Valget 2017: Barnehageplass -kontantstøtte

Foto kred: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre (lisens)

Kampen om din og min stemme: Barnehage er en god ordning for barn, men kontantstøtte er også en god ordning for de aller minste barna og for hele familien.
Anniken Huitfelds(AP) bekymring for barn av innvandrere, som blir frarøvet muligheten for norskopplæring, er etter min mening grunnløs. Også hennes bekymringen for barnas mødre, som hun mener ikke kommer seg ut i arbeidslivet for å bli integrert og bidra i det norske samfunnet, “skriver Kitt Larsen, i et innlegg som er relevant nå rett før høstens valg. Kampen om din og min stemme pågår nå for fullt, og både KrF og de andre partiene ber oss nå om vår tillit

Det beste for barna er å få kvalitetstid med mor og far. Foto: Pixabay

La meg si det med en gang: Kontantstøtten kan en søke om å få, når barnet er mellom 1 og 2 år. Altså ikke helt til barnet begynner på skolen, noe mange tror.
Det å være hos sitt barn og gidet trygghet og omsorg er faktisk meget viktig, spessielt for de små barna. Hva sier forskningen om effekten av tidlig barnehageopphold?
Det er gjennomført forsking på små barn i barnehagen av MayBritt Drugli, som er cand. paed og dr.philos. Denne forskningsrapporten bør alle kritikerne av kontantstøtten lese før de kommer med sine negative uttalelser om hvor bortkasta denne ordningen er.

Forskningen har konkludert med at: Foreldrene betyr aller mest for barnas utvikling (også for de fleste barn som har vært lenge og mye i barnehagene).
Forskningsrapporten er nok ikke bare «søt» musikk i kritikernes ører. Forskningen viser blant annet at barn som begynner tidlig ibarnehage er i økt risiko forsenere adferdsvansker.Risikoen er dog større for noen barn under noen betingeler. Risikoen reduseres når barnehagen har god kvalitet: (Få barn i gruppen og god oppfølging/omsorg.)
Barnehagens kvalitet betyr uansett mye, særlig for barn som begynner tidlig og har lange dager.
Presset mot god kvalitet i barnehagen øker jo knappere ressurser barnehagen får. Vi bør derfor være opptatt av å sikre GODE barnehager til småbarna – mer enn å ha fokus på OM de bør være der. Det fleste ER jo der allerede.

KrF ønsker å gjøre det enklere å kombinere barnehage og kontantstøtte og kombinere kontantstøtte med språkopplæring og barnepass for minoritetsforeldre uten tilstrekkelig norskkunnskaper.

Trygghet og ro for de aller minte 0 – 2 år er av største betydning.

HURRA for de foreldrene som vil være hjemme for sine barn.
De fortjener kontantstøtten helt klart. Kr 7500,- pr. md, er ikke noe stort beløp. Stat og kommune sparer masse penger på å gi kontantstøtte til foreldre.
I 2013 kostet hver barnehageplass pr år: 201.700,- .
La oss bare håpe på at det som spares ved å utbetale kontantstøtte, blir til fordel for barnehagene, slik at de får større tilskudd fra det offentlige, og dermed kan opprettholde den gode kvaliteten i barnehagene, og til og med bedre den der det trengs.

Innlegget er skrevet av Kitt Larsen KrF velger

15 tanker om “Valget 2017: Barnehageplass -kontantstøtte

 1. du skriver:
  Stat og kommune sparer masse penger på å gi kontantstøtte til foreldre.

  Her i Oslo tror jeg det ikke gjelder. Ser såpass mange muslimer der de kanskje har x antall barn. De kan ikke et ord norsk, er så tildekket at de aldri kan fungere vel i det Norsk samfunnet. Skal du snakke med dem, må de bruke barna som tolk.
  Tror heller ved å fjerne kontantstøtten til alle muslimer, hadde det Norsk samfunnet blitt spart for x antall milliarder.
  Kontantstøtten for norske fungere rimelig greit, for muslimer er dette katastrofe etter min mening!
  Sverre, du burde kommet deg til Oslo og bod her 1 år, så tror du hadde nesten mislikt kontantstøtten. Den blir såpass misbrukt av muslimene, at den burde kun vært for de som er integrert i samfunnet og har jobb. For muslimene burde den ikke vært!
  Er dette rasisme? Nei, vi må bar erkjenne at de som har kommet til landet og er muslimer, passer ikke kontantstøtten for!

  • Dette var et leserinnlegg, du bør lese grundig før du kommer med dine konklusjoner. Og si at det innsenderen mener er vrøvl er usaklig og respektløst. Du bør lære litt folkeskikk Christensen

  • Jo, dette var vrøvl. Når en ikke skjønner at dette er et milliardsluk som ødelegger for integreringen av Muslimer og andre!
   Hvis de holder den todelt kan den forsvares, hvis ikke bør de avskaffe den snarest!
   Du får komme til Oslo, der disse muslimske damene mange av dem ikke kan et ord Norsk, men har de peneste barnevogner og annet, alt p.g.a, kontantstøtten!

  • Vel, i motsetning til deg er muslimer fredfulle mennesker som bare vil seg selv og sin familie det beste. Du av alle passer merkelappen “straffedømte utlendinger som burde kastes ut av Norge”.
   Så jeg synes at du av alle burde gå veldig stille i dørene her, Jan Kåre. For du selv er straffedømt, en terrorist og ikke integrert i Norge. Hvis noen skal kastes ut av Norge, er du veldig langt fremme i køen til de flyene.

   Ellers skal Kitt Larsen ha ros for et saklig innlegg som det er verdt å tenke på. Uansett hvor uenig man er. Elller hvor enig man er. Bra skrevet !

 2. Er uenig med kontantstøtteordningen, da det kan virke som den bidrar til å hindre innvandrere i og integrere seg i det norske samfunnet. Er for valgfrihet til å tilbringe tiden hjemme når barna er små, men sånn som utviklingen med denne ordningen er blitt, gir den helt feile signaler til store grupperinger i samfunnet. Derfor burde den muligens vært avviklet eller redusert.

  • Det er et interressant poeng, BT. For sitter man hjemme i sin egen kultur og med sitt eget språk blir man ikke integrert.
   Så ja, det burde kreves at alle deltar i det store fellesløftet som er Norge. Herunder folk som i utgangspunktet ikke snakker norsk og som har en annen kultur enn den norske.
   Og med det forsvinner også hijaber og annet som er som et stort STOPP skilt mellom muslimer og resten av oss.
   Takk for et godt innlegg, BT.

  • Jeg er både enig og uenig, når det gjelder innvandrere så bør det finnes andre måter og se til at disse kvinnene blir integrert i Norge.
   Kanskje det skulle knyttes litt flere andre betingelser til støtten disse får.
   Dog, så lenge det er arbeidsledighet i Norge tror jeg ikke det er noen god løsning å tvinge alle ut i jobb. Dog lever vi i en økonomisk virkelighet der de aller fleste av oss er så nedsyltet i gjeld at både mor og far er tvunget til å jobbe, for dekke mat, klær, renter osv.
   Jeg mener at det å fjerne kontanstøtten ikke nødvendigvis vil gjøre innvandrere bedre integrert i Norge. Det finnes andre virkemidler som er mer effektive og som kan knyttes opp mot oppholdstillatelse og statsborgerskap.

 3. Jo, dette var vrøvl. Når en ikke skjønner at dette er et milliardsluk som ødelegger for integreringen av Muslimer og andre!
  Hvis de holder den todelt kan den forsvares, hvis ikke bør de avskaffe den snarest!
  Du får komme til Oslo, der disse muslimske damene mange av dem ikke kan et ord Norsk, men har de peneste barnevogner og annet, alt p.g.a, kontantstøtten!

  • Jeg tviler sterkt på om de har noensinne vært større pengesluk enn det du har vært på det norske samfunnet, Jan Kåre. For opp igennnom årenes løp har myndighetene brukt veldig mye penger som de kunne ha unngått å bruke hvis du hadde bare oppført deg litt som oss vanlige mennesker.

   Ikke det at jeg forsvarer muslimer eller andre innvandrere. Men dine angrep på dem blir som å kaste stein når man selv sitter i et glasshus.

 4. Jeg tror selv at barna har det best hos mor og far, og er derfor for kontantstøtten personlig. Ut fra et kristent ståsted mener i hvert fall jeg at barna har det best når de vokser opp med gode og tette relasjoner med foreldrene sine, og derfor er kontantstøtte bra.
  Jeg er for valgfrihet her for vi lever nå i et samfunn der det ikke alltid er så lurt å overlate ungene til oppdragere vi ikke kjenner godt nok.

 5. Det er som regel foreldre som trenger barnehage, ikke de små barna, de små barna trenger pappa og mamma og et trygg hjem. Stressende samfunn!

  • Helt enig med deg som skrev på sokelys. Mange foreldre bør tenke seg bedre om dette.
   Om hva som er best for barna.

 6. Valgflesk!!
  “Hareide er som en glatt ål. Det går ikke lang tid mellom hver gang vi ser den samme Hareide i harmdirrende irritasjon over den blå-blå regjeringen. Og sammen med Krise-Trine i Venstre har Hareide de siste fire årene brukt mer tid på å slå beina under Ernas regjering enn han har brukt på å få fram sin egen politikk.

  Kristelig Folkeparti er et merkelig parti i vår partiflora. Men å stole på en KRF-er, bør man så absolutt ikke gjøre. Han smiler til deg i det ene øyeblikket og dolker deg i ryggen i det andre øyeblikket.

  Den andre episoden den senere tida som gir grunn til ettertanke og oppgitthet, er Jonas Gahr Støres såkalte «kjærlighetsgaranti». Her lover Støre og Arbeiderpartiet at ektepar og samboere skal få bo sammen på sykehjem. Hvor mye valgflesk skal eldre mennesker i landet vårt tåle? Etter åtte rødgrønne år ble ikke eldreomsorgen så mye bedre enn den er nå.”

Det er stengt for kommentarer.