Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Dette er Amigthywind kulten

Amigthywind Minestries er en "messiansk inspirert pinseretning" som ledes av Niko og Elisabeth "Elijha" Nikomia. (Bildet) Paret som har ledet sekten siden siden den oppstod som internettfenomen i 1997 teller i følge opplysninger Søkelys har innhentet kun noen tusen sjeler som er spredd i en rekke land både i Europa, USA, Afrika og Asia.I følge Anthony Van Cutsem som ble utstøtt av sekten i fjor finnes det mellom 30 og 50 personer som er elite styrker i den kontroversielle sekten.  I Norge finnes det en håndfull tilhengere av den kontroversielle kultlederen som hevder hun både profet og apostel. Elisabeth Elijha's profetiske evne består i at hun fremfører sine "profetiske budskap" i en form for tunger som hun selv tyder. Elisabeth og hennes mann nyter en enorm respekt innad i sekten og Elisabeth blir av medlemmene omtalt som "mamma". Sekten som av kulteksperter blir vurdert som en av verdens mest destruktive sekter har i den senere tid rekruttert en rekke nye ungdommer som fungerer som Amigthywind soldater på You Tube.

Fru Hellige Ånd lagde Jesus sammen med Jahve

Rent læremessig befinner Amigthywind seg i kristendommens randsone og man fastholder angivelig en rekke av kristendommens sentraldogmer, selv om man gir dem nytt innhold. I sekten blir Jesus omtalt som "Yahushua ha Machiach", Gud Fader blir omtalt som Jahuveh og Den Hellige Ånd som "Ruach ha Kodesh". I følge Elisabeths doktriner er Den Hellige Ånd hokjønnet og bærer i sekten navnet "Momma Immayah" eller Shkhinyah. Denne blir gjerne omtalt som "himmeldronningen". Mot en "gave" på minst 30 euro kan du motta boken om den hokjønnede Hellige Ånd.

Holder sabbaten

Et viktig moment i AMW teologien er at man helligholder lørdagen som sabbat og videre har man egne salvelsesritualer før man har seksuell omgang. Man opererer også med troen på at det eksisterer Zombier og at disse kan drepes ved hjelp av en salvet trepinne. Elisabeths kontroversielle sekt har i tillegg til Bibelen en rekke andre "hellige skrifter" som sekten sidestiller med Guds Ord, Blant annet opererer man med "Adam og Evas første og andre bok" samt Enoks bok.

Skilsmisse og gjengifte dekret

Den kontroversielle sekten som blant annet sparker mennesker ut av sekten fordi de ikke er hellige nok kan neppe sies å kjennetegnes av kjærlighet til Bibelen. I en "profeti" opphever Elisabeth Guds bud og ord med å fremsette et dekret hvor Gud angivelig går inn for både skilsmisse og gjengifte i enkelte situasjoner. Dermed settet Jesu ord effektivt ut av funksjon med et menneskelig oppfunnet bud.

Søndagskristne vil få dyrets merke

Sekten hevder i likhet med blant annet syvendedagsadventistene at helligholdelsen av søndagen er knyttet opp mot "dyrets merke", og at det under trengselstiden vil bli lovpålagt for alle å gå i kirken på søndagen. "Når helligholdelse av søndagen blir lovpålagt og du blir beordret til å oppsøke din lokale kirke, så gå ikke dit, det er en felle satt opp av Satans sønn,," heter det i Elisabeth Elijha falske profeti Gjennom å gå i kirken vil man i følge sektens profet bli utsatt for demonisk manipulasjon som vil medføre at man frivillig tar dyrets merke som i åpenbaringsboken er identifisert ,med tallene 666. Det er nettopp i kirkene på søndagene man vil bli gitt dyrets merke," påstår Elisabeth i sine fantasifulle spådommer.

http://www.amightywind.com/

 

Sist oppdatert 19.01.13