Jan Kåre Christensen: “Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!”

Ekteparet Jan Kåre og Berit Christensen

Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen raser nå etter at høyesterett ikke ville behandle hans anke. I et innlegg på egen blogg skriver Christensen dette: “Domstolene og domstolene apeartene i Norge, har Gud selv i sitt ord kalt for «fordervelsens domstol». Her er det den godes kamp imot de onde. Sannhet imot løgn. Lys imot mørke. Her har domstolene valgt å legge seg ut imot et ektepar som står for Gud og det gode! De vil aldri vinne frem, men bli til spott og spe. Tape kampen, og lide nederlag, vær du sikker!

“Jeg fikk den salmen før jeg fikk dommen. Salme 94. Vers 20 er treffende “Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?” Jeg tolker det slik, at Gud har full kontroll. Han ser den uretten som blir begått imot oss. Vi vet, da Israel skulle gå ut av Egypten. Var sjansen minimalt for at kanskje en mengde av 3 Millioner skulle klare det. Vi vet hvordan det gikk. Alle Israelittene gikk tørrskodd over det Røde Havet! Mens Egypterhæren – datidens sterkeste hær – druknet alle som en mann Det blir spennende å se hvilken vei som Herren vil ta denne saken! Bare fortsett med å be! Takk! Gud er god, har full kontroll! Jesus selv sier han har all makt i himlene og på jorden! Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol! Det er litt av en attest å få!,” skriver Christensen på egen blogg.

Christensens sluttkommentar kan leses i sin helhet fra hans blogg;

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html?fbclid=IwAR057db5BvoiAOmxGQdEENsZfRxPdsUg0RZAKXHrQMoku7WZ70A-qoqk5rU

48 tanker om “Jan Kåre Christensen: “Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!”

 1. Det er smått utrolig at han tror han har lov til å bygge det han har bygget, med bakgrunn i en påstått telefonsamtale med en saksbehandler i Plan og Bygningsetaten. Alle vedtak skal selvsagt gis skriftlig, og vedtakene skal begrunnes og klagemulighet skal oppgis osv (jf Forvaltningsloven om enkeltvedtak). Ingen løyver eller tillatelser til noe som helst kan gis over telefon. Og deretter, når han har bygd denne muren og trappen og hva mer det nå er han har bygget uten godkjent løyve, så mener han at byggverket er så ent og praktiskt at det må få stå bare av den grunn. Selvsagt taper han i alle instanser han har prøvd saken sin i. Skulle bare mangle.

  4
  6
  • Hvor mange hundretusen kroner dette har kostet skattebetalere tør jeg ikke tenke på. Christensen er ekspert på å dra tingene ut, men tilsist vil han måtte bite i det sure eplet og rive og pakke sammen.
   Hadde han søkt skriftlig først hadde han spart seg for mye vansker.
   Alt han har bygd er til gunst for ham selv.
   Han trodde nok det skulle øke verdien av eiendommen.
   At naboene skulle bli misunnelige.
   Men jeg tror ikke en eneste nabo misunner Christensen og det bråket han har fått. Det ender i ruiner.

   6
   3
  • Birger Hvermansen og Spiff, dere skjønner ikke hva den juridiske kampen står.
   Ved siden av den veiledningen vi fikk, så er det fallet på vår eiendom.
   Murer med fall som vi har, tillater PBE vår mur.
   For at de skal passe inn i deres narrativ og løgner, så sier de vi har en flat tomt.
   Skjønner dere virkelig ikke at det vi er utsatt for, er et justismord så må dere få skolepengene tilbake. Og det fort!!!!!!!!!!!!!

   Muren vår er etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da?????

   Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgende

   Følgende unntak tillates:
   a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
   b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

   Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett

   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

   Da å påstå og fabrikkere at vår mur skulle vært 0.5 meter bryter også med den naturlige utførelsen av å sette opp en mur. Dette ser vi med den linjen ellers PBE ligger på. Mange med en langt flatere tomt og eiendom enn oss. Ønsker å gjøre eiendommen mest mulig flat. For utenomhusopphold og det estetiske, som en rett og pen plen/eiendom utgjør. Dette gjelder vel også vår eiendom?
   Eller er det slik som PBE og myndighetene mener, at vi skal ha en bratt skråning og der sørpe og dritt renner ut i veibanen?
   Vår mur ligger minst en ½ meter lengre inne enn den lå før, som vår nabo har det i dag. Til ugunst for både seg selv og alle som ferdes i Stormyrveien.

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

   3
   4
  • Jan Kåre Christiansen:
   hele denne farsen begynte med at du påstår at en saksbehandler ved PBE muntlig over telefon sa at det var bare å bygge mur etc. Forstår du ikke at det ikke er mulig? Det er et lovverk som regulerer dette. Du må ha en skriftlig søknad som gir et skriftlig svar (prossessen rundt dette finner du i Forvaltningsloven). Skjønner du ikke noe så elementært? Og at en ulovlig oppsatt mur er pen å se på etter ditt syn, er ikke gyldig juridisk argument for å la den stå. Kjære deg. Du er en voksen mann. Noen elemetære samfunnsfunksjoner må du da ha fått med deg.

   4
   4
  • Spliff
   Muren er lovlig, hva er problemet?
   PBE lyver og lyver, det er problemet.
   Og at alle andre offentlige instanser holder med dem.
   Fallet på vår eiendom gjør muren lovlig.
   Skjønner du ingen Verdens ting angående lovverket?

   2
   2
  • Jan Kåre:
   Lovligheten av muren din er regulert av lov- og regelverk. Ikke av fallet på den, som du påstår, eller av du selv mener at den er lovlig. Du er ikke loven i egen høye person. Det er jo hinsides fornuft. At du skriver og påstår det du gjør, får meg til mistenke at du ikke opptrer rasjonelt. Gi en konkret begrunnelse for at muren din er lovlig.

   3
   1
  • Spiff, du spør for første gang på en høflig måte. Bra.
   Ditt spørsmål er:
   «Lovligheten av muren din er regulert av lov- og regelverk.»

   Riktig.
   Plan og bygningsetaten tillater murer som er 1.5 meter når fallet. Legg merke til fallet er skarp. Slik som vi har.
   Men de prøver å fordreie det til at vi har en flatt tomt.
   Det kan alle se ikke stemmer.
   Da tillater PBE murer som er tilsvarende lik vår.
   Med andre ord, muren vår er lovlig.
   Håper det var forklaring god nok?
   Les også her:
   https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3198-alle-offentlige-etater-og.html

   2
   2
  • Det er Gud som har sagt at han skulle bygge muren. Han fikk det en gang i en profeti fra en profet han kjenner.
   Myndighetene skriker fordi Christensen gjennom muren, trappa og boden utfører Guds verk.
   Norsk lov gjelder ikke for Christensen.

   2
   1
  • TF
   Det er for myndighetene og domstolene Norsk lov ikke gjelder.
   Jeg følger loven.
   Har bygget en mur som er lovlig.
   Men når PBE lyver og sier vi har en flat tomt som er stupbratt.
   Da må alle og enhver skjønne at myndighetene i Norge er en kriminell Røverbande.

   4
   1
  • Jan Kåre:
   Det var ingen god forklaring. Du hadde ikke løyve til å sette opp noe mur i utgangspunktet, uansett fall og hva ellers du må prøve å ro deg unna med. Kommunen kommer og river muren din på din regning, i tillegg til at de tar pant i eiendom og eiendeler til bøter og arbeid for å rette opp din ulovlige bygging.

   2
   2
  • Spiff, du kommer med konspirasjonsteorier og fabler.
   Muren er innenfor regelverket, ferdig arbeid!
   Hva er problemet?

   Her lyver PBE og myndighetene hele veien!

   Muren vår er og forblir å være lovlig, etter REGELVERKET SOM ALLE OSLOS INNBYGGERE MÅ FORHOLDE SEG TIL.
   OGSÅ MYNDIGHETENE – ELLER OVERGRIPERNE!!!!!!!!!!!!1

   1
   2
  • Jan Kåre;
   Kan du ta bilde av vedtaket der du får tillatelse til å bygge muren og legge ut her? Da beviser du at muren er lovlig, og all diskusjon blir lagt død.

   3
   2
  • Spiff, du prøver å hente bananer av et appelsin tre.
   Ha en god natt..

   2
   2
  • Jan Kåre:
   Hva mener du med at jeg prøver å hente bananer av et appelsintre?
   Kan det ha noe med at jeg trekker inn lovverk (som regulerer hele samfunnet og som vi alle må forholde oss til) med din oppfattelse av at du står over lovverket? Det er lovløshet og så antikristelig som det kan bli. Mener du noe annet med uttrykket, så utdyp. Og legg ut bilde av godkjent tillatelse til å bygge muren du har satt opp, slik at vi får se at du virkelig har blitt urettferdig behandla.

   2
   2
  • Muren er lovliggggg.
   Men PBE lyver.
   Hva da med?
   At vi har en flat tomt selv om den er stupbratt.
   For at en lovlig mur skal være ulovlig.

   2
   2
  • For prøve å forklare dette i noen setninger spiff.
   Søke i ettertid er noe som er helt vanlig å gjøre. Da skal en behandles som en som ikke har bygget. Dette er regelverket.
   Les forvaltningsloven.

   Vi har bygget en mur som er innenfor regelverket til Oslo Kommune.
   Vi bor under den såkalte småhusplan bebyggelse.
   Der PBE tillater murer på 1.5 meter. Som er den størrelsesorden vi noenlunde har.
   For å kunne underkjenne dette. Så dikter de opp at vi som har en stupbratt tomt, at vi har en flat tomt.
   Det er her kampen står.
   Alle ser at vi har rett, og har en stupbratt tomt.
   Bortsett fra Oslo Kommune.
   Les mer her:
   Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgende
   Følgende unntak tillates:
   a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
   b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.
   Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett
   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.
   Da å påstå og fabrikkere at vår mur skulle vært 0.5 meter bryter også med den naturlige utførelsen av å sette opp en mur. Dette ser vi med den linjen ellers PBE ligger på. Mange med en langt flatere tomt og eiendom enn oss. Ønsker å gjøre eiendommen mest mulig flat. For utenomhusopphold og det estetiske, som en rett og pen plen/eiendom utgjør. Dette gjelder vel også vår eiendom?
   Eller er det slik som PBE og myndighetene mener, at vi skal ha en bratt skråning og der sørpe og dritt renner ut i veibanen?
   Vår mur ligger minst en ½ meter lengre inne enn den lå før, som vår nabo har det i dag.
   Til ugunst for både seg selv og alle som ferdes i Stormyrveien.
   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

   2
   2
  • Jan Kåre:
   Å bygge først og søke etterpå og tro at en automatisk får tillatelse, er selvsagt ikke riktig framgangsmåte. Selv små barn skjønner det, men tydeligvis ikke enkelte store barn. Da kunne hvem som helst bygget hva som helst, og lovverket var helt uten funksjon. Jeg registrerer at du ikke har gyldig løyve til å bygge muren, noe som alle rettsinstanser du har prøvd deg i også enstemmig har fastslått (hvor mange rettsinstanser du har prøvd saken i, har vel du også kommet ut av tellinga i). Ut fra hva enkelte andre mener om saken din, regner jeg med at du får noen tilskuere når kommunen begynner å rive muren din (på din regning). Og jeg regner også med at rivingen av muren din blir omtalt her på Søkelys.

   1
   1
  • Spiff, du leser ikke hva jeg skriver.
   Muren er lovlig.
   Det som ikke er lovlig, er hvordan disse Satanister holder på.
   De er fullstendig styrt av løgn.
   Vi har ingen flatt tomt.
   Men stupbratt.
   Ergo, muren er lovlig oppsatt.
   Gidder ikke svare deg met før du kommer med relevante spørsmål og med verdighet.

   2
   1
  • Jeg gidder, og dette går kjempebra.
   Bare vent og se:
   https://blog.janchristensen.net/2023/09/viggo-kristiansen-satt-21-ar-uskyldig.html

   Viggo Kristiansen satt 21 år uskyldig – da må vi vel også tåle å lide urett og ikke akseptere domstolene sine løgner og narrativ?

   https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

   https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-gud-kaller-domstolene-i-norge-for-fordervelsene-domstol/

   https://blog.janchristensen.net/2022/10/nr-3098-jan-helge-andersen-dro-viggo.html

   Gud kaller de Norske domstolene for fordervelsens domstoler i sitt eget ord, slik de oppfører seg imot oss!

   Salme 94. vers 20 er treffende “Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?”

   Justismordet vi er utsatt for, det skal vi nok klare å takle fint med Guds og gode mennesker hjelp!

   Forferdelse og ødeleggelse fører dette med seg, og det er akkurat dette PBE og det offentlige prøver seg ovenfor oss. De vil aldri lykkes å rive denne muren!

   Ved siden av den veiledningen vi fikk, så er det fallet på vår eiendom.

   Murer med fall som vi har, tillater PBE vår mur.

   For at de skal passe inn i deres narrativ og løgner, så sier de vi har en flat tomt.

   Skjønner dere virkelig ikke at det vi er utsatt for, er et justismord så må dere få skolepengene tilbake. Og det fort!!!!!!!!!!!!!

   Muren vår er etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da?????

   Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgende

   Følgende unntak tillates:

   a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

   b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

   Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett

   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

   Da å påstå og fabrikkere at vår mur skulle vært 0.5 meter bryter også med den naturlige utførelsen av å sette opp en mur. Dette ser vi med den linjen ellers PBE ligger på. Mange med en langt flatere tomt og eiendom enn oss. Ønsker å gjøre eiendommen mest mulig flat. For utenomhusopphold og det estetiske, som en rett og pen plen/eiendom utgjør. Dette gjelder vel også vår eiendom?

   Eller er det slik som PBE og myndighetene mener, at vi skal ha en bratt skråning og der sørpe og dritt renner ut i veibanen?

   Vår mur ligger minst en ½ meter lengre inne enn den lå før, som vår nabo har det i dag.
   Til ugunst for både seg selv og alle som ferdes i Stormyrveien.

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

   3
   4
  • Sivilombudsmannen
   Dessverre så fører det ikke frem for vi alle peker på feil begått av det offentlige.

   2
   2
 2. Jeg synes ikke synd på Jan Kåre Christensen i det hele tatt. Dette er noe han har lagt opp til selv.
  Den eneste man kan synes synd på i denne saken, er hans hustru, som han høyhellig påstår at han elsker av hele sitt hjerte.
  Hvordan kan han VIRKELIG elske sin hustru, når han utsetter henne for en slik umenneskelig påkjenning? Hun risikerer å bli satt på gata – gjort hjemløs – på grunn av at mannen oppfører seg som en tulling.

  3
  1
 3. Man skulle tro, at Spiff med flere jobber som sagsbehandlere i kommunen 🙄🙄
  Det er jo såre simpelt: hvis ANDRE BORGERE har lov til at bygge en mur, når hældningen på tomten er x cm, så gjelder dette selvsagt også for Christensen!!

  Hvis kommunen kan bevise, at Christensen har en helt flat tomt, ja, så må Christensen selvsagt rive muren og opføre fint stakit i stedet! Be dem bevise det, Christensen! Det kan de jo ikke.
  Men jeg tror, at der sidder mange væmmelige folk på kommunen, og jeg kender jo til sager, hvor den sjuke norske stat har kidnappet børn fra kristne forældre, eller fra udenlandske, fx en amerikansk kvinde, hvis lille baby var en smule undervægtig – hun bor i usa og har ikke set sin egen dreng i flere år! Ivarfjell, var det vist, som skrev om det. Kender personligt til en iransk kristen mand i Danmark, som udsættes for gedigen racisme og ondskab av en kaliber, som ikke ville forekomme i Danmark! Han er kristen, og jeg tror, at det er med til, at han behandles så dårligt.

  Så det er jo såre simpelt, at den norske regering og den hele norske stat er både ufatteligt uintelligent, ondskabsfuld og diabolsk! Det ser man af fx perversionen med homo optog og jødehaderen Støhre, som går i optog og svinger sine lange, tynde storke-bein helt opp til Månen!! Vaaanvittige politikere! Værre end i Danmark, selvom det også her er slemt nok, og de er ved at føre os ud i atomkrig. .

  Stå bare på, Jan Kåre, og du kunne muligvis lukke munden på kverulantene her, dersom du legger op et billede af din tomt, som jeg er sikker på ikke er flat! De fleste steder i Norge er jo ikke flate.

 4. Ps – den iranske mand bor i Danmark, men han har to små jenter med en iransk kvinde i Norge, og de norske myndigheder forsøger at afskære ham mulighed for at se jentene. . .

 5. Christensen – først nu ser jeg, at Højesteret har afsluttet sagen og ikke til din fordel.

  Hvad er begrundelsen for det? Ligger din mur for langt inde? Er din tomt ikke skrå ‘nok’? Du bør opgive saken nu og bestemt ikke sende saken til Strassbourg, for de vil aldrig tage en sådan sak. Tænk hellere, at du da må gå og kjøbe et jomfru-bor og hakke den mur ned med det samme!
  Det er ikke værd at spilde mer tid på slikt, for jorden vakler jo allerede, og hundredtusindvis af kristne bliver myrdet, og folk er begyndt at kunne betale blot med sin hånd nu. . . Ikke værd at spilde livet på en slik sak.

  Likevel ville jeg gerne have set et foto af den tomt og den mur 🤔

 6. Spiff – der foregår bestemt mange onde og uretfærdige ting i Norge, og det er jo ligefra, at indvandrere behandles bedre end de stakkels gamle på plejehjem, veje smuldrer, fordi man hellere betaler skattekroner til fx Hamas og Ukraine, børn fra kristne hjem tvangsfjernes, osv, så det er jo et samlet billede af den norske stat, som viser en stærk umoral og lovløshed; hvis nu Christensens mur ER helt lovlig og han forskelsbehandles, ja, så kunne det tendere over i person-forfølgelse, og da forstår jeg hans irritation, men hvis der er noget galt med muren, hældning på tomt versus højde på mur, etc, ja, så må han bite i det sure æble og føje sig uten ytterligere bråk.
  Selv ville jeg efter en højesteretsdom nok se at få fjernet muren PRONTO!

  1
  2
  • Jeg er helt enig med deg i at det foregår mye ondskap i Norge, og verre skal det bli. Norge er bl.a i frontlinjen i avkristningen av nasjonene, og anti- kristelige lover innføres over en lav sko. Norge har fylt sitt syndemål, og vi venter bare på dommen fra vår rettferdige Gud.
   Når det gjelder Jan Kåre Christensen, så bygde han muren uten at han hadde søkt og fått den godkjent. Og den står noe inn på offentlig grunn også. Og hellingsgrad har ingenting med saken å gjøre, så lenge muren i utgangspunktet ikke er lovlig oppsatt. Alle skjønner at vi må ha lover som regulerer vår gjøren og laden. Og når disse lovene brytes, får det konsekvenser. Men her er også ett eksempel på den norske stats ondskap. Staten ble dømt i Høyesterett på at vindturbinene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse, og med det er bygget etter en ugyldig konsesjon. De burde derfor rives. I utgangspunktet like ulovlig som muren til Jan Kåre. Men staten er mektig, og kan bare ignorere hele dommen (snakk om rettsstat!). Jan Kåre er bare en enkel mann uten makt, og dermed må han smake på konsekvensene av sine regelbrudd.
   Apropos vindturbiner: Norge skal bruke 350 milliarder (ikke millioner, men milliarder) i subsidier fram til 2035 til vindkraftbygging. en vindkraftutbygging vi overhode ikke trenger. Men dette handler egentlig ikke om energi. Det er bare et vikarierende motiv. Dette handler om mektige anonyme kapitalkrefter i skatteparadis som vil ha hendene ned i pengebingen vår. Og å bare overføre pengene blir for dumt, så et vikarierende motiv må til. Og løgnen om klimakrise og grønn energi er jo et ypperlig motiv for dette. Og våre dumme politikere som har bundet sine egne hender på ryggen via avtaler som ACER, EØS osv, må bare låse opp døra til pengebingen vår. Og samtidig som vi pøser ut milliarder til dette og mye annet tøv, så øker fattigdommen i Norge. Flere og flere må ha mathjelp, inkassosakene øker i høyt tempo, skoler, veier, offentlige bygg etc forfaller på grunn av manglende vedlikehold, eldreomsorgen blir bare verre og verre osv i nærmest det uendelige. Det blir mange og tykke bøker for vår Herre å åpne på dommens dag.

   1
   1
  • Danskeren, Gud har talt til meg 3 ganger om at vi kommer til å vinne denne saken. Og han har også gitt meg ord på dette.
   Kan ikke se noen hensikt med å rive hverken mur, trapp eller bod.
   https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

   Jeg fikk den salmen før jeg fikk dommen.

   Salme 94. Vers 20 er treffende “Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?”

   Jeg tolker det slik, at Gud har full kontroll.
   Han ser den uretten som blir begått imot oss.
   Vi vet, da Israel skulle gå ut av Egypten.
   Var sjansen minimalt for at kanskje en mengde av 3 Millioner skulle klare det.
   Vi vet hvordan det gikk.
   Alle Israelittene gikk tørrskodd over det Røde Havet!
   Mens Egypterhæren – datidens sterkeste hær – druknet alle som en mann!

   https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3125-israels-barns-utgang-i-fra.html

  • Spiff, det er helt vanlig å søke i ettertid om ting.
   Du er og forblir å være en kverulant.
   Muren er fullt ut lovlig. Det er slik PBE og myndighetene som holder på, som ikke er lovlig. De lyver om fallet på vår eiendom.
   Orker ikke svare deg mer.

   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

   Vi skulle selvsagt søkt først om å bygge muren vår, men dette er ikke så enkelt

   Amatører (vanlige arbeidsfolk) som vi var, så ringte vi ned og ble veiledet at siden vi skulle bygge oppå gammel mur.
   Så slapp vi å søke hvis vi bygget en mur under 2 meter med et gjerde på 1 meter.
   Muren vår er på det høyeste ca. 180 cm ifra asfaltert vei.
   Samt, gjerde er ca. 90 cm. Med andre ord, vi holdt oss til den veiledningen vi fikk, ikke overskred dette på noen punkter.
   https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

   Så mener og fabrikkerer det offentlige med plan og bygningsetaten her i Oslo, at vi skulle søke. Da muren skulle vært søkt om, ikke bare blitt oppført.

   PBE eget regelverk godkjenner vitterlig muren – slik den er og står nå!

   Det er ikke noe problem for oss å erkjenne at vi ikke skulle bygget muren, uten å søke først.
   Men sannheten er at slik muren er i dag, så er den egentlig fullt ut lovlig.
   Hvorfor da mener å fabrikkere at den er en ulovlighet sak?
   Dette er virkelig å skape intriger og blir utsatt for et overgrep og en uforutsigbar handling.

   Legalitetsprinsippet
   Legalitetsprinsippet innebærer at det offentlige ikke kan gjøre inngrep i borgeres rettsstilling uten med hjemmel i lov. Begrensingen som ligger i legalitetsprinsippet, innebærer at offentlige myndigheter heller ikke kan tolke lover eller forskrifter utvidende og dermed utvide det myndighetsområdet de er tillagt av lovgiver. Et vedtak fra PBE må dermed kunne utledes av den kompetanse PBE er tillagt og der PBE ikke har hjemmel i lov for sin myndighetsutøvelse, foreligger myndighetsmisbruk i strid med borgerrettigheter stadfestet i grunnloven og EMK.
   Legalitetsprinsippet er først og fremst begrunnet i rettsikkerhet, da private ikke skal utsettes for inngrep som ikke kan forutsees.

   Her sier PBE egen lov her i Hovedstaden følgende

   Følgende unntak tillates:
   a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
   b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

   Vår mur går inn under punkt c med god margin – da den er loddrett

   c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

   Da å påstå og fabrikkere at vår mur skulle vært 0.5 meter bryter også med den naturlige utførelsen av å sette opp en mur. Dette ser vi med den linjen ellers PBE ligger på. Mange med en langt flatere tomt og eiendom enn oss. Ønsker å gjøre eiendommen mest mulig flat. For utenomhusopphold og det estetiske, som en rett og pen plen/eiendom utgjør. Dette gjelder vel også vår eiendom?
   Eller er det slik som PBE og myndighetene mener, at vi skal ha en bratt skråning og der sørpe og dritt renner ut i veibanen?
   Vår mur ligger minst en ½ meter lengre inne enn den lå før, som vår nabo har det i dag. Til ugunst for både seg selv og alle som ferdes i Stormyrveien.

   1
   1
 7. Spiff – se denne side om vindmøller, en dansk side. Her, hvor jeg bor, vil de opsætte endnu flere vindmøller og solceller, og hvis du ser på siden her – https://lntk.dk/2014/10/28/videoer-2/ – så tjek den 4 video på forsiden, DOWN WIND. De ødelægger mennesker og natur med disse ting, for vindmøller producerer infrasound, som der fortælles om i videoen, og flere bliver sjuke og nærmest vanvittige af det. En sygeplejerske måtte flytte, og en ældre kvinde har fået påvist små ‘rifter’ i hjernen, som skyldes vindmøller.
  Jeg talte fornyligt med een, som har jobbet m vindmølle produktion, og hun fortalte om procedurerne, hvis blot een dråbe af det, som de bruger til at støbe vingerne af, kom på deres beskyttelsesudstyr: så skulle de straks gå og skifte tøj og gå i bad!! “De bruger noget ret giftigt, nemlig ricin!” Dette sagde hun. Nu har jeg mine tanker om, hvorfor de bruger et så farligt neurotoksisk materiale : vinger, der bliver våde i regn, og roterer tæt på bebyggelse. . . Men jeg er ligeglad og tror, at jorden lykkeligvis snart skal foldes sammen som en klædning og brænde op.

  Selv mærker jeg faktisk til gener ved vindmøllerne her, for Danmark er fladt, og det blæser næsten hver dag. Så kan man vågne ved, at der ligesom er en dyb rumlen eller sitren, og så ser man fra sit køkkenvindue de 5 store vindmøller stå og rotere. Kan et kort stykke væk fra min bolig tælle 17 vindmøller til blot een side i landskabet, og nu vil de måske sætte ekstra op ved siden af de andre: havvindmøller tæt på – på land! De er helt tomme i hovedet, og jeg ber til Herren Jesus om, at deres planer må gå til grunde. En anden sagde, at vi må be om, at Gud stopper al vind i Danmark i et helt år 🙂

  De ønsker at ødelægge mennesker og livsvilkår, helt iht deres onde ‘bud’ på Georgia Guidestones. Der står i Bibelen et sted, husker ikke pt hvor, om dem, der ødelægger jorden. Det er nok Daniels Bog eller Johannes Åbenbaring.

  2
  2
  • Helt enig. Problematikken med vindmøller er omfattende. Denne filmen https://www.youtube.com/watch?v=iZYkWtARR5k
   dokumenterer vitenskapelig at hvaler blir forvirret av støyen/vibrasjonene av vindmøller til havs, og svømmer på land og dør. Og du var inne på giften i vindmøllebladene. Bladene blir jo slitt, og det spres mange tonn med hypergiftig mikroplast i naturen fra vindmøllebladene, som til slutt ender opp i mennesker. Det må mange tonn med betong, sjeldne metaller etc for å bygge de. De dreper fugl og innsekter etc. I Norge snakker vi om øko- sorg. Sorg over all natur, økosystemer og rekreasjonsområder som er ødelagt av vindturbiner. Bare på Haramsøya ble 54 rødlistede arter utryddet for å sette opp 8 vindmøller. Det er så mange negative sider ved dette svineriet, at jeg kunne sittet her og skrevet til langt på natt, men jeg må slutte nå fordi jeg kjenner raseriet stige når jeg tenker på dette overgrepet mot mennesker og natur.

   1
   1
  • Spiff denne artikkelen handler null om økosystemet på den måten du skriver.
   Først er du en kverulant.
   Så avleder du tråden.
   Synes du bør finne deg andre og mer passende artikler her på Søkelys å skrive det du har på hjerte.
   Som sagt, muren vår er lovlig.
   Hvorfor? Fallet på tomten vår gjør det.
   At PBE og alle andre mener den er flat, derfor skal og må muren rives.
   Er ikke noe annet enn Djevelens verk gjennom disse mørke og demoninspirerte menneskene.
   Det er selvfølgelig et stort mørke både over og i mennesker som tror de gjør «det rette» når de kan tillatte seg selv å gjøre slike ting som PBE her i Oslo gjør!
   https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

 8. Okay – Jan Kåre, ser bilderne, og jeg forstår godt, at I har sat mur op, for det er en stejl skråning. Når der nu har været så mye vandflom i Norge, så har folk vel lov å sikre deres huse, sådan at de ikke glider ned ad bakken, skulle man tro?

  2
  1
  • Akkurat.
   Alle lyver her.
   Plan og bygningsetaten.
   Statsforvalter.
   Domstolene.
   At vi har en flat tomt som ikke trenger mur.
   Skjønner du at dette vil jeg ikke godta?
   For alt er løgn!

   2
   1
 9. Jan Kåre – ja, jeg forstår godt, at du ville bygge en mur. Staten bør forklare, hvordan den mur skulle have set ud, og hvorfor de forskelsbehandler dig!? Du burde ha en meget dygtig advokat på denne sag, og jeg håber ikke, at de tager din bil.

  1
  1
  • Trenger ikke Advokat.
   De lyver, og lyver.
   Overser våre argumenter.
   Dette klarer jeg godt på egenhånd.
   Alle med normalt syn ser at jeg har rett.
   Hvis ikke, så vil de are ikke.
   Da er det bare å be, og ikke gjøre noe med muren.
   Skal den rives.
   Så er det ikke jeg som skal gjøre det er ihvertfall sikkert.

   1
   1
  • Trenger ikke Advokat.
   De lyver, og lyver.
   Overser våre argumenter.
   Dette klarer jeg godt på egenhånd.
   Alle med normalt syn ser at jeg har rett.
   Hvis ikke, så vil de bare ikke.
   Da er det bare å be, og ikke gjøre noe med muren.
   Skal den rives.
   Så er det ikke jeg som skal gjøre det er ihvertfall sikkert.

   2
   1
  • Danskeren
   Vi har en full lovlig mur.

   Som myndighetene sier er ulovlig.

   Hvorfor er muren ulovlig?

   Fordi vi har en flat tomt sier PBE.

   Tomten vår er stupbratt.

   Skal en da gi etter for myndighetens løgner som er så banale at selv en 1. klassing kan se det?

   Som sagt, i alle skriv i fra det offentlige skriver de at vi har en flat tomt.

   Da vi påpeker at dette er løgn, svarer de ikke oss.

   1
   1
 10. Ta eventuelt bilder af lignende tomter og mure, Jan Kåre, og be dine venner om at ta bilder også, der de bor.

  2
  1
 11. Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!

  Jeg fikk den salmen før jeg fikk dommen.
  Salme 94.

  Vers 20 er treffende “Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?”

  Jeg tolker det slik, at Gud har full kontroll.
  Han ser den uretten som blir begått imot oss.
  Vi vet, da Israel skulle gå ut av Egypten.
  Var sjansen minimalt for at kanskje en mengde av 3 Millioner skulle klare det.
  Vi vet hvordan det gikk.
  Alle Israelittene gikk tørrskodd over det Røde Havet!
  Mens Egypterhæren – datidens sterkeste hær – druknet alle som en mann!

  Det blir spennende å se hvilken vei som Herren vil ta denne saken!
  Bare fortsett med å be!
  Takk! Gud er god, har full kontroll!

  Jesus selv sier han har all makt i himlene og på jorden!
  Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!
  Det er litt av en attest å få!

  https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3265-norges-hyesterett-tok-seg-ikke.html

  1
  1
  • Synes dette er veldig spennende hvordan myndighetene holder på.

   Vi har en full lovlig mur.

   Som myndighetene sier er ulovlig.

   Hvorfor er muren ulovlig?

   Fordi vi har en flat tomt sier PBE.

   Tomten vår er stupbratt.

   Skal en da gi etter for myndighetens løgner som er så banale at selv en 1. klassing kan se det?

   Som sagt, i alle skriv i fra det offentlige skriver de at vi har en flat tomt.

   Da vi påpeker at dette er løgn, svarer de ikke oss.

  • Knut Helge Mowinckel, les her. Et slikt overgrep er viktig at blir belyst.
   Triste er at det er kun på den Himmelske blogg og Søkelys som skriver om dette.
   Det burde og skulle vært massivt trykk rundt dette.

   Det var med en enorm glede jeg malte vår såkalte «ulovlige» mur, der en «mafia-gjeng» innfor myndighetene pålegger at vi skal rive den, eller så skal vi ruineres!
   Les mer her, og se på bildene.
   Er dette ulovlig, så må en rive hele Norge.

   https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3270-det-var-med-en-enorm-glede-jeg.html

Det er stengt for kommentarer.