Oversikt over frafallskirker i Norge

Intro. Guds ord forteller at det i den siste tid skal bli et voldsomt frafall fra den kristne tro og fra Bibelens lære. Et eksempel på en slik frafalls eller apostat-kirke finner vi nå i den norske kirke som har valgt å vende Guds ord ryggen og vil vie homofile. Derfor er også den norske kirke det første religiøse samfunnet vi setter på den listen.

Den norske folkekirke,-tidligere omtalt som statskirken, er et religionssamfunn som opprinnelig var bygd på evangelisk kristen luthersk lære, men har gjennom de senere år frafalls-frierivendt seg bort fra både bibelen og luthersk lære. Dette religions-samfunnet har ikke en egen hellig bok slik eksempelvis Mormoner-kirken har -men har til gjengjeld introdusert en rekke religiøse ritualer og praksis som er i strid med kristen lære. Selv om DNK ikke lenger er en “statskirke” kan religions-samfunnet med rette kalles statens religiøse tilbud til tradisjonelle livs-ritualer som finnes i alle kulturer og religioner i form av barne-innvielse/dåp, manndoms-innvielse/konfirmasjon, ritualer til inngåelse av ulike samlivsformer som mann-kvinne, kvinne-kvinne, mann-mann og når tiden er moden vil nok dette systemet også tilby ritualer hvor eksempelvis en kvinne “gifter” seg med fire menn eller motsatt. Videre tilbyr apostat-kirken ritualer ved livets slutt i form av begravelse. På tross av stor folkelig oppslutning har DNK liten moralsk og etisk innvirkning på medlemsmassen. Nettsiden til den norske apostatkirken her.

OBS listen over organisasjoner og kirkesamfunn som utgjør apostatkirken i Norge

Folkekirken velsigner det Herren omtaler som styggedommer og er å anse som et ikkekristent religionssamfunn på linje med islam, Baal dyrkelse eller hinduisme. Med andre ord noe som er religiøst men ikke i bibelsk forstan

KFUK/KFUM

KRIK (Kristen Idrettskontakt) har sagt ja til sodomisme og er dermed å anse som en apostat og ikkekristen organisasjon som Guds folk ikke kan være endel av.

 

 576 total views,  1 views today

Facebook Comments