Vi må ikke la røstene fra martyrkirkene forstyrre nattesøvnen vår -Jonathan Cahn vil vekke den oss for den forfulgte kirke

martyrerDen første kristne kirke ble født frem i en tid hvor den kristne tro var under intense angrep fra brutale myndigheter som anså kristendommen som en stor trussel mot den herskende eliten. Primært hadde kristendommen sin fremvekst blant slaver og dem som ikke stod høyt på samfunnets rangstige. Dette faktum er noe som ble understreket da Paulus i sitt første brev til menigheten i Korint skrev dette: “For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet ble kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme,  og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, forat intet kjød skal rose sig for Gud.” (1 Kor 1,26-29)

forfølgelse-indiaDen kristne kirkes historie er på mange måter en 2000 år lang beretning om en kirke som vokser under forfølgelse og som krymper under tider med velstand, fred og materialisme. Opp gjennom historien har det vært mange troende som har måttet oppgi sine liv og frimodig møtt lidelse og død fordi deres hjerte var knyttet til Kristus. Fra oldkirken har vi jo eksempelvis beretningen om Polykarps martyrium. Også i vår tid er det mange troens martyrer, -som forfølges og endog må gi opp sine liv for Jesu navns skyld. Også i vår tid er det mange martyrer og Søkelys har ved flere tilfeller omtalt troende i vår tid som er blitt fengslet, torturert og endog drept fordi de tror på Jesus Kristus. Mange kristne i Norge vil helst ikke høre et eneste ord om dem som opplever forfølgelse for Jesu navns skyld, og noen har endog skrevet til Søkelys og bedt om færre slike historier, angivelig fordi det forstyrrer nattesøvnen og bilder gir dem mareritt om natten. Men den kristne kirke trenger virkelig å våkne opp for våre forfulgte søsken i troen. “Kom fangene i hu som deres medfanger, dem som lider ondt, siden I og selv er i legemet!” (Hebr 13,3) En av dem som forsøker å vekke opp Jesu kirke for de mange som blir forfulgt er Jonathan Cahn, velkjent rabbi og etterfølger av Jesus Kristus. For en tid tilbake fikk Cahn kritikk av enkelte fordi han deltok i et program på Kenneth Copeand’s ” Believer’s Voice of Victory” hvor han delte sitt budskap til dem som er forført av velstandsevangeliet. Jonathan Cahn har en rekke ganger tatt skarp avstand fra såkalt “Prosperity  theology” og forkynner selv et tydelig evangelisk budskap hvor han vektlegger at Amerika er under dom og trenger omvendelse og korset og i budskapet i klippet under som er fra en tale til FN løfter han frem det faktum at millioner av kristne lider og blir forfulgt for sin tros skyld. Måtte Jonathan Cahns røst til støtte for forfulgte kristne vekke opp Guds folk til omsorg og engasjement for martyrkirken, -og dem som betaler en høy pris for å tro på Jesus Kristus.

Facebook Comments

2 tanker om “Vi må ikke la røstene fra martyrkirkene forstyrre nattesøvnen vår -Jonathan Cahn vil vekke den oss for den forfulgte kirke

  1. Den vokste blant slaver? siden har den ikke vokst noe særlig. Den vokser litt i Asia blant analfabeter men bom stopp i Europa.
    Paulus dro til Asia for å selge kristendommen men ble totalt avvist. Kom tilbake tomhendt uten noen form for etablering.

  2. En sann Guds mann! Jeg takker Herren for at det fremdeles er mennesker som forstår hva bibelen sier og som har et nær forhold til vår skaper.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *