å samarbeide om å bygge jordens mest kompliserte byggverk – ut av ingenting.

   Sannsynlighet ut over ti opphøyd i femti er i følge all forskning umulig.(Tallet ti med femti nuller etter) Og sannsynligheten for evolusjonseventyret er over 10 opphøyd i 243 milliarder.

   Godt gjort av en så ung mann, som startet livet uten øyne, men med et par lysømfindtlige flekker i fiskehodet sitt før han krøp på land og virret nærmest blind rundt på planeten til stor lunsch-glede for Tyrannosaurus Rex. Mens han ventet på retina, netthinnen, linse og et utall andre detaljer som er nødvendig for å se gjennom et komplisert øye.

   Før dette hadde han selvsagt funnet seg en hjerne som kunne snu det opp-ned-bildet øyet leverte.

   Dette eventyret tror mennesker på fordi de er kunnskapsløse. Og hater tanken på en Gud. Dagens dårskap er himmelropende. Ikke å undres over at menneskene har fanget seg selv i en selvødeleggende nedadgående spiral.

 4. Blind overtro på innbilte åndsmakter og fornektelse av virkeligheten fører kanskje til trøst for gubber ved graven, for forvirrede og villedede, for selvforelskede pastorer og skriftlærde menn med makt, men det gjør også barndommer utrygge og tilværelsen og livsreisen vanskeligere og vondere enn det trenger å være. Forstår at Åke Greens hatbudskap, skremselspropaganda og trylleformularer gjør kristne karer kåte og de bedende blanke i blikket, men de religiøse meningsløshetene er nesten like forskrudde som islamististenes hensynsløse dumskap og umenneskelighet.

  • Både en barndom og et langt liv under konstant ateistisk propaganda fra et omkringliggende gudløst sosialistisk samfunn fører uvegerlig til at mennesket hjernevaskes til å tro at liv oppstår av ingenting og at alt er blitt til av seg selv.

   Vi som forstår at kompleksitet krever en ledet anstrengelse ut over det navlebeskuende må imidlertid ha forståelse for de mange av menneskene som forkaster en konstruktør av altet samtidig som de er overbevist om at eksempelvis en spiker må være lagd av noen. Gudsfornekterne har gitt etter for det moderne, vestlige samfunns villedning – som er i strid med naturlovene rundt oss.

   Ta bare den grunnleggende loven om massens og energiens bevarelse – en hjørnesten innen naturvidenskapen. Enkelt definert sier denne naturloven at energi ikke kan ødelegges. Verken fri energi (kvanter) eller bunden energi (atomer). Når altså ingenting kan bli til ingenting, kan det logisk sett heller ikke ha blitt til av ingenting. Ergo følger at det må finnes en evig kraft.

   Bibelen forteller at Gud er lys. Einstein definerte lysets hastighet som energiens absolutt. Derav følger at i lysets hastighet står tiden stille. Gud er altså ikke omfattet av begrepet tid. Tidsbegrepet oppsto under Big Bang. Vi vet fra hydrogenbomben at når slik utfoldelse av fri energi oppstår, er biproduktet masse – bunden energi. Masse kan ikke oppnå lyshastighet uten å konvertere til fri energi. Således oppstod altså tiden for massens del.

   Universet og følgelig mennesket er altså under sin firedimensjonale ferd bundet i tidsfengselet, slik alt som ikke oppnår lyshastighet er. Gud er imidlertid i følge Ham selv lys, og følgelig uten tid.

   En rekke andre naturlover gir et godt grunnlag for eksistensen av en konstruktør. Både entropiloven, thermodynamikkens hovedsetninger, inertialoven, treghetsloven og biogenesis-loven.

   Dessverre er ikke minst den vestlige delen av menneskeheten på makronivå nå gjort så uvitende at de tror avansert kompleksitet blir til av seg selv. Noe de aldri ville drømme om var mulig på mikronivå. Bibelen sier det slik: ”Mens de gjør seg til av å være vise, blir de dårer”.

 5. Ja, skikkelig skummelt, og naivt, med bibelsk svart-hvitt-tenkning! Virkeligheten er heldigvis ikke som i amerikansk propaganda. Tvisyn, diplomati, kompromisser, pragmatisme og klokskap er bedre enn dikotomi, hensynsløst prinsipprytteri og blind underkastelse.

 6. At ateistene vil forby all religion ligger i kortene. Enten er du for meg eller så er du mot meg sa Jesus. Tro er en av åndens frukter og således er vi avhengig av hellig ånd for å motstå Satan Djevelens forsøk på å få alle skapninger i himmel og på jord til å avvise vår himmelske Far.

  Jeg ser det ut i fra min bibel slik at ”dyret” – nasjonene) til slutt vil forby og ødelegge ”skjøgen” – de falske religionene gjennom et multilateralt organ som FN. Når de snart kommer dit hen, er vi midt oppe i Guds dom. Det er derfor meget spennende tider, og kristne må forberede seg på å tåle stadig sterkere forfølgelse. ”Den som holder ut helt til enden skal bli frelst sier bokji.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *