World Vision sa først ja til å godta at sine ansatte levde i homoekteskap

Snudde etter to dager med massiv kritikk og fordømmelse

richard-stearnsDet vakte tirsdag oppsikt da Richard Stearns som er leder for den religiøse veldedighetsorganisasjonen “World Vision” fortalte at organisasjonen hadde besluttet å endre sin praksis som forbød såkalte likekjønnede ekteskap blant sine tilsatte. En rekke kristenledere gikk knallhardt ut mot beslutningen og etter to dager med knallhardt press og kristenfolkets trusler om å slutte å sponse organisasjonen måtte ledelsen i den religiøse organisasjonen torsdag krype til korset og reversere beslutningen.

I et skriv undertegnet Richard Sterns som er president for organisasjonen og styreleder Jim Bere heter det at styret har trukket tilbake endringen av organisasjonens policy og ar man likevel vil forby sine tilsatte å leve sammen i såkalte likekjønnede World-Vision-headquarters-Wikimediaekteskap. I uttalelsen heter det at styret erkjenner at de har gjort en feil og man derfor har valgte å gå tilbake til sin mangeårige moralske policy som  krever seksuell avholdenhet for alle enslige ansatte og trofasthet innenfor den bibelske ekteskapspakt som er mellom mann og kvinne. I brevet som er rettet til støttepartnere og bekymrede kristenledere ber man om tilgivelse for den uroen den bebudede policy-endringen har skapt og man understreker at organisasjonen ønsker å stå for den bibelske forståelsen av ekteskapet. Det overraskende tilbaketoget som kom etter bare litt over to døgn viser at organisasjonen har blitt skremt av de sterke reaksjonene og beslutningen bærer preg av at organisasjonen har vært redd for å miste bidragsytere. Etter at Sterns mandag gikk ut med beslutningen om at organisasjonen ville godta homoekteskap har georgeowoodskarer av konservative kristne ringt ned organisasjonen og truet med å stanse pengestøtten til den veldedige organisasjonen. En rekke kristenledere har i de siste dagene gått knallhardt ut mot World Vision og oppfordret troende til å slutte å støtte den religiøse organisasjonen. Konklusjonen etter World Vision’s snuoperasjon må være følgende: Kristenfolkets pengegaver har ennå en viss makt. Bildet er av George O. Wood som var blant kristenlederne som reagerte sterkt.