Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Søkelys på Jan Kåre Christensen og hans Smyrnaforsamling del I

Jan Kåre Christensen, bulldoseren som valser ned Guds tjenere i den to-enige Guds navn

Stiller psykiatriske diagnoser og omtaler bibeltro kristne som "Gehennas barn" på himmelske blogg

"Den onde Nabals ånd lever videre i dag i blant annet Sjur Jansen og pastor Bjørn Olav Hansen"

Jan Kåre Christensen som leder minimenigheten Smyrna Oslo som i følge hans egen nettside har 10 medlemmer blir nå beskyldt for å mobbe og ærekrenke kristne personligheter på det groveste med sine skriverier på "den himmelske blogg". Blant dem som har fått føle på "bibellærer og forkynner" Jan Kåre's bitre penn er personligheter som Bjørn Olav Hansen, Erling Walther, Sjur Hansen og forkynner Bjørn Storm Johansen som av Jan Kåre blir omtalt som "Gehenna's barn" Også en rekke andre fremtredende kristne personligheter får sitt pass påskrevet av mannen som leder Smyrna Oslo.

Jan Kåre Christensens ensomme krig

Jan Kåre Christensen er en temmelig isolert skikkelse i det norske religiøse landskap. Med sine ti medlemmer som samles ukentlig til møter og bønn i hans private bolig har Jan Kåre bestemt seg for å krige i ånden, mot alt som smaker av tradisjonell kristendom bygd på Gud ord og den forståelse som er arvet fra våre apostoliske fedre. I likhet med mange andre som svermer for ulike lærdomsvær har Jan Kåre vært på livssyns-shopping og hentet teologiske bruddstykker fra alt fra Jehovas Vitner via mormonisme, adventisme og tankegods fra Smiths Venner. Resultatet av det hele har blitt en kraftløs to-Guds lære, fornektelse av den ene treenige Gud og avvising av troen på en evig fortapelse slik Bibelen selv beskriver den. Ord som "evige pine, evige ild" osv. blir bortforklart i tradisjonell Vakttårnet stil og alle som taler i mot hans lære får føle pisken på hans himmelske blogg.

Ingen slipper unna

Det finnes knapt en eneste norsk forkynner eller kristenleder som ikke blir møtt med hån, fordømmelse og angrep når Jan Kåre kvesser pennen og raljerer over feil og mangler han finner blant evangeliske kristne i Norge. Listen over menn som har fått sine pass påskrevet er svært lang og vi vil her nevne noen. Bjørn Olav Hansen, Erling Walther (pinsevenn), Bjørn Storm Johansen (NLM) Sjur Hansen, avdøde Aril Edvardsen og Rune Edvardsen. Emanuel Minos blir av sektleder Christensen omtalt som en moderne utgave av den falske profeten Bileam, Beors sønn og omtales også som en bedrager og kjeltring , også hedersmannen Ludvig Karlsen (avdød) har blitt stemplet på en ondsinnet måte i den himmelske blogg. Tidligere redaktør Oddvar Nilsen (pinsebevegelsen) blir av Jan Kåre Christensen omtalt som "en virkelig ond mann" mens Oddvar Johnsen blir beskrevet som løgnaktig og stygg. Listen slutter ikke her og blant  andre påmeldte finner vi selvfølgelig Åge Åleskjær og Jan Hanevold.

Kristen Norge styres og ledes av en gjeng med Djevler!»

I følge Jan Kåres forskrudde ideologi er hele den norske kristenhet ikke bare på bærtur, men også styrt og ledet av en gjeng med Djevler. Disse "Djevlene" har med andre ord Djevelen til far og er følgelig derfor "satans barn" skal vi tro Jan Kåre's kvasse penn. Utover de som allerede er nevnt finner vi også navn som Jørn Strand, Anne Marie Gravdahl, Svein Nordvik, Jan Åge Torp og forkynner Ivar Helmersen som i følge "den himmelske blogg" har falt langt dypere enn både alkoholikere og narkomane. Også sangeren Jan Honningdal er en del av gjengen med "Djevler" som styrer kristen Norge og skal vi tro Jan Kåre Christensen er det demoner og onde ånder som har fått fotfeste i de fleste menigheter og kirker i Norge. Blant andre som er kommet på Jan Kåre's svarteliste er pastor Sten Sørensen og Finn Arne Lauås mens "klovnen" fra Lista, Ove Jan Ludvigsen som er en typisk vranglærer slipper gjennom nåløyet til "bibellærer" Jan Kåre. Dag Arne Saltnes derimot, slipper ikke gjennom og det samme gjelder Egil Svartdahl. Ekteskapsforkjemperen og presten Øyvind Benestad er i følge Christensens forskrudde tanker "en tilrettelegger for Djevelen" mens heller ikke adventistbevegelsens profet, Ellen G White slipper unna når Jan Kåre Christensen sprer sin duft fra helvete i sin himmelske blogg. Espen Ottesen (NLM) og Vebjørn Selbakk slipper selvfølgelig heller ikke unna mens David Wilkerson i følge Jan Kåre døde før tiden på grunn av hans okkulte visjoner.

"I Elisabeth Elija's ånd"

Jan Kåre Christensen forkynnelse av mørke via sin "himmelske blogg" err helt klart båret fram av den samme demoniske ånd som preger "Amigthywind sekten" som har vært mye belyst i Søkelys. Hat, løgn, sladder, uforsonlighet og offentlig baktalelse er frukter som ikke er av Gud, og sett på den bakgrunn er det ikke vanskelig å å kunne slå fast at Jan Kåre Christensen er på en farlig kurs. Mens Elisabeth Elijha's sekt appellerer primært til unge menneskers lengsler etter å underkaste seg en sterk profetskikkelse er sjansene for at Jan Kåre skal få nevneverdig suksess heller minimale. For øyeblikket skårer hans nettside en ranking på 4,271 619 målt av Alexa, mens hans You Tube kanal har 7 abonnenter og tilsammen 5398 visninger på hans 48 videoer. Ut fra antall "likes" og kommentarer til hans videoer er det åpenbart at interessen er minimal.

Les også: "Skjeller snart ut deg og"

Tekst: Kjell Andersen sokelys.com 18.08.13

Del 1

 

 

 

 

Sist oppdatert 18.08.13