USA under dom: Tørken i California er nå mer langvarig enn tørken i Elias dager

Den nå mer enn fire år lange tørken i California er av bibelske proporsjoner. Den tørken California opplever og har gjennomgått er like lang eller kanskje lengre enn den tørken tørke-californiaIsrael opplevde under profeten Elias, og resultatet av det hele er vannmangel, ekstreme branner og knusktørr jord. California vansmekter og enkelte mennesker har knapt vann til å skylle ned toalettene med, gjengir pastor Paul Begley fra amerikanske medier. “Vi står overfor noe som er av bibelsk dimensjon, som forteller at vi er langt inn i endetiden. Minst sju amerikanske stater opplever nå en historisk tørke og det kan se ut som om Guds hånd hviler tungt over det David Wilkerson i sin bok “festen er over” omtalte som Sodomas forente stater.

Den ekstreme amerikanske tørken blir verre og verre mens folk flest syntes å være uten åndens øyne og dermed ute av stand til å se at Herren tukter nasjonen. Samtidig som deler av USA tørker og står i flammer dyrker skarene av mennesker sine avguder som er Mammon og dyrkelse av egne lyster. Hør hva Paul Begley sier om tørken i USA

Facebook Comments

1 tanke om “USA under dom: Tørken i California er nå mer langvarig enn tørken i Elias dager

 1. Regn har absolutt med velsigning og forbanning å gjera.
  Det viser teksten i Sakarja 14.

  “Alle som vert att av alle dei folkeslag som dreg imot Jerusalem, skal år etter år fara opp og bøya seg og tilbe Kongen, Herren, Allhærs Gud, og høgtida lauvhyttehelga. 17 Men om ei av ættene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem og tilbed Kongen, Herren, Allhærs Gud, skal det ikkje koma regn over henne. 18 Og om egyptarætta ikkje fer opp og ikkje kjem, skal det heller ikkje koma regn over henne, men derimot den plaga Herren lèt koma over dei folkeslaga som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga. 19 Dette skal vera straffa for egyptarane og alle dei folkeslag som ikkje fer opp og høgtidar lauvhyttehelga.”

  Når 1000-årsriket kjem etter 6000 år vil nasjonane verta pålagt å halda Guds høgtider, der lauvhyttefesten er den sjuande.

  http://www.marionbible.com/assets/images/feasts.gif

  Dersom dei ikkje vil halda Sukkot så vil Gud straffa dei med tørke.
  Det vil ikkje regna over landa.

  Jerusalem i Israel vil vera verdas hovudstad der Messias styrer frå.
  Nasjonane vil gradvis forstå kor kloke lover Gud har lagt ned i Tanakh.

  Kom, lat oss gå og be Herren om nåde, lat oss søkja Herren, Allhærs Gud! Eg òg vil gå med.» 22 Mange folk og mektige folkeslag skal koma og søkja Herren, Allhærs Gud, i Jerusalem, og be Herren om nåde. 23 Så seier Herren, Allhærs Gud: I dei dagar skal ti menn av alle tungemål og folk ta fatt i kappesnippen åt ein jødisk mann og seia: «Lat oss få gå med dykk, for vi har høyrt at Gud er med dykk.» Sakarja 8.

Legg igjen en kommentar til Torstein Langesæter Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *