Venter fremdeles på avklaring om sendetid på tv visjon Norge etter Hanvold Facebook melding

Jan Hanvold kastet ut Livets Ord etter Ekmans konvertering til den katolske kirke  og lovet abortprest Ludvig Nessa å ta over Livets Ords sendetid

ludvignessa_dukkeDet er ennå ikke klart om den velkjente anti-abort presten Ludvig Nessa vil bli å se på tv i tv Visjon Norge regi. Etter at det ble kjent at Livets Ord grunnlegger Ulf Ekman i mars bebudet at han ville konvertere til den katolske kirke, ble Jan Hanvold så frustrert at han droppet følgende melding på Ludvig Nessas facebookside: «Hei Ludvig! Nå må du skjerpe deg å få lagt noen bra tv-program. Vi er klare til å legge deg på Visjon Norge nå. Du kan få sende tida til kjetteren, han har vi nå tatt av lufta. Så la meg høre ifra deg.»

Jan HanvoldDet er ennå ikke 100 prosent avklart hvorvidt eller når den velkjente abortpresten Ludvig Nessa får sendetid på TV Visjon Norge i stedet for Ulf Ekman som ble kastet  ut etter at han konverterte til den katolske kirke. I en melding som lå åpen for alle på Ludvig Nessa’s Facebook side ble den kjente presten tilbudt sendetiden Livets Ord hadde hatt. Imidlertid har lite skjedd siden da og gudstjenestene fra den norske kirke i eksil er ennå ikke å se på den kristne tv kanalen.

Håper på avklaring i slutten av april.

Overfor Søkelys bekrefter Ludvig Nessa at det ennå ikke foreligger noen avklaring Fotoblikk, 1989, rettsak i Folkets Hus, Ludvig Nessamen at ting kanskje kan skje i slutten av april. “Den 29 april kommer tv Visjon Norges nye tv sjef samt en eller to andre ned til Karmel bedehus i Fredrikstad for å titte på det utstyret vi har her, og vi håper på avklaring da,” sier Ludvig Nessa i en kommentar til Søkelys. Ludvig Nessa ble landskjent da han på slutten av 1980 tallet ble fradømt sin stilling som residerende kapellan i Borge i Østfold. Bildet viser en gruppe ungdommer fra to anti-abortgrupper som stod sammen med Ludvig Nessa og Børre Knudsen på slutten av 1980 tallet.

Facebook Comments

10 tanker om “Venter fremdeles på avklaring om sendetid på tv visjon Norge etter Hanvold Facebook melding

 1. Er det “jan k” som benekter at Jesus er Gud og at Den Hellige Ånd er en del av gudommen? Har han noe med jehovas vitner å gjøre?

 2. Jan Kåre har ikke noe med Jehovas Vitner å gjøre. Han har sin egen forsamling som kalles Smyrna, hans guddomslære minner litt om hva Jehovas vitner forkynner og i Jan Kåres verden er det i realiteten bare to guder. Faderen som den allmektige Gud og Jesus som en reserve Gud, en gud under gud.
  Vi har skrevet mye om Jan Kåre tidligere: Blant annet https://www.sokelys.com/om_jk_christensen.htm

  En blogg som sprer død og vranglære

  Jan Kåre Christensen’s “himmelske blogg” har helt åpenbart to primære mål, nemmlig å blottlegge troende menneskers synder i samme ånd som driver den kontroversielle “Amigthywind sekten” til å publisere videoer på You Tube som bretter ut feiltrinn og synder som tidligere medlemmer skal ha begått. Det andre målet Jan Kåre Christensen har med sin blogg er å proklamere religiøse budskap som andre kristne oppfatter som vranglære. Som kjent forkaster bibellærer Christensen et av sentraldogmene i den kristne tro som lærer at Bibelens Gud har åpenbaret seg som en treenig Gud, som Fader, Sønn og Hellig Ånd. Jan Kåre Christensens lære om “guddommen” er ikke modalistisk eller preget av “Jesus Only” som i realiteten er en slags “funksjonstrinitarisme”, men minner mer om Jehovas Vitners “to-Guds-lære” der Jesus er “en gud under Gud.” Selv om Jesus gjentatte ganger identifiserer seg selv som ett med den Allmektige “jeg er” og dermed også identifiserer seg som “allmektig”, har Jan Kåre i realiteteten gjort Jesus til en mindreverdig Gud nummer to. Dette er helt avgjort tankegods som er hentet fra Jehovas Vitners bibelforståelse. Mens den kristne kirke lærer at det er en Gud (ett guddomsvesen) som har åpenbart seg som tre personer lærer Jesus Only at den ene Gud har åpenbart seg i tre funksjoner (eller modus). Dermed kan man faktisk omtale “Jesus Only” teologien som en “funksjons-trinitarisme”, mens læren til Jan Kåre i realiteten er polyteisme med to guder. Skal man tro hva Jan Kåre forkynner er Den Hellige Ånd slett ikke Gud slik klassisk kristendom lærer og han forkynner dermed et annet evangelium. Et annet klassisk dogme som Smyrna forsamlingens bibellærer forkaster er tanken om at fortapelsen innebærer evig pine. Denne ideen som har blitt omfavnet av en rekke religiøse strømninger har i de siste årene fått økt oppslutning spesielt i liberalteologien samt i enkelte religiøse sekter. “Christensen sprer blasfemisk lære; at hverken Jesus eller Den Hellige Ånd er Gud og at fortapelsen ikke er evigvarende,” skriver forkynner Bjørn Storm Johansen i en mail til Søkelys

 3. Jan K skrev: “Jesus kalte Gud for sin Far og sin Gud”.
  —-
  Jesus sa mye annet også. Man kan ikke velge ut noe og se bort i fra det andre?

  Jesus var både menneske og Gud. Svært mye av det som står i Bibelen sier dette i klartekst. Gud tok bolig i en menneskekropp. Og Gud kalte seg “menneskesønnen”.

  Det som har skapt uendelig mange rare sekter opp gjennom historien er at mennesker gjør krav på å forstå noe de ikke har forustettninger for å forstå. Da ender de opp med snodige forklaringer som kun er et produkt av deres eget begjær etter å “forstå alt”. Tror Bibelen kaller slikt hovmod.

  Typisk for slike mennesker er nettopp at de begynner og plukke ut deler av Bibelen for å få det til å passer sammen med deres egne enkle tanker og ideer. Noen kutter faktisk ut hele bøker av Bibelen også.

  Når slike får det for seg at bare de har rett og at resten av verden tar feil, så har man gjerne fått en “sekt”.

 4. Det er akkurat det hele treenighets læren bygger på. At en tar noen skriftsteder for å fjerne seg fra bibelens lære om troen på Gud.

  Og treenighetslæren opprinnelse på 300 tallet var for å fjerne seg fra bindingene til Jødedommen, Jødisk tro og hva de første kristne trodde og lærte, og som de sanne kristne trodde på; en Gud og en Herre, Jesus Kristus!

 5. Jan K skrev:
  “Og treenighetslæren opprinnelse på 300 tallet var for å fjerne seg fra bindingene til Jødedommen”

  Personlig har jeg aldri lest om denne læren, men jeg har lest gjennom Bibelen. Og den er jo ganske klar på at Jesus er ett med Gud. Det samme gjelder Den Hellige Ånd. Også i GT står det om Jesus og Guds Ånd.

  Den Hellige Ånd benevnes med veldig mange personrelaterte titler og flere personrelaterte egenskaper. Og hvis noen spotter Den Hellige Ånd, og vet hva han gjør, så går man evig fortapt. Hvorfor det hvis han ikke er ett med Gud?

  Eventuellt, har du noen referanser på at det som står i Bibelen er feil?

 6. Ingen kan ”lese” bibelen på egenhånd. Vi trenger Åndens opplysning. Dette har jeg fått og ser det klart at det er kun èn Gud, faderen. Og han har kun èn sønn som er ham lik, Jesus. Og Den hellige ånd har personlige egenskaper som ”ligner” på Gud, da han er Guds Ånd, eller for å si det på en annen måte. Den hellige ånd er en del av Gud, akkurat som vår Ånd er en del av oss.

  Se for mer her: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

 7. Kaller du deg virkelig apostel Jan Kåre? Er tittelen kjøpt hos de ny apostoliske? Slik som med Bill Johnson og Todd Bentley, Jan Åge Torp osv?

 8. Kjell, hva er en Apostel, og hva er ikke en Apostel? Hvordan definerer du dette?

  Ja, jeg har en Apostolisk tjeneste, men har ikke noe behov for å titellære meg med å være verken Apostel, profet, Evangelist eller bibel-lærer. Håper de menneskene som hører meg forkynne og undervise, at de merker at jeg har et budskap fra Gud og ikke meg selv eller noen andre mennesker.

  Har i hvert fall ikke kjøpt noen titler fra USA eller fått et kall fra mennesker for å tjene Herren!

 9. Jan K
  Hva betyr dette:

  I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskens lys.

  Videre:
  Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss.

  Det er vel lett å se at folk må velge mellom å tro på apostlen Johannes eller Jan K.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *