Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Amigthywind Minestries, - er ikke av Gud

Henger ut tidligere medlemmer og kritikere på You Tube

Et tidligere medlem snakker ut

Amigthywind Minestries og "profeten" Elisabeth "Elijha" Nikomia er størrelser som er forholdsvis ukjente også for kristne. Elisabeth Elijha har siden 1997 figurert som en "internett profet" som primært bruker You Tube til å verve tilhengere til en "minestries" som står svært fjernt fra bibelsk kristendom. Tidligere medlemmer og utstøtte fra internettsekten advarer nå kraftig mot det som skjer i regi av Amigthywind kulten. En av dem som nå advarer kraftig mot den kontroversielle sekten er Anthony Van Cutsem som selv var aktiv i sekten og bodde sammen med Elisabeth Elijha's håndtlanger Sylvester Mater som går under navnet Yahsservant 007 på You Tube.

En messiansk inspirert pinseretning?

Amigthywind Minestries som har en rekke nettsider presenterer seg selv som en "Messiansk inspirert kristen pinseretning" som ønsker å presentere det sanne profetiske ord nå i de siste tider, men intet kan være mer fjernt fra sannheten enn nettopp dette. Elisabeth Elijha som omtaler seg selv både som pastor, profet og apostel kan neppe sies å ha en kristen profetgave og hennes budskap som blir fremsagt med en selvprestert "tungetale" som blir oversatt av henne selv har en okkult ånd i seg og er ikke fra Bibelens Gud," sier kritikere som har studert hennes profetiske gaver. "Elisabeth er en typisk "hør og si profet" sier Anthony som forklarer denne termen slik: "Elisabeths "profetier" kommer etter at hun først har blitt fortalt hva som har skjedd, eller hva som er situasjonen, - og så hoster hun opp en "profeti" som syntes å passe på situasjonen," forteller Anthony som selv ble sparket ut av sekten fordi han angivelig brakte "synd" inn i leiligheten han delte med Sylvester Mater som på You Tube går under navnet "Yahsservant007".

Omdøpt til Kain

Etter at Anthony ble sparket ut av sekten etter at Sylvester eller Yahsservant hadde baktalt ham overfor Elisabeth Elijha gav sekten Antonhy et nytt navn hvor han blir omtalt som Kain, en frafallen Judas - som ble hengt ut, baktalt og svertet internt i sekten. Etter at Anthony postet noen videoer på You Tube hvor han advarte mot sekten i september 2012 ble han dradd inn i den mer enn to år lange krigen som har pågått på You Tube mellom Amigthywind tilhengerne og kritikere. Amigthywind sekten og dens tilhengere er ikke av den typen som vender det andre kinnet til og Anthony fikk i løpet av noen få dager et videosvar som ble lagt ut på You Tube. I videoene "Hvordan Anthony ble Kain" som du kan se her blir Anthony's tidligere tilståtte og oppgjorte synder publisert slik at all verden kan se hvor syndig, frafallen og ond det tidligere medlemmet er.

Refset på You Tube

Eksmedlemmet Anthony er ikke den eneste som har fått kjenne Amigthywind medlemmenes veldige hat mot kritikere og tidligere medlemmer. I video etter video blir navngitte kristne You Tube bruker hengt ut og refset i Yahusha Ha Mashiach's navn som sekten hevder er det originale navnet på Jesus Kristus. En av dem som blir hengt ut og refset er den kristne You Tube brukeren Sammo 21001 som sekten faktisk produserte en sangparodi om. Sammo21001 er navnet på profilen til en kristen bror som publiserer sine tanker omkring kristen tro på sin egen You Tube kanal. Da Sammo brøt med sekten ble også han utsatt for en svertekampanje av den kontroversielle sekten som for øyeblikket har hovedbase på New Zealand.

The Devil went down to Georgia song to steal Sammo21001 soul

Offentlig refselse i Yahusha Ha Mashiach's navn

Å utrykke kritikk mot Amigthywind minestries eller deres selvutnevnte apostel og profet er for Amigthywind medlemmene helligbrøde og ansett som en utilgivelig synd. Dersom man har kritisert Amigthywind er det i realiteten Ruach ha Kodesh man har syndet mot, og som kjent finnes det ingen tilgivelse for å synde mot Den Hellige Ånd. I følge Amigthywind sekten er Den Hellige Ånd hokjønnet og bærer i følge Elisabeth Elijha's spådommer navnet "Momma Immayah" eller Shkhinyah og hun kan også av sekten bli omtalt som "himmeldronningen". Den aller viktigste oppgaven for medlemmene av den kontroversielle minisekten er å offentlig refse alle kritikere og motstandere som man hevder er en del av en antikristelig konspirasjon som Satan har opprettet for å bekjempe Elisabeth Elijha's hellige tjeneste. I video etter video står de såkalte "Yahushua's demon stompers" frem og dels håner, dels forakter og dels refser alle man oppfatter som fiender av Amigthywind og Elisabeth Elijha.

"Yahs demon stompers i aksjon"

Elisabeth Elijha's okkulte spådomsgave

Elisabeth Elijha og hennes mann Niko har begge tittelen "apostel" i sekten, men det er primært Elisabeth som figurerer som den kontroversielle bevegelsens profet. Hennes spådommer eller profetier legges ut på You Tube og sektens egen nettside "amigthywind.com". Elisabeth fremsetter sine profetord gjennom "tungetale" hun selv oversetter slik at de er tilpasset det budskap hun ønsker å gi. Et eksempel på hennes okkulte profetigave kan ses og høres her

Profet på ville veier

En av dem som har reagert på Amigthywind sektens ubibelske praksis med å fordømme, kaste forbannelser og offentlig henge ut tidligere medlemmer og kritikere er den amerikanske You Tube brukeren Adam. I to videoer postet for omkring ett år siden oppfordrer den kristne ungdommen Amigthywind medlemmene om å besinne seg samt å korrigere praksisen. "Hvordan kan det at mennesker vil komme til å brenne gjøre dere glade?" spør Adam i sine to videoer til Amigthywind sektens tilhengere.  -Jeg selv blir trist når jeg tenker på alle de mennesker som går fortapt mens dere gleder og fryder dere, - det er ikke rett," sier Adam i sine to videoer som var rettet til Amigthywind tilhengerne.  Se Adams svært gode og gjennomtenkte kritikk av Amigthywind sekten  her

Les også: Dette er Amigthywind sekten