Nødvendig debatt, Dagens redaktør Gilje – barneverntjenesten må ikke få ro

barnevernet-dreper“Den siste bastion som den sekulære staten Norge kjemper for å beholde, er barnevernstjenesten. Den er sprunget ut av ideologien til sosialismen og Frankfurtherskolen. I over 100 år har den påvirket oss. Det siste som skjedde var at Naustdalsaken, ble avblåst i forrige uke. Og deres strategi er nå: glem saken! La oss få ro! < Nei, nå skal de ikke få ro! Nå må vi som kristne kjempe, slik ar barnevernet blir underlagt foreldreretten,” skriver Jan Pedersen fra Søgne i et innlegg 

I følge skaperordningen står foreldreretten over alle andre “retter” i barneoppdragelsen.

Det er dette som er kjernen i den debatten som må komme, Gilje. Alfor lenge har kommunistisk/sosialistisk ideologi rådet grunnen i norsk lovgivning om familien. I over 100 år har Frankfurtherskolen ledet an i nedbrytningen av hele familieoppdraget som Gud ville ha det fra skapelsen av. Det går en klar linje av nedbrytning fra den franske revolusjon i 1789, via Marx på 1850-tallet til ny-marxismen og Frankfurtherskolen, der Ap-nestformannen Edv. Bull førte an i Norge i 1923 i kampen mot ev.lutherdom og andre fordummende sekter, hvor en erobret skoleverket og andre institusjoner (hvorav den siste i vår tid: barnevernet) skulle gjøres verdslig, og der en raserte Grunnlovens §2 i 2012. NOEN FORSTOD DETTE, SOM KULTUREDAKTØREN I AFTENPOSTEN, FINN JOR!

Og Frankfurtherskolens stormtropp gikk over Europa. En av disse var den italienske kommunisten Gramsci. Han var med å utvikle den “kulturelle marxisme”. Kort sagt var målet at soialistene skulle lede og beherske mennesket fra fødsel til grav. De er kommet langt ved å opprette “barnehager for 1 åringer! Det kommunistiske menneske må skapes før en kan gjennomføre den politiske revolusjon. Da må de eie menneskets sjel, dets hjerte!

Da må vår kultur først ødelegges.Verdiene vår (også de kristne) må fjernes. Og nå er det statens maktapparat skal settes inn ved at barnevernet får fullmaktslover de ikke skal ha.

Derfor har det blitt avdekket at hele Naustdalsaken er noe som går langt over manglende kompetanse i denne kommunen, eller til fylkesplan i Hordaland og Sogn og Fjordane,

Det er stilet brev til Norges statsminister fra over 100 jurister fra mange land,, som hun skal svare på. Hun skal ikke sende det over til den aktuelle statsråd eller rådgivere, eller fylkes-og kommunalt barnevern til å svare på. Dette er en sak der Norge v/ statsministeren må svare.

Det er dette debatten dreier seg om nå, Gilje. Vi er på høyeste politiske nivå. Dette er en sak som ikke må gå over! Vi må gripe fatt i den fordi den er underlagt Guds skaperordning, der familien står over staten.

Dette burde vår statsminister får høre ut fra kap.IV i “Kirkens Grunn” fra 1942. Her tales det direkte imot det barnevernsinstitusjonen står for i siste avsnitt.

Av Jan Pedersen, Søgne
08.06.2016 18:06

Facebook Comments

6 tanker om “Nødvendig debatt, Dagens redaktør Gilje – barneverntjenesten må ikke få ro

  • Jan Pedersen, Sogne skrev:

   “Nå må vi som kristne kjempe, slik ar barnevernet blir underlagt foreldreretten,” skriver Jan Pedersen fra Søgne”

   Ja, det han er for leser vi om i http://www.vg.no/nyheter/innenriks/den-moerke-hemmeligheten/a/23706284/

   I Tysfjord var barnevernet underlagt foreldreretten. Og det ga den kommunen et titalls voldtatte barn. Er du fornoyd med det, Jan Pedersen ? Det er det du skriver du er for og det er det du har faatt.

   Djevelskap er dette. Ren djevelskap. Og kristendom er ikke ren ond djevelskap, Jan.

  • Torodd Fuglesteg. Det finnes da en mellomting. Overgrep er djevelskap som du sier.
   Foreldre som begår overgrep mot barna skal selvfølgelig straffes og barna skal skånes.

   Dette er heldigvis et fåtall av foreldre som begår slikt mot sine barn. De fleste familier trenger ikke at barna blir bortplassert, men hjelp og veiledning og derfor vil det beste være et barne og familie vern som jobber for å hjelpe familier i krise, uten å fjerne barna fra deres foreldre. I enkelte saker, slik som referert i VG bør et slikt barne og familievern gripe inn og fjerne barna fra overgriperne. Det finnes en gylden middelvei Torodd, mellom mange av de saker vi har blitt kjent med i de siste månedene og dette.

  • Kan ikke skjønne annet enn at barnevernet har sviktet, når man leser vitnesbyrdet fra kvinnen i ABC nyhetene.

   “11 kvinner og menn snakker ut om overgrep i VG:

   – Etter pappa ble satt i fengsel, ble jeg fritt vilt på bygda”

   “– Etter at pappa ble satt i fengsel, ble jeg fritt vilt i bygda. Og overgrepene ble verre, sier kvinnen om overgrepene som skal ha pågått fra hun var 9 til hun var 19 år.”

   http://www.abcnyheter.no/

   http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/06/11/195222467/mener-tysfjord-kommune-sviktet-etter-overgrep

  • Det var ikke noe barnevern der. Akkurat slik Kjell, Holta, Jan Pedersen og hele denne anti-barn lobbyen ville det. Og resultatet av dette ser man i den VG linken.

   Fornoyd nu, folkens ? Det er akkurat slik dere vil ha det og den VG artikkelen beskriver deres ideelle samfunn ovenfor barn.

 1. Et historisk tilbakeblikk. Og Ap` s agenda allerede på 1920-tallet

  “Barnevernet, og en hyllest til en rettskaffen politiker”

  “Noen få rettskafne politikere var det blant oss på den tiden hvor dette systemet ble eskalert. En av dem var Alvheim som gikk fra KrF til Fremskriftspartiet, og ble en av lederne av FrP gjennnom en årrekke.”

  “En Mot Dagist fra Arbeiderpartiet sier klart fra hvordan de vil ha det:

  MotDagisten (en norsk kommunist celle) og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull, som skrev følgende i sin bok fra 1923:

  ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.
  Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.
  Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.
  Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.
  Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”. ”

  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/

Legg igjen en kommentar til Obs! Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.