Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Amigthywind sekten henger ut tidligere medlemmer på You Tube

Hvordan Anthony ble Kain del I

Hvordan Anthony ble Kain del II

Lagde parodi om sin tidligere kamerat

Den kontroversielle internettsekten nøyer seg ikke med å henge ut sine tidligere medlemmer, men for virkelig å såre å latterliggjøre dem produseres det også parodier om tidligere medlemmers fortid og tiltenkte framtid. I følge Amigthywind medlemmene er alle eksmedlemmer frafalne Judaser som er forutbestemt til å brenne i helvete. I videoen nedenfor får også eksmedlem Michael gjennomgå

 

Sist oppdnatert:  15.10.12