56 år gammel baptist-pastor falt død om under prekenen

Kenneth-GreenPastor Kenneth B. Green som tjenestegjorde i Greater Saint Mary Baptist kirke i New Orleans falt død om på talerstolen i det han sa: “Jeg er rede til å dra”

En ny menighet er etterlatt i sjokk og sorg etter at deres ledende pastor gjennom 8 år falt død om på plattformen. Pastor Kenneth B. Green var i ferd med å fremføre sitt budskap “nedtrykt men ikke slått ut” da han tok en slurk av et glass vann, hans øyne rullet tilbake og falt om på talerstolen. Under sin preken hadde pastor Green uttalt at “dersom Herren kaller meg nå, er jeg rede til å dra,” forteller Joan Martin som var tilstede under den dramatiske gudstjenesten.

En menighet i sjokk og tre barn og en hustru i dyp sorg er det den fargede baptist-pastoren etterlater seg etter at han holdt sin siste gudstjeneste for menigheten i Greater Saint Mary Baptist kirke i New Orleans. Ambulanse ble straks tilkalt til kirken og det ble forsøkt gjenopplivning, men det var for sent, sier en tilstedeværende som forteller at menigheten brøt ut i gråt. Deres kjære pastor som blir beskrevet som en god mann som var tilstede for hele menigheten. Pastor Green hadde alltid tid til å gjøre bønner for dem som hadde det vanskelig og han hadde omsorg for både de syke i forsamlingen og hjemløse,” sier Joan Martin som kan fortelle at det var pastor Green som hadde forrettet ved begravelsene til hennes to sønner. Den avdøde pastoren hadde alltid oppmuntrende ord. “Han døde mens han gjorde det han aller mest elsket, nemlig forkynne Guds Ord til mennesker og tjene Gud,” sier et annet medlem av forsamlingen. I etterkant av dødsfallet har pastorens hustru og familie vært gjenstand for forbønn av det kristne fellesskapet i  Algiers i New Orleans.