Oversikt over frafallskirker i Norge

Intro. Guds ord forteller at det i den siste tid skal bli et voldsomt frafall fra den kristne tro og fra Bibelens lære. Et eksempel på en slik frafalls eller apostat-kirke finner vi nå i den norske kirke som har valgt å vende Guds ord ryggen og vil vie homofile. Derfor er også den norske kirke det første religiøse samfunnet vi setter på den listen.

Den norske folkekirke,-tidligere omtalt som statskirken, er et religionssamfunn som opprinnelig var bygd på evangelisk kristen luthersk lære, men har gjennom de senere år frafalls-frierivendt seg bort fra både bibelen og luthersk lære. Dette religions-samfunnet har ikke en egen hellig bok slik eksempelvis Mormoner-kirken har -men har til gjengjeld introdusert en rekke religiøse ritualer og praksis som er i strid med kristen lære. Selv om DNK ikke lenger er en «statskirke» kan religions-samfunnet med rette kalles statens religiøse tilbud til tradisjonelle livs-ritualer som finnes i alle kulturer og religioner i form av barne-innvielse/dåp, manndoms-innvielse/konfirmasjon, ritualer til inngåelse av ulike samlivsformer som mann-kvinne, kvinne-kvinne, mann-mann og når tiden er moden vil nok dette systemet også tilby ritualer hvor eksempelvis en kvinne «gifter» seg med fire menn eller motsatt. Videre tilbyr apostat-kirken ritualer ved livets slutt i form av begravelse. På tross av stor folkelig oppslutning har DNK liten moralsk og etisk innvirkning på medlemsmassen. Nettsiden til den norske apostatkirken her.

Metodistkirken i Norge ber nå LGBT samfunnet om unnskyldning for at de har ment at homofilt samliv er synd og i strid med Guds Ord. Metodistkirkene i Norge er nå i ferd med å bli en apostat kirke sammen med folkekirken

OBS listen over organisasjoner og kirkesamfunn som utgjør apostatkirken i Norge

Folkekirken velsigner det Herren omtaler som styggedommer og er å anse som et ikkekristent religionssamfunn på linje med islam, Baal dyrkelse eller hinduisme. Med andre ord noe som er religiøst men ikke i bibelsk forstan

KFUK/KFUM

Oslo Misjonskirke Betlehem: Anbefaler å anerkjenne homofilt samliv

KRIK (Kristen Idrettskontakt) har sagt ja til sodomisme og er dermed å anse som en apostat og ikkekristen organisasjon som Guds folk ikke kan være endel av.

 

 2,887 total views,  3 views today

Facebook Comments